Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - Tiết 28 – BÀI 26: THỰC HÀNH

- 04/21/2013
Chia sẻ
/8 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (8 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - Tiết 28 – BÀI 26: THỰC HÀNH

- 04/21/2013
5,147
Báo lỗi

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: 1.2. Học sinh nhận biết một số thường biến phát sinh ở một số đối tượng thường gặp qua tranh, ảnh và mẫu vật sống. - Qua tranh, ảnh HS phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến. -iến.

Nội dung

Sinh học lớp 9 - Tiết 28 – BÀI 26: THỰC HÀNH

quan sát thường biến

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

1.2. Học sinh nhận biết một số thường biến phát sinh

ở một số đối tượng thường gặp qua tranh, ảnh và mẫu

vật sống.

- Qua tranh, ảnh HS phân biệt sự khác nhau giữa

thường biến và đột biến.

- Qua tranh ảnh và mẫu vật sống rút ra được:

+ Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu

gen, không hoặc rất ít chịu tác động của môi trường.

+ Tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều

của môi trường.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành.

- Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động

nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK.

3. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bộ môn.

II. CHUẨN BỊ

- Tranh ảnh minh hoạ thường biến.

- Ảnh chụp thường biến.

- Mẫu vật: + Mầm khoai lang mọc trong tối và ngoài

sáng.

+ 1 thân cây rau dừa nước từ mô đất bò xuống

ven bờ và trải trên mặt nước.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2.Kiểm tra

3.Bài học

- GV nêu yêu cầu của bài thực hành.

- Phát dụng cụ cho các nhóm (mỗi nhóm 10 – 15

HS).

Hoạt động 1: Nhận biết một số thường biến

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung

- GV yêu cầu HS

quan sát tranh, ảnh,

mẫu vật các đối

tượngvà:

+ Nhận biết thường

biến phát sinh dưới

ảnh hưởng của

ngoại cảnh.

+ Nêu các nhân tố

tác động gây thường

biến.

- GV chốt đáp án.

- HS quan sát kĩ

các tranh, ảnh và

mẫu vật: Mầm

khoai lang, cây

rau dừa nước.

- Thảo luận nhóm

ghi kết quả vào

bảng báo cáo thu

hoạch.

- Đại diện nhóm

trình bày.

2: Nhận biết

một số thường

biến

Đối

tượng

Điều kiện môi

trường

Kiểu hình

tương ứng

Nhân tố tác động

1.

Mầm

khoai

- Có ánh sáng

- Trong tối

- Mầm lá có

màu xanh

- Mầm lá có

màu vàng

- Ánh sáng

2. Cây

rau

dừa

nước

- Trên cạn

- Ven bờ

- Trên mặt

nước

- Thân lá nhỏ

- Thân lá lớn

- Thân lá lớn

hơn, rễ biến

thành phao.

- Độ ẩm

3. Cây

mạ

- Trong bóng

tối

- Ngoài sáng

- Thân lá màu

vàng nhạt.

- Thân lá có

màu xanh

- Ánh sáng

Hoạt động 2: Phân biệt thường biến và đột biến

Hoạt động

của GV

Hoạt động của

HS

Nội dung

- GV hướng dẫn

HS quan sát trên

đối tượng lá cây

mạ mọc ven bờ

và trong ruộng,

thảo luận:

- Sự sai khác

giữa 2 cây mạ

mọc ở 2 vị trí

khác nhau ở vụ

thứ 1 thuộc thế

hệ nào?

- Các cây lúa

được gieo từ hạt

của 2 cây trên có

- Các nhóm

quan sát tranh,

thảo luận và nêu

được:

+ 2 cây mạ

thuộc thế hệ thứ

1 (biến dị trong

đời cá thể)

+ Con của

chúng giống

nhau (biến dị

không di truyền)

2: Phân biệt

thường biến và

đột biến

khác nhau

không? Rút ra

kết luận gì?

- Tại sao cây mạ

ở ven bờ phát

triển không tốt

bằng cây mạ

trong ruộng?

- GV yêu cầu HS

phân biệt thường

biến và đột biến.

+ Do điều kiện

dinh dưỡng khác

nhau.

- 1 vài HS trình

bày, lớp nhận

xét, bổ sung.

Hoạt động 3:

Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối với tính

trạng số lượng và tính trạng chất lượng

Hoạt động của

GV

Hoạt động của

HS

Nội dung

- GV yêu cầu

HS quan sát ảnh

2 luống su hào

của cùng 1

giống, nhưng có

điều kiện chăm

sóc khác nhau.

- Hình dạng củ

su hào ở 2 luống

khác nhau như

thế nào?

- Rút ra nhận

xét.

- HS nêu được:

+ Hình dạng

giống nhau (tính

trạng chất

lượng).

+ Chăm sóc tốt

 củ to. Chăm

sóc không tốt 

củ nhỏ (tính

trạng số lượng)

- Nhận xét: tính

trạng chất lượng

phụ thuộc kiểu

gen, tính trạng

số lượng phụ

thuộc điều kiện

sống.

3: Nhận biết

ảnh hưởng của

môi trường

đối với tính

trạng số lượng

và tính trạng

chất lượng

4. Nhận xét - đánh giá

- GV nhận xét tinh thần, thái độ thực hành của các

nhóm.

- Nhận xét chung kết quả giờ thực hành.

- Nhắc HS thu dọn vệ sinh lớp học.

5. Dặn dò

- Viết báo cáo thu hoạch.

- Đọc trước bài 28.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang