Thành viên idoc2012

Sinh học 8 - CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC

- 12/05/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học 8 - CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC

- 12/05/2012
2,089
Báo lỗi

1/Kiến thức: Xác định rõ các thành phần của cơ quan phân tích thính giác . Mô tả được các bộ phận của tai và cấu tạo của cơ quan Cóoc ti Trình bày được quá trình thu nhận các cảm giác âm thanh . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát , phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm. 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh Tai

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 8 - 46

BÀI 51 : CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

 Xác định rõ các thành phần của cơ quan phân tích thính giác .

 Mô tả được các bộ phận của tai và cấu tạo của cơ quan Cóoc ti

 Trình bày được quá trình thu nhận các cảm giác âm thanh .

2/ Kỹ năng:

 Phát triển kỹ năng quan sát , phân tích hình

 Kỹ năng hoạt động nhóm .

3 / Thái độ :

 Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh Tai

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 51.1 ; 51.2

Mô hình cấu tạo Tai

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

––– Có các tật mắt nào ? Nguyên nhân và cách khắc phục ?

––– Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng , không nên

nằm đọc sách ? Không nên đọc sách trên tàu xe ?

––– Nêu hậu quả của bệnh đau mắt hột và cách phòng tránh ?

3 / Các hoạt động dạy và học:

Mở bài : Ta nhận biết được âm thanh là nhờ cơ quan phân tích thính giác

. Vậy cơ quan phân tích thính giác có cấu tạo như thế nào ?  Bài mới

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Cấu tạo của tai

Mục tiêu : Mô tả được các bộ

phận của tai và trình bày được

cấu tạo cơ quan Cóoc ti

+ Cơ quan phân tích thính giác

gồm những bộ phận nào ?

––– GV hướng dẫn học sinh quan

sát hình 51.1  hoàn thành bài tập

điền từ tr 162 SGK

––– GV gọi 1  2 học sinh lên đọc

to toàn bộ bài tập và thông tin tr

163 SGK

––– Học sinh vận dụng kiến

thức về cơ quan phân tích để

nêu được 3 bộ phận của cơ quan

phân tích thính giác .

––– Học sinh quan sát kỹ sơ đồ

cấu tạo tai  Cá nhân làm bài

tập

––– Một vài học sinh phát biểu

lớp bổ sung hoàn chỉnh kiến

thức

––– Các từ cần điền :

I . Cấu tạo của tai :

––– Cơ quan phân tích

thính giác gồm :

+ Tế bào thụ cảm thính

giác

+ Dây thần kinh thính

giác

+ Vùng thính giác

 Cấu tạo của tai gồm :

––– Tai ngoài :

+ Vành tai : Hứng sóng

âm

+ Tai được cấu tạo như thế nào ?

CHức năng từng bộ phận ?

––– GV chỉ định 1 học sinh lên trình

bày cấu tạo tai trên tranh hay mô

hình

Hoạt động 2: Chức năng thu

nhận sóng âm .

––– GV hướng dẫn học sinh quan

sát hình 51 . 2 kết hợp với thông

tin  tr 163 và 164  thảo luận .

1 – Vành Tai ; 2 – Ống Tai ;

3 – Màng nhĩ ; 4 – Chuỗi xương

tai

––– Học sinh căn cứ vào hình

51.1 và 51.2 và thông tin để trả

lời

+ Ống tai : Hướng sóng

âm

+ Màng nhĩ : Khuếch đại

âm thanh

––– Tai giưã :

+ Chuỗi xương tai :

truyền sóng âm .

+ Voì nhĩ : Cân bằng áp

suất 2 bên màng nhĩ

––– Tai trong :

+ Bộ phận tiền đình :

Thu nhận thông tin về vị

trí và sự chuyển động của

cơ thể trong không gian .

+ Ốc tai : Thu nhận kích

thích sóng âm

II . Chức năng thu nhận

sóng âm :

––– Cấu tạo ốc Tai : ốc tai

+ Trình bày cấu tạo ốc tai ? Chức

năng của ốc tai ?

––– GV hướng dẫn học sinh quan

sát lại hình 51 .2 A  Tìm hiểu

đường truyền sóng âm từ ngoài vào

trong .

––– Sau đó GV trình bày sự thu

nhận cảm giác âm thanh

Hoạt động 3: Vệ sinh Tai

––– GV yêu cầu học sinh nghiên

––– Cá nhân tự thu nhận thông

tin

––– Trao đồi trong nhóm thống

nhất ý kiến

––– Đại diện lên trình bày cấu

tạo ốc tai trên tranh

––– Học sinh ghi nhớ thông tin

––– 1 học sinh trình bày lại trên

tranh

xoán 2 vòng rưỡi gồm :

+ Ốc tai xương ( ở ngoài

)

+ Ốc tai màng ( ở trong )

 Màng tiền đình : ở

trên

 Màng cơ sở : ở dưới

––– Có cơ quan Cóoc ti

chưá các tế bào thụ cảm

thính giác

––– Cơ chế truyền âm và

sự thu nhận cảm giác âm

thanh : Sóng âm  màng

nhĩ  chuỗi xương tai 

cưả bầu  chuyển động

ngoại dịch và nội dịch 

rung màng cơ sở  kích

thích cơ quan Coóc ti xuất

hiện xung thần kinh 

cứu thông tin  trả lời câu hỏi .

+ Để tai hoạt động tốt cần lưu ý

những vấn đề gì ?

+ Hãy nêu các biện pháp giữ vệ

sinh và bảo vệ tai ?

Kết luận chung : Học sinh đọc

khung ghi nhớ SGK

––– Học sinh tự thu nhận thông

tin  nêu được :

+ Giữ vệ sinh tai

+ Bảo vệ tai

––– Học sinh tự đề ra các biện

pháp .

Vùng thính giác ( Phân

tích cho biết âm thanh)

III . Vệ sinh Tai

––– Giữ gìn vệ sinh tai

––– Bảo vệ tai :

+ Không dùng vật sắc

nhọn ngoáy tai .

+ Giữ vệ sinh mũi họng

để phòng bệnh cho tai

+ Có biện pháp chống ,

giảm tiếng ồn

IV/ CỦNG CỐ:

1 . Học sinh trình bày cấu tạo của ốc Tai trên tranh 51.2 ?

2 . Trình bày quá trình thu nhận kích thích sóng âm ?

3 . Vì sao có thể xác định được âm thanh phát ra từ bên phải hay

trái ?

V/ DẶN DÒ:

––– Học bài và trả lời câu hoỉ SGK

––– Đọc mục : “em có biết “

––– Tìm hiểu hoạt động của một số vật nuôi trong nhà

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang