Thành viên thao_van591

SKKN giảng dạy lịch sử địa phương tại thực địa di tích cách mạng đối với học sinh lớp 9

- 01/02/2014
Chia sẻ
/11 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (11 trang)
Thành viên thao_van591

SKKN giảng dạy lịch sử địa phương tại thực địa di tích cách mạng đối với học sinh lớp 9

- 01/02/2014
587
Báo lỗi

PHÒNG GD-ĐT THĂNG BÌNHTRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH************* Đề tài:GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỰC ĐỊA DI TÍCH CÁCH MẠNG ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 9 Người thực hiện : Nguyễn Xuân Phát Chức vụ : Giáo viên Đơn vị : Trường THCS Lê Đình Chinh Năm học : 2009-2010 Tháng 02 năm 2010Đề tài:GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỰC ĐỊA DI TÍCH CÁCH MẠNG ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 9A. ĐẶT VẤN ĐỀ:I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:Lịch sử địa phương là một bộ phận hợp thành và làm phong phú lịch sử dân tộc, việc nghiên cứu tìm hiểu lịch sử địa phương sẽ góp phần tích cực bổ sung sử liệu cho việc dạy học lịch sử dân tộc, làm phong phú lịch sử đất nước, làm nổi rõ mối quan hệ hữu cơ giữa các địa phương. Lịch sử địa phương là một bộ phận của chương trình dạy học lịch sử ở trường THCS. Đây là một trong những nguồn quan trọng làm phong phú tri thức của học sinh về quê hương mình.Giảng dạy lịch sử địa phương có tác dụng to lớn trong việc giáo dục tư tưởng đạo đức tình cảm và ý thức lao dộng của học sinh, góp phần hình thành lòng yêu nước, bởi lẽ nguồn gốc yêu nước bắt đầu từ lòng yêu quê hương của tuổi ấu thơ. Học sinh tự hào về đất nước, dân tộc Việt Nam cũng bắt nguồn từ lòng tự hào về những chiến công của cha ông mình đã làm nên ở ngay trong làng xóm thân yêu. Hơn nữa việc dạy học lịch sử địa phương trong giảng bộ môn lịch sử sẽ góp phần rèn luyện kỹ năng sưu tầm tư liệu, đam mê nghiên cứu tìm tòi về tư liệu lịch sử địa phương.II. CƠ SỞ THỰC TIỄN:1. Thực trạng:Tuy nhiên từ thực tế dạy học bộ môn lịch sử, cho thấy nhiều giáo viên chỉ chú trọng nội dung kiến thức dân tộc đã trình bày ở sách giáo khoa. Việc liên hệ thực tế những sự kiện lịch sử địa phương hoặc sử dụng tư liệu lịch sử địa phương trong dạy học nội khóa thì đa số giáo viên ít được chú trọng. Hạn chế này là do những nguyên nhân sau:2. Nguyên nhân:* Về phía giáo viên giảng dạy:- Giáo viên còn khó khăn trong việc xác định nội dung tư liệu về lịch sử địa phương cho một tiết dạy, nên chưa xây dựng được kế hoạch, nội dung của một bài giảng lịch sử địa phương.- Sự chuẩn bị một tiết dạy lịch sử địa phương của giáo viên còn sơ sài nên khi tổ chức giảng dạy vài lần không thành công, giáo viên lại xem nhẹ nội dung này.- Hình thức tổ chức dạy và học còn đơn giản, chưa phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu nhận thức của học sinh, chưa kích thích được tính ham hiểu biết và hứng thú học tập của học sinh, thiếu các bài tập về nhà sưu tầm lịch sử địa phương.* Về chương trình SGK:- Phân bố chương trình cả năm là 52 tiết, trong đó nội dung chương trình lịch sử địa phương là 2 tiết lại phân bố ở cuối học kỳ, nên đa số giáo viên lại sử dụng số tiết này vào ôn tập học kỳ.- Sách giáo khoa và sách giáo viên không có hướng dẫn cụ thể về nội dung hình thức cho từng tiết dạy.* Về phía học sinh:Từ những nguyên nhân trên cũng là một phần dẫn đến các em thờ ơ với tiết học lịch sử địa phương, không quan tâm đến tư liệu lịch sử địa phương.* Về phía phụ huynh:Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình, coi nhẹ bộ môn lịch sử nên chưa tạo điều kiện thuận lợi cho các em tự học ở nhà.Từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên có thể khẳng định giáo viên bộ môn cần phải sử dụng tư liệu lịch sử địa phương trong quá trình dạy học để phát huy tính sáng tạo và hứng thú học tập cho các em.III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:- Giúp học sinh ham hiểu biết và đam mê tiết học lịch sử địa phương.- Cung cấp cho học sinh một lượng kiến thức về lịch sử địa phương.IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:- Sách giáo khoa và sách giáo viên lịch sử 9.- Lịch sử Đảng bộ Thăng Bình (1930-1975) (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2000).- Lịch sử đấu tranh của nhân dân xã Bình Dương 1930-1975.- Lịch sử hiện đại Việt Nam.- Những câu chuyện kể lại của nhân chứng lịch sử.

Nội dung
I

PAGE

10

PHÒNG GD-ĐT THĂNG BÌNH

TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH

*************

Đề tài:

GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

TẠI THỰC ĐỊA DI TÍCH CÁCH MẠNG

ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 9

Người thực hiện : Nguyễn Xuân Phát

Chức vụ : Giáo viên

Đơn vị : Trường THCS Lê Đình Chinh

Năm học : 2009-2010

Tháng 02 năm 2010

Đề tài:

GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỰC ĐỊA DI TÍCH

CÁCH MẠNG ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 9

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:

Lịch sử địa phương là một bộ phận hợp thành và làm phong phú lịch sử dân tộc, việc nghiên cứu tìm hiểu lịch sử địa phương sẽ góp phần tích cực bổ sung sử liệu cho việc dạy học lịch sử dân tộc, làm phong phú lịch sử đất nước, làm nổi rõ mối quan hệ hữu cơ giữa các địa phương. Lịch sử địa phương là một bộ phận của chương trình dạy học lịch sử ở trường THCS. Đây là một trong những nguồn quan trọng làm phong phú tri thức của học sinh về quê hương mình.

Giảng dạy lịch sử địa phương có tác dụng to lớn trong việc giáo dục tư tưởng đạo đức tình cảm và ý thức lao dộng của học sinh, góp phần hình thành lòng yêu nước, bởi lẽ nguồn gốc yêu nước bắt đầu từ lòng yêu quê hương của tuổi ấu thơ. Học sinh tự hào về đất nước, dân tộc Việt Nam cũng bắt nguồn từ lòng tự hào về những chiến công của cha ông mình đã làm nên ở ngay trong làng xóm thân yêu. Hơn nữa việc dạy học lịch sử địa phương trong giảng bộ môn lịch sử sẽ góp phần rèn luyện kỹ năng sưu tầm tư liệu, đam mê nghiên cứu tìm tòi về tư liệu lịch sử địa phương.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN:

1. Thực trạng:

Tuy nhiên từ thực tế dạy học bộ môn lịch sử, cho thấy nhiều giáo viên chỉ chú trọng nội dung kiến thức dân tộc đã trình bày ở sách giáo khoa. Việc liên hệ thực tế những sự kiện lịch sử địa phương hoặc sử dụng tư liệu lịch sử địa phương trong dạy học nội khóa thì đa số giáo viên ít được chú trọng. Hạn chế này là do những nguyên nhân sau:

2. Nguyên nhân:

* Về phía giáo viên giảng dạy:

- Giáo viên còn khó khăn trong việc xác định nội dung tư liệu về lịch sử địa phương cho một tiết dạy, nên chưa xây dựng được kế hoạch, nội dung của một bài giảng lịch sử địa phương.

- Sự chuẩn bị một tiết dạy lịch sử địa phương của giáo viên còn sơ sài nên khi tổ chức giảng dạy vài lần không thành công, giáo viên lại xem nhẹ nội dung này.

- Hình thức tổ chức dạy và học còn đơn giản, chưa phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu nhận thức của học sinh, chưa kích thích được tính ham hiểu biết và hứng thú học tập của học sinh, thiếu các bài tập về nhà sưu tầm lịch sử địa phương.

* Về chương trình SGK:

- Phân bố chương trình cả năm là 52 tiết, trong đó nội dung chương trình lịch sử địa phương là 2 tiết lại phân bố ở cuối học kỳ, nên đa số giáo viên lại sử dụng số tiết này vào ôn tập học kỳ.

- Sách giáo khoa và sách giáo viên không có hướng dẫn cụ thể về nội dung hình thức cho từng tiết dạy.

* Về phía học sinh:

Từ những nguyên nhân trên cũng là một phần dẫn đến các em thờ ơ với tiết học lịch sử địa phương, không quan tâm đến tư liệu lịch sử địa phương.

* Về phía phụ huynh:

Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình, coi nhẹ bộ môn lịch sử nên chưa tạo điều kiện thuận lợi cho các em tự học ở nhà.

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên có thể khẳng định giáo viên bộ môn cần phải sử dụng tư liệu lịch sử địa phương trong quá trình dạy học để phát huy tính sáng tạo và hứng thú học tập cho các em.

III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

- Giúp học sinh ham hiểu biết và đam mê tiết học lịch sử địa phương.

- Cung cấp cho học sinh một lượng kiến thức về lịch sử địa phương.

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

- Sách giáo khoa và sách giáo viên lịch sử 9.

- Lịch sử Đảng bộ Thăng Bình (1930-1975) (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2000).

- Lịch sử đấu tranh của nhân dân xã Bình Dương 1930-1975.

- Lịch sử hiện đại Việt Nam.

- Những câu chuyện kể lại của nhân chứng lịch sử.

V. TÌNH HÌNH BAN ĐẦU:

Qua thực tế nhiều năm giảng dạy và làm công tác tổ trưởng chuyên môn tôi nhận thấy rằng: Đa số học sinh chưa hiểu và đam mê về lịch sử địa phương.

Được sự phân công của Ban giám hiệu, tổ chuyên môn và sự giúp đỡ của đồng nghiệp, Ban văn hoá Thông tin xã nhà, bản thân tiến hành nghiên cứu tham khảo tư liệu biên soạn nội dung một di tích cách mạng giảng dạy tại thực địa trong 2 tiết đối với học sinh lớp 9.

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

I. NHỮNG YÊU CẦU TRONG VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TRONG BÀI GIẢNG NỘI KHOÁ THỰC ĐỊA:

- Trước hết việc chọn sự kiện và địa điểm học tại thực địa phải phù hợp với nội dung, yêu cầu khuôn khổ tiết học, với điều kiện tiến hành.

- Việc chuẩn bị bài giảng ở thực địa có ý nghĩa rất lớn đối với sự thành công của bài học, trong đó điều cần quan tâm đầu tiên là tổ chức biên soạn bài dạy nội khoá tại thực địa di tích lịch sử.

- Bài giảng do giáo viên biên soạn dựa theo tư liệu của địa phương (lịch sử Đảng bộ huyện, lịch sử Đảng bộ xã), tài liệu tự biên soạn phải được các cơ quan có trách nhiệm ở trường, địa phương thông qua góp ý kiến.

- Khi tiến hành giảng dạy ở thực địa, giáo viên cần nắm vững những sự kiện lịch sử thì việc dạy và học mới sinh động và có kết quả. Nếu giáo viên chưa nắm vững, chưa nhập tâm vào sự kiện, trình bày lúng túng, có sai sót thì sẽ gây những hậu quả xấu về mặt giáo dưỡng và giáo dục.

- Giảng dạy lịch sử địa phương tại thực địa có những tác dụng sau:

+ Nêu rõ vai trò của địa phương đối với những sự kiện có ý nghĩa toàn quốc.

+ Tư liệu lịch sử tại thực địa không chỉ giúp học sinh hiểu biết quá khứ mà còn nhận thức được hiện tại. Đây là việc đối chiếu so sánh tài liệu đã học với hiện thực.

* Những điều cần lưu ý:

- Khi sử dụng tư liệu lịch sử địa phương trong bài giảng nội khoá thực địa, nội dung phải đáp ứng những yêu cầu, mục đích giáo dục giáo dưỡng của bài học, không nên biến bài học nội khoá tại thực địa thành buổi tham gia di tích hay nói chuyện ngoại khoá lịch sử.

- Bài học tại thực địa có những đặc điểm riêng so với bài nội khoá trên lớp, do hình thức học tập của nó. Là bài học tiến hành ở thực địa, nó phải giúp cho học sinh “Trực quan sinh động” những di tích của quá khứ, tức là những tài liệu sống, chân thực, gây cho học sinh những ấn tượng mạnh mẽ, những cảm xúc sâu đậm. Kết thúc tiết học cần thực hiện những bài tập nhận thức.

- Không nên sử dụng tài liệu sơ sài, gượng ép, áp đặt, miễn cưỡng làm cho tiết học vừa nặng nề, vừa tẻ nhạt, học sinh không cảm thấy hứng thú học tập, chất lượng bài học sẽ hạn chế.

II. PHƯƠNG PHÁP BIÊN SOẠN VÀ XÁC ĐỊNH NỘI DUNG BÀI GIẢNG:

Chương trình giảng dạy lịch sử địa phương không có qui định nội dung vấn đề để giảng chỉ có quy định số tiết. Bởi vậy người giáo viên có thuận lợi trong việc chủ động tự lựa chọn chủ đề bài giảng. Đối với học sinh lớp 9 chúng ta cần chú trọng các sự kiện phù hợp với giai đoạn lịch sử dân tộc, với những sự kiện cơ bản tiêu biểu của địa phương tương ứng với sự kiện quan trọng của lịch sử dân tộc.

Khi biên soạn bài giảng lịch sử địa phương tại thực địa, cần trình bày một sự kiện tiêu biểu của địa phương, vừa làm rõ được mối quan hệ giữa địa phương và lịch sử dân tộc. Từ đó rút ra được quy luật chung của quá trình phát triển của lịch sử và thấy được những nét đặc trưng của địa phương mình.

III. BỐ CỤC NỘI DUNG CỦA MỘT BÀI GIẢNG:

1. Bối cảnh lịch sử diễn ra các sự kiện lịch sử:

- Tình hình phong trào cách mạng chung của cả nước:

+ Cần nêu những nét cơ bản ngắn gọn, giúp học sinh nhắc lại những kiến thức đã học ở các bài lịch sử dân tộc.

+ Giáo viên có thể nêu câu hỏi để học sinh trả lời, rồi bổ sung chuyển tiếp sang bối cảnh riêng của địa phương.

- Tình hình cụ thể của địa phương trong bối cảnh chung của lịch sử cả nước. Để học sinh nhận thức được những khó khăn, thử thách mà nhân dân địa phương phải vượt qua.

2. Diễn biến cụ thể của các sự kiện lịch sử địa phương:

- Đây là phần quan trọng, bài giảng phải có những sự kiện cụ thể, chính xác và tiêu biểu để tạo được biểu dương cho học sinh về quá khứ. Để bảm bảo yêu cầu trên giáo viên cần khắc phục một số khó khăn:

+ Phải tìm tài liệu, hướng dẫn học sinh sưu tầm.

+ Kết hợp sử dụng tư liệu trong cuốn sách lịch sử địa phương.

- Cần chọn lọc các sự kiện tiêu biểu theo nguyên tắc:

+ Thái độ sư phạm cần thiết trong việc giáo dưỡng giáo dục học sinh.

+ Có mối liên hệ về mặt dạy học giữa tài liệu lịch sử dân tộc và tài liệu lịch sử địa phương.

- Cần đưa ra những câu hỏi, bài tập thực hành nhận thức để rèn luyện khả năng tiếp thu của học sinh.

IV. GIỚI THIỆU NỘI DUNG – HÌNH THỨC – PHƯƠNG PHÁP MỘT BÀI DẠY - HỌC MINH HOẠ:

PHẦN LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 9

Tiết 51-52: DI TÍCH CĂN CỨ LÕM BẦU BÍNH XÃ BÌNH DƯƠNG

(1970-1972)

I. Mục đích yêu cầu:

- Làm cho học sinh xã Bình Dương thấy được cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân xã Bình Dương có những điểm giống và khác nhau ở các địa phương khác.

- Một căn cứ cách mạng còn lại duy nhất ở vùng Đông Thăng Bình và Quảng Nam trong giai đoạn 1970-1972.

- Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ cơ sở và của nhân dân góp phần quyết định sự thắng lợi của dân tộc.

- Nâng cao lòng tự hào và truyền thống cách mạng, lòng tin yêu Đảng, biết ơn những cống hiến.

II. Nội dung bài học:

1. Hoàn cảnh ra đời căn cứ lõm Bầu Bính:

Sau thất bại chiến lược chiến tranh cục bộ, Mỹ chuyển sang chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh ở miền Nam, nhằm mục tiêu bình định nông thôn hòng làm cho cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam tàn lại, tạo thế mạnh cho Mỹ - Nguỵ.

Trong suốt 2 năm 1969-1970, Mỹ nguỵ tiến hành các kế hoạch bình định quyết liệt, chúng dùng trực thăng đổ bộ xe tăng lội nước từ hạm đội lên, pháo từ các căn cứ Tuần Dưỡng, Núi Quế bắn phá dọn đường, bộ binh dân phòng ngang. Đến đâu chúng đốt phá lùa dân, lực lượng du kích xã phối hợp với bộ đội chủ lực phục kích bắn tỉa tiêu diệt từng bộ phận, nhân dân tản ra giằng co quyết liệt. Nhưng đến giữa năm 1970 địch đã lập được các khu dồn ở các thôn 1, 2, 3 và thôn 5. Vùng giải phóng ở Bình Dương chỉ còn lại thôn 4 gọi là căn cứ lõm Bầu Bính. Đây là chỗ đứng chân còn lại duy nhất ở vùng Đông Thăng Bình.

2. Căn cứ lõm Bầu Bính xã Bình Dương:

a. Vị trí địa hình:

- Bao gồm cả thôn 4 Bình Dương nằm ở phía Đông Bắc xã. Phía Đông giáp Duy Hải, Bắc giáp Duy Nghĩa (Duy Xuyên), Tây giáp thôn 1và thôn 2, Nam giáp thôn 5.

- Địa hình: Chủ yếu là xen kẽ những đồng ruộng, thửa ruộng được bao bọc với các bờ đất cao.

Dựa vào địa hình quân và dân Bình Dương đã bố trí căn cứ có phóng tuyến phía Tây với nhiều bãi mìn, nhiều ở tác chiến, bên trong có hầm công sự mật.

b. Diễn biến:

Từ năm 1971 đến năm 1972, Mỹ nguỵ nhiều lần bao vây đánh phá căn cứ nhưng vẫn không vào được. Bầu Bính trở thành chiếc gai nhọn đâm vào mắt địch, với ta Bầu Bính trở thành điểm sáng ngoan cường của cách mạng Thăng Bình và Quảng Nam.

Trong hai năm quân và dân Bình Dương đã loại khỏi vòng chiến 4 xe tăng, 2 chiếc trực thăng và hàng trăm tên địch.

Nhằm giải toả thế cô lập căn cứ Lõm Bầu Bính, du kích địa phương phối hợp với bộ đội chủ lực tấn công tiêu diệt các cứ điểm Gò Cá, Đồi Tương giải tán các khu dồn trong xã.

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 1972 địch tăng quân, thêm xe pháo quyết đánh chiếm căn cứ lõm Bầu Bính. Trước tình hình khó khăn, được lệnh cấp trên đêm ngày 15/12/1972 bộ đội huyện rút về miền Tây, Đảng bộ Bình Dương tổ chức bí mật sơ tán nhân dân rút ra về xã Bình Phú vùng Tây Thăng Bình. Một bộ phận du kích và đội công tác bí mật ở lại hoạt động.

Năm 1972 Bình Dương được Chính phủ phong tặng xã anh hùng lực lượng vũ trang lần 2.

* Câu hỏi và bài tập thực hành:

1. Căn cứ lõm Bầu Bính ra đời trong hoàn cảnh như thế nào?

2. Cuộc chiến đấu ở căn cứ lõm Bầu Bính diễn ra như thế nào trong 2 năm 1970-1972?

3. Em hãy sưu tầm những tư liệu lịch sử nói về căn cứ lõm Bầu Bình.

III. Kế hoạch và thực hiện:

1. Kế hoạch:

a. Đối với giáo viên:

- Sau khi hoàn thành bản thảo nội dung bài học, trình Ban giám hiệu nhà trường và Ban văn hoá thông tin xã góp ý để hoàn thành nội dung chính bài học.

- Lập kế hoạch xin ý kiến tổ chuyên môn và Ban giám hiệu bố trí thời gian thích hợp, hỗ trợ kinh phí về âm thanh nước uống.

b. Đối với học sinh:

- Học sinh tự sưu tầm những hiện vật cách mạng nói về di tích.

- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.

- Tự tìm hiểu và xác định vị trí căn cứ lõm Bầu Bính. Nơi xảy ra những trận đánh lớn.

c. Đối với Ban giám hiệu:

- Hỗ trợ kinh phí và tổ chức cho toàn bộ giáo viên cùng tham dự.

- Mời đại diện Ban thông tin văn hoá xã.

d. Địa điểm: Trung tâm Nhà văn hoá Bầu Bính Thượng

e. Thời gian: Ngày 30/4 hằng năm.

2. Tiến hành thực hiện:

- Tập trung học sinh

- Làm lễ viếng hương di tích

- Giáo viên trình bày nội dung bài học.

- Học sinh báo cáo sưu tầm các hiện vật cách mạng.

- Văn nghệ mỗi lớp 1 tiết mục.

- Học sinh về nhà làm bài tập.

C. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

Sau khi sáng kiến được áp dụng vào giảng dạy theo phân phối chương trình lịch sử 9. Kết quả học tập của các em được nâng lên, ý thức học tập và ham hiểu, kỷ năng sưu tầm tư liệu, đam mê nghiên cứu tìm tòi về tư liệu lịch sử địa phương của học sinh ngày càng phát huy.

Qua kết quả đối chứng năm học 2008-2009:

* Lớp thực nghiệm: Hơn 90% học sinh ham hiểu và đam mê tìm hiểu kiến thức lịch sử địa phương.

* Lớp đối chứng: Chỉ có 40% học sinh ham hiểu và đam mê tìm hiểu kiến thức lịch sử địa phương.

Từ kết quả trên tôi đã tiến hành tổ chức dạy đại trà cho học sinh khối 9 năm học 2009-2010.

D. KẾT LUẬN:

Việc sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong giờ học nội khoá được tổ chức tại thực địa di tích cách mạng là một trong những biện pháp tốt nhất để thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng ta. Nó không những đáp ứng đầy đủ các yêu cầu giáo dục giáo dưỡng cho việc dạy học lịch sử mà còn hình thành cho học sinh hứng thú say mê học tập. Qua đó giúp học sinh phát triển năng lực tự nghiên cứu tìm hiểu những tư liệu lịch sử địa phương và có ý nghĩa trách nhiệm cao trong việc gìn giữ bảo tồn những di tích cách mạng ở quê hương mình đang sinh sống.

Thực tế trong dạy học lịch sử, để có hiệu quả của bài học về lịch sử địa phương. Người giáo viên phải có sự đầu tư vào việc sưu tầm, nghiên cứu tài liệu, những nội dung đưa vào bài giảng phải đảm bảo tính khoa học và đáp ứng kiến thức cơ bản. Cần thận trọng, tránh áp đặt máy móc.

E. ĐỀ NGHỊ:

* Phòng Giáo dục Đào tạo huyện:

- Tổ bộ môn lịch sử cần nghiên cứu biên soạn nội dung về lịch sử địa phương huyện Thăng Bình đối với hai tiết theo phân phối chương trình lịch sử lớp 9, nhằm áp dụng đại trà cho các trường trong toàn huyện.

G. PHẦN PHỤ LỤC:

Hình ảnh ở các trang sau.

MỤC LỤC

******

A. ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………...1

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN……………………………………………………………...1

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN…………………………………………………………..1

1. Thực trạng……………………………………………………………………...1

2. Nguyên nhân…………………………………………………………………..1

III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU…………………………………………………2

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………………………2

V. TÌNH HÌNH BAN ĐẦU………………………………………………………2

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.………………………………………………………3

I. NHỮNG YÊU CẦU TRONG VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TRONG BÀI GIẢNG NỘI KHOÁ THỰC ĐỊA……………………..3

II. PHƯƠNG PHÁP BIÊN SOẠN VÀ XÁC ĐỊNH NỘI DUNG BÀI GIẢNG…4

III. BỐ CỤC NỘI DUNG CỦA MỘT BÀI GIẢNG……………………………..4

1. Bối cảnh lịch sử diễn ra các sự kiện lịch sử……………………………………4

2. Diễn biến cụ thể của các sự kiện lịch sử địa phương…………………………..4

IV. GIỚI THIỆU NỘI DUNG – HÌNH THỨC – PHƯƠNG PHÁP MỘT BÀI DẠY - HỌC MINH HOẠ………………………………………………………..5

C. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………………………………7

D. KẾT LUẬN…………………..……………………………………………….8

E. ĐỀ NGHỊ…………………………………………….………………………...8

G. PHẦN PHỤ LỤC…………………….……………….……………………….8

PHÒNG GD-ĐT THĂNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

****

PHIẾU NHẬN XÉT

Tên đề tài: GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỰC ĐỊA DI TÍCH CÁCH MẠNG ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 9

Người thực hiện : Nguyễn Xuân Phát

Chức vụ : Giáo viên

Đơn vị : Trường THCS Lê Đình Chinh

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC TRƯỜNG

NĂM HỌC 2009-2010

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

Xếp loại:……………

GIÁM KHẢO 1 GIÁM KHẢO 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC HUYỆN THĂNG BÌNH

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

Xếp loại:……………

GIÁM KHẢO 1 GIÁM KHẢO 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang