Tài liệu

Sinh học 7 - Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6072     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Sinh học 7 - Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ - tài liệu, sách iDoc.VnHọc xong bài này học sinh phải: - Nêu được hướng tiến hoá trong tổ chức cơ thể. - Minh hoạ được sự tiến hoá tổ
Tiết 57
Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ
I/ MỤC TIÊU :
Học xong bài này học sinh phi:
- Nêu được hướng tiến hoá trong tổ chức cơ thể.
- Minh hoạ được sự tiến hoá tổ chức cơ thể thông qua các hhấp, hệ
tuần hoàn, hệ thn kinh, hệ sinh dc.
II/ CHUẨN BỊ :
- Tranh vhình 54.1 SGK
- Học sinh kẻ bảng 54
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1( 10 phút )
SO SÁNH MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA ĐỘNG VẬT
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
- Yêu cu học sinh đọc thông tin
SGK
- Hoạt động nhóm hoàn thành
bảng
- Đọc tt quan sát hình 54.1 ghi nh
kiến thức
- Hoạt động nhóm hoàn thành
bảng
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả
- Nhóm khác nhận xét bổ sung
- Gv ghi phn bổ sung vào cạnh
bảng để học sinh theo dõi và trao
đổi
- Gv treo bảng kiến thức chuẩn
- Gv chốt li kiến thức
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả
nhóm khác nhận xét bổ sung
- Quan sát bảng kiến thức chuẩn
và ghi nh
- Lắng nghe và ghi nh
TIU LUẬN 1: Nội dung bảng
HOẠT ĐỘNG 2
SỰ PHỨC TẠP HOÁ TỔ CHỨC CƠ THỂ
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
- Gv yêu cu học sinh quan sát
bảng và hoạt động nhóm trả lời
câu hi
+ Sự phức tạp hoá các hệ cơ quan
hấp, tun hoàn, thn kinh, sinh dục
được thể hiện như thế nào qua các
- Quan sát li bảng 54 ghi nhớ kiến
thức
- Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi
lớp động vật đã học ?
- Yêu cu đại diện các nhóm báo
cáo kết quả
- Gv ghi tóm tt ý kiến của các
nhóm và phn bổ sung lên bng
- Gv nhn xét đánh giá và yêu cu
học sinh rút ra kết luận về s
phức tạp hoá tổ chức cơ thể
- Gv hỏi : Sự phức tạp hoá tổ chức
thể ở động vật có ý nghĩa gì ?
- Gv chốt lại kiến thức
- Đai diện nhóm báo cáo kết quả
nhóm khác nhận xét bổ sung
- Rút ra nhận xét về sự tiến hoá tổ
chức cơ thể
- Học sinh suy nghĩ trả lời
- Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức
TIU LUẬN 2 : Nội dung hoạt động nhóm
IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ( 6 phút )
Hãy chứng minh sự phân hoá và chuyên hoá hệ tuần hoàn và hệ thần kinh
của động vật
V/ HƯỚNG DẪN ( 6 phút )
- Học bài và trli câu hỏi SGK
- Học sinh kẻ bảng 1 và 2 vào vở bài tập
Sinh học 7 - Bài 54 : TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ
Học xong bài này học sinh phải: - Nêu được hướng tiến hoá trong tổ chức cơ thể. - Minh hoạ được sự tiến hoá tổ chức cơ thể thông qua các hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh dục.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1194 Lượt xem: 57866
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 322 Lượt xem: 37112
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34189
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34189
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34137
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29700
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24586
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 13 Lượt xem: 23378