Tài liệu

Sinh học 7 - Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1418     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Sinh học 7 - Trùng kiết lị và trùng sốt rét - tài liệu, sách iDoc.VnSinh học 7 - Trùng kiết lị và trùng sốt rét,Kiến thức :  HS nêu được đặc điểm cấu tạo của trùng sốt rét và trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh  HS chỉ rõ được…
background image

Trùng kiết lị và trùng sốt rét 

 

I/ Mục tiêu : 

  1. Kiến thức : 

  HS nêu được đặc điểm cấu tạo của trùng sốt rét và trùng kiết lị 

phù hợp với lối  sống kí sinh   

  HS chỉ rõ được những tác hại do 2 loại trùng này gây lên và cách 

phòng chống bệnh sốt rét 

  2. Kỹ năng : 

  Kỹ năng thu thập kiến thức qua kênh hình, phân tích tổng hợp. 

  Kỹ năng hoạt động nhóm. 

  3. Thái độ : 

 

  Giáo dục ý thức vệ sinh , bảo vệ môi trừơng và cơ thể.   

II/ Chuẩn bị đồ dùng : 

  Hình phóng to 6.1, 6.2, 6.4  trong SGK 

  HS kẻ phiếu HT bảng 1 vào vở. 

III/ Tổ chức dạy học : 

  1. ổn định : 

  2. Kiểm tra :  

background image

  Trùng biến hình sống ở đâu di chuyển , bắt mồi, và tiêu hoá mồi 

như thế nào ? 

  Trùng giày di chuyển , lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã nh thế nào 

   3. Bài mới : 

  Mở bài : Trên thực tế có những bệnh do trùng gây lên ảnh huởng 

tới sức khoẻ con ngời . ví dụ trùng kiết lị trùng sốt rét . 

 

HĐ của GV v

à HS 

Nội dung chính 

 

HĐ1 : Cá nhân và nhóm

 

* GV : yêu cầu  HS nghiên cứu   

SGK quan sát H 6.1  6.4 trong  

SGK  hoàn thành phiếu HT : 

 

      Tên 

ĐV

 

Đặc điểm

 

Trùng 

kiết lị 

Trùng sốt 

rét 

Cấu tạo  

 

 

 

I/ Trùng kiết lị và trùng sốt rét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

Dinh 

dưỡng

 

 

 

Phát triển   

 

  

* HS : cá nhân đọc thông tin 

 trao 

đổi nhóm ho

àn thành phiếu HT. 

* GV : kẻ phiếu HT lên bảng : 

* HS : Đại diện 2 nhóm ghi ý kiến 

vào bảng  nhóm khác nhận xét bổ 

sung . GV giúp HS chuẩn kiến thức : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*KL :  

1. Trùng kiết lị :  

  + Cấu tạo : có chân giả , không 

có không bào. 

  + Dinh dưỡng : thực hiện qua 

màng tế bào , nuốt hồng cầu . 

  + Phát triển : trong môi tròng 

 

kết bào xác 

 vào ruột ngời  

chui ra khỏi bào xác 

 bám vào 

thành ruột. 

2. Trùng sốt rét :  

  + Cấu tạo : không có cơ quan di 

chuyển , không có các không bào. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sinh học 7 - Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Kiến thức :  HS nêu được đặc điểm cấu tạo của trùng sốt rét và trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh  HS chỉ rõ được những tác hại do 2 loại trùng này gây lên và cách phòng chống bệnh sốt rét 2. Kỹ năng :  Kỹ năng thu thập kiến thức qua kênh hình, phân tích tổng hợp.  Kỹ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ :  Giáo dục ý thức vệ sinh , bảo vệ môi trừơng và cơ thể.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1418     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32534
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32481
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28307
Có thể bạn quan tâm
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28307
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28281
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 13 Lượt xem: 22988
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 21797
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 469 Lượt xem: 20157