Tài liệu

Sinh học 8 - CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1969     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Sinh học 8 - CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC - tài liệu, sách iDoc.VnSinh học 8 - CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC,1/Kiến thức: Xác định rõ các thành phần của cơ quan phân tích thính giác . Mô tả được các bộ phận của tai và cấu tạo của cơ quan…
BÀI 51 : QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC
I/ MC TIÊU:
1/Kiến thức:
Xác định rõ các thành phần của cơ quan phân tích thính giác .
Mô tả được các bộ phận của tai và cu tạo của cơ quan Cóoc ti
Trình bày được quá trình thu nhận các cảm giác âm thanh .
2/ Kỹ năng:
Phát triển kỹ năng quan sát , phân tích hình
Kỹ năng hoạt động nm .
3 / Thái độ :
Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh Tai
II/ CHUẨN BỊ:
1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 51.1 ; 51.2
Mô hình cấu tạo Tai
III/ TIẾN TRÌNH BÀI HC:
1/ n định lớp
2 / Kiềm tra bài cũ :
Có các tật mắt nào ? Nguyên nhân và cách khắc phục ?
Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng , không nên
nằm đọc sách ? Không nên đọc sách trên tàu xe ?
Nêu hậu quả của bệnh đau mắt hột và cách phòng tránh ?
3 / Các hoạt động dạy và học:
Mở bài : Ta nhận biết được âm thanh là nh cơ quan phân tích thính giác
. Vậy cơ quan phân tích thính giác có cấu tạo như thế nào ? Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài
Hoạt động 1 : Cu tạo của tai
Mục tiêu : t đư
ợc các bộ
ph
ận của tai và trình bày đư
ợc
cấu tạo cơ quan Cóoc ti
+
quan phân tích thính giác
gm những bộ phận nào ?
GV hư
ng dẫn học sinh quan
sát hình 51.1 hoàn thành i t
ập
điền từ tr 162 SGK
GV gọi 1 2 học sinh lên đ
ọc
to toàn b bài tập v
à thông tin tr
163 SGK
H
ọc sinh vận dụng kiến
thức v quan phân tích đ
nêu được 3 bộ phận của c
ơ quan
phân tích thính giác .
Học sinh quan sát kỹ sơ đ
cấu tạo tai
nhân làm i
tập
Một vài h
ọc sinh phát biểu
lớp bổ sung hoàn ch
ỉnh kiến
thức
Các từ cần điền :
I . Cấu tạo của tai :
quan phân tích
thính giác gm :
+ Tế bào thụ cảm
thính
giác
+ Dây th
ần kinh thính
giác
+ Vùng thính giác
Cấu tạo của tai gồm :
Tai ngoài :
+ Vành tai : H
ứng sóng
âm
Liên hệ quảng cáo

+ Tai được cấu tạo nthế n
ào ?
CHức năng từng bộ phận ?
GV chđịnh 1 học sinh l
ên trình
bày cu tạo tai tr
ên tranh hay
hình
Hoạt động 2: Ch
ức năng thu
nhận sóng âm .
GV
ớng dẫn học sinh quan
sát hình 51 . 2 k
ết hợp với thông
tin tr 163 164 thảo luận .
1 – Vành Tai ; 2 – Ống Tai ;
3 Màng nhĩ ; 4 Chui x
ương
tai
Học sinh căn cứ v
ào hình
51.1 và 51.2 và thông tin đ
tr
lời
+ Ống tai : Hư
ớng sóng
âm
+ Màng nh
ĩ : Khuếch đại
âm thanh
Tai giưã :
+ Chuỗi x
ương tai :
truyền sóng âm .
+ Voì nh
ĩ : Cân bằng áp
suất 2 bên màng nhĩ
Tai trong :
+ B phận tiền đ
ình :
Thu nh
ận tng tin v vị
trí s
chuyển động của
cơ thể trong không gian .
+
Ốc tai : Thu nhận kích
thích sóng âm
II . Ch
ức năng thu nhận
sóng âm :
C
ấu tạo ốc Tai : c tai
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sinh học 8 - CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC

1/Kiến thức: Xác định rõ các thành phần của cơ quan phân tích thính giác . Mô tả được các bộ phận của tai và cấu tạo của cơ quan Cóoc ti Trình bày được quá trình thu nhận các cảm giác âm thanh . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát , phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm. 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh Tai

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1969     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1150 Lượt xem: 56739
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 315 Lượt xem: 36818
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34106
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34106
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34007
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29627
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24481
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 23244