Tài liệu

Sổ ghi giảm tài sản cố định

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 729     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Sổ ghi giảm tài sản cố định - tài liệu, sách iDoc.VnBộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ GHI GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... STT Ch
B (S):........
Đơn v :........
S GHI GIM TÀI SN C ĐỊNH
T ngày :.......…..Đến ngày :......................
STT Chng t Tên, đặc đim,
ký hiu TSCĐ
Nước
sn
xut
Năm
sn
xut
Năm
s
dng
S hiu
TSCĐ
Giá tr
ghi
gim
S Ngày
Lo
i :
Cng loi :
Tng cng
Lp, ngày … tháng … năm …
Người lp s Ph trách kế toán Th trưởng đơn v
(Ch ký, h tên) (Ch ký, h tên) (Ký tên, đóng du)
Sổ ghi giảm tài sản cố định
Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ GHI GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... STT Chứng từ Số Loại : Cộng loại : Tổng cộng Ngày Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Nước sản xuất Năm sản xuất Năm sử dụng Số hiệu TSCĐ Giá trị ghi giảm Lập, ngày … tháng … năm … Người lập sổ (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - so ghi giam tai san co dinh

Bộ (Sở):........

Đơn vị :........

SỔ GHI GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Từ ngày :.......…..Đến ngày :......................

STT Chứng từ Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Năm sử

dụng

Số hiệu TSCĐ

Giá trị ghi

giảm Số Ngày

Loại :

Cộng loại :

Tổng cộng

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 729     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315