Tài liệu

Sinh học 8 - ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3147     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Sinh học 8 - ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU - tài liệu, sách iDoc.VnSinh học 8 - ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU,1/Kiến thức: Trình bày được co chế và vai trò của đông máu Trình bày được nguyên tắc truyền máu và cơ sở khoa học của nó 2/ Kỹ năng:…
background image

BÀI 15 :  

ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU

 

 

I/ MỤC TIÊU:  

1/Kiến thức: 

Trình bày được co chế và vai trò của đông máu 

Trình bày được nguyên tắc truyền máu và cơ sở khoa học của nó 

2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát sơ đồ, phân tích 

3/ Thái độ:

 

- Tránh những hoạt động gây chảy máu cho cơ thể vì sự đông máu chỉ có 

tác dụng với vết thương nhỏ 

II/ CHUẨN BỊ: 

1/ Giáo viên: 

-  Sơ đồ tóm tắt quá trình đông máu 

-  Sơ đồ kết quả phản ứng giữa các nhóm máu 

-  Sơ đồ truyền máu chưa có mũi tên 

2/ Học sinh 

-   

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1/ Ổn định lớp 

2/ Kiểm tra bài cũ: 

background image

Phân  biệt  miễn  dịch  tự  nhiên  và  miễn  dịch  nhân  tạo?  Người  ta 

thường tiêm phòng cho true em những loại bệnh nào? 

Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? 

Vai trò của huyết tương, hồng cầu, bạch cầu? 

3/ Các hoạt động dạy và học: 

a)  Mở bài:  Vậy tiểu cầu  có  vai trò  gì?  Chúng  ta tìm  hiểu  qua  bài ngày 

hôm nay? 

Hoạt động của giáo viên 

Hoạt động của học sinh 

Nội dung ghi bài 

Hoạt  động  1:  Cơ  chế  vàvai  trò  sự 

đông máu

 

Mục  tiêu:  HS  nắm  được  cơ  chế 

đông  máu  và  biết  được  vai  tr

ò  sự 

đông máu

 

Cách tiến hành: 

-  Đọc  trong  phần  I    SGK  trang  48 

trả lời các câu hỏi sau:  

-  Sự đông máu có ý nghĩa gì với sự 

sống của cơ thể? 

-  Sự đông máu  liên quan tới yếu tố 

 

 

 

 

 

-  HS thảo luận  nhóm 

-  Các nhóm lên trình bày 

-  HS  khác  nhận  xét  –  bổ 

sung 

 

 

I/ Đông máu:

 

-  Đông máu là một cơ 

chế bảo vệ cơ thể 

-  Sự  đông  máu  liên 

quan  đến  hoạt    động 

tiểu cầu  là chủ yếu, để 

hình  thành  một  búi  tơ 

máu ôm giữ các tế bào 

máu  thành  một  khối 

máu  đông  bịt  kín  vết 

thương 

background image

nào của máu? 

-  Máu  không  chảy  ra  khỏi  mạch 

nữa là do đâu? 

-  Tiểu  cầu  có  vai  trò  quan  trọng  gì 

trong quá trình đông máu? 

-  Giáo dục bảo vệ cơ thể 

-  GV nhận xét  và ghi kết luận 

Hoạt  động  2:  Các  nhóm  máu  ở 

người

 

Mục  tiêu  :  Hs biết  được  các nhóm 

máu ở người 

Cách tiến hành: 

-  GV  treo  tranh  kết  quả  thí 

nghiệm giữa các nhóm máu 

-  Cho  HS  đọc  kỹ  trong  phần  các  

nhóm  máu  ở  người.  GV  chọn  6  ô 

trong  đó  có  3  ô  hồng  cầu  không  bị 

kết dính, 3 ô hồng cầu bị kết dính 

-  Hồng cầu  máu người cho có  loại 

kháng nguyên nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  HS thảo luận  nhóm 

-  Các nhóm lên trình bày 

-  HS  khác  nhận  xét  –  bổ 

sung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/  Các  nguyên  tắc 

truyền máu 

1.  Các  nhóm  máu 

ở người

 

-  Ở  người có 4 nhóm 

máu: A, B, AB. O 

-  Sơ đồ truyền máu 

2.  Các  nguyên  tắc 

cần  tuân  thủ 

khi truyền máu 

-  Khi  truyền  máu  cần 

làm  xét  nghiệm  trước 

để  lựa  chọn  loại  máu 

truyền  cho  phù  hợp, 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sinh học 8 - ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU

1/Kiến thức: Trình bày được co chế và vai trò của đông máu Trình bày được nguyên tắc truyền máu và cơ sở khoa học của nó 2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát sơ đồ, phân tích 3/ Thái độ: - Tránh những hoạt động gây chảy máu cho cơ thể vì sự đông máu chỉ có tác dụng với vết thương nhỏ.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3147     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32437
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32398
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28241
Có thể bạn quan tâm
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28241
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 248 Lượt xem: 28029
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 13 Lượt xem: 22908
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 21757
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 461 Lượt xem: 19645