Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - Bài 54: Ô nhiễm môi trường

- 04/14/2013
Chia sẻ
/12 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (12 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - Bài 54: Ô nhiễm môi trường

- 04/14/2013
6,438
Báo lỗi

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: + Nêu được khái niệm “ô nhiễm môi trường “ + Hiểu được các nguyên nhân chính gây ô nhiễm và tác hại của việc ô nhiễm MT: + Thảo luận về vai trũ của con người trong việc làm mất cân bằng môi trường tự nhiên.

Nội dung

Sinh học lớp 9 - Bài 54: Ô nhiễm môi trường

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

+ Nêu được khái niệm “ô nhiễm môi trường “

+ Hiểu được các nguyên nhân chính gây ô nhiễm và

tác hại của việc ô nhiễm MT:

+ Thảo luận về vai trũ của con người trong việc làm

mất cân bằng môi trường tự nhiên.

+ Giải thích được sử dụng quá mức năng lượng và

các nguồn tài nguyên khác dẫn đến cạn kiệt tài

nguyên và suy thoái môi trường.

+ Thảo luận về sự tăng dân số, công nghiệp hoá và đô

thị hoá, cơ khí hoá nông nghiệp làm suy thoái môi

trường

+ Giải thích được nguyên nhân của sự mất rừng, hiệu

ứng nhà kính, thủng tầng ôzôn và hậu quả của chúng.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình.

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu

vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.

3. Thái độ:

- GD ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

- Yêu thiên nhiên, yêu khoa học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh phóng to H 54.1 tới 54.4 SGK.

- Tư liệu về ô nhiễm môi trường.

II. PHƯƠNG PHÁP

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu

vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Trình bày nguyên nhân dẫn đến suy thoái môi

trường do hoạt động của con người?

- Kể tên những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi

trường tự nhiên mà em biết? Tác hại của những việc

làm đó? Những hành động cần thiết để khắc phục ảnh

hưởng xấu đó?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Ô nhiễm môi trường là gì?(12-14’)

Hoạt động của

GV

Hoạt động của

HS

Nội Dung

- GV đặt câu

hỏi:

- Ô nhiễm môi

trường là gì?

- Do đâu mà

môi trường bị ô

nhiễm?

- HS nghiên cứu

SGK và trả lời.

1: Ô nhiễm môi

trường là gì?

Kết luận:

- Ô nhiễm môi

trường là hiện

tượng môi

trường tự nhiên

bị bẩn, đồng

thời các tính

chất vật lí, hoá

học, sinh học

của môi trường

bị thay đổi gây

tác hại tới đời

sống của con

người và các

sinh vật khác.

- Ô nhiễm môi

trường do:

+ Hoạt động của

con người.

+ Hoạt động của

tự nhiên: núi lửa

phun nham

thạch, xác sinh

vật thối rữa...

Hoạt động 2: Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm

(18-20’)

Hoạt động của

GV

Hoạt động của

HS

Nội Dúng

- GV yêu cầu

HS đọc thông

tin SGK.

- Kể tên các

chất khí thải gây

- HS nghiên cứu

SGK và trả lời.

+ CO2; NO2;

SO2; CO; bụi...

2: Các tác nhân

chủ yếu gây ô

nhiễm

độc?

- Các chất khí

độc được thải ra

từ hoạt động

nào?

- Yêu cầu HS

hoàn thành bảng

54.1 SGK.

- GV chữa bảng

54.1 bằng cách

cho HS các

nhóm ghi từng

nội dung.

- GV đánh giá

kết quả các

nhóm.

- HS thảo luận

để tìm ý kiến và

hoàn thành bảng

54.1 SGK.

- Mỗi nhóm

hoàn thành 1 nội

dung, rút ra kết

luận.

- HS có thể trả

lời:

+ Có hiện tượng

ô nhiễm môi

trường do đun

than, bếp dầu....

Kết luận:

1. Ô nhiễm do

các chất khí thải

ra từ hoạt động

công nghiệp và

sinh hoạt:

- Các khí thải

độc hại cho cơ

thể sinh vật:

CO; CO2; SO2;

NO2... bụi do

quá trình đốt

cháy nhiên liệu

từ các hoạt

động: giao

thông vận tải,

sản xuất công

nghiệp, đun nấu

- GV cho HS

liên hệ

- Kể tên những

hoạt động đốt

cháy nhiên liệu

tại gia đình em

và hàng xóm có

thể gây ô nhiễm

không khí?

- GV phân tích

thêm: việc đốt

cháy nhiên liệu

trong gia đình

sinh ra lượng

khí CO; CO2...

Nếu đun bếp

không thông

thoáng, các khí

- HS tự nghiên

cứu H 54.2, trao

đổi nhóm và trả

lời các câu hỏi

SGK.

- Đại diện nhóm

trình bày, các

nhóm khác nhận

xét, bổ sung và

sinh hoạt...

2. Ô nhiễm do

hoá chất bảo vệ

thực vật và chất

độc hoá học:

- Các hoá chất

bảo vệ thực vật

và chất độc hoá

học thường tích

tụ trong đất, ao

hồ nước ngọt,

đại dương và

phát tán trong

không khí, bám

và ngấm vào cơ

thể sinh vật.

- Con đường

phát tán:

này sẽ tích tụ

gây độc hại cho

con người.

- GV yêu cầu

HS quan sát H

54.2 và trả lời

các câu hỏi 

SGK trang 163

- Lưu ý chiều

mũi tên: con

đường phát tán

chất hoá học.

- GV treo H

54.2 phóng to,

yêu cầu HS trả

lời câu hỏi:

- Các hoá chất

bảo vệ thực vật

rút ra kết luận.

- HS tiếp thu

kiến thức.

- HS nghiên cứu

SGK để trả lời

+ Hoá chất

(dạng hơi) 

nước mưa 

đất (tích tụ) 

Ô nhiễm mạch

nước ngầm.

+ Hoá chất 

nước mưa  ao

hồ, sông, biển

(tích tụ)  bốc

hơi vào không

khí.

+ Hoá chất còn

bám và ngấm

vào cơ thể sinh

vật.

3. Ô nhiễm do

các chất phóng

và chất độc hoá

học thường tích

tụ ở những môi

trường nào?

- GV bổ sung

thêm: với chất

độc khó phân

huỷ như ĐT,

trong chuỗi thức

ăn nồng độ các

chất ngày một

cao hơn ở các

bậc dinh dưỡng

cao  khả năng

gây độc với con

người là rất lớn.

- Con đường

phát tán các loại

- HS nghiên cứu

SGK trả lời và

rút ra kết luận.

- HS vận dụng

kiến thức đã học

và trả lời.

+ Nguyên nhân

bệnh đường tiêu

hoá do ăn uống

mất vệ sinh.

+ Phòng bệnh

sốt rét: diệt bọ

xạ

- Các chất

phóng xạ từ

chất thải của

công trường

khai thác, chất

phóng xạ, nhà

máy điện

nguyên tử, thử

vũ khí hạt

nhân...

- Gây đột biến ở

người và sinh

vật, gây một số

bệnh di truyền

và ung thư.

4. Ô nhiễm do

các chất thải

hoá chất đó?

- Chất phóng xạ

có nguồn gốc từ

đâu?

- Các chất

phóng xạ gây

nên tác hại như

thế nào?

- GV nói về các

vụ thảm hoạ

phóng xạ.

- Cho HS đọc

thông tin SGK

và điền nội dung

vào bảng 54.2.

- GV yêu cầu

HS lên bảng

gậy, giữ vệ sinh

nguồn nước, đi

ngủ mắc màn...

rắn:

- Chất thải rắn

gây ô nhiễm

môi trường: đồ

nhựa, giấy vụn,

cao su, rác thải,

bông kim y tế...

5. Ô nhiễm do

sinh vật gây

bệnh:

- Sinh vật gây

bệnh có nguồn

gốc từ chất thải

không được thu

gom và xử lí:

phân, rác, nước

thải sinh hoạt,

xác chết sinh

hoàn thành

bảng.

- GV lưu ý

thêm: Chất thải

rắn còn gây cản

trở giao thông,

gây tai nạn cho

người.

- Sinh vật gây

bệnh có nguồn

gốc từ đâu?

- Nguyên nhân

của các bệnh

giun sán, sốt rét,

tả lị...

- Phòng tránh

bệnh sốt rét?

vật, rác thải từ

bệnh viện...

- Sinh vật gây

bệng vào cơ thể

người gây bệnh

do ăn uống

không giữ vệ

sinh, vệ sinh

môi trường

kém...

4. Củng cố

- Cho HS trả lời các câu hỏi SGK.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 SGK trang 165.

- Tìm hiểu tình hình ô nhiễm môi trường, nguyên

nhân và những công việc mà con người đã và đang

làm để hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Phân các tổ: mỗi tổ báo cáo về 1 vấn đề ô nhiễm

môi trường.

V. RÚT KINH NGHIỆM:

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang