Thành viên idoc2012

Sinh học 9 - Tiết 59+60 THỰC HÀNH: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Sinh học 9 - Tiết 59+60 THỰC HÀNH: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

- 12 tháng trước
11,780
Báo lỗi

HS chỉ ra được nguyên nhân ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục. Nâng cao nhận thức của HS đối với công tác chông ô nhiễm tm

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 9 - 57

Tiết 59+60

THỰC HÀNH: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC

- HS chỉ ra được nguyên nhân ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề

xuất các biện pháp khắc phục. Nâng cao nhận thức của HS đối với công tác

chông ô nhiễm tm

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giấy - bút

- Kẻ sẵn bảng 56-1 56-3 vào giấy khổ to

III/ CÁCH TIẾN HÀNH

- bài thực hành tiến hành trong 2 tiết

- Tiết 1: Hướng dẫn điều tra môi trường

- Tiết 2: Báo cáo tại lớp

Tiết 59

* Hoạt động 1: Hướng dẫn điều tra môi trường

- GV lưu ý: hướng dẫn nội dung

bảng 56-1 SGK trang 170

+ Tìm hiểu nhân tố vô sinh, hữu

sinh

a) Điều tra tình hình ô nhiễm môi trường

- HS nghe GV hướng dẫn ghi nhớ để tiến

hành điều tra

+ con người đã có hoạt động nào

gây ô nhiễm môi trường

+ Lấy ví dụ minh hoạ

- GV hướng dẫn nội dung bảng

56-2 SGK trang 171

+ Tác nhân gây ô nhiễm môi

trường: rác, phân động vật

+ Mức độ: Thải nhiều hay ít

+ Nguyên nhân: Rác chưa xử lý,

phân động vật chưa ủ, thải trực

tiếp

+ Biện pháp khắc phục: Làm gì

để ngăn chặn các tác nhân

VD: Mô hình VAC

- Cách điều tra gồm bước như

SGK trang 171

+ Nội dung bảng 56-3

 xác định rõ thành phần hệ

sinh thái đang có

 xu hướng, tương lai có thể

- Nội dung bảng 56-1; 56-2

b) Điều tra tác động của con người tới

môi trường

- Nghiên cứu kỹ các bước thực hiện điều

tra

- Nắm được yêu cầu của bài thực hành

- Hiểu rõ nội dung bảng 56-3

- HS điều tra theo nhóm vào ngày nghỉ

ghi kết quả

theo hướng tốt, hay xấu

 hoạt động của con người: tốt,

xấu

Tiết 60

* Hoạt động 2: Báo cáo kết quả điều tra về môi trường của địa phương

- GV yêu cầu:

+ Các nhóm báo cáo kết quả

điều tra

- GV cho các nhóm thảo luận

kết quả (có thể trùng nhau)

- GV: nhận xét đánh giá- dặc

biệt nhấn mạnh vấn đề mức độ ô

nhiễm và biện pháp khắc phục

- Mỗi nhóm viết nội dung đã điều tra

được vào giấy khổ to

- Lưu ý: trình bày 3 bảng 56-1 56-3

trên 1 tờ giấy

- Đại diện nhóm trình bày trước lớp. Các

nhóm theo dõi. Nhận xét bổ xung

IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- GV nhận xét đánh giá, kết quả các nhóm

- Khen các nhóm làm tốt, nhắc nhở các nhóm còn thiếu sót

V/ DẶN DÒ

Các nhóm viết thu hoạch theo mẫu SGK trang 172 trên cơ sở báo cáo của

nhóm đã trình bày

---------------o0o-------------

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang