Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

- 10/26/2012
Chia sẻ
/8 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (8 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

- 10/26/2012
47,277
Báo lỗi

MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh biết cách sưu tầm tư liệu, biết cách trưng bày tư liệu theo các chủ đề. - Biết phân tích, so sánh và báo cáo những điều rút ra từ tư liệu. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK. - Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành.

Nội dung

Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành

Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây

trồng

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

- Học sinh biết cách sưu tầm tư liệu, biết cách trưng

bày tư liệu theo các chủ đề.

- Biết phân tích, so sánh và báo cáo những điều rút ra

từ tư liệu. 2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động

nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động

nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK.

- Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành.

3. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bộ môn

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh ảnh sưu tầm theo yêu cầu SGK trang 114.

- Giấy khổ to, bút dạ.

- Kẻ bảng 39 SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu

vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

3. Tiến hành

GV chia lớp thành 4 nhóm: 2 nhóm cùng tìm

hiểu chủ đề: “ Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật

nuôi” hoặc “ Tìm hiểu thành tựu chọn giống cây

trồng”

Hoạt động 1: Tìm hiểu thành tựu giống vật nuôi và

cây trồng

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung

- GV yêu cầu HS:

+Sắp xếp tranh ảnh

theo chủ đề thành

tựu chọn giống vật

nuôi, cây trồng.

+ Ghi nhận xét vào

bảng 39.1; 39.2.

- GV giúp HS hoàn

hiện công việc.

- Các nhóm thực

hiện:

+ 1 số HS dán

tranh vào giấy khổ

to theo chủ đề sao

cho logic.

+ 1 số HS chuẩn

bị nội dung bảng

39.

1: Tìm hiểu

thành tựu giống

vật nuôi và cây

trồng

Nội dung: bảng

học tập.

Hoạt động 2: Báo cáo thu hoạch.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung

- GV yêu cầu các

nhóm báo cáo kết

quả.

- GV nhận xét và

đánh giá kết quả

nhóm.

- GV bổ sung kiến

thức vào bảng 39.1

và 39.2.

- Mỗi nhóm báo cáo

cần;

+ Treo tranh của mỗi

nhóm.

+ Cử 1 đại diện

thuyết minh.

+ Yêu cầu nội dung

phù hợp với tranh

dán.

- Các nhóm theo dõi

và có thể đưa câu hỏi

để nhóm trình bày

trả lời, nếu không trả

lời được thì nhóm

khác có thể trả lời

thay.

2: Báo cáo thu

hoạch

Nội dung:

bảng học tập

Bảng 39.1–Các tính trạng nổi bật và hướng dẫn sử

dụng của một số vật nuôi.

STT Tên giống Hướng dẫn sử

dụng Tính trạng nổi bật

1

Giống bò:

- Bò sữa Hà

Lan

- Bò Sind

- Lấy sữa

- Có khả năng chịu

nóng.

- Cho nhiều sữa, tỉ lệ

bơ cao.

2

Các giống

lợn

- Lợn ỉ Móng

Cái

- Lợn Bơcsai

- Lấy con

giống

- Lấy thịt

- Phát dục sớm, đẻ

nhiều con.

- Nhiều nạc, tăng

trọng nhanh.

3 Các giống ga

- Gà Rôtri

Lấy thịt và

- Tăng trong nhanh,

đẻ nhiều trứng.

- Gà Tam

Hoàng

trứng

4

Các giống vịt

- Vịt cỏ, vịt

bầu

- Vịt kali

cambet

Lấy thịt và

trứng

Dễ thích nghi, tăng

trọng nhanh, đẻ nhiều

trứng.

5

Các giống cá

- Rô phi đơn

tính

- Chép lai

- Cá chim

trắng

Lấy thịt Dễ thích nghi, tăng

trọng nhanh.

Bảng 39.2 – Tính trạng nổi bật của giống cây trồng.

STT Tên giống Tính trạng nổi bật

1 Giống lúa:

- CR 203

- CM 2

- BIR 352

- Ngắn ngày, năng suất

cao

- Chống chịu đựoc rầy

nâu.

- Không cảm quang

2 Giống ngô

- Ngô lai LNV 4

- Ngô lai LVN 20

- Khả năng thích ứng

rộng

- Chống đổ tốt

- Năng suất từ 8- 12

tấn/ha

3 Giống cà chua:

- Cà chua Hồng Lan

- Cà chua P 375

- Thích hợp với vùng

thâm canh

- Năng suất cao

4. Kiểm tra - đánh giá

- GV nhận xét giờ thực hành.

- Tuyên dương nhóm thực hành tốt, nhắc nhở nhóm

làm chưa tốt.

- Đánh giá điểm những nhóm làm tốt.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Ôn tập toàn bộ phần di truyền và biến dị.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang