Chia sẻ Download
Tài liệu Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam
/1 trang
Thành viên idoc2012

Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam

- 12 tháng trước
13,650
Báo lỗi

Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam

Nội dung
Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam

Tr ng Cán b Thành ph H Chí Minhườ ộ ố ồ

S đ b máy Nhà n c CHXHCN Vi t Namơ ồ ộ ướ ệ

Qu c h iố ộ Ch T ch n củ ị ướ

Toà án ND t i caoố Chính phủ VKS ND t i caoố

Toà án ND c p t nhấ ỉ UBND c p t nhấ ỉ VKS ND c p t nhấ ỉHĐND c p t nhấ ỉ

Toà án ND c p huy nấ ệ UBND c p huy nấ ệ VKS ND c p huy nấ ệHĐND c p huy nấ ệ

UBND c p xãấHĐND c p xãấ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT