Tài liệu

Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 32585     Tải về: 44     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng - tài liệu, sách iDoc.VnSinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng,MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh biết cách sưu tầm tư liệu, biết cách trưng bày tư liệu theo các chủ đề. - Biết phân tích, so sánh…
background image

Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành 

Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây 

trồng 

I. MỤC TIÊU. 

1. Kiến thức: 

- Học sinh biết cách sưu tầm tư liệu, biết cách trưng 

bày tư liệu theo các chủ đề. 

- Biết phân tích, so sánh và báo cáo những điều rút ra 

từ tư liệu. 2. Kĩ năng: 

-  Rèn  kĩ  năng  quan  sát  tranh,  kĩ  năng  hoạt  động 

nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK. 

2. Kĩ năng: 

-  Rèn  kĩ  năng  quan  sát  tranh,  kĩ  năng  hoạt  động 

nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK. 

- Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành. 

3. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bộ môn 

II. ĐỒ D

ÙNG DẠY HỌC 

background image

- Tranh ảnh sưu tầm theo yêu cầu SGK trang 114. 

- Giấy khổ to, bút dạ. 

- Kẻ bảng 39 SGK. 

III. PHƯƠNG PHÁP

 

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu 

vấn đề và giải quyết vấn đề. 

- Thảo luận nhóm. 

- Vấn đáp, trực quan. 

- Làm việc với sách giáo khoa  

 IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 

1. Ổn định tổ chức 

- Kiểm tra sĩ số. 

2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 

3. Tiến hành 

 

GV  chia  lớp  thành  4  nhóm:  2  nhóm  cùng  tìm 

hiểu  chủ  đề:  “  Tìm  hiểu  thành  tựu  chọn  giống  vật 

background image

nuôi”  hoặc  “  Tìm  hiểu  thành  tựu  chọn  giống  cây 

trồng” 

Hoạt động 1: Tìm hiểu thành tựu giống vật nuôi và 

cây trồng 

Hoạt động của GV   Hoạt động của HS 

Nội Dung 

- GV yêu cầu HS: 

+Sắp xếp tranh ảnh 

theo  chủ  đề  thành 

tựu  chọn  giống  vật 

nuôi, cây trồng. 

+ Ghi nhận xét vào 

bảng 39.1; 39.2. 

- GV giúp HS hoàn 

hiện công việc. 

-  Các  nhóm  thực 

hiện: 

+  1  số  HS  dán 

tranh vào giấy khổ 

to theo chủ đề sao 

cho logic. 

 

+  1  số  HS  chuẩn 

bị  nội  dung  bảng 

39. 

1: Tìm hiểu 

thành tựu giống 

vật nuôi và cây 

trồng 

 

Nội  dung:  bảng 

học tập. 

Hoạt động 2: Báo cáo thu hoạch. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh biết cách sưu tầm tư liệu, biết cách trưng bày tư liệu theo các chủ đề. - Biết phân tích, so sánh và báo cáo những điều rút ra từ tư liệu. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK. - Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 32585     Tải về: 44     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32574
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32518
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28512
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28512
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28346
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 13 Lượt xem: 23028
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 21841
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 473 Lượt xem: 20432