Thành viên idoc2012

Sinh học 7 - Bài: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Sinh học 7 - Bài: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

- 12 tháng trước
3,880
Báo lỗi

Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài của nhện và 1 số tập tính của chúng. Nêu được sự đa dạng của hình nhện và ý nghĩa thực tiễn của chúng. - Rèn kỹ năng quan sát tranh, kỹ năng phân tích, kỹ năng sinh hoạt nhóm. - bồi dưỡng ý thức bảo vệ các loài hình nhện có lợi trong tự nhiên.

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 7 - 25

Tiết 26:

LỚP HÌNH NHỆN

Bài: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

I - Mục tiêu bài dạy:

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài của nhện và 1 số tập tính của

chúng. Nêu được sự đa dạng của hình nhện và ý nghĩa thực tiễn của chúng.

- Rèn kỹ năng quan sát tranh, kỹ năng phân tích, kỹ năng sinh hoạt nhóm.

- bồi dưỡng ý thức bảo vệ các loài hình nhện có lợi trong tự nhiên.

II - Đồ dùng dạy - học:

- Con nhện ống.

- Tranh câm cấu tạo ngoài của nhện và các mảnh giấy rời ghi tên các bộ

phận chức năng của nhện.

- HS kẻ sẵn bảng 1-2 vào vở.

III – Hoạt động dạy – học:

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về nhện:

a- Đặc điểm cấu tạo:

- GV hướng dẫn hs quan sát mẫu con

nhện, đối chiếu hình 25-1 sgk:

- HS quan sát H.25-1 sgk T.82 , đọc

chú thích => xác định các bộ phận

trên mẫu con nhện.

? Xác định giới hạn đầu ngực và

phần bụng?

? Mỗi phần có những bộ phận nào?

-GV treo tranh cấu tạo ngoài, gọi hs

lên trình bày.

- Gv yêu cầu hs quan sát hình 25-1

=> Hoàn thành bài tập bảng 1 T.82 (

gv kẻ sẵn để hs lên điền ).

- GV chốt lại bằng bảng kiến thức

chuẩn

* Cơ thể gồm 2 phần:

+ Đầu ngực: đôi kìm, đôi chân xúc

giác,4 đôi chan bò.

+ Phần bụng: khe hở, lỗ sinh dục,

núm tuyến tơ.

-HS thảo luận: làm rõ chức năng

từng bộ phận => Điền bảng 1

* Kết luận: như bảng chuẩn kiến

thức:

Các phần cơ

thể

Tên bộ phận quan sát Chức năng

- Đầu – ngực - Đôi kìm có tuyến độc

- Đôi chân xúc giác phủ đầy

lông

- 4 đôi chân bò

- Bắt mồi và tự vệ

- Cảm giác về khứu giác,

xúc giác

- Di chuyển, chăng lưới

- Phần bụng - Đôi khe thở

- 1 lỗ sinh dục

- Các núm tuyến tơ

- Hô hấp

- Sinh sản

- Sinh ra tơ nhện

b- Tập tính:

* Chăng lưới:

- GV yêu cầu hs quan sát hình 25-2 sgk, đọc

chú thích => Hãy sắp xếp quá trình chăng

lưới theo thứ tự đúng.

- GV chốt lại đáp án đúng: 4,2,1,3

* Bắt mồi:

- Gv yêu cầu hs đọc thông tin về tập tính săn

mồi của nhện => Hãy sắp xếp lại theo thứ tự

đúng.

- GV cung cấp đáp án đúng: 4,1,2,3.

? Nhện chăng tơ vào thời gian nào?

- GV cung cấp thêm: nhện còn chăng tơ

hình thảm ( chăng ở mặt đất ), chăng tơ hình

tấm ( chăng ở trên không ).

- Các nhóm thảo luận =>

đánh số vào ô trống theo thứ

tự đúng với tập tính chăng

lưới ở nhện.

- Đại diện nhóm nêu đáp án,

nhóm khác bổ sung.

* Kết luận:

- Chăng lưới săn bắt mồi

sống.

- Hoạt động chủ yếu vào ban

đêm.

*Hoạt động 2: Sự đa dạng của lớp hình nhện:

- GV yêu cầu hs quan sát tranh và

hình 25 ( 3,4,5 ) sgk => Nhận xét 1

số đại diện của hình nhện.

- GV thông báo thêm 1 số đại diện

của hình nhện.

- GV yêu cầu hs hoàn thành bảng 2

sgk T. 85.

- GV chốt lại bảng chuẩn.

? Sự đa dạng của lớp hình nhện như

thế nào?

- HS nắm được 1 số đại diện

+ Bọ cạp

+ Cái ghẻ

+ Ve bò …

- Các nhóm hoàn thành bảng.

- Đại diện nhóm đọc kết quả => Lớp

bổ sung.

* Kết luận:

- Lớp hình nhện đa dạng, có tập tính

phong phú.

- Đa số có lợi, Một số gây hại cho

người, động vật và thực vật.

* Kết luận chung: HS đọc kết luận trong sgk.

IV – Kiểm tra - đánh giá:

*Tìm câu trả lời đúng:

1- Số đôi phần phụ của nhện:

a- 4 đôi b- 5 đôi. c- 6 đôi.

2 - Để thích nghi với lối săn mồi, nhện có các tập tính:

a- Chăng lưới b- Bắt mồi c- Cả a và b.

3 – Bọ cạp, ve bò, nhện đỏ hại bông xếp vào lớp hình nhện vì:

a- Cơ thể có 2 phần đầu ngực và bụng. b- Có 4 đôi

chân bò.

c- Cả a và b.

- GV: treo tranh câm gọi hs điền vào tên các bộ phận, điền chức năng từng

bộ phận.

V – Dặn dò:

- Học bài, trả lời câu hỏi sgk.

- Mỗi nhóm chuấn bị 1 con châu chấu.

----------------- o0o --------------------

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang