Thành viên idoc2012

Sinh học 8 - ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU

- 09/21/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học 8 - ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU

- 09/21/2012
4,004
Báo lỗi

1/Kiến thức: Trình bày được co chế và vai trò của đông máu Trình bày được nguyên tắc truyền máu và cơ sở khoa học của nó 2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát sơ đồ, phân tích 3/ Thái độ: - Tránh những hoạt động gây chảy máu cho cơ thể vì sự đông máu chỉ có tác dụng với vết thương nhỏ.

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 8 - 12

BÀI 15 : ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

- Trình bày được co chế và vai trò của đông máu

- Trình bày được nguyên tắc truyền máu và cơ sở khoa học của nó

2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát sơ đồ, phân tích

3/ Thái độ:

- Tránh những hoạt động gây chảy máu cho cơ thể vì sự đông máu chỉ có

tác dụng với vết thương nhỏ

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

- Sơ đồ tóm tắt quá trình đông máu

- Sơ đồ kết quả phản ứng giữa các nhóm máu

- Sơ đồ truyền máu chưa có mũi tên

2/ Học sinh

-

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ:

- Phân biệt miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo? Người ta

thường tiêm phòng cho true em những loại bệnh nào?

- Máu gồm những thành phần cấu tạo nào?

- Vai trò của huyết tương, hồng cầu, bạch cầu?

3/ Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài: Vậy tiểu cầu có vai trò gì? Chúng ta tìm hiểu qua bài ngày

hôm nay?

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Cơ chế vàvai trò sự

đông máu

Mục tiêu: HS nắm được cơ chế

đông máu và biết được vai trò sự

đông máu

Cách tiến hành:

- Đọc trong phần I SGK trang 48

trả lời các câu hỏi sau:

- Sự đông máu có ý nghĩa gì với sự

sống của cơ thể?

- Sự đông máu liên quan tới yếu tố

- HS thảo luận nhóm

- Các nhóm lên trình bày

- HS khác nhận xét – bổ

sung

I/ Đông máu:

- Đông máu là một cơ

chế bảo vệ cơ thể

- Sự đông máu liên

quan đến hoạt động

tiểu cầu là chủ yếu, để

hình thành một búi tơ

máu ôm giữ các tế bào

máu thành một khối

máu đông bịt kín vết

thương

nào của máu?

- Máu không chảy ra khỏi mạch

nữa là do đâu?

- Tiểu cầu có vai trò quan trọng gì

trong quá trình đông máu?

- Giáo dục bảo vệ cơ thể

- GV nhận xét và ghi kết luận

Hoạt động 2: Các nhóm máu ở

người

Mục tiêu : Hs biết được các nhóm

máu ở người

Cách tiến hành:

- GV treo tranh kết quả thí

nghiệm giữa các nhóm máu

- Cho HS đọc kỹ trong phần các

nhóm máu ở người. GV chọn 6 ô

trong đó có 3 ô hồng cầu không bị

kết dính, 3 ô hồng cầu bị kết dính

- Hồng cầu máu người cho có loại

kháng nguyên nào?

- HS thảo luận nhóm

- Các nhóm lên trình bày

- HS khác nhận xét – bổ

sung

II/ Các nguyên tắc

truyền máu

1. Các nhóm máu

ở người

- Ở người có 4 nhóm

máu: A, B, AB. O

- Sơ đồ truyền máu

2. Các nguyên tắc

cần tuân thủ

khi truyền máu

- Khi truyền máu cần

làm xét nghiệm trước

để lựa chọn loại máu

truyền cho phù hợp,

- Huyết tương máu người nhận có

loại kháng thể nào? Chúng có gây

kết dính hồng cầu của máu người

cho không?

- GV nhận xét – ghi bài

Hoạt động 3: Các nguyện tắc cần

tuân thủ khi truyền máu

Mục tiêu: HS hiểu và có ý thức

tuân thủ nguyên tắc truyền máu

Cách tiến hành:

- Dựa vào kiến thức các nhóm

máu ở người, trả lời câu hỏi:

- Máu có cả kháng nguyên A và B

có thể truyền được cho người có

nhóm máu O được không? Tại sao?

- Máu có nhiễm các tác nhân gây

bệnh (virus viêm gan B, HIV …) có

thể đem truyền cho người khác được

không? Tại sao?

- GV gọi 1 HS lên điền mũi tên

- Họat động cá nhân

- HS khác nhận xét – bổ

sung

tránh tai biến ( hồng

cầu người cho bị kết

dính trong huyết tương

người nhận gây tắc

mạch) và tránh bị nhận

máu nhiễm các tác

nhân gây bệnh

trong sơ đồ truyền máu

- Tóm lại: truyền máu phải dựa

trên nguyên tắc nào?

- GV nhận xét – kết luận

IV/ CỦNG CỐ:

- Tiểu cầu tham gia bảo vệ chống mất máu như thế nào?

- Một người nhóm máu B. hãy thiết lập sơ đồ quan hệ cho và nhận máu

của người đó

V/ DẶN DÒ:

- Học ghi nhớ

- Làm Bài tập STH

Xem lại vòng tuần hoàn của thú

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang