Thành viên idoc2012

Sinh học 7 - Bài 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC

- 09/25/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học 7 - Bài 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC

- 09/25/2012
3,333
Báo lỗi

Học xong bài này học sinh phải: - Giải thích được môi trường nhiệt đới đa dạng về loài là cao hơn hẳn ở môi trường hoang mạc và đới lạnh . - Nêu được những lợi ích của đa dạng sinh học - Nêu được nguy cơ suy giảm và việc bảo vệ đa dạng sinh học.

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 7 - 49

Tiết 61

Bài 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC

I/ MỤC TIÊU:

Học xong bài này học sinh phải:

- Giải thích được môi trường nhiệt đới đa dạng về loài là cao hơn hẳn ở

môi trường hoang mạc và đới lạnh .

- Nêu được những lợi ích của đa dạng sinh học

- Nêu được nguy cơ suy giảm và việc bảo vệ đa dạng sinh học

II/ CHUẨN BỊ :

- Băng hình về đa dạng động vật môi trường nhiệt đới gió mùa

- Kẻ bảng 58

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

1/ Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và

hoang mạc đới nóng ?

2/ Vào bài : Sự đa dạng sinh học ở môi trường nhiệt đới gió mùa khác với

môi trường khác như thế nào bài học hôm nay tìm hiểu vấn đề này

HOẠT ĐỘNG 1( 12 PHÚT )

ĐA DẠNG SINH HỌC Ở MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu đọc tt SGK

- Gv hỏi :

+ Đa dạng sinh học ở môi trường

nhiệt đới gió mùa thể hiện như thế

nào ?

+ Vì sao trên đồng ruộng găpj 7 loài

rắn cùng chung sống mà không hề

cạnh tranh với nhau ?

+ Vì sao nhiều loại cá lại sống được

trong cùng một ao ?

+ Tại sao số lượng loài phân bố ở

một nơi lại có thể rất nhiều ?

+ Vì sao số loài động vật ở môi

trường nhiệt đới nhiều hơn so với đới

nóng và đới lạnh ?

- Gv nhận xét câu trả lời của học

- Đọc thông tin và ghi nhớ kiến

thức

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Quan sát sửa sai

sinh

- Gv nhận xét và chốt lại kiến thức

- Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

TIỂU LUẬN 1

- Sự đa dạng sinh học của động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa rất

phong phú.

- Số lượng loài nhiều do chúng thích nghi với điều kiện sống.

HOẠT ĐỘNG 2 ( 13 PHÚT )

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu đọc tt và trả lời câu hỏi

+ Sự đa dạng sinh học mang lại lợi

ích gì về thực phẩm và dược phẩm ?

+ Trong giai đoạn hiện nayđa dạng

sinh học còn có giá trị gì đối với sự

tăng trưởng kinh tế của đất nước ?

- Gv nhận xét và thống nhất đáp án

đúng

- Gv thuyết trình

- Đọc thông tin và ghi nhớ kiến

thức

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Quan sát sửa sai

- Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

Đa dạng sinh học là điều kiện đảm

bảo phát triển ổn định tính bền vững

của môi trường, hình thành khu du

lịch

Cơ sở hình thành các hệ sinh thái

đảm bảo sự chu chuyển ô xi, giảm

sói mòn

Tạo cơ sở vật chất để khai thác

nguyên lệu

TIỂU LUẬN 2

- Sự đa dạng sinh học mang lại giá trị kinh tế cho đát nước.

HOẠT ĐỘNG 3 ( 15 PHÚT )

NGUY CƠ GIẢM VÀ VIỆC BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu đọc thông tin và trả lời

câu hỏi

+ Nguyên nhân nào dẫn đến sự suy

- Đọc thông tin và ghi nhớ kiến thức

- Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi

giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam

và thế giới ?

+ Chúng ta cần có những biện pháp

nào để bảo vệ đa dạng sinh học ?

+ Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh

học đựa trên cơ sở khoa học nào ?

- Đai diện nhóm báo cáo kết quả

nhóm khác nhận xét bổ sung

- Gv thống nhất đáp án đúng

- Gv yêu cầu liên hệ thực tế

+ Hiện nay chúng ta đã và sẽ làm gì

để bảo vệ đa dạng sinh học ?

- Gv chốt lại kiến thức

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả

nhóm khác nhận xét bổ sung

- Quan sát và sủa sai

- Học sinh suy nghĩ trả lời

TIỂU LUẬN 3

- Để bảo vệ đa dạng sinh học cần:

+ Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi

+Thuần hoá, lai tạo giống để tăng độ đa dạng về loài

IV/ CỦNG CỐ VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ( 5 phút )

Giải thích vì sao số laòi động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi

trường đới lạnh và hoang mạc đới lóng

V/ HƯỚNG DẪN ( 5 phút )

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK

- Tìm hiểu thêm về đa dạng sinh học trên đài trên báo

- Kẻ phiếu học tập

Thiên địch tiêu

diệt sinh vật gây

hại

Thiên địch đẻ

trứng ký sinh vào

sinh vật gây hại

hay trứng sâu hại

Sử dụng vi

khuẩn gây bệnh

truyền nhiễm

điệt sinh vật gây

hại

Tên thiên địch

Loài sinh vật bị

tiêu diệt

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang