Thành viên idoc2012

Sinh học 8 - HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN

- 11/05/2012
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học 8 - HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN

- 11/05/2012
2,721
Báo lỗi

1/Kiến thức:  HS trình bày được những đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng  bào. Vai trò của gan trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng Vai trò của ruột gìa trong quá trình tiêu hoá của cơ thể Các con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng từ ruột non tới các cơ quan, tế 2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng: Thu thập kiến thức từ tranh hình, thông tin Khái quát, tư duy tổng hợp Hoạt động nhóm 3/ Thái độ:  Giáo dục ý thức vệ sinh ăn uống, chống tác hại cho hệ tiêu hoá. Hình thành ý thức giữ vệ sinh nơi công cộng

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 8 - 30

BÀI 29 : HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG

VÀ THẢI PHÂN

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

 HS trình bày được những đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng

hấp thụ chất dinh dưỡng

 Các con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng từ ruột non tới các cơ quan, tế

bào

 Vai trò của gan trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng

 Vai trò của ruột gìa trong quá trình tiêu hoá của cơ thể

2/ Kỹ năng:

 Rèn kỹ năng:

 Thu thập kiến thức từ tranh hình, thông tin

 Khái quát, tư duy tổng hợp

 Hoạt động nhóm

3/ Thái độ:

 Giáo dục ý thức vệ sinh ăn uống, chống tác hại cho hệ tiêu hoá. Hình thành ý

thức giữ vệ sinh nơi công cộng

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

 Tranh phóng to hình SGK

 Tư liệu về vai trò của gan trong hấp thụ chất dinh dưỡng

 Bảng 29 SGK

Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và

vận chuyển theo đừơng máu

Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và

vận chuyển theo đường bạch huyết

- Đường

- Axit béo và Glyxêrin

- Axit amin

- Các Vitamin tan trong nước

- Các muối khoáng

- Nước

- Lipit (các giọt nhỏ đã được nhủ tương

hoá)

- Các Vitamin tan trong dầu (

Vitamin:A,D,E,K)

2/ Học sinh

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

 Họạt động tiêu hoá chủ yếu ở ruột non là gì?

 Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hoá diễn ra có hiệu quả thì

với thành phần các chất dinh dưỡng sau khi tiêu hoá ở ruột non là gì?

3/ Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài: Cơ thể đã hấp thụ các chất dinh dưỡng này như thế nào? Bài hôm nay sẽ giúp

chúng ta tìm hiểu vấn đề này

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Tìm hiểu về hấp thụ

chất dinh dưỡng

I/ Sự hấp thụ chất dinh

dưỡng

Mục tiêu: Khẳng định được ruột

non là nơi hấp thụ chất dinh

dưỡng.Cấu tạo của ruột non phù

hợp với sự hấp thụ

Cách tiến hành:

––– GV thông báo: Nước và muối

khoáng hoà tan được hấp thụ ngay ở

dạ dày còn các sản phẩm của quá

trình tiêu hoá như đường đơn,

glixêrin và axit béo, axit amin được

hấp thụ ở niêm mạc ruột non.

––– Hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng

phụ thuộc vào yếu tố nào?

––– Ruột non có đặc điểm cấu tạo gì

đặc biệt làm tăng diện tích bề mặt

hấp thụ của nó ? So sánh với dạ dày?

––– Đồ thị hình 29.2 SGK nói lên điều

gì về sự hấp thụ các chất dinh dưỡng

ở ruột non?

 Hiệu quả hấp thụ chất dinh

dưỡng phụ thuộc vào diện tích

bề mặt hấp thụ

 Ruột non có nếp gấp, lông

ruột, hệ thống mao mạch

 Đồ thị 29.2 cho thấy: Ngay

từ đoạn đầu của ruột non, sự

hấp thụ các chất dinh dưỡng bắt

đầu tăng dần, tỉ lệ % hấp thụ

phản ánh trong đồ thị tương

ứng với khẩu phần ăn đơn giản.

Nếu với khẩu phần ăn đầy đủ

thì sẽ đạt tới 100% ở khoảng

––– Ruột non là nơi hấp

thụ chất dinh dưỡng

––– Cấu tạo ruột non phù

hợp với việc hấp thụ:

––– Niêm mạc ruột có

nhiều nếp gấp

––– Có nhiều lông ruột và

lông ruột cực nhỏ

––– Mạng lưới mao mạch

máu và bạch huyết dày

đặc (cả ở lông ruột)

––– Ruột dài  tổng diện

tích bề mặt hấp thụ

500m2

––– GV cho HS thảo luận nhóm trả lời

các câu hỏi SGK

––– Đặc điểm cấu tạo trong của ruột

non có ý nghĩa gì với chức năng hấp

thụ các chất dinh dưỡng của nó?

––– Căn cứ vào đâu, người ta khẳng

định rằng ruột non là cơ quan chủ

yếu của hệ tiêu hoá đảm nhận vai trò

hấp thụ các chất dinh dưỡng?

cách xa hơn (tính từ miệng)

 HS quan sát tranh thảo luận

nhóm để trả lời các câu hỏi

SGK

 Diện tích bề mặt bên trong

của ruột non rất lớn là điều

kiện cho sự hấp thụ các chất

dinh dưỡng với hiệu quả cao

 Hệ mao mạch máu và mạch

bạch huyết phân bố dày đặc tới

từng lông ruột cũng sẽ là điều

kiện cho sự hấp thụ các chất

dinh dưỡng với hiệu quả cao

 Người ta khẳng định ruột

non là cơ quan chủ yếu của hệ

tiêu háo đảm nhận vai trò hấp

thụ chất dinh dưỡng là căn cứ

vào các bằng chứng sau:

 Ruột non có bề mặt hấp thụ

rất lớn (tới 400 – 500 m2),lớn

nhất so với các đoạn khác của

ống tiêu hoá. Ruột non còn có

mạng mao mạch máu và mạch

––– GV nhận xét – đánh giá – bổ sung

Hoạt động 2:Tìm hiểu về con

đường hấp thụ, vận chuyển các

chất và vai trò của gan

Mục tiêu : Hs chỉ rõ 2 con đường

vận chuyển các chất, đó là con

đường máu và bạch huyết. Nêu vai

trò quan trọng của gan.

Cách tiến hành:

––– GV cho HS đọc thông tin và thảo

luận nhóm điền bảng SGK và trả lời

câu hỏi

––– Gan đóng vai trò gì trên con

đường vận chuyển các chất về tim?

––– GV nhận xét – đánh giá – bổ sung

––– GV giảng thêm về chức năng dự

trữ của gan đặc biệt là các vitamin 

điều này liên quan đến chế độ dinh

dưỡng. Còn chức năng khử độc của

gan là lớn nhưng không phải là vô

bạch huyết dày đặc.

 Thực nghiệm phân tích

thành phần các chất của thức ăn

trong các đoạn ống tiêu hoá

(hình 29.2 SGK) cũng chứng tỏ

sự hấp thụ các chất dinh dưỡng

diễn ra ở ruột non

 HS đọc thông tin, quan sát

hình 29.3 và điền bảng, trả lời

câu hỏi

 Vai trò của gan :

 Điều hoà nồng độ các chất

dinh dưỡng (đường glucozơ,

axit béo) trong máu ở mức ổn

định, phần dư sẽ được biến đổi

II/ Con đường vận

chuyển các chất sau khi

hấp thụ và vai trò của

gan

1. Đường máu:

––– Đường, Axit béo và

Glyxêrin, Axit amin, các

vitamin atn trong nước,

nước và muối khoáng.

2. Đường bạch

huyết:

––– Lipit, các vitamin tan

trong dầu như A,D,E.K

3. Vai trò của gan:

––– Điều hào nồng độ các

chất dinh dưỡng trong

máu được ổn định, đồng

thời khử các chất độc có

hại với cơ thể

III/ Thải phân:

––– Vai trò của ruột già:

––– Hấp thụ nước cần

tận  Cần bảo đảm chế độ ăn uống

và an toàn thực phẩm

Hoạt động 3: Tìm hiểu về vai trò

của ruột già trong quá trình tiêu

hoá

Mục tiêu: Chỉ rõ vai trò quan trọng

của ruột già đó là khả năng hấp thụ

nước, muối khoáng

Cách tiến hành

––– GV cho HS đọc thông tin và trả

lời câu hỏi trong SGK:

––– Vai trò chủ yếu của ruột già trong

quá trình tiêu háo ở cơ thể người là

gì?

––– GV nhận xét – đánh giá – bổ sung

––– GV giảng thêm:

––– Ruột già không phải là nơi chứa

phân (vì ruột già dài 1,5m)

––– Rột gài có các vi khuẩn lên men

thối

––– Hoạt động cơ học của ruột già:

Dồn chất chứa trong ruột xuống ruột

thằng

để tích trữ hoặc thải bỏ.

 Khử các chất độc bị lọt vào

cùng các chất dinh dưỡng

 Các nhóm khác nhận xét –

bổ sung – đánh giá

 Hấp thụ thêm phần nước

còn cần thiết cho cơ thể

 Thải phân ra môi trường

ngoài

thiết cho cơ thể

––– Thải phân ( chất cặn

bã ) ra khỏi cơ thể

––– GV liên hệ tới bệnh táo bón: Bệnh

táo bón là do lối sống ít vận động,

giảm nhu động ruột già  Cần ăn

nhiều chất xơ, vận động vừa phải

IV/ CỦNG CỐ:

––– Các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ qua niêm mạc ruột non như thế nào?

––– Vai trò của gan trong sự hấp thụ các chất dinh dưỡng?

V/ DẶN DÒ:

––– Học ghi nhớ

––– Soạn bài 30: “ Vệ sinh tiêu hoá”

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang