Thành viên idoc2012

SLIDE MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM

- 11/21/2012
Chia sẻ
/21 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (21 trang)
Thành viên idoc2012

SLIDE MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM

- 11/21/2012
1,369
Báo lỗi

Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm theo quan điểm marketing III. Những quyết định về sản phẩm IV. Chu kỳ sống của sản phẩm B. NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM I. Khái niệm II. Nội dung của Chính sách sản phẩm 1. Chính sách chủng loại sản phẩm 2. Chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm 3. Chính sách sản phẩm mới V. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI SẢN PHẨM MỚI CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm 1. Khái niệm 2. Phân loại sản phẩm a. Phân theo đặc điểm sử dụng - Hàng lâu bền - Hàng không bền

Nội dung

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM

I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm theo quan điểm marketing III. Những quyết định về sản phẩm IV. Chu kỳ sống của sản phẩm

B. NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM I. Khái niệm

II. Nội dung của Chính sách sản phẩm

1. Chính sách chủng loại sản phẩm

2. Chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm 3. Chính sách sản phẩm mới

V. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI SẢN PHẨM MỚI

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm 1. Khái niệm

a. Phân theo đặc điểm sử dụng - Hàng lâu bền - Hàng không bền - Dịch vụ b. Phân theo thói quen mua sắm của người tiêu dùng * Hàng tiêu dùng

- Hàng tiện dụng + Hàng thiết yếu + Hàng tùy hứng + Hàng cần kíp

- Hàng lựa chọn - Hàng chuyên dụng - Hàng nằm (hàng nhu cầu thụ động)

* Hàng kỹ nghệ: nguyên nhiên vật liệu, thiết bị, phụ liệu

2. Phân loại sản phẩm

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm

Lõi lợi ích

Chất Đặc lượng điểm

Bao Kiểu bì dáng

Nhãn hiệu

Lớp hữu hình

Dv Bảo hành

Dv trả góp

Dv kỹ

thuật

Dv thông tin

Lớp dịch vụ

Lõi lợi ích: là cái vì nó mà khách hàng mua sp

Lớp vật chất: những vật thể tạo nên lõi lợi ích

Lớp dịch vụ: những yếu tố nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của sp

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm III. Các quyết định marketing về sản phẩm

1. Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm a. Khái niệm: Nhãn hiệu sản phẩm là những dấu hiệu vật chất để xác định những sản phẩm của DN, phân biệt nó với sản phẩm của những DN khác.

adidas Trong nhãn hiệu, chúng ta phân biệt:

- Tên hiệu (brand name): phần đọc được của nhãn hiệu

- Dấu hiệu (brand mark): phần không đọc được của nhãn hiệu

- Nhãn hiệu thương mại (trademark):là toàn bộ hay một phần của nhãn hiệu được luật pháp bảo vệ.

Microsoft

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm III. Các quyết định marketing về sản phẩm 1. Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm

a. Khái niệm b. Quyết định về lập nhãn hiệu

- Không lập nhãn hiệu: giảm chi phí về bao bì, qủang cáo -> giảm giá bán - Lập nhãn hiệu: + Đvới người mua: biết hơn về chất lượng, thuận lợi trong lựa chọn sản phẩm, nhận ra sản phẩm mới

+ Đvới người bán: Dễ thực hiện những đơn hàng, kiểm tra hàng, bảo vệ chống bắt chước, trung thành hóa khách hàng, chia đoạn thị trường chinh phục

+ Đvới xã hội: người bán có trách nhiệm với chất lượng hàng của mình, kích thích cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu suất của người mua.

Lập nhãn hiệu

Không lập nhãn hiệu

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm III. Các quyết định marketing về sản phẩm 1. Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm

a. Khái niệm b. Quyết định về lập nhãn hiệu c. Quyết định về gia đình nhãn hiệu d. Những yêu cầu khi chọn lựa nhãn hiệu

+ Phải gợi cảm, thể hiện được công dụng và đặc điểm SP + Phải dễ đọc, dễ nhận ra và dễ nhớ + Phải độc đáo + Phải không gây hiểu lầm khi phát âm ở nước ngoài + Có thể đăng ký được và được pháp luật bảo vệ

Nhãn hiệu gia đình Nhãn hiệu kết hợp

Nhãn hiệu chung Nhãn hiệu riêng

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm III. Các quyết định marketing về sản phẩm 1. Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm 2. Các quyết định về bao bì

a. Bao bì là cái bao phủ vật hoặc là cái chứa đựng sản phẩm Việc tạo bao bì (packaging)là những hoạt động nhằm vẽ kiểu

và sản xuất đồ chứa hay gói cho một sản phẩm. b. Khi tạo bao bì cần lưu ý:

 Phải bảo vệ được các thuộc tính của sản phẩm  Phải thích ứng với tập quán tiêu thụ của sản phẩm  Cần hấp dẫn, đẹp mắt để tạo lòng tin và hứng thú sử dụng  Phải làm được nhiệm vụ thông tin về SP và hướng dẫn bảo quản, sử dụng SP  Phải thích ứng với những tiêu chuẩn, luật lệ và quyết định của thị trường mục tiêu

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm III. Các quyết định marketing về sản phẩm 1. Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm 2. Các quyết định về bao bì 3. Các quyết định về kiểu dáng sản phẩm a. Kiểu dáng là những phác họa và hình thức bên ngoài của SP b. Yêu cầu:  Tạo cho SP có giá trị sử dụng cao  Có giá trị thẩm mỹ và thực hành  Tăng uy tín và sự hấp dẫn của SP  Độc đáo và ly kỳ hóa SP  Dễ dàng phân biệt với các SP khác  Dễ sử dụng và bảo quản

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm III. Các quyết định marketing về sản phẩm 1. Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm 2. Các quyết định về bao bì 3. Các quyết định về kiểu dáng sản phẩm 4. Các quyết định về dịch vụ a. Dịch vụ thông tin b. Dịch vụ kỹ thuật c. Dịch vụ bảo hành d. Dịch vụ tín dụng e. Dịch vụ khiếu nại và điều chỉnh

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM IV. Chu kỳ sống của sản phẩm 1. Khái niệm: Chu kỳ sống của SP (vòng đời của SP) là khoảng thời gian tồn tại của SP trên thị trường. Nó được tính từ khi SP lần đầu tiên xuất hiện cho tới khi SP không tiêu thụ được nữa phải rút lui khỏi thị trường

Thời gian Thiết kế SP Triển khai

SP

Lợi nhuận

Doanh số

Phát triển Bảo hòa Suy tàn

Lỗ/ cfí đầu tư ($)

Doanh số và lợi nhuận ($)

t0 t1 t2 t3 t4 t5

Thời gian

Thiết kế SP

Triển khai SP

Lợi nhuận

Doanh số

Phát

triển

Bảo hòa Suy tàn

Lỗ/ cfí đầu tư ($)

Doanh số và lợi

nhuận ($)

t 0

t 1

t 2

t 3

t 4

t

5

2. Các quyết định marketing trong chu kỳ sống của SP

a. Giai đoạn triển khai (t1- t2): - Doanh thu: tăng chậm, Chi phí: cao, do đẩy mạnh quảng cáo, hoàn thiện SP, hỗ trợ tiêu thụ => Lợi nhuận: thường thấp hoặc lỗ

- Các quyết định marketing: + Về SP: Giới thiệu SP, KCS, hiệu chỉnh khả năng thương mại của SP, chủng loại hạn chế

+ Về giá cả: Giá linh hoạt, có khả năng áp dụng ch.sách giá cao

+ Về phân phối: Ffối có giới hạn (ffối độc quyền hay hạn chế)

+ Về cổ động: Quảng cáo mạnh, hướng vào người tiên phong đổi mới

Thời gian

Thiết kế SP

Triển khai SP

Lợi nhuận

Doanh số

Phát

triển

Bảo hòa Suy tàn

Lỗ/ cfí đầu tư ($)

Doanh số và lợi

nhuận ($)

t 0

t 1

t 2

t 3

t 4

t

5

2. Các quyết định marketing trong chu kỳ sống của SP

b. Giai đoạn phát triển (t2- t3): - Doanh thu: tăng mạnh, Chi phí: giảm, do chi phí quảng cáo và các chi phí khác giảm, việc mở rộng thị trường thuận lợi => Lợi nhuận đạt cực đại

- Các quyết định marketing: + Về SP: Tăng cường vị trí nhãn hiệu SP, cải tiến kỹ thuật, mở rộng chủng loại mặt hàng

+ Về giá cả: Thang giá rộng fù hợp với các đoạn thị trường, xét khả năng giảm giá để mở rộng thị trường

+ Về phân phối: Thực hiện chính sách ffối rộng và nhanh

+ Về cổ động: Quảng cáo hướng vào số đông

Thời gian

Thiết kế SP

Triển khai SP

Lợi nhuận

Doanh số

Phát

triển

Bảo hòa Suy tàn

Lỗ/ cfí đầu tư ($)

Doanh số và lợi

nhuận ($)

t 0

t 1

t 2

t 3

t 4

t

5

2. Các quyết định marketing trong chu kỳ sống của SP

c. Giai đoạn bảo hòa (t3- t4): - Doanh thu: tăng chậm, bắt đầu giảm, Chi phí: tăng, do chi phí khuyến mại và quảng cáo, cạnh tranh quyết liệt hơn => Lợi nhuận giảm sút

- Các quyết định marketing: + Về SP: Giảm chủng loại mặt hàng (tập trung cải tiến những chủng loại còn hợp thời, vượt trội về kiểu dáng)

+ Về giá cả: Do cạnh tranh mạnh về giá nên ổn định giá

+ Về phân phối: Chọn lọc lại, giảm số người phân phối

+ Về cổ động: Thực hiện khuyến mại, bán hàng, quảng cáo hướng vào người tiêu dùng tiềm năng

Thời gian

Thiết kế SP

Triển khai SP

Lợi nhuận

Doanh số

Phát

triển

Bảo hòa Suy tàn

Lỗ/ cfí đầu tư ($)

Doanh số và lợi

nhuận ($)

t 0

t 1

t 2

t 3

t 4

t

5

2. Các quyết định marketing trong chu kỳ sống của SP

d. Giai đoạn suy tàn (t4- t5): - Doanh thu: giảm mạnh, hàng hóa ứ đọng, tiêu thụ ách tắc, sản xuất ngưng trệ => Lợi nhuận giảm mạnh

- Các quyết định marketing: + Về SP: Nghiêm khắc cắt bớt mặt hàng, giảm đầu tư, chuyển hướng sản xuất

+ Về giá cả: Duy trì, có thể tăng giá một số SP còn khả năng, phá giá số còn lại, giải quyết tồn kho

+ Về phân phối: Phân phối có chọn lọc và chuyên môn hóa

+ Về cổ động: Cắt giảm tối đa các chi phí

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM B. NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM I. Khái niệm Chính sách SP là tổng thể những quy tắc chỉ huy việc tung SP vào thị trường; củng cố, gạt bỏ hoặc bổ sung, đổi mới SP cho thị trường đã lựa chọn của DN. II. Nội dung của chính sách sản phẩm 1. Chính sách chủng loại sản phẩm a. Mục tiêu: Nhằm xác định xác định cơ cấu chủng loại mặt hàng thích hợp

mà DN có thể cung cấp và đáp ứng nhu cầu thị trường theo nhiệm vụ và mục tiêu kinh doanh của mình b. Cơ cấu chủng loại sản phẩm - Hệ hàng (product line): tập những SP có liên hệ mật thiết nhau

hoặc vì chúng có các công dụng giống nhau, hoặc được bán cho một giới khách hàng hoặc được đưa vào thị trường theo cùng một kênh như nhau hoặc xếp chung một mức giá bán nào đó.

BỘT GIẶT SAVON DẦU GỘI KEM ĐÁNH RĂNG - Ivory snow - Ivory - Pantene - Gleem - Dreft - Kirk’s - Pert - Crest - Tide - Lava - Organic - Denquel - Cheer - Camay - H & S - Oxydol - Zest - Dash - Safeguard

- Coast

CÁC HỆ HÀNG CỦA P&G

- Phổ hàng (product mix) là tập hợp mọi hệ hàng và món hàng của DN * Các tham số:

- Hệ hàng - Phổ hàng

chiều dài chiều sâu chiều rộng chiều dài chiều sâu

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM B. NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM I. Khái niệm II. Nội dung của chính sách sản phẩm 1. Chính sách chủng loại sản phẩm a. Mục tiêu b. Cơ cấu chủng loại sản phẩm c. Những quyết định về hệ hàng - Quyết định về chiều dài hệ hàng: + Quyết định hạn chế mặt hàng + Quyết định dãn rộng hệ hàng Dãn lên

Dãn xuống

Dãn theo 2 hướng+ Quyết định tăng bổ mặt hàng - Quyết định hiện đại hóa mặt hàng - Quyết định nêu đặc điểm hệ hàng d. Những quyết định về phổ hàng - QĐ về chiều rộng phổ hàng - QĐ về chiều dài phổ hàng - QĐ về chiều sâu phổ hàng - QĐ về tính đồng nhất phổ hàng

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM B. NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM I. Khái niệm II. Nội dung của chính sách sản phẩm 1. Chính sách chủng loại sản phẩm 2. Chính sách hoàn thiện và nâng cao Chất lượng SP

Chất lượng SP là sự tổng hợp tất cả những năng lực nhiều mặt vốn có của SP, tạo nên một năng lực chung tổng quát, thỏa mãn được nhu cầu nhiều mặt của người tiêu dùng.

Các hướng hoàn thiện CLSP:

- Nâng cao các thông số kỹ thuật về tốc độ vận hành, độ an toàn và khả năng thích ứng của SP

- Thay đổi các loại vật liệu chế tạo - Hoàn thiện về cấu trúc, kiểu dáng, kích cỡ SP - Màu sắc và mùi vị SP - Tăng cường tính thích dụng của SP

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM B. NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM I. Khái niệm II. Nội dung của chính sách sản phẩm 1. Chính sách chủng loại sản phẩm 2. Chính sách hoàn thiện và nâng cao Chất lượng SP 3. Chính sách về sản phẩm mới

a. Khái niệm: SP mới được hiểu là tất cả những SP lần đầu tiên được sản xuất và kinh doanh tại DN

- SP mới về nguyên tắc - SP mới theo nguyên mẫu - SP cải tiến (SP được gọi là mới)

b. Các chiến lược đổi mới sản phẩm b1. Chiến lược bắt chước b2. Chiến lược định vị và định vị lại SP b3. Chiến lược thích ứng b4. Chiến lược đổi mới

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM B. NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM I. Khái niệm II. Nội dung của chính sách sản phẩm III. Tiến trình nghiên cứu triển khai sản phẩm mới

Khởi động

ý tưởng

Thẩm tra ý

tưởng

Thử nghiệm

khái niệm

Vạch chiến lược

mkting

Phân tích kinh

doanh

Triển khai sản

phẩm

Thử nghiệm

thị trường

Thương mại

hóa sản phẩm

Chương 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM

I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm theo quan điểm marketing III. Những quyết định về sản phẩm IV. Chu kỳ sống của sản phẩm

B. NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM I. Khái niệm

II. Nội dung của Chính sách sản phẩm

1. Chính sách chủng loại sản phẩm

2. Chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm 3. Chính sách sản phẩm mới

V. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI SẢN PHẨM MỚI

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang