Tài liệu

Sổ ghi giảm tài sản cố định

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 525     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Sổ ghi giảm tài sản cố định - tài liệu, sách iDoc.VnSổ ghi giảm tài sản cố định,Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ GHI GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... STT Chứng từ Số Loại…
background image

Bộ (Sở):........  
Đơn vị :........ 

 

 
 

SỔ GHI GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... 

 

STT Chứng từ Tên, 

đặc điểm, 

ký hiệu TSCĐ 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Số hiệu 

TSCĐ 

Giá trị 

ghi 

giảm 

Số Ngày 

Loại :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng loại : 
Tổng cộng 

 

Lập, ngày … tháng … năm … 

Người lập sổ  

Phụ trách kế toán 

Thủ trưởng đơn vị 

(Chữ ký, họ tên) 

(Chữ ký, họ tên) 

(Ký tên, đóng dấu) 

 
 

Sổ ghi giảm tài sản cố định

Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ GHI GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... STT Chứng từ Số Loại : Cộng loại : Tổng cộng Ngày Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Nước sản xuất Năm sản xuất Năm sử dụng Số hiệu TSCĐ Giá trị ghi giảm Lập, ngày … tháng … năm … Người lập sổ (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 525     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 855 Lượt xem: 147195
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 160 Lượt xem: 100202
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 257 Lượt xem: 61774
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 54 Lượt xem: 60773
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47589
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39684
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 30171