Chia sẻ Download
Tài liệu Sổ ghi giảm tài sản cố định
/1 trang
Thành viên idoc2012

Sổ ghi giảm tài sản cố định

- 12 tháng trước
752
Báo lỗi

Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ GHI GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... STT Chứng từ Số Loại : Cộng loại : Tổng cộng Ngày Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Nước sản xuất Năm sản xuất Năm sử dụng Số hiệu TSCĐ Giá trị ghi giảm Lập, ngày … tháng … năm … Người lập sổ (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

Nội dung
Microsoft Word - so ghi giam tai san co dinh

Bộ (Sở):........

Đơn vị :........

SỔ GHI GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Từ ngày :.......…..Đến ngày :......................

STT Chứng từ Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Năm sử

dụng

Số hiệu TSCĐ

Giá trị ghi

giảm Số Ngày

Loại :

Cộng loại :

Tổng cộng

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT