Tài liệu

SKKN giảng dạy lịch sử địa phương tại thực địa di tích cách mạng đối với học sinh lớp 9

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 408     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu SKKN giảng dạy lịch sử địa phương  tại thực địa di tích cách mạng  đối với học sinh lớp 9 - tài liệu, sách iDoc.VnSKKN giảng dạy lịch sử địa phương tại thực địa di tích cách mạng đối với học sinh lớp 9,PHÒNG GD-ĐT THĂNG BÌNHTRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH************* Đề tài:GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỰC ĐỊA DI TÍCH CÁCH MẠNG ĐỐI…
PHÒNG GD-ĐT THĂNG BÌNH
TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH
*************
Đề tài:
GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
TẠI THỰC ĐỊA DI TÍCH CÁCH MẠNG
ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 9
Người thực hiện : Nguyễn Xuân Phát
Chức vụ : Giáo viên
Đơn vị : Trường THCS Lê Đình Chinh
Năm học : 2009-2010
Tháng 02 năm 2010
Đề tài:
GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỰC ĐỊA DI TÍCH
CÁCH MẠNG ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 9
A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Lịch sử địa phương một bộ phận hợp thành và làm phong phú lịch sử
dân tộc, việc nghiên cứu tìm hiểu lịch sử địa phương sẽ góp phần tích cực bổ
sung s liệu cho việc dạy học lịch sử dân tộc, làm phong phú lịch s đất nước,
làm nổi mối quan hệ hữu giữa các địa phương. Lịch sử đa phương một
bộ phận của chương trình dạy học lịch sử trường THCS. Đây một trong
những nguồn quan trọng làm phong phú tri thức của học sinh về quê hương mình.
Giảng dạy lịch sử địa phương tác dụng to lớn trong việc giáo dục
tưởng đạo đức tình cảm và ý thức lao dộng của học sinh, góp phần nh thành
lòng yêu nước, bởi lẽ nguồn gốc yêu nước bắt đầu từ lòng yêu quê hương của
tuổi ấu thơ. Học sinh tự hào v đất nước, dân tộc Việt Nam ng bắt nguồn từ
lòng tự hào về nhng chiến công của cha ông mình đã làm nên ngay trong làng
xóm thân yêu. Hơn nữa việc dạy học lch sử địa phương trong giảng bộ môn lch
sử s góp phần rèn luyện k năng sưu tầm tư liệu, đam mê nghiên cứu tìm tòi về
tư liệu lịch sử địa phương.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN:
1. Thực trạng:
Tuy nhiên từ thực tế dạy học bộ môn lịch sử, cho thấy nhiều giáo viên chỉ
chú trọng nội dung kiến thức dân tộc đã trình bày ở sách giáo khoa. Việc liên hệ
thực tế những sự kiện lịch sử đa phương hoặc sử dụng tư liệu lịch s địa phương
trong dạy học nội khóa thì đa số giáo viên ít được chú trọng. Hạn chế này là do
những nguyên nhân sau:
2. Nguyên nhân:
* Về phía giáo viên giảng dạy:
- Giáo viên còn khó khăn trong việc xác định nội dung liệu v lịch s
địa phương cho một tiết dạy, nên chưa xây dựng được kế hoạch, nội dung của
một bài giảng lịch sử địa phương.
- Sự chuẩn bị một tiết dạy lịch sử địa phương của giáo viên còn sài nên
khi tổ chức giảng dạy vài lần không thành công, giáo viên lại xem nhẹ nội dung
này.
2
Liên hệ quảng cáo

- Hình thức t chức dạy và học còn đơn giản, chưa phong phú, chưa đáp
ứng nhu cầu nhận thức của học sinh, chưa ch thích đượcnh ham hiểu biết
hứng thú học tập của học sinh, thiếu các bài tập về nhà sưu tầm lịch sử đa
phương.
* Về chương trình SGK:
- Phân bố chương trình cả năm 52 tiết, trong đó nội dung chương trình
lịch sử địa phương 2 tiết lại phân b cuối học kỳ, nên đa s giáo viên lại sử
dụng số tiết này vào ôn tập học kỳ.
- Sách giáo khoa và sách giáo viên không có hướng dẫn cụ thể về nội dung
hình thức cho từng tiết dạy.
* Về phía học sinh:
Từ những nguyên nhân trên cũng là một phần dẫn đến các em thờ ơ với tiết
học lịch sử địa phương, không quan tâm đến tư liệu lịch sử địa phương.
* Về phía phụ huynh:
Một s ph huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình, coi
nhẹ bộ môn lịch sử nên chưa tạo điều kiện thuận lợi cho các em tự học ở nhà.
Từ cơ sở lý luận thực tiễn trênthể khẳng định giáo viên bộ môn cần
phải sử dụng liệu lịch sử địa phương trong quá trình dạy học để phát huy tính
sáng tạo và hứng thú học tập cho các em.
III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
- Giúp học sinh ham hiểu biết và đam mê tiết học lịch sử địa phương.
- Cung cấp cho học sinh một lượng kiến thức về lịch sử địa phương.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
- Sách giáo khoa và sách giáo viên lịch sử 9.
- Lịch sử Đảng bộ Thăng Bình (1930-1975) (Nhà xuất bản Chính trị Quốc
gia Hà Nội năm 2000).
- Lịch sử đấu tranh của nhân dân xã Bình Dương 1930-1975.
- Lịch sử hiện đại Việt Nam.
- Những câu chuyện kể lại của nhân chứng lịch sử.
V. TÌNH HÌNH BAN ĐẦU:
Qua thực tế nhiều năm giảng dạy và làm công tác t trưởng chuyên môn
tôi nhận thấy rằng: Đa số học sinh chưa hiểu và đam mê về lịch sử địa phương.
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

SKKN giảng dạy lịch sử địa phương tại thực địa di tích cách mạng đối với học sinh lớp 9

PHÒNG GD-ĐT THĂNG BÌNHTRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH************* Đề tài:GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỰC ĐỊA DI TÍCH CÁCH MẠNG ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 9 Người thực hiện : Nguyễn Xuân Phát Chức vụ : Giáo viên Đơn vị : Trường THCS Lê Đình Chinh Năm học : 2009-2010 Tháng 02 năm 2010Đề tài:GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỰC ĐỊA DI TÍCH CÁCH MẠNG ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 9A. ĐẶT VẤN ĐỀ:I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:Lịch sử địa phương là một bộ phận hợp thành và làm phong phú lịch sử dân tộc, việc nghiên cứu tìm hiểu lịch sử địa phương sẽ góp phần tích cực bổ sung sử liệu cho việc dạy học lịch sử dân tộc, làm phong phú lịch sử đất nước, làm nổi rõ mối quan hệ hữu cơ giữa các địa phương. Lịch sử địa phương là một bộ phận của chương trình dạy học lịch sử ở trường THCS. Đây là một trong những nguồn quan trọng làm phong phú tri thức của học sinh về quê hương mình.Giảng dạy lịch sử địa phương có tác dụng to lớn trong việc giáo dục tư tưởng đạo đức tình cảm và ý thức lao dộng của học sinh, góp phần hình thành lòng yêu nước, bởi lẽ nguồn gốc yêu nước bắt đầu từ lòng yêu quê hương của tuổi ấu thơ. Học sinh tự hào về đất nước, dân tộc Việt Nam cũng bắt nguồn từ lòng tự hào về những chiến công của cha ông mình đã làm nên ở ngay trong làng xóm thân yêu. Hơn nữa việc dạy học lịch sử địa phương trong giảng bộ môn lịch sử sẽ góp phần rèn luyện kỹ năng sưu tầm tư liệu, đam mê nghiên cứu tìm tòi về tư liệu lịch sử địa phương.II. CƠ SỞ THỰC TIỄN:1. Thực trạng:Tuy nhiên từ thực tế dạy học bộ môn lịch sử, cho thấy nhiều giáo viên chỉ chú trọng nội dung kiến thức dân tộc đã trình bày ở sách giáo khoa. Việc liên hệ thực tế những sự kiện lịch sử địa phương hoặc sử dụng tư liệu lịch sử địa phương trong dạy học nội khóa thì đa số giáo viên ít được chú trọng. Hạn chế này là do những nguyên nhân sau:2. Nguyên nhân:* Về phía giáo viên giảng dạy:- Giáo viên còn khó khăn trong việc xác định nội dung tư liệu về lịch sử địa phương cho một tiết dạy, nên chưa xây dựng được kế hoạch, nội dung của một bài giảng lịch sử địa phương.- Sự chuẩn bị một tiết dạy lịch sử địa phương của giáo viên còn sơ sài nên khi tổ chức giảng dạy vài lần không thành công, giáo viên lại xem nhẹ nội dung này.- Hình thức tổ chức dạy và học còn đơn giản, chưa phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu nhận thức của học sinh, chưa kích thích được tính ham hiểu biết và hứng thú học tập của học sinh, thiếu các bài tập về nhà sưu tầm lịch sử địa phương.* Về chương trình SGK:- Phân bố chương trình cả năm là 52 tiết, trong đó nội dung chương trình lịch sử địa phương là 2 tiết lại phân bố ở cuối học kỳ, nên đa số giáo viên lại sử dụng số tiết này vào ôn tập học kỳ.- Sách giáo khoa và sách giáo viên không có hướng dẫn cụ thể về nội dung hình thức cho từng tiết dạy.* Về phía học sinh:Từ những nguyên nhân trên cũng là một phần dẫn đến các em thờ ơ với tiết học lịch sử địa phương, không quan tâm đến tư liệu lịch sử địa phương.* Về phía phụ huynh:Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình, coi nhẹ bộ môn lịch sử nên chưa tạo điều kiện thuận lợi cho các em tự học ở nhà.Từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên có thể khẳng định giáo viên bộ môn cần phải sử dụng tư liệu lịch sử địa phương trong quá trình dạy học để phát huy tính sáng tạo và hứng thú học tập cho các em.III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:- Giúp học sinh ham hiểu biết và đam mê tiết học lịch sử địa phương.- Cung cấp cho học sinh một lượng kiến thức về lịch sử địa phương.IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:- Sách giáo khoa và sách giáo viên lịch sử 9.- Lịch sử Đảng bộ Thăng Bình (1930-1975) (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2000).- Lịch sử đấu tranh của nhân dân xã Bình Dương 1930-1975.- Lịch sử hiện đại Việt Nam.- Những câu chuyện kể lại của nhân chứng lịch sử.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 408     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 161324
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 262 Lượt xem: 112895
Có thể bạn quan tâm