Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - Bài 55: Ô nhiễm môi trường (TIẾP)

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - Bài 55: Ô nhiễm môi trường (TIẾP)

- 12 tháng trước
6,169
Báo lỗi

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: + Giải thích được nguyên nhân của sự mất rừng, hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ôzôn và hậu quả của chúng.  Nêu được một số chất gây ô nhiễm môi trường: các khí công nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, các tác nhân gây đột biến...

Nội dung

Sinh học lớp 9 - Bài 55: Ô nhiễm môi trường

(TIẾP)

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

+ Giải thích được nguyên nhân của sự mất rừng, hiệu

ứng nhà kính, thủng tầng ôzôn và hậu quả của chúng.

 Nêu được một số chất gây ô nhiễm môi trường: các

khí công nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, các tác

nhân gây đột biến

 Nêu được hậu quả của ô nhiễm ảnh hưởng tới sức

khỏe và gây ra nhiều bệnh tật cho con người và sinh

vật.

+ Nờu cỏc biện phỏp hạn chế tỏc hại của ụ nhiễm

mụi

- Học sinh nắm được các nguyên nhân gây ô nhiễm,

từ đó có ý thức bảo vệ môi trường sống.

- Hiểu được hiệu quả của việc phát triển môi trường

bền vững, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình.

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu

vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.

3. Thái độ:

- GD ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

- Yêu thiên nhiên, yêu khoa học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh phóng to H 55.1 tới 55.4 SGK.

- Tranh ảnh về môi trường bị ô nhiễm, tranh ảnh về

xử lí rác thải, trồng rừng, trồng rau sạch.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu

vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Kiểm tra theo câu 1, 2, 4 SGK trang 165.

3. Bài mới

Hoạt động 1: Hạn chế ô nhiễm môi trường (14- 16’)

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dubg

- GV yêu cầu các

nhóm báo cáo vấn

- Các nhóm đã

làm sẵn báo cáo ở

1: Hạn chế ô

nhiễm môi

đề ô nhiễm môi

trường theo sự

chuẩn bị sẵn trước

ở nhà.

+ Nguyên nhân

gây ô nhiễm không

khí (hoặc ô nhiễm

nguồn nước, ô

nhiễm do thuốc

bảo vệ thực vật, ô

nhiễm do chất rắn)

+ Hậu quả:...

+ Biện pháp hạn

chế ô nhiễm môi

trường.

+ Bản thân em đã

làm gì để góp phần

giảm ô nhiễm môi

nhà dựa trên vốn

kiến thức, vốn

hiểu biết, sưu tầm

tư liệu, tranh H

55.1 tới 55.4.

- Đại diện báo

cáo, yêu cầu nêu

được:

+ Nguyên nhân

+ Hậu quả

+ Biện pháp khắc

phục

+ Đóng góp của

bản thân

trường

trường (mỗi nhóm

trình bày từ 5 – 7

phút).

- GV và 2 HS làm

giám khảo chấm.

- Sau khi các nhóm

trình bày xong các

nội dung thì giám

khảo sẽ công bố

điểm.

Hoạt động 2: Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm (

12- 14’)

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung

- GV cho HS hoàn

thành bảng 55

SGK.

- GV thông báo

- HS điền nhanh kết

quả vào bảng 55 kẻ

sẵn vào vở bài tập.

- Đại diện nhóm nêu

2: Các tác

nhân chủ yếu

gây ô nhiễm

đáp án đúng.

- GV mở rộng: có

bảo vệ được môi

trường không bị ô

nhiễm thì các thế

hệ hiện tại và

tương lai mới

được sống trong

bầu không khí

trong lành, đó là

sự bền vững.

kết quả và nêu được:

1- a, b, d, e, i, l, n, o

,p.

2- c, d, e, g, i, k, l, m,

o.

3- g, k, l, n.

4- g, k, l...

5- HS ghi thêm kết

quả

=> Kết luận: Biện

pháp hạn chế ô

nhiễm môi trường

(SGK bảng 55).

4. Củng cố

- Cho HS đọc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi SGK.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2 SGK trang 169.

- Các nhóm chuẩn bị nội dung: điều tra tình trạng ô

nhiễm môi trường ở các bảng 56.1 tới 56.3 SGK.

V. RÚT KINH NGHIỆM:

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang