Tài liệu

Sinh học 7 - SỰ ĐA DẠ CỦA THÚ BỘ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 520     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Sinh học 7 - SỰ ĐA DẠ CỦA THÚ BỘ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI - tài liệu, sách iDoc.VnSinh học 7 - SỰ ĐA DẠ CỦA THÚ BỘ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI,Kiến thức: - Học sinh nêu được sự đa dạng của lớp thú thể hiện ở số loài, số bộ, tập tính của chúng. - Giải thích được sự…
Tiết 50
SỰ ĐA DẠ CỦA THÚ
BỘ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Học sinh nêu được sự đa dạng của lớp thú thể hiện số loài, sbộ,
tập tính của chúng.
- Gii thích được sự thích nghi về hình thái cấu tạo với những điều
kiện sống khác nhau.
2. Kĩ ng:
- Rèn kĩ năng quan sát tranh, so sánh..
- Kĩ năng thu thập thông tin, hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức yêu thích môn học, bảo vệ động vật.
II. Chuẩn bị:
+ Gv: Bảng phụ sơ đồ sgktr 156.
-Bảng phụ nội dung (phiếu học tập)
+H/s phiếu học tập(tr153SGK)
III. Tiến trình day học:
1. Kiểm tra bài cũ:
Hãy nêu đặc điểm cấu tạo hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ?
2. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động1: Tìm hiu sđa dạng của lớp
thú.
* Mục tiêu:Thấy được sự đa dạng của lớp thú
, đặc điểm cơ bản để phân chia lớp thú.
- Gv yêu cầu h/s đọc Ttin SGK và theo dõi
đồ c bthú ghi nhkiến thức trả lời
câu hi.
+ Sđa dạng của lớp tthể hiện đặc điểm
nào?.(số loài nhiều)
+ Người ta phân chia lớp thú dựa trên đặc
điểm cơ bản nào?(đặc điểm sinh sản)
+ H/s hoạt động cá nhân tìm hiểu câu hi.
I. S đa dạng của lớp thú.
* Kết luận:
Liên hệ quảng cáo

- Gv gọi h/s trlời lớp nhận t bổ sung,
rút ra kết luận.
- Gv cung cấp thêm Ttin ngoài đặc điểm sinh
sản, người ta còn dựa vào điều kiện sống, chi
và b răng.
Hoạt động2. Bộ thú huyệt - Bộ thú túi.
* Mục tiêu: Thy được cấu tạo thích nghi với
đời sống của bộ thú huyệt và bthú i. Đặc
điểm sinh sản của hai bộ.
- Gv yêu cầu h/s đọc thông tin SGK tr156;157
thu nhận kiến thức, hoàn thành bảng.
- Gv treo nội dung phiếu học tập(bảng phụ)
lên bảng.
+ H/s hoạt động nhóm trao đổi thảo luận hoàn
thành bảng trên.
- Gv gọi đại diện nm trình bày kết quả.
- Gv tiến hành nhận t, đồng thời đưa ra đáp
án đúng.
- Lớp t số lượng loài rất
lớn sống ở khắpi.
- Phân chia lớp thú dựa trên đặc
điểm sinh sản, bộ răng, chi...
* Kết luận:
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sinh học 7 - SỰ ĐA DẠ CỦA THÚ BỘ THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI

Kiến thức: - Học sinh nêu được sự đa dạng của lớp thú thể hiện ở số loài, số bộ, tập tính của chúng. - Giải thích được sự thích nghi về hình thái cấu tạo với những điều kiện sống khác nhau. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát tranh, so sánh.. - Kĩ năng thu thập thông tin, hoạt động nhóm. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức yêu thích môn học, bảo vệ động vật.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 520     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1164 Lượt xem: 57155
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 315 Lượt xem: 36909
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34137
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34137
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34056
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29659
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24530
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 23282