Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - Tiết 6 - Bài 6: Thực hành Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loạ

- 10/16/2012
Chia sẻ
/8 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (8 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - Tiết 6 - Bài 6: Thực hành Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loạ

- 10/16/2012
20,885
Báo lỗi

MỤC TIÊU. - HS biết cách xác định xác xuất của một và hai sự kiện đồng thời xảy ra thông qua việc gieo các đồng kim loại. - Biết vận dụng xác suất để hiểu được tỉ lệ các loại giao tử và tỉ lệ các kiểu gen trong lai một cặp tính trạng.

Nội dung

Sinh học lớp 9 - Tiết 6 - Bài 6: Thực hành

Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

I. MỤC TIÊU.

- HS biết cách xác định xác xuất của một và hai sự

kiện đồng thời xảy ra thông qua việc gieo các đồng

kim loại.

- Biết vận dụng xác suất để hiểu được tỉ lệ các loại

giao tử và tỉ lệ các kiểu gen trong lai một cặp tính

trạng.

II. CHUẨN BỊ.

- HS: Mỗi nhóm có sẵn hai đồng kim loại (2 – 4 HS).

Kẻ sẵn bảng 6.1 và 6.2 vào vở.

- GV: Bảng phụ ghi thống kê kết quả của các nhóm.

III. PHƯƠNG PHÁP.

- Thực hành.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp

tính trạng của mình như thế nào?

- Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và

tiến hoá? Tại sao ở các loài sinh sản giao phối biến dị

phong phú hơn nhiều so với loài sinh sản vô tính?

- Giải bài tập 4 SGK trang 19.

3. Bài học

Hoạt động 1: Tiến hành gieo đồng kim loại

Hoạt động của

GV

Hoạt động của HS Nội dung

- GV lưu ý HS:

Hướng dẫn quy

trình :

- HS ghi nhớ quy

trình thực hành

1: Tiến hành

gieo đồng kim

loại

a. Gieo một đồng

kim loại

Lưu ý : Đồng kim

loại có 2 mặt (sấp

và ngửa), mỗi mặt

tượng trưng cho 1

loại giao tử, chẳng

hạn mặt sấp chỉ

loại giao tử A,

mặt ngửa chỉ loại

giao tử a, tiến

hành:

- Lấy 1 đồng kim

loại, cầm đứng

cạnh và thả rơi tự

do từ độ cao xác

định.

- Thống kê kết

- Mỗi nhóm gieo

25 lần, thống kê

mỗi lần rơi vào

bảng 6.1.

quả mỗi lần rơi

vào bảng 6.1

b. Gieo 2 đồng

kim loại

GV lưu ý HS: 2

đồng kim loại

tượng trưng cho 2

gen trong 1 kiểu

gen: 2 mặt sấp

tượng trưng cho

kiểu gen AA, 2

mặt ngửa tượng

trưng cho kiểu

gen aa, 1 sấp 1

ngửa tượng trưng

cho kiểu gen Aa.

- Tiến hành

+ Lấy 2 đồng kim

- Mỗi nhóm gieo

25 lần, có thể xảy

ra 3 trường hợp: 2

đồng sấp (SS), 1

đồng sấp 1 đồng

ngửa (SN), 2 đồng

ngửa (NN). Thống

kê kết quả vào

bảng 6.2

loại, cầm đứng

cạnh và thả rơi tự

do từ độ cao xác

định.

+ Thống kê kết

quả vào bảng 6.2

Hoạt động 2: Thống kê kết quả của các nhóm

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung

- GV yêu cầu các

nhóm báo cáo kết

quả đã tổng hợp từ

bảng 6.1 và 6.2,

ghi vào bảng tổng

hợp theo mẫu sau:

Gieo 1

đồng

kim

loại

Gieo 2 đồng kim loại

Tiến hành

Nhóm

S N SS SN NN

1

2

3....

Số

lượng

Cộng Tỉ lệ

%

- Từ kết quả bảng

trên GV yêu cầu

HS liên hệ:

+ Kết quả của bảng

- HS căn cứ vào

kết quả thống kê

nêu được:

+ Cơ thể lai F1 Aa

6.1 với tỉ lệ các

loại giao tử sinh ra

từ con lai F1 Aa.

+ Kết quả bảng

6.2 với tỉ lệ kiểu

gen ở F2 trong lai 1

cặp tính trạng.

- GV cần lưu ý HS:

số lượng thống kê

càng lớn càng đảm

bảo độ chính xác.

cho 2 loại giao tử

A và a với tỉ lệ

ngang nhau.

+ Kết quả gieo 2

đồng kim loại có

tỉ lệ:

1 SS: 2 SN: 1 NN.

Tỉ lệ kiểu gen là:

1 AA: 2 Aa: 1aa.

* Kết luận chung: HS đọc SGK.

4. Nhận xét - đánh giá

- GV nhận xét tinh thần, thái độ làm việc của các

nhóm.

- Các nhóm viết báo cáo thu hoạch theo mẫu bảng

6.1; 6.2.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Làm các bài tập trang 22, 23 SGK.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang