Thành viên idoc2012

Sinh học 8 - THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Sinh học 8 - THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC

- 12 tháng trước
1,370
Báo lỗi

1/Kiến thức: Nắm vững các bước thành lập khẩu phần Biết đánh giá được định mức đáp ứng của một khẩu phần mẫu . Biết cách tự xây dựng khẩu phần hợp lí cho bản thân . 2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích , kỹ năng tính tóan . 3 . Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe , chống suy dinh dưỡng và béo phì

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 8 - 38

BÀI 37 : THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH

MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

 Nắm vững các bước thành lập khẩu phần

 Biết đánh giá được định mức đáp ứng của một khẩu phần mẫu .

 Biết cách tự xây dựng khẩu phần hợp lí cho bản thân .

2/ Kỹ năng:

 Rèn kỹ năng phân tích , kỹ năng tính tóan .

3 . Thái độ :

 Giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe , chống suy dinh dưỡng và béo phì

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

 Bảng 1, 2, 3 và đáp án

Trọng lượng Thành phần dinh

dưỡng

Thực phẩm

A A 1 A 2 P L G

Năng lượng khác

(Kcal)

Gạo tẻ 400 0 400 31.6 4 304,8 1477,4

Cá chép 100 40 60 9,6 2,16 59,44

Tổng cộng 79,8 33,78 391,7 2295,7

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1 / Ổn định lớp

2 / Kiểm tra bài cũ :

 Bữa ăn hợp lí có chất lượng là bữa ăn như thế nào ?

 Để nâng cao chất lượng bữa ăn cần những yếu tố nào ?

 Khẩu phần là gì ? Nêu nguyên tắc thành lập khẩu phần ?

3 / Các hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Hướng dẫn nguyên

tắc thành lập khẩu phần .

Mục tiêu:

––– GV giới thiệu lần lược các bước

tiến hành :

––– GV hướng dẫn nội dung bảng

37.1 :

––– Phân tích ví dụ thực phẩm là đu

đủ chín theo 2 bước như SGK

 Lượng cung cấp A

 Lượng thải bỏ A1

 Lượng thực phẩm ăn được A2

––– GV dùng bảng 2 . Lấy một ví dụ

đề nêu cách tính :

 Thành phần dinh dưỡng

––– Bước 1 : Kẻ bảng tính tóan

theo mẫu

––– Bước 2 :

+ Điền tên thực phẩm và số lượng

cung cấp A

+ Xác định lượng thải bỏ A1

+ Xác định lượng thực phẩm ăn

được A2 : với A2 = A – A1

––– Bước 3 : Tính giá trị từng lọai

thực phẩm đã kê trong bảng .

––– Bước 4 :

+ Cộng các số liệu đã liệt kê.

+++

 Năng lượng

 Muối khóang , vitamin

Chú ý :

 Hệ số hấp thục của cơ thể với

Prôtêin là 60 %

 Lượng vitamin C thất thóat là

50%

Hoạt động 2: Tập đánh giá khẩu

phần

––– GV yêu cầu học sinh nghiên cứu

bảng 2 để lập bảng số liệu :

––– Gv yêu cầu học sinh lên sửa bài

––– GV công bố đáp án đúng Bảng

37 . 2

––– GV yêu cầu học sinh tự thay đổi

một vài lọai thức ăn rồi tính tóan lại

số liệu cho phù hợp .

+ Đối chiếu với bảng : “Nhu cầu

dinh dưỡng khuyến nghị cho

người Việt Nam “  Có kế họach

điều chỉnh hợp lí .

––– Học sinh đọc kỹ bảng 2 .

Bảng số liệu khẩu phần .

––– Tính tóan số liệu điền vào các

ô có dấu “? “ ở bảng 37 .2

––– Đại diện nhóm lên trình bày ,

nhóm khác nhận xét bổ sung .

––– Học sinh tập xác định một số

thay đổi về lọai thức ăn và khối

lượng dựa vào bữa ăn thực tế rối

tính lại số liệu cho phù hợp .

IV / KIỂM TRA ĐÁNH GÍA :

––– Kết quả bảng 37 . 2 và 37 . 3 là nội dung để đánh giá của một số nhóm

IV / DẶN DÒ:

––– Tập xây dựng một khẩu phần ăn cho bản thân dựa vào nhu cầu dinh dưỡng khuyến

nghị của người Việt Nam và bảng phụ lục dinh dưỡng thức ăn

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang