Tài liệu

Sổ ghi giảm tài sản cố định

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 720     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Sổ ghi giảm tài sản cố định - tài liệu, sách iDoc.VnBộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ GHI GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... STT Ch
B (S):........
Đơn v :........
S GHI GIM TÀI SN C ĐỊNH
T ngày :.......…..Đến ngày :......................
STT Chng t Tên, đặc đim,
ký hiu TSCĐ
Nước
sn
xut
Năm
sn
xut
Năm
s
dng
S hiu
TSCĐ
Giá tr
ghi
gim
S Ngày
Lo
i :
Cng loi :
Tng cng
Lp, ngày … tháng … năm …
Người lp s Ph trách kế toán Th trưởng đơn v
(Ch ký, h tên) (Ch ký, h tên) (Ký tên, đóng du)
Sổ ghi giảm tài sản cố định
Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ GHI GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... STT Chứng từ Số Loại : Cộng loại : Tổng cộng Ngày Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Nước sản xuất Năm sản xuất Năm sử dụng Số hiệu TSCĐ Giá trị ghi giảm Lập, ngày … tháng … năm … Người lập sổ (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 720     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1074 Lượt xem: 169607
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 203 Lượt xem: 114685
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 73 Lượt xem: 81089
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 324 Lượt xem: 70875
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 53638
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 44 Lượt xem: 47335
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44625