Tài liệu

Sinh học 7 - Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1645     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Sinh học 7 - Trùng kiết lị và trùng sốt rét - tài liệu, sách iDoc.VnSinh học 7 - Trùng kiết lị và trùng sốt rét,Kiến thức :  HS nêu được đặc điểm cấu tạo của trùng sốt rét và trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh  HS chỉ rõ được…
Trùng kiết lị và trùng sốt rét
I/ Mục tiêu :
1. Kiến thức :
HS nêu được đặc điểm cu tạo của trùng st rét và trùng kiết lị
phù hợp với lối sống kí sinh
HS chỉ rõ được những tác hại do 2 loại trùng này gây lên và cách
phòng chống bệnh sốt rét
2. Kỹ năng :
Knăng thu thập kiến thức qua kênh hình, phân tích tổng hợp.
Knăng hoạt động nhóm.
3. Thái độ :
Giáo dc ý thức vệ sinh , bảo vệ môi trừơng và cơ thể.
II/ Chuẩn bị đ dùng :
Hình phóng to 6.1, 6.2, 6.4 trong SGK
HS kphiếu HT bảng 1 vào vở.
III/ Tổ chức dạy học :
1. ổn định :
2. Kiểm tra :
Trùng biến hình sống ở đâu di chuyển , bắt mồi, và tiêu hoá mồi
như thế nào ?
Trùng giày di chuyn , lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã nh thế nào
?
3. Bài mới :
Mở bài : Trên thực tế có những bệnh do trùng gâyn nh huởng
tới sức khoẻ con ngời . ví dụ trùng kiết lị trùng sốt rét .
HĐ của GV và HS Nội dung chính
HĐ1 : Cá nhân và nhóm
* GV : yêu cầu HS nghiên cu
SGK quan sát H 6.1 6.4 trong
SGK hoàn thành phiếu HT :
Tên
ĐV
Đặc điểm
Trùng
kiết lị
Trùng sốt
rét
Cấu tạo
I/ Trùng kiết lị và trùng sốt rét.
Liên hệ quảng cáo

Dinh
dưỡng
Phát trin
* HS : cá nhân đọc thông tin trao
đổi nhóm hoàn thành phiếu HT.
* GV : kẻ phiếu HT lên bng :
* HS : Đại diện 2 nhóm ghi ý kiến
vào bng nhóm khác nhận xét bổ
sung . GV giúp HS chuẩn kiến thức :
*KL :
1. Trùng kiết lị :
+ Cấu tạo : có chân giả , không
có không bào.
+ Dinh dưỡng : thực hiện qua
màng tế bào , nuốt hồng cầu .
+ Phát triển : trong môi tròng
kết bào xác
vào ruột ngời
chui ra khi bào xác
bám vào
thành rut.
2. Trùng sốt rét :
+ Cấu tạo : không có quan di
chuyển , không có các không bào.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sinh học 7 - Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Kiến thức :  HS nêu được đặc điểm cấu tạo của trùng sốt rét và trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh  HS chỉ rõ được những tác hại do 2 loại trùng này gây lên và cách phòng chống bệnh sốt rét 2. Kỹ năng :  Kỹ năng thu thập kiến thức qua kênh hình, phân tích tổng hợp.  Kỹ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ :  Giáo dục ý thức vệ sinh , bảo vệ môi trừơng và cơ thể.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1645     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1174 Lượt xem: 57412
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 317 Lượt xem: 36984
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34144
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34144
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34076
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29662
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24543
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 23316