Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - Thực hành Hệ sinh thái

- 12/18/2012
Chia sẻ
/10 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (10 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - Thực hành Hệ sinh thái

- 12/18/2012
8,058
Báo lỗi

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh nêu được các thành phần của hệ sinh thái và 1 chuỗi thức ăn. - Qua bài học, HS thêm yêu thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình.

Nội dung

Sinh học lớp 9 - Thực hành

Hệ sinh thái

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

- Học sinh nêu được các thành phần của hệ sinh thái

và 1 chuỗi thức ăn.

- Qua bài học, HS thêm yêu thiên nhiên và nâng cao

ý thức bảo vệ môi trường.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình.

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu

vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.

3. Thái độ:

- GD ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

- Yêu thiên nhiên, yêu khoa học.

II. CHUẨN BỊ

- Như SGK.

III) PHƯƠNG PHÁP:

- Làm việc với sách giáo khoa

- Thực hành.

- Nhóm tích cực và các hình thức nhóm.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. GV cho HS xác định mục tiêu giờ thực hành.

2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

3. Tiến hành

- Có thể tiến hành theo 2 cách:

Cách 1: Cho HS quan sát thiên nhiên, tiến hành như

SGK.

Cách 2: Cho HS xem băng hình rồi phân tích các hệ

sinh thái như SGK.

Hoạt động 1: Theo dõi băng hình về hệ sinh thái

(14-16’)

Hoạt động của

GV

Hoạt động của HS Nội Dung

- GV cho HS xác

định mục tiêu của

bài thực hành:

+ Điều tra các

thành phần của hệ

sinh thái.

+ Xác định thành

phần các sinh vật

trong khu vực

quan sát.

- GV cho HS xem

- Toàn lớp trật tự

theo dõi băng hình

theo thứ tự.

- Trước khi xem

1: Theo dõi băng

hình về hệ sinh

thái

băng hình, tiến

hành như sau:

+ HS xem lần thứ

1 toàn bộ nội

dung.

+ HS xem lần thứ

2 và thứ 3 để hoàn

thành bảng 51.1 +

51.2 + 51.3.

- GV quan sát các

nhóm, giúp đỡ

nhóm yếu.

- GV tiếp tục mở

băng để HS có thể

quan sát nếu cần

và đoạn nào các

em cần xem kĩ,

băng các nhóm

chuẩn bị sẵn nội

dung cần quan sát

ở bảng 51.1 đến

51.3.

- Sau khi xem

xong các nhóm

tiến hành từng nội

dung bảng.

- HS lưu ý: có

những thực vật,

động vật không

biết tên có thể hỏi

GV.

GV có thể mở lại.

- GVcó thể kiểm

tra sự quan sát của

HS bằng cách

chiếu 1 vài phim

trong của các

nhóm.

- Lưu ý: hoạt động

1 này có thể tiến

hành trong 1 tiết

đầu của bài thực

hành để HS có thể

quan sát và tìm

hiểu kĩ về hệ sinh

thái.

Hoạt động 2: Xây dựng chuỗi thức ăn và lưới thức

ăn (16-18’)

Hoạt động của

GV

Hoạt động của HS Nội Dung

- GV yêu cầu HS

hoàn thiện bảng

51.4 SGK.

- Gọi đại diện lên

viết bảng

- GV giúp HS

hoàn thành bảng

51.4, yêu cầu HS

viết thành chuỗi

thức ăn.

- GV giao bài tập

nhỏ:

Trong 1 hệ sinh

- Xây dựng chuỗi

thức ăn

- Các nhóm trao

đổi, nhớ lại băng

hình đã xem hoặc

dựa vào bảng 51.1

để điền tên sinh

vật vào bảng 51.4.

- Đại diện nhóm

viết kết quả lên

bảng, các nhóm

khác nhận xét, bổ

sung.

2: Xây dựng

chuỗi thức ăn và

lưới thức ăn

thái gồm các sinh

vật: thực vật, sâu,

ếch, dê, thỏ, hổ,

báo, đại bàng, rắn,

gà, châu chấu,

sinh vật phân huỷ.

Hãy thành lập lưới

thức ăn.

- GV chữa và

hướng dẫn thành

lập lưới thức ăn.

Châu

chấu  ếch 

rắn

Thực vật Sâu

hổ Đại bàng

- HS hoạt động

nhóm và viết lưới

thức ăn, lớp bổ

sung.

* Thảo luận: đề

xuất biện pháp để

bảo vệ hệ sinh thái

rừng nhiệt đới,

yêu cầu nêu được:

- Số lượng sinh

Thỏ

cáo

VSV

- GV yêu cầu HS

thảo luận theo chủ

đề: Biện pháp bảo

vệ hệ sinh thái

rừng nhiệt đới:

+ Cho HS thảo

luận toàn lớp.

+ GV đánh giá kết

quả của các nhóm.

vật trong hệ sinh

thái.

- Các loài sinh vật

có bị tiêu diệt

không?

- Hệ sinh thái này

có được bảo vệ

không?

* Biện pháp bảo

vệ:

+ Nghiêm cấm

chặt phá rừng bừa

bãi.

+ Nghiêm cấm

săn bắt động vật,

thực vật có nguy

cơ tiệt chủng

+ Bảo vệ những

loài thực vật và

động vật, đặc biệt

là loài quý.

+ Tuyên truyền ý

thức bảo vệ rừng

đến từng người

dân.

Hoạt động 3: Thu hoạch

- GV yêu cầu HS viết thu hoạch theo mẫu SGK.

4. Kiểm tra - đánh giá

- GV nhận xét ý thức học tập của lớp trong tiết thực

hành.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Hoàn thành báo cáo thu hoạch.

- Sưu tầm các nội sung:

+ Tác động của con người với môi trường trong xã

hội chủ nghĩa.

+ Tác động của con người làm suy thoái môi trường

tự nhiên.

+ Hoạt động của con người để bảo vệ và cải tạo môi

trường tự nhiên

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang