Tài liệu

Slide Liên Bang Nga và không gian hậu Xô Viết

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 352     Tải về: 1     Lượt mua: 1    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu Slide Liên Bang Nga và không gian hậu Xô Viết - tài liệu, sách iDoc.Vn Chuyên đềDownload chuyên đề tốt nghiệp các ngành Khu vực học LIÊN BANG NGA VÀ KHÔNG GIAN HẬU XÔ VIẾT Giảng viê
LN BANG NGA VÀ KHÔNG
LN BANG NGA VÀ KHÔNG
GIAN H U XÔ VI T
GIAN H U XÔ VI T
Gi ng viên: ThS Lê Thanh V n
Chuyên đ Khu v c h c
GII THIU V
GII THIU V
HC PHN
HC PHN
B
B
ài
ài
1.
1.
Khái quát v Liên bang Nga và không
Khái quát v Liên bang Nga và không
gian hu Xô viết
gian hu Xô viết
B
B
ài
ài
2.
2.
T
T
ình hình đối ni
ình hình đối ni
B
B
ài
ài
3.
3.
Tình hình kinh tế Liên bang Nga và
Tình hình kinh tế Liên bang Nga và
các nước SNG
các nước SNG
B
B
ài
ài
4.
4.
Quan h gia Liên bang Nga và các
Quan h gia Liên bang Nga và các
nước SNG
nước SNG
B
B
ài
ài
5.
5.
Chính sách đối ngoi ca Liên bang
Chính sách đối ngoi ca Liên bang
Nga và các nước SNG
Nga và các nước SNG
B
B
ài
ài
6.
6.
Quan h gia Vit Nam vi Liên bang
Quan h gia Vit Nam vi Liên bang
Nga và các nước SNG
Nga và các nước SNG
B
B
ài
ài
7.
7.
Tng kết và hi đáp
Tng kết và hi đáp
Slide Liên Bang Nga và không gian hậu Xô Viết
Chuyên đềDownload chuyên đề tốt nghiệp các ngành Khu vực học


LIÊN BANG NGA VÀ KHÔNG
GIAN HẬU XÔ VIẾT


Giảng viên: ThS Lê Thanh Vạn
GIỚI THIỆU VỀ HỌC PHẦN
Bài 1. Khái quát về Liên bang Nga và không
gian hậu Xô viết
Bài 2. Tình hình đối nội
Bài 3. Tình hình kinh tếLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Kinh Tế Liên bang Nga và
các nước SNG
Bài 4. Quan hệ giữa Liên bang Nga và các
nước SNG
Bài 5. Chính sáchKho Sách Trực Tuyến đối ngoại của Liên bang
Nga và các nước SNG
Bài 6. Quan hệ giữa Việt NamThư Viện Điện Tử Trực Tuyến Việt Nam với Liên bang
Nga và các nước SNG
Bài 7. Tổng kết và hỏi đáp
Bài 1

KHÁI QUÁT VỀ LIÊN BANG NGA
VÀ KHÔNG GIAN HẬU XÔ VIẾT
BỐ CỤC BÀI GIẢNG

1. Giới thiệu sơ lược về địa lýLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Địa Lý, dân số
LB Nga và các nước SNG
2. Giới thiệu về lịch sửLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Lịch Sử LB Nga và các
nước SNG
3. Sự phát triển của nền văn minh
Nga
LIÊN BANG SÔ VIẾT
CÁC NƯỚC SNG
1. LIÊN BANG
NGA
81 CHỦ THỂ TRONG LIÊN BANG
NGA
1. CỘNG HOÀ TỰ TRỊ
2. TỈNH
3. KHU
BẢN ĐỒ DÂN CƯ NƯỚC NGA
ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU Ở LIÊN BANG
NGA Trích từ: http://www.kilobooks.com
Nội dung trích xuất từ tài liệu

LIÊN BANG NGA VÀ KHÔNG LIÊN BANG NGA VÀ KHÔNG GIAN H U XÔ VI TẬ ẾGIAN H U XÔ VI TẬ Ế

Gi ng viên: ThS Lê Thanh V nả ạ

Chuyên đ Khu v c h cề ự ọ

GIỚI THIỆU VỀ GIỚI THIỆU VỀ HỌC PHẦNHỌC PHẦN BBàiài  1.1. Khái quát về Liên bang Nga và không  Khái quát về Liên bang Nga và không 

gian hậu Xô viếtgian hậu Xô viết BBàiài 2. 2. T Tình hình đối nộiình hình đối nội   BBàiài 3. 3. Tình hình kinh tế Liên bang Nga và  Tình hình kinh tế Liên bang Nga và 

các nước SNGcác nước SNG BBàiài 4. 4. Quan hệ giữa Liên bang Nga và các  Quan hệ giữa Liên bang Nga và các 

nước SNGnước SNG BBàiài 5. 5. Chính sách đối ngoại của Liên bang  Chính sách đối ngoại của Liên bang 

Nga và các nước SNGNga và các nước SNG BBàiài 6. 6. Quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang  Quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang 

Nga và các nước SNGNga và các nước SNG BBàiài 7. 7. Tổng kết và hỏi đáp Tổng kết và hỏi đáp  

KHÁI QUÁT V LIÊN BANG NGA ỀKHÁI QUÁT V LIÊN BANG NGA Ề VÀ KHÔNG GIAN H U XÔ VI TẬ ẾVÀ KHÔNG GIAN H U XÔ VI TẬ Ế

Bài 1

BỐ CỤC BÀI GIẢNGBỐ CỤC BÀI GIẢNG

1.1.  Giới thiệu sơ lược về địa lý, dân số Giới thiệu sơ lược về địa lý, dân số  LB Nga và các nước SNGLB Nga và các nước SNG

2. Giới thiệu về lịch sử LB Nga và các 2. Giới thiệu về lịch sử LB Nga và các     nước SNG   nước SNG

3. Sự phát triển của nền văn minh 3. Sự phát triển của nền văn minh  NgaNga

LIÊN BANG SÔ VIẾT LIÊN BANG SÔ VIẾT 

CÁC NƯỚC SNGCÁC NƯỚC SNG  

1. LIÊN BANG 1. LIÊN BANG  NGANGA

81 CHỦ THỂ TRONG LIÊN BANG 81 CHỦ THỂ TRONG LIÊN BANG  NGA NGA 

1.    CỘNG HOÀ TỰ TRỊ 2.    TỈNH  3.    KHU 

BẢN ĐỒ DÂN CƯBẢN ĐỒ DÂN CƯ  NƯỚC NGANƯỚC NGA  

ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU Ở LIÊN BANG  NGA 

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 352     Tải về: 1     Lượt mua: 1    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bí quyết thành công Lượt tải: 0 Lượt xem: 521
36 KẾ NHÂN HÒA Lượt tải: 5 Lượt xem: 504
MÁY NGHIỀN BI Φ2700*4000 Lượt tải: 0 Lượt xem: 490
Có thể bạn quan tâm
Test tài liệu 04 Lượt tải: 0 Lượt xem: 418
Giay ra vien Lượt tải: 6 Lượt xem: 381