Tài liệu

Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4272     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam - tài liệu, sách iDoc.VnSơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam,Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam
background image

 

 

 

 

 

 

 

Tr

ng Cán b  Thành ph  H  Chí Minh

ườ

ố ồ

S  đ  b  máy Nhà n

c CHXHCN Vi t Nam

ơ ồ ộ

ướ

Qu c h i

Ch  T ch n

c

ủ ị

ướ

Toà án ND t i cao

Chính ph

VKS ND t i cao

Toà án ND c p t nh

ấ ỉ

UBND c p t nh

ấ ỉ

VKS ND c p t nh

ấ ỉ

HĐND c p t nh

ấ ỉ

Toà án ND c p huy n

UBND c p huy n

VKS ND c p huy n

HĐND c p huy n

UBND c p xã

HĐND c p xã

Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam

Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm