Tài liệu

SLIDE MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1258     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 21
Tài liệu SLIDE MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM - tài liệu, sách iDoc.VnSLIDE MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM,Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm theo quan điểm marketing III. Những quyết định về sản phẩm IV. Chu kỳ sống của…
Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM
A. SẢN PHẨM CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM
I. Khái niệm và phân loại sản phẩm
II. Cấu trúc sản phẩm theo quan điểm marketing
III. Những quyết định về sản phẩm
IV. Chu kỳ sống của sản phẩm
B. NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM
I. Khái niệm
II. Nội dung của Chính sách sản phẩm
1. Chính sách chủng loại sản phẩm
2. Chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm
3. Chính sách sản phẩm mới
V. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI SẢN PHẨM MỚI
Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM
A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM
I. Khái niệm và phân loại sản phẩm
1. Khái niệm
a. Phân theo đặc điểm sử dụng
- Hàng lâu bền
- Hàng không bền
- Dịch vụ
b. Phân theo thói quen mua sắm của người tiêu dùng
* Hàng tiêu dùng
- Hàng tiện dụng
+ Hàng thiết yếu
+ Hàng tùy hứng
+ Hàng cần kíp
- Hàng lựa chọn
- Hàng chuyên dụng
- Hàng nằm (hàng nhu cầu thụ động)
* Hàng kỹ nghệ: nguyên nhiên vật liệu, thiết bị, phụ liệu
2. Phân loại sản phẩm
Liên hệ quảng cáo

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM
A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM
I. Khái niệm và phân loại sản phẩm
II. Cấu trúc sản phẩm
Lõi lợi ích
Chất Đặc
lượng điểm
Bao Kiểu
dáng
Nhãn hiệu
Lớp hữu hình
Dv Bảo hành
Dv
trả
góp
Dv
kỹ
thuật
Dv thông tin
Lớp dịch vụ
Lõi lợi ích: là cái vì
mà khách hàng mua sp
Lớp vật chất: những vật
thể tạo nên lõi lợi ích
Lớp dịch vụ: những yếu
tố nhằm gia tăng khả
năng cạnh tranh của sp
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

SLIDE MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM

Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm theo quan điểm marketing III. Những quyết định về sản phẩm IV. Chu kỳ sống của sản phẩm B. NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM I. Khái niệm II. Nội dung của Chính sách sản phẩm 1. Chính sách chủng loại sản phẩm 2. Chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm 3. Chính sách sản phẩm mới V. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI SẢN PHẨM MỚI CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm 1. Khái niệm 2. Phân loại sản phẩm a. Phân theo đặc điểm sử dụng - Hàng lâu bền - Hàng không bền

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 182524
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 45 Lượt xem: 162669
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1839 Lượt xem: 139942
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 779 Lượt xem: 131918
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 779 Lượt xem: 131918
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2397 Lượt xem: 130033
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 302 Lượt xem: 90483
tâm lý học đại cương Lượt tải: 446 Lượt xem: 79167
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 289 Lượt xem: 62073