Thành viên idoc2012

Sinh học 7 - Bài 51: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG

- 11/15/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học 7 - Bài 51: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG

- 11/15/2012
5,799
Báo lỗi

Học xong bài này học sinh phải: - So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của thú móng guốc và giải thích sự thích nghi với di chuyển nhanh. - So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của các loài thú thuộc bộ Linh trưởng và giải thích sự thích nghi với đời sống ở cây, có tứ chi thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo. - Nêu được vai trò của lớp thú. - Nêu được đặc điểm chung của lớp thú.

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 7 - 42

Tiết 53

Bài 51: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ

BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG

I / MỤC TIÊU:

Học xong bài này học sinh phải:

- So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của thú móng guốc và giải

thích sự thích nghi với di chuyển nhanh.

- So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của các loài thú thuộc bộ

Linh trưởng và giải thích sự thích nghi với đời sống ở cây, có tứ chi

thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo.

- Nêu được vai trò của lớp thú.

- Nêu được đặc điểm chung của lớp thú.

II/ CHUẨN BỊ :

Tranh phóng to chân của lợn, bò, tê giác.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG 1 ( 10 PHÚT )

BỘ MÓNG GUỐC

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu học sinh đọc thông tin

và quan sát hình 51.1SGK

- Hỏi

+ Tìm đặc điểm chung của bộ móng

guốc ?

+ Hoàn thành bảng 51 SGK

- Yêu cầu đại diện học sinh báo

cáo kết quả

- Hỏi

+ Tìm đặc điểm phân biệt bộ guốc

chẵn bộ guốc lẻ ?

- Gv nhận xét và chốt lại kiến thức

- Đọc tt và quan sát hình vẽ ghi nhớ

kiến thức

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Hoạt động cá nhân hoàn thành

bảng

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

TIỂU LUẬN 1

- Đặc điểm bộ móng guốc

- Số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối mỗi ngón có sừng gọi là

guốc

- Bộ guốc chẵn: Số ngón chân chẵn, có sừng, đa số nhai lại.

- Bộ guốc lẻ: Số ngón chân lẻ, không có sừng ( trừ tê giác ),

không nhai lại

HOẠT ĐỘNG 2 ( 10 PHÚT )

BỘ LINH TRƯỞNG

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu học sinh đọc tt sgk và

quan sát hình 51.4

- Hỏi

+ Tìm đặc điểm cư bản của bộ linh

trưởng ?

+ Tại sao bộ linh trưởng leo trèo rất

giỏi ?

+ Phân biệt 3 đại diện của bộ linh

- Đọc tt quan sát hình 51.4 và ghi

nhớ kiến thức

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

trưởng bằng đặc điểm nào ?

- Gv nhận xét và chốt lại kiến thức

TIỂU LUẬN 2

- - Bộ linh trưởng:

+ Đi bằng bàn chân

+ Bàn tay và bàn chân có 5 ngón

+ Ngón cái đối diện với các ngón còn lại

+ Thích nghi với cầm lắm và leo trèo

HOẠT ĐỘNG 3 ( 10 PHÚT )

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP THÚ

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Gv yêu cầu :

+ Nhớ lại kiến thức đã học về lớp thú

+ Thông qua các đại diện tìm đặc

điểm chung

- Chú ý đặc điểm : Bộ lông, đẻ con,

răng, hệ thần kinh

- Hoạt động nhóm tìm đặc điểm chng

của lớp thú

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả

- Nhóm khác nhận xét bổ sung

- Yêu cầu nhóm báo cáo kết quả

TIỂU LUẬN 3

- Là động vật có xương sống, có tổ chức cao nhất

- Thai sinh và nuôi con bằng sữa

- Có lông mao, bộ răng phân hoá

- Tim 4 ngăn, bộ não phát triển, là động vật hằng nhiệt

HOẠT ĐỘNG 4 ( 5 PHÚT )

VAI TRÒ CỦA THÚ

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu đọc tt sgk và trả lời câu

hỏi

+ Thú có những giá trị gì trong đới

sống con người ?

+ Chúng ta phải làm gì để bảo vệ và

giúp thú phát triển ?

- Gv nhận xét và rút ra kết luận

- Đọc tt và ghi nhớ kiến thức

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

Tiểu luận 4

- Vai trò : Cung cấp trực phẩm, sức kéo, dược liệu làm đồ

mĩ nghệ và tiêu diệt gặm nhấm có hại.

- Biện pháp:

+ Bảo vệ động vật hoang dã

+ Xây dựng khu bảo tồn động vật

+ Tổ chức chăn nuôi những loài có giá trị kinh tế

IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ( 5 phút )

- Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú móng guốc ?

- Hãy minh hoạ bằng những ví dụ cụ thể về vai trò của thú

V/ HƯỚNG DẪN ( 5 phút )

- Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài

- Tìm hiểu một số tập tính và đời sống của thú

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang