Tài liệu

Sinh học 9 - THỰC HÀNH: HỆ SINH THÁI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4693     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH: HỆ SINH THÁI - tài liệu, sách iDoc.VnSau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau: - Giúp hs trình bày được các thành phần của hệ sinh thái và m
Bài: THỰC HÀNH: HỆ SINH THÁI .
A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau:
- Giúp hs trình y được các thành phần của hệ sinh thái và một chuỗi thức
ăn.
- Rèn cho hs 1 số kĩ năng lấy mẫu vật, quan sát, vẽ hình.
- Giáo dục cho hs lòng yêu thiên nhiên nâng cao ý thức bảo vệ môi
trường.
B. Phương tiện, chuẩn bị:
1. GV: -Tranh 51.1,51.2, 51.3 sgk. Băng hình hệ sinh thái
2: HS: - Dao con, dụng cụ đào đất, vợt bắt côn trùng, i nilong nhặt mẫu,
kính lúp, giấy, bút chì.
C. Tiến trình lên lớp:
I. Ổn định tổ chức: (1)
II. Kiểm tra bài cũ:
III. Bài mi:
1. Đặt vấn đề: (1’) Chúng ta đã nghiên cứu về hệ sinh thái. m nay chúng
ta cùng tìm hiểu thực tế về hệ sinh ti.
2. Phát triển bài:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức
HĐ 1: ( 26’)
- GV y/c hs hoàn thành bảng 51.4
SGK
- GV y/c đại diện hs lên hoàn
thành bảng 51.4 SGK.
- GV cho hs làm BT sau: Trong
HST gồm có các sinh vật: TV, sâu,
ếch, dê. Thỏ, hổ, báo, đại bàng,
rn, gà, chấu chấu, SV phân hủy.
- GV gọi đại diện lên lp viết.
- GV đưa bảng chuẩn:
Châu ch
ấu ếch
Rắn
Sâu
Thực vật Dê H
Th
Cáo
Đại bàng
SV
phân hủy
I. Xây dung chuỗi thức ăn và lưới
thức ăn.
- GV y/c hs thảo luận theo chủ đề:
Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng
nhiệt đới.
- HS: + Slượng SV trong HST
+ Các loài SV có b tiêu diệt
kng ?
+ HST này được bảo vệ hay
kng ?
- Biện pháp bảo vệ:
+ Nghiêm cm chặt prừng bừa
bãi.
+ Nghiêm cấm săn bắt ĐV,đặc
biệt là li quí
+ Bo vệ những loài ĐV và TV có
số lượng
ít .
+ Tuyên truyền ý thức bảo vệ
rừng đến tận người dân.
HĐ 2: ( 11’)
- GV cho các nhóm viết thu hoạch
II. Thu hoạch.
Sinh học 9 - THỰC HÀNH: HỆ SINH THÁI
Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau: - Giúp hs trình bày được các thành phần của hệ sinh thái và một chuỗi thức ăn. - Rèn cho hs 1 số kĩ năng lấy mẫu vật, quan sát, vẽ hình. - Giáo dục cho hs lòng yêu thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Giao an Sinh 9 - 19

Bài: THỰC HÀNH: HỆ SINH THÁI .

A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau:

- Giúp hs trình bày được các thành phần của hệ sinh thái và một chuỗi thức

ăn.

- Rèn cho hs 1 số kĩ năng lấy mẫu vật, quan sát, vẽ hình.

- Giáo dục cho hs lòng yêu thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi

trường.

B. Phương tiện, chuẩn bị:

1. GV: -Tranh 51.1,51.2, 51.3 sgk. Băng hình hệ sinh thái

2: HS: - Dao con, dụng cụ đào đất, vợt bắt côn trùng, túi nilong nhặt mẫu,

kính lúp, giấy, bút chì.

C. Tiến trình lên lớp:

I. Ổn định tổ chức: (1’)

II. Kiểm tra bài cũ:

III. Bài mới:

1. Đặt vấn đề: (1’) Chúng ta đã nghiên cứu về hệ sinh thái. Hôm nay chúng

ta cùng tìm hiểu thực tế về hệ sinh thái.

2. Phát triển bài:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

HĐ 1: ( 26’)

- GV y/c hs hoàn thành bảng 51.4

SGK

- GV y/c đại diện hs lên hoàn

thành bảng 51.4 SGK.

- GV cho hs làm BT sau: Trong

HST gồm có các sinh vật: TV, sâu,

ếch, dê. Thỏ, hổ, báo, đại bàng,

rắn, gà, chấu chấu, SV phân hủy.

- GV gọi đại diện lên lớp viết.

- GV đưa bảng chuẩn:

Châu chấu ếch

Rắn

Sâu Gà

Thực vật Dê Hổ

Thỏ Cáo

Đại bàng

SV

phân hủy

I. Xây dung chuỗi thức ăn và lưới

thức ăn.

- GV y/c hs thảo luận theo chủ đề:

Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng

nhiệt đới.

- HS: + Số lượng SV trong HST

+ Các loài SV có bị tiêu diệt

không ?

+ HST này có được bảo vệ hay

không ?

- Biện pháp bảo vệ:

+ Nghiêm cấm chặt phá rừng bừa

bãi.

+ Nghiêm cấm săn bắt ĐV,đặc

biệt là loài quí

+ Bảo vệ những loài ĐV và TV có

số lượng

ít .

+ Tuyên truyền ý thức bảo vệ

rừng đến tận người dân.

HĐ 2: ( 11’)

- GV cho các nhóm viết thu hoạch

II. Thu hoạch.

theo mẫu SGK.

IV. Kiếm tra, đánh giá: ( 5’)

- GV nhận xét ý thức của từng nhóm trong tiết thực hành.

V. Dặn dò: (1’)

- Hoàn thành báo cáo thực hành

- Đọc trước bài: Tác động của con người đối với môi

trường.

    

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1208 Lượt xem: 58878
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37534
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34380
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34380
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34312
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29886
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25545
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 15 Lượt xem: 23864