Tài liệu

Sổ Nhật Ký Chung

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1033     Tải về: 10     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 15
Tài liệu Sổ Nhật Ký Chung - tài liệu, sách iDoc.VnSổ Nhật Ký Chung,Đây là sổ Nhật ký chung
background image

Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC

                    Mẫu sỗ S03a – DN

Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM

                       ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC

                           Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính )

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Tháng :…………

Ngày 

tháng 
ghi sổ

Chứng từ

DIỄN GIẢI

Đã 

ghi 

sổ cái

STT 

dòng

Số hiệu 

TK đối 

ứng

SỐ PHÁT SINH

Số 

hiệu

Ngày 

tháng

NỢ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cộng mang sang:

background image

Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC

                  Mẫu sỗ S03a – DN

Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM

                       ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC

                          Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính )

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Tháng :…………

Ngày 

tháng 
ghi sổ

Chứng từ

DIỄN GIẢI

Đã 

ghi 

sổ cái

STT 

dòng

Số hiệu 

TK đối 

ứng

SỐ PHÁT SINH

Số 

hiệu

Ngày 

tháng

NỢ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang :

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

background image

Cộng mang sang:

Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC

                 Mẫu sỗ S03a – DN

Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM

                       ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC

                           Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính )

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Tháng :…………

Ngày 

tháng 
ghi sổ

Chứng từ

DIỄN GIẢI

Đã 

ghi 

sổ cái

STT 

dòng

Số hiệu 

TK đối 

ứng

SỐ PHÁT SINH

Số 

hiệu

Ngày 

tháng

NỢ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang :

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sổ Nhật Ký Chung

Đây là sổ Nhật ký chung

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1033     Tải về: 10     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 844 Lượt xem: 144435
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 98916
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60665
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 50 Lượt xem: 56047
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47052
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39134
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29619