Tài liệu

SKKN Sử dụng bản đồ tư duy

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 591     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 50
Tài liệu SKKN Sử dụng bản đồ tư duy - tài liệu, sách iDoc.VnSKKN Sử dụng bản đồ tư duy,LỜI CÁM ƠN Xin chân thành cám ơn Phòng Giáo dục Trung học –Thường xuyên, Tổ nghiệp vụ bộ môn Lịch sử Sở GD&ĐT Bình Dương, Ban giám…
Trường THPT Dĩ An Nguyễn Chí Thuận
LỜI CÁM ƠN
Xin chân thành cám ơn Phòng Giáo dục Trung học –Thường
xuyên, Tổ nghiệp vụ bộ môn Lịch sử S GD&ĐT Bình ơng, Ban giám
hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường THPT An, T Sử - Địa - Giáo
dục công dân, đã trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn đóng góp những ý kiến
chủ đạo cho nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm nầy.
Những nội dung đã học tập kinh nghiệm tích lũy được từ đề tài
“Sử dụng đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT” nầy sẽ
hành trang cùng quý báu cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học
lịch sử của bản thân chúng tôi trong thời gian sắp tới.
Dĩ An, ngày 09 tháng 3 năm 2012
Người thực hiện,
Nguyễn Chí Thuận
1
Trường THPT Dĩ An Nguyễn Chí Thuận
“SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY
TRONG DẠY HỌC LỊCH S Ở TRƯỜNG THPT
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................................3
1. Lí do chọn đề tài ..........................................................................................3
2. Mức độ nghiên cứu đề tài ............................................................................8
3. Đối tượng, khách thể, phạm vị nghiên cứu ..................................................8
4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài .........................................................................9
5. Kết cấu của đề tài ...................................................................................... 12
NỘI DUNG ................................................................................................... 13
Phần I . Nêu thực trạng của vấn đề .............................................................13
1. Thuận lợi ................................................................................................... 13
2. Khó khăn ................................................................................................... 14
Phần II . Mô tả và giới thiệu các nội dung, biện pháp chính................... 15
1. Thực trạng và giải pháp.......................................................................... 15
1.1 Giảng dạy sơ đồ tư duy nhằm tăng tính tích cực trong HS..................... 15
1.2 GV trở thành người hướng dẫn hỗ trợ.................................................... 16
1.3 Những lưu ý HS khi sử dụng sơ đồ tư duy............................................... 19
2. Giảng dạy và học tập với công cụ sơ đồ tư duy..................................... 20
2.1 Giới thiệu đôi nét về sơ đồ tư duy............................................................ 20
2.2 Nguyên lý và ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học................................ 20
2.3 Giới thiệu một số phần mềm để tạo sơ đồ tư duy.................................... 22
3 Tiến trình một tiết dạy theo sơ đồ tư duy............................................... 24
Phần III. Kết quả và bài học kinh nghiệm và kiến nghị .......................... 37
1. Kết quả....................................................................................................... 37
2. Bài học kinh nghiệm.................................................................................. 38
3. Kiến nghị.................................................................................................... 42
KẾT LUẬN ...................................................................................................44
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................47
2
Liên hệ quảng cáo

Trường THPT Dĩ An Nguyễn Chí Thuận
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài, thuận lợi và khó khăn
Từ lâu, dạy học theo kiểu “đọc chép” được coi một phương pháp
dạy học để truyền tải kiến thức cho học sinh và được sử dụng phổ biến ở nhiều
trường trong cả nước. Ngành Giáo dục Đào tạo cũng đã nhiều cuộc hội
thảo cũng đã đưa ra nhiều phương pháp dạy học tích cực hơn… nhưng hiện
tại không ít giáo viên vẫn sử dụng cách dạy học theo kiểu “đọc – chép”
Phải nói rằng trong một tiết dạy, cũng lúc giáo viên cần phải đọc
cho học sinh chép n môn chính tả...ở bậc Tiểu học, đọc hoặc ghi lên bảng
các công thức toán học, bảng cửu chương, một sự kiện lịch sử, một số yếu tố
địa lý, đoạn thơ, c khái niệm...ở bậc Trung học, điều này không nghĩa
giáo viên đã sử dụng phương pháp “đọc – chép”.
Cũng phải khẳng định rằng, trong giáo học pháp, chưa bao giờ trong
trường học phương pháp dạy học mang tên “đọc chép”. Do đó, “đọc” thế
nào học sinh “chépra sao mới quan trọng. Bộ Giáo dục Đào tạo chủ
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

SKKN Sử dụng bản đồ tư duy

LỜI CÁM ƠN Xin chân thành cám ơn Phòng Giáo dục Trung học –Thường xuyên, Tổ nghiệp vụ bộ môn Lịch sử Sở GD&ĐT Bình Dương, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường THPT Dĩ An, Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân, đã trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn và đóng góp những ý kiến chủ đạo cho nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm nầy. Những nội dung đã học tập và kinh nghiệm tích lũy được từ đề tài “Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử ở trường THPT” nầy sẽ là hành trang vô cùng quý báu cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học lịch sử của bản thân chúng tôi trong thời gian sắp tới.Dĩ An, ngày 09 tháng 3 năm 2012Người thực hiện,Nguyễn Chí Thuận“SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH S Ở TRƯỜNG THPT”MỤC LỤCĐẶT VẤN ĐỀ 31. Lí do chọn đề tài 32. Mức độ nghiên cứu đề tài 83. Đối tượng, khách thể, phạm vị nghiên cứu 84. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 95. Kết cấu của đề tài 12NỘI DUNG 13Phần I . Nêu thực trạng của vấn đề 131. Thuận lợi 132. Khó khăn 14Phần II . Mô tả và giới thiệu các nội dung, biện pháp chính 15 1. Thực trạng và giải pháp 151.1 Giảng dạy sơ đồ tư duy nhằm tăng tính tích cực trong HS 151.2 GV trở thành người hướng dẫn hỗ trợ 161.3 Những lưu ý HS khi sử dụng sơ đồ tư duy 192. Giảng dạy và học tập với công cụ sơ đồ tư duy 202.1 Giới thiệu đôi nét về sơ đồ tư duy 202.2 Nguyên lý và ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học 202.3 Giới thiệu một số phần mềm để tạo sơ đồ tư duy 223 Tiến trình một tiết dạy theo sơ đồ tư duy 24Phần III. Kết quả và bài học kinh nghiệm và kiến nghị 371. Kết quả 372. Bài học kinh nghiệm 383. Kiến nghị 42KẾT LUẬN 44DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47ĐẶT VẤN ĐỀ1. Lý do chọn đề tài, thuận lợi và khó khăn Từ lâu, dạy học theo kiểu “đọc – chép” được coi là một phương pháp dạy học để truyền tải kiến thức cho học sinh và được sử dụng phổ biến ở nhiều trường trong cả nước. Ngành Giáo dục và Đào tạo cũng đã có nhiều cuộc hội thảo và cũng đã đưa ra nhiều phương pháp dạy học tích cực hơn… nhưng hiện tại không ít giáo viên vẫn sử dụng cách dạy học theo kiểu “đọc – chép”Phải nói rằng trong một tiết dạy, cũng có lúc giáo viên cần phải đọc cho học sinh chép như môn chính tả...ở bậc Tiểu học,  đọc hoặc ghi lên bảng các công thức toán học, bảng cửu chương, một sự kiện lịch sử, một số yếu tố địa lý, đoạn thơ, các khái niệm...ở bậc Trung học, điều này không có nghĩa là giáo viên đã sử dụng phương pháp “đọc – chép”. Cũng phải khẳng định rằng, trong giáo học pháp, chưa bao giờ trong trường học có phương pháp dạy học mang tên “đọc – chép”. Do đó, “đọc” thế nào và học sinh “chép” ra sao mới là quan trọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương chống việc dạy học “chủ yếu qua đọc chép – nhìn chép” nghĩa là chống việc chỉ đọc chép, truyền thụ kiến thức một chiều trong cả một tiết lên lớp. Với cách dạy này, người thầy đã máy móc, rập khuôn trong dạy học, dễ có tư tưởng phó mặc, không hứng thú trong cập nhật kiến thức, không sáng tạo trong việc tìm kiếm các phương án thiết kế bài dạy phù hợp với mọi đối tượng học sinh trong lớp mình phụ trách để kết quả giảng dạy đạt mức tối ưu. Người học theo cách này sẽ trở nên thụ động, chỉ biết thu nhận kiến thức một chiều, không động não suy nghĩ, không biết tự mình chiếm lĩnh tri thức, trở nên thui chột về tư duy, khó vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Hơn nữa, đã dạy theo kiểu “đọc – chép” thì đề thi phải ra theo kiểu học thuộc. Học sinh khi học, chép được điều gì thì lúc thi, lại chép những điều ấy vào bài làm, không có khả năng sáng tạo, học sinh hiểu

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 591     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 62 Lượt xem: 163732
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 280 Lượt xem: 114960
Có thể bạn quan tâm