Thành viên idoc2012

Sinh học 7 - Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ

- 11/15/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học 7 - Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ

- 11/15/2012
6,162
Báo lỗi

Học xong bài này học sinh phải: - Nêu được hướng tiến hoá trong tổ chức cơ thể. - Minh hoạ được sự tiến hoá tổ chức cơ thể thông qua các hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh dục.

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 7 - 45

Tiết 57

Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ

I/ MỤC TIÊU :

Học xong bài này học sinh phải:

- Nêu được hướng tiến hoá trong tổ chức cơ thể.

- Minh hoạ được sự tiến hoá tổ chức cơ thể thông qua các hệ hô hấp, hệ

tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh dục.

II/ CHUẨN BỊ :

- Tranh vẽ hình 54.1 SGK

- Học sinh kẻ bảng 54

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

HOẠT ĐỘNG 1( 10 phút )

SO SÁNH MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA ĐỘNG VẬT

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu học sinh đọc thông tin

SGK

- Hoạt động nhóm hoàn thành

bảng

- Đọc tt quan sát hình 54.1 ghi nhớ

kiến thức

- Hoạt động nhóm hoàn thành

bảng

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả

- Nhóm khác nhận xét bổ sung

- Gv ghi phần bổ sung vào cạnh

bảng để học sinh theo dõi và trao

đổi

- Gv treo bảng kiến thức chuẩn

- Gv chốt lại kiến thức

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả

nhóm khác nhận xét bổ sung

- Quan sát bảng kiến thức chuẩn

và ghi nhớ

- Lắng nghe và ghi nhớ

TIỂU LUẬN 1: Nội dung bảng

HOẠT ĐỘNG 2

SỰ PHỨC TẠP HOÁ TỔ CHỨC CƠ THỂ

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Gv yêu cầu học sinh quan sát

bảng và hoạt động nhóm trả lời

câu hỏi

+ Sự phức tạp hoá các hệ cơ quan hô

hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục

được thể hiện như thế nào qua các

- Quan sát lại bảng 54 ghi nhớ kiến

thức

- Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi

lớp động vật đã học ?

- Yêu cầu đại diện các nhóm báo

cáo kết quả

- Gv ghi tóm tắt ý kiến của các

nhóm và phần bổ sung lên bảng

- Gv nhận xét đánh giá và yêu cầu

học sinh rút ra kết luận về sự

phức tạp hoá tổ chức cơ thể

- Gv hỏi : Sự phức tạp hoá tổ chức

cơ thể ở động vật có ý nghĩa gì ?

- Gv chốt lại kiến thức

- Đai diện nhóm báo cáo kết quả

nhóm khác nhận xét bổ sung

- Rút ra nhận xét về sự tiến hoá tổ

chức cơ thể

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

TIỂU LUẬN 2 : Nội dung hoạt động nhóm

IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ( 6 phút )

Hãy chứng minh sự phân hoá và chuyên hoá hệ tuần hoàn và hệ thần kinh

của động vật

V/ HƯỚNG DẪN ( 6 phút )

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK

- Học sinh kẻ bảng 1 và 2 vào vở bài tập

Hình thức sinh

sản

Số cá thể tham

gia

1 cá thể 2 cá thể

Vô tính

Hữu tính

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang