Thành viên idoc2012

Sinh học 8 - GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT

- 10/26/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học 8 - GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT

- 10/26/2012
2,181
Báo lỗi

1/Kiến thức: Trình bày được sự giống và khác nhau giưã tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết . Nêu được tên các tuyến nội tiết chính của cơ thể và vị trí của chúng . Trình bày được tính chất và vai trò của các sản phảm tiết của tuyến nội tiết , từ đó nêu rõ tầm quan trọng của tuyến nội tiết đối với đời sống . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát hình . Kỹ năng hoạt động nhóm

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 8 - 58

CHƯƠNG X : NỘI TIẾT

BÀI 55 : GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

 Trình bày được sự giống và khác nhau giưã tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết .

 Nêu được tên các tuyến nội tiết chính của cơ thể và vị trí của chúng .

 Trình bày được tính chất và vai trò của các sản phảm tiết của tuyến nội tiết , từ

đó nêu rõ tầm quan trọng của tuyến nội tiết đối với đời sống .

2/ Kỹ năng:

 Phát triển kỹ năng quan sát hình .

 Kỹ năng hoạt động nhóm

II/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Tranh phóng to hình 55.1 , 55.2 , 55. 3 .

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

 Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì ?

 Trong vệ sinh hệ thần kinh cần quan tâm những vấn đề gì ? Tại sao ?

3 / Các hoạt động dạy và học:

Mở bài : Cùng với hệ thần kinh , các tuyến nội tiết cũng đóng va trò quan trọng trong

việc điều hoà các quá trình sinh lý trong cơ thể . Vậy tuyến nội tiết là gì ? Có những tuyến

nội tiết nào ?

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Đặc điểm của hệ

nội tiết .

––– GV yêu cầu học sinh nghiên

cứu thông tin  SGK tr 174 

thông tin trên cho em biết điều gì

?

––– GV hoàn thiện kiến thức .

Hoạt động 2 : Phân biệt tuyến

nội tiết với tuyến ngoại tiết .

Mục tiêu : Phân biệt được tuyến

nội tiết với tuyến ngoại tiết . Nắm

được vị trí của các tuyến nội tiết

chính .

––– GV yêu cầu học sinh nghiên

cứu hình 55.1 , 55.2  thảo luận

các câu hỏi mục  tr 174 :

+ Nêu sự khác biệt giưã tuyến

nội tiết và tuyến ngoại tiết ?

––– Học sinh dựa vào những

hiểu biết của bản thân , thảo

luận trong nhóm  thống nhất

ý kiến .

+ Ngủ là 1 đòi hỏi tự nhiên của

cơ thể , cần hơn ăn

+ Ngủ để phục hồi hoạt động

của cơ thể .

––– Học sinh dựa vào cảm nhận

của bản thân , thảo luận thống

nhất câu trả lời .

+ Ngủ đúng giờ .

+ Tránh các yếu tố ảnh hưởng

I . Ý nghiã của giấc

ngủ đối với sức khoẻ

.

––– Ngủ là quá trình

ức chế của bộ não

đảm bảo sự phục hồi

khả năng làm việc

của hệ thần kinh .

––– Biện pháp để có

giấc ngủ tốt :

+ Cơ thể sảng khoái

+ Chỗ ngủ thuận

tiện

+ Không dùng các

chất kích thích như :

trà , cà phê …

+ Tránh các kích

+ Kể tên các tuyến mà em đã

biết ? Chúng thuộc loại tuyến nào

?

––– GV tổng kết lại kiến thức .

––– GV gọi học sinh kể tên các

tuyến đã học .

––– GV yêu cầu các nhóm cho biết

chúng thuộc loại tuyến nào ?

––– GV hướng dẫn học sinh quan

sát hình 55.3 giới thiệu các tuyến

nội tiết chính .

Hoạt động 2: Hoócmôn

Mục tiêu : Trình bày được tính

chất , vai trò của hoócmôn , từ

đó xác định tầm quan trọng của

hệ nội tiết .

––– GV yêu cầu học sinh nghiên

cứu thông tin  tr 174 

Hoocmôn có những tính chất nào

?

––– GV đưa thêm một số thông tin

:

đến giấc ngủ . Chất kích thích ,

phòng ngủ , áo quần , giường

ngủ …

––– Học sinh nêu được : Để

tránh gây căng thẳng , mết mỏi

cho hệ thần kinh .

––– Học sinh ghi nhớ thông tin

––– Học sinh vận dụng những

hiểu biết thông qua sách báo …

trao đổi nhóm thống nhất ý kiến

.

––– Đại diện nhóm lên hoàn

thành  Các nhóm khác bổ

thích ảnh hưởng tới

giấc ngủ

II . Lao động và

nghỉ ngơi hợp lý :

––– Lao động và nghỉ

ngơi hợp lý để giữ

gìn và bảo vệ hệ thần

kinh .

––– Biện pháp : 3

biện pháp SGK tr 172

III . Tránh lạm

dụng các chất kích

thích và ức chế đối

với hệ thần kinh :

Bảng 54

––– Hoócmôn  Cơ quan đích

theo cơ đích theo cơ chế chià

khoá và ổ khoá .

––– Mỗi tính chất của hoocmôn

GV có thể đưa thêm ví dụ để phân

tích

––– GV cung cấp thông tin cho

học sinh như SGK :

––– GV lưu ý cho học sinh : Trong

điều kiện hoạt động bình thường

của tuyến  ta không thấy vai trò

của chúng . Khi mất cân bằng

hoạt động một tuyến  Gây tình

trạng bệnh lý .

–––  Xác định tầm quan trọng

của hệ nội tiết

+ Tại sao không nên làm việc

quá sức ? Thức quá khuya ?

––– GV gọi một học sinh đọc to lại

thông tin SGK tr 172 .

––– GV hoàn thiện kiến thức

Hoạt động 3: Tránh lạm dụng

sung .

––– Học sinh tự điều chỉnh

các chất kích thích và ức chế

đối với hệ thần kinh .

––– GV yêu cầu học sinh quan sát

tranh kết hợp hiểu biết của bản

thân  thảo luận hoàn thành bảng

54 .

––– GV kẻ bảng 54 gọi học sinh

lên điền .

––– GV nên khuyến khích học

sinh nêu được các ví dụ cụ thể và

thái độ của các em .

––– GV hoàn thiện kiến thức .

Kết luận chung : Học sinh đọc

khung ghi nhớ SGK

IV/ CỦNG CỐ:

1 . Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì ?

2 . Trong vệ sinh hệ thần kinh cần quan tâm những vấn đề gì ? Tại sao ?

3 . EM hãy đề ra kế hoạch cho bản thân để đảm bảo sức khoẻ cho học tập … ?

V/ DẶN DÒ:

––– Học bài và trả lời câu hoỉ SGK

––– Ôn tập toàn bộ chương thần kinh

––– Tìm hiểu về hệ nội tiết .

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang