Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - Tiết 23 - Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/8 trang
1,000 VNĐ
Tài liệu này có phí 1,000 VNĐ

bạn cần mua tài liệu để được xem đầy đủ nội dung

Tài liệu này có thể xem trước 1 trang

Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - Tiết 23 - Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

- 12 tháng trước
5,456
Báo lỗi

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh trình bày được một số dạng đột biến cấu trúc NST. - Giải thích và nắm được nguyên nhân và nêu được vai trò của đột biến cấu trúc NST. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK. 3. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bộ môn. II. CHUẨN BỊ. - Tranh phóng to hình 22 SGK.

Nội dung

Sinh học lớp 9 - Tiết 23 - Bài 22: Đột biến cấu trúc

nhiễm sắc thể

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

- Học sinh trình bày được một số dạng đột biến cấu

trúc NST.

- Giải thích và nắm được nguyên nhân và nêu được

vai trò của đột biến cấu trúc NST.

2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt

động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK.

3. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bộ môn.

II. CHUẨN BỊ.

- Tranh phóng to hình 22 SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu

vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Đột biến gen là gì? VD? Nguyên nhân gây nên đột

biến gen?

- Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân

sinh vật? Nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen

trong thực tiễn sản xuất?

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Đột biến cấu trúc NST là gì?

Hoạt động của

GV

Hoạt động của

HS

Nội dung

- GV yêu cầu - Quan sát kĩ 1: Đột biến cấu

HS quan sát H

22 và hoàn

thành phiếu học

tập.

- Lưu ý HS;

đoạn có mũi tên

ngắn, màu thẫm

dùng để chỉ rõ

đoạn sẽ bị biến

đổi. Mũi tên dài

chỉ quá trình

biến đổi.

- GV kẻ phiếu

học tập lên bảng,

gọi 1 HS lên

bảng điền.

- GV chốt lại

đáp án.

hình, lưu ý các

đoạn có mũi tên

ngắn.

- Thảo luận

nhóm, thống

nhất ý kiến và

điền vào phiếu

học tập.

- 1 HS lên bảng

điền, các nhóm

khác theo dõi,

nhận xét, bổ

sung.

trúc NST là gì?

Phiếu học tập: Tìm hiểu các dạng đột biến cấu trúc

NST

STT NST ban đầu NST sau khi bị

biến đổi Tên dạng đột biến

a

Gồm các

đoạn

ABCDEFGH

Mất đoạn H Mất đoạn

b

Gồm các

đoạn

ABCDEFGH

Lặp lại đoạn BC Lặp đoạn

c

Gồm các

đoạn

ABCDEFGH

Trình tự đoạn

BCD đảo lại

thành DCB

Đảo đoạn

? Đột biến cấu trúc

NST là gì? gồm những

dạng nào?

- 1 vài HS phát

biểu ý kiến.

Các HS khác

Kết luận:

- Đột biến cấu

trúc NST là

- GV thông báo: ngoài

3 dạng trên còn có

dạng đột biến chuyển

đoạn.

nhận xét, bổ

sung.

- HS nghe và

tiếp thu kiến

thức.

những biến đổi

trong cấu trúc

NST gồm các

dạng: mất đoạn,

lặp đoạn, đảo

đoạn, chuyển

đoạn.

Hoạt động 2:

Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến

cấu trúc NST

Hoạt động của

GV

Hoạt động của

HS

Nội dung

- Có những

nguyên nhân

nào gây đột

biến cấu trúc

NST?

- HS tự nghiên

cứu thông tin

SGk và nêu

được các nguyên

nhân vật lí, hoá

2: Nguyên nhân

phát sinh và

tính chất

của đột biến cấu

trúc NST

- Tìm hiểu VD

1, 2 trong SGK

và cho biết có

dạng đột biến

nào? có lợi hay

có hại?

- Hãy cho biết

tính chất (lợi,

hại) của đột

biến cấu trúc

NST?

- GV bổ sung:

một số dạng đột

biến có lợi (mất

đoạn nhỏ, đảo

đoạn gây ra sự

đa dạng trong

học làm phá vỡ

cấu trúc NST.

- HS nghiên cứu

VD và nêu được

VD1: mất đoạn,

có hại cho con

người

VD2: lặp đoạn,

có lợi cho sinh

vật.

- HS tự rút ra kết

luận.

- Lắng nghe GV

giảng và tiếp thu

Kết luận:

- Nguyên nhân

đột biến cấu trúc

NST chủ yếu do

tác nhân lí học,

hoá học trong

ngoại cảnh làm

phá vỡ cấu trúc

NST hoặc gây ra

sự sắp xếp lại

các đoạn của

chúng, xuất hiện

trong điều kiện

tự nhiên hoặc do

con người.

- Đột biến cấu

trúc NST thường

có hại cho sinh

loài), với tiến

hoá chúng tham

gia cách li giữa

các loài, trong

chọn giống

người ta làm

mất đoạn để

loại bỏ gen xấu

ra khỏi NST và

chuyển gen

mong muốn

của loài này

sang loài khác.

kiến thức. vật vì trải qua

quá trình tiến

hoá lâu dài, các

gen đã được sắp

xếp hài hoà trên

NST. Biến đổi

cấu trúc NST

làm thay đổi số

lượng và cách

sắp xếp các gen

trên đó.

- Một số đột biến

có lợi, có ý nghĩa

trong chọn giống

và tiến hoá.

4. Củng cố

- GV treo tranh câm các dạng đột biến cấu trúc NST

và gọi HS gọi tên và mô tả từng dạng đột biến.

- Tại sao đột biến cấu trúc NST thường gây hại cho

sinh vật?

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2,3 SGK.

- Đọc trước bài 23.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang