Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46: Thực hành

- 04/12/2013
Chia sẻ
/8 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (8 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46: Thực hành

- 04/12/2013
36,803
Báo lỗi

Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: + Học sinh nhận biết được các môi trường sống của sinh vật ngoài thiên nhiên các nhân tố sinh thái của môi trường ảnh hưởng lên đời sống sinh vật. + Học sinh biết cỏch thu thập mẫu.

Nội dung

Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46: Thực hành

Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của

một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

+ Học sinh nhận biết được các môi trường sống của

sinh vật ngoài thiên nhiên các nhân tố sinh thái của

môi trường ảnh hưởng lên đời sống sinh vật.

+ Học sinh biết cỏch thu thập mẫu.

+ Xõy dựng tỡnh yờu thiờn nhiờn và ý thức bảo vệ

thiờn nhiờn

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình.

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu

vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.

3. Thái độ:

- Có những hiểu biết về môi trường. Có ý thức bảo vệ

môi trường sống.

- Qua bài học, HS thêm yêu thiên nhiên và có ý thức

bảo vệ thiên nhiên.

- GD ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

- Yêu thiên nhiên, yêu khoa học.

II. CHUẨN BỊ

- Dụng cụ:

+ Kẹp ép cây, giấy báo, kéo cắt cây.

+ Giấy kẻ li, bút chì.

+ Vợt bắt côn trùng, lọ, túi nilông đựng động vật.

+ Băng hình về đời sống động vật, thực vật – tác

động tiêu cực, tích cực của con người đến môi trường

của sinh vật.

+ Tranh mẫu lá cây.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Thực hành, chia nhóm thực hành.

- Tổng kết, chi chép.

IV. CÁCH TIẾN HÀNH

Có 2 phương án:

- Phương án 1: HS được tham quan ngoài thiên

nhiên, GV tiến hành các bước như nội dung SGK và

SGV.

- Phương án 2: Không có điều kiện tham quan thiên

nhiên, GV cho HS xem băng hình tại lớp.

* Tiến hành: Phương án 2:

Hoạt động 1: Tìm hiểu môi trường sống của sinh

vật

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Trước khi xem băng

hình, GV cho HS kẻ bảng

45.1 vào vở, thay tên

bảng là “Các loại sinh vật

sống trong môi trường”

- GVbật băng hình 2 – 3

lần.

- GV lưu ý HS nếu không

biét tên sinh vật trong

băng thì GV phải thông

báo (có thể theo họ, bộ).

- GV dùng băng đĩa hình

và nêu câu hỏi:

- Em đã quan sát được

những sinh vật nào? số

lượng như thế nào?

- Theo em có những môi

trường sống nào trong

- Cá nhân kẻ bảng 45.1

- Quan sát băng hình.

- Chú ý các nội dung

trong bảng và hoàn thành

nội dung.

- HS trao đổi nhóm,

thống nhát ý kiến trả lời:

+ Đại diện nhóm trình

bày , nhóm khác bổ sung:

môi trường có điều kiện

về ánh sáng, nhiệt độ...

thì số lượng sinh vật

nhiều, số loài phong phú.

+ Môi trường sống có

điều kiện sống không

đoạn băng trên? Môi

trường nào có số lượng

sinh vật nhiều nhất? Môi

trường nào có số lượng

sinh vật ít nhất? Vì sao?

thuận lợi thì sinh vật có

số lượng ít hơn.

Hoạt động 2: Tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng

tới hình thái lá cây ()

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS kẻ bảng

45.2 vào vở

- GV cho HS xem tiếp

băng hình về thế giới thực

vật.

- GV lưu ý: dùng băng

hình ở những loại lá có

những đặc điểm theo yêu

cầu để HS quan sát kĩ

- Cá nhân kẻ bảng 45.2,

quan sát băng hình.

- Hoàn thành các nội

dung trong bảng 45.2

(lưu ý các cột 2, 3, 4).

hơn.

- GV nêu câu hỏi sau khi

HS xem băng xong:

- Từ những đặc điểm của

phiến lá, em hãy cho biết

lá cây quan sát được là

loại lá cây nào? (ưa sáng,

ưa bóng...)

- GV nhận xét, đánh giá

hoạt động của cá nhân và

nhóm sau khi hoàn thành

bảng (nội dung 1 và 2).

- HS thảo luận nhóm kết

hợp với điều gợi ý SGK

(trang 137)  điền kết

quả vào cột 5 (bảng

45.2).

- Đại diện nhóm trình

bày, nhóm khác nhận

xét, bổ sung.

Hoạt động 3: Tìm hiểu môi trường sống của động

vật.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV cho HS xem băng

về thế giới động vật (lưu

ý GV đã lựa chọn kĩ nội

dung)

- GV nêu câu hỏi:

- Em đã quan sát được

những loài động vật nào?

- Lưu ý: yêu cầu HS điền

thêm vào bảng 45.3 một

số sinh vật gần gũi với

đời sống như: sâu, ruồi,

gián, muỗi...

- GV đánh giá hoạt động

của HS

- GV cho HS xem đoạn

băng về tác động tiêu

cực, tích cực của con

người tới thiên nhiên và

nêu câu hỏi:

- HS kẻ bảng 45.3 vào

vở.

- Xem băng hình, lưu ý

đặc điểm của động vật đó

thích nghi với môi

trường như thế nào.

- Tiếp tục thảo luận nội

dung câu hỏi.

- Đại diện nhóm trình

bày, nhóm khác nhận xét,

bổ sung.

- HS suy nghĩ trả lời theo

ý kiến của bản thân.

- Em có suy nghĩ gì sau

khi xem đoạn băng trên?

- Bản thân em sẽ làm gì

để góp phần bảo vệ thiên

nhiên (cụ thể là đối với

động vật, thực vật)

- Liên hệ thực tế đó là

môi trường nơi đang

sống, trường học.

4. Củng cố

- GV thu vở của 1 số HS để kiểm tra.

- GV nhận xét về thái độ học tập của HS trong 2 tiết

thực hành.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Cá nhân HS làm báo báo thu hoach theo nội dung

SGK.

- Sưu tầm tranh ảnh về động vật, thực vật.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang