Tài liệu

Sinh học 7 - Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1663     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Sinh học 7 - Trùng kiết lị và trùng sốt rét - tài liệu, sách iDoc.VnKiến thức :  HS nêu được đặc điểm cấu tạo của trùng sốt rét và trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh
Trùng kiết lị và trùng sốt rét
I/ Mục tiêu :
1. Kiến thức :
HS nêu được đặc điểm cu tạo của trùng st rét và trùng kiết lị
phù hợp với lối sống kí sinh
HS chỉ rõ được những tác hại do 2 loại trùng này gây lên và cách
phòng chống bệnh sốt rét
2. Kỹ năng :
Knăng thu thập kiến thức qua kênh hình, phân tích tổng hợp.
Knăng hoạt động nhóm.
3. Thái độ :
Giáo dc ý thức vệ sinh , bảo vệ môi trừơng và cơ thể.
II/ Chuẩn bị đ dùng :
Hình phóng to 6.1, 6.2, 6.4 trong SGK
HS kphiếu HT bảng 1 vào vở.
III/ Tổ chức dạy học :
1. ổn định :
2. Kiểm tra :
Trùng biến hình sống ở đâu di chuyển , bắt mồi, và tiêu hoá mồi
như thế nào ?
Trùng giày di chuyn , lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã nh thế nào
?
3. Bài mới :
Mở bài : Trên thực tế có những bệnh do trùng gâyn nh huởng
tới sức khoẻ con ngời . ví dụ trùng kiết lị trùng sốt rét .
HĐ của GV và HS Nội dung chính
HĐ1 : Cá nhân và nhóm
* GV : yêu cầu HS nghiên cu
SGK quan sát H 6.1 6.4 trong
SGK hoàn thành phiếu HT :
Tên
ĐV
Đặc điểm
Trùng
kiết lị
Trùng sốt
rét
Cấu tạo
I/ Trùng kiết lị và trùng sốt rét.
Dinh
dưỡng
Phát trin
* HS : cá nhân đọc thông tin trao
đổi nhóm hoàn thành phiếu HT.
* GV : kẻ phiếu HT lên bng :
* HS : Đại diện 2 nhóm ghi ý kiến
vào bng nhóm khác nhận xét bổ
sung . GV giúp HS chuẩn kiến thức :
*KL :
1. Trùng kiết lị :
+ Cấu tạo : có chân giả , không
có không bào.
+ Dinh dưỡng : thực hiện qua
màng tế bào , nuốt hồng cầu .
+ Phát triển : trong môi tròng
kết bào xác
vào ruột ngời
chui ra khi bào xác
bám vào
thành rut.
2. Trùng sốt rét :
+ Cấu tạo : không có quan di
chuyển , không có các không bào.
Sinh học 7 - Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Kiến thức :  HS nêu được đặc điểm cấu tạo của trùng sốt rét và trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh  HS chỉ rõ được những tác hại do 2 loại trùng này gây lên và cách phòng chống bệnh sốt rét 2. Kỹ năng :  Kỹ năng thu thập kiến thức qua kênh hình, phân tích tổng hợp.  Kỹ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ :  Giáo dục ý thức vệ sinh , bảo vệ môi trừơng và cơ thể.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1195 Lượt xem: 58022
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 322 Lượt xem: 37148
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34210
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34210
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34182
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29737
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24656
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 13 Lượt xem: 23430