Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - Bài 44: ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

- 04/18/2013
Chia sẻ
/9 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (9 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - Bài 44: ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

- 04/18/2013
5,816
Báo lỗi

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: + Học sinh trỡnh bày được thế nào là nhân tố sinh vật. + Học sinh trỡnh bày được những mối quan hệ giữa các sinh vật cùng loài và khác loài. + Học sinh nêu đặc điểm các mối quan hệ cùng loài, khác loài giữa các sinh vật: cạnh tranh, hỗ trợ, cộng sinh, hội sinh, kí sinh, ăn thịt sinh vật khác.

Nội dung

Sinh học lớp 9 - Bài 44: ảnh hưởng lẫn nhau giữa

các sinh vật

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

+ Học sinh trỡnh bày được thế nào là nhân tố sinh

vật.

+ Học sinh trỡnh bày được những mối quan hệ giữa

các sinh vật cùng loài và khác loài.

+ Học sinh nêu đặc điểm các mối quan hệ cùng loài,

khác loài giữa các sinh vật: cạnh tranh, hỗ trợ, cộng

sinh, hội sinh, kí sinh, ăn thịt sinh vật khác.

Quan hệ cựng loài:

Đặc điểm

Phõn loại

Vớ dụ

í nghĩa

Quan hệ khỏc loài:

Đặc điểm

Phõn loại

Vớ dụ

í nghĩa

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình.

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu

vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.

3. Thái độ:

- GD ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

- Yêu thiên nhiên, yêu khoa học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh phóng to H 44.1; 44.2; 44.3 SGK.

- Tranh ảnh sưu tầm về quan hệ cùng loài, khác loài.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Đàm thoại, trực quan.

- Nhóm tích cực và các hình thức nhóm.

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Kiểm tra câu 2, 3 SGK trang 129.

3. Bài mới

GV cho HS quan sát 1 số tranh: đàn bò, đàn trâu,

khóm tre, rừng thông, hổ đang ngoạm con thỏ và hỏi:

- Những bức tranh này cho em suy nghĩ gì về mối

quan hệ giữa các loài?

Hoạt động 1: Quan hệ cùng loài (16-18’)

Hoạt động của Hoạt động của HS Nội Dung

GV

- GV yêu cầu HS

quan sát H 44.1

trả lời câu hỏi về

mối quan hệ cùng

loài  SGK:

- Khi có gió bão,

thực vật sống

thành nhóm có lợi

gì so với sống

riêng lẻ?

- Trong thiên

nhiên, động vật

sống thành bầy,

đàn có lợi gì? Đây

thuộc loại quan hệ

gì?

- HS quan sát

tranh, trao đổi

nhóm, phát biểu,

bổ sung và nêu

được:

+ Khi gió bão,

thực vật sống

thành nhóm có tác

dụng giảm bớt sức

thổi của gió, làm

cây không bị đổ,

bị gãy.

+ Động vật sống

thành bầy đàn có

lợi trong việc tìm

kiếm được nhiều

thức ăn hơn, phát

1: Quan hệ cùng

loài

- GV nhận xét,

đánh giá, đưa 1

vài hình ảnh quan

hệ hỗ trợ.

- Số lượng các cá

thể của loài ở mức

độ nào thì giữa

các cá thể cùng

loài có quan hệ hỗ

trợ?

- Khi vượt qua

mức độ đó sẽ xảy

ra hiện tượng gì?

Hậu quả ?

- GV đưa ra 1 vài

hình ảnh quan hệ

cạnh tranh.

- Yêu cầu HS làm

hiện kẻ thù nhanh

hơn và tự vệ tốt

hơn  quan hệ hỗ

trợ.

+ Số lượng cá thể

trong loài phù hợp

điều kiện sống của

môi trường.

+ Khi số lượng cá

thể trong đàn vượt

quá giới hạn sẽ

xảy ra quan hệ

cạnh tranh cùng

loài  1 số cá thể

tách khỏi nhóm

(động vật) hoặc sự

tỉa thưa ở thực

Kết luận:

- Các sinh vật

cùng loài sống

gần nhau, liên hệ

với nhau hình

thành nên nhóm

cá thể.

- Trong 1 nhóm có

những mối quan

hệ:

+ Hỗ trợ; sinh vật

được bảo vệ tốt

hơn, kiếm được

nhiều thức ăn.

+ Cạnh tranh:

bài tập  SGK

trang 131.

- GV nhận xét

nhóm đúng, sai.

- Sinh vật cùng

loài có mối quan

hệ với nhau với

nhau như thế

nào?

- Trong chăn

nuôi, người ta đã

lợi dụng quan hệ

hỗ trợ cùng loài

để làm gì?

vật.

+ ý đúng: câu 3.

+ HS rút ra kết

luận.

+ HS liên hệ, nêu

được:

Nuôi vịt đàn, lợn

đàn để chúng

tranh nhau ăn, sẽ

mau lớn.

ngăn ngừa gia

tăng số lượng cá

thể và sự cạn kiệt

thức ăn  1 số

tách khỏi nhóm.

Hoạt động 2: Quan hệ khác loài (16-18’)

Hoạt động của

GV

Hoạt động của HS Nội Dung

- Yêu cầu HS

nghiên cứu thông

tin bảng 44, các

mối quan hệ khác

loài:

- Quan sát tranh,

ảnh chỉ ra mối

quan hệ giữa các

loài?

- Yêu càu HS làm

bài tập  SGK

trang 132, quan sát

H 44.2, 44.3.

- HS nghiên cứu

bảng 44 SGK 

tìm hiểu các mối

quan hệ khác loài:

- Nêu được các

mối quan hệ khác

loài trên tranh,

ảnh.

+ Cộng sinh: tảo

và nấm trong địa

y, vi khuẩn trong

nốt sần rễ cây họ

đậu.

+ Hội sinh: cá ép

và rùa, địa y bám

2: Quan hệ khác

loài

Kết luận:

- Bảng 44 SGK

trang 132.

- Trong nông, lâm,

con người lợi dụng

mối quan hệ giữa

các loài để làm gì?

Cho VD?

- GV: đây là biện

pháp sinh học,

không gây ô nhiễm

môi trường.

trên cành cây.

+ Cạnh tranh: lúa

và cỏ dại, dê và

bò.

+ kí sinh: rận kí

sinh trên trâu bò,

giun đũa kí sinh

trong cơ thể

người.

+ Sinh vật ăn sinh

vật khác; hươu nai

và hổ, cây nắp ấm

và côn trùng.

+ Dùng sinh vật

có ích tiêu diệt

sinh vật có ích

tiêu diệt sinh vật

có hại.

VD: Ong mắt đỏ

diệt sâu đục thân

lúa, kiến vống diệt

sâu hại lá cây

cam.

4. Củng cố

- GV sử dụng sơ đồ SGV trang 153 để kiểm tra bằng

cách các ô đều để trống và HS hoàn thành nội dung.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

- Sưu tầm tranh ảnh về sinh vật sống ở các môi

trường khác nhau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang