Tài liệu

Sinh học 7 - Bài 51: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5740     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Sinh học 7 - Bài 51: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG - tài liệu, sách iDoc.VnHọc xong bài này học sinh phải: - So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của thú móng guốc và giải thích sự th
Tiết 53
Bài 51: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ
BỘ MÓNG GUỐC VÀ BLINH TRƯỞNG
I / MỤC TIÊU:
Học xong bài này học sinh phải:
- So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của thú móng guốc và gii
thích sự thích nghi với di chuyển nhanh.
- So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của các loài thú thuộc bộ
Linh trưởng và giải thích sự thích nghi với đời sống ở cây, có tứ chi
thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo.
- Nêu được vai trò của lớp thú.
- Nêu được đặc điểm chung của lớp thú.
II/ CHUẨN BỊ :
Tranh phóng to chân của lợn, bò, tê giác.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1 ( 10 PHÚT )
BỘ MÓNG GUỐC
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
- Yêu cu học sinh đọc thông tin
và quan sát hình 51.1SGK
- Hỏi
+ Tìm đặc điểm chung của bộ ng
guốc ?
+ Hoàn thành bng 51 SGK
- Yêu cu đại din học sinh báo
cáo kết quả
- Hỏi
+ Tìm đặc điểm phân biệt bộ guốc
chẵn bộ guốc lẻ ?
- Gv nhn xét và chốt lại kiến thức
- Đọc tt và quan sát hình vghi nhớ
kiến thức
- Học sinh suy nghĩ trả lời
- Hoạt động cá nhân hoàn thành
bảng
- Học sinh suy nghĩ trả li
- Lng nghe và ghi nhớ kiến thức
Liên hệ quảng cáo

TIU LUẬN 1
- Đặc đim bộ móng guốc
- Số ngón chân tiêu gim, đốt cuối mỗi ngón có sừng gọi là
guốc
- Bộ guốc chẵn: Số ngón chân chẵn, có sừng, đa snhai lại.
- Bộ guốc lẻ: Số ngón chân lẻ, không có sừng ( trừ tê giác ),
không nhai lại
HOẠT ĐỘNG 2 ( 10 PHÚT )
BỘ LINH TRƯỞNG
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
- Yêu cu học sinh đọc tt sgk và
quan sát hình 51.4
- Hỏi
+ Tìm đặc điểm cư bản của bộ linh
trưởng ?
+ Tại sao bộ linh trưởng leo trèo rất
giỏi ?
+ Phân biệt 3 đại diện của bộ linh
- Đọc tt quan sát hình 51.4 và ghi
nhớ kiến thức
- Học sinh suy nghĩ trả lời
- Học sinh suy nghĩ trả li
- Học sinh suy nghĩ trả lời
- Lng nghe và ghi nhớ kiến thức
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sinh học 7 - Bài 51: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG
Học xong bài này học sinh phải: - So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của thú móng guốc và giải thích sự thích nghi với di chuyển nhanh. - So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của các loài thú thuộc bộ Linh trưởng và giải thích sự thích nghi với đời sống ở cây, có tứ chi thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo. - Nêu được vai trò của lớp thú. - Nêu được đặc điểm chung của lớp thú.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Sinh hoc 7 - 42

Tiết 53

Bài 51: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ

BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG

I / MỤC TIÊU:

Học xong bài này học sinh phải:

- So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của thú móng guốc và giải

thích sự thích nghi với di chuyển nhanh.

- So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của các loài thú thuộc bộ

Linh trưởng và giải thích sự thích nghi với đời sống ở cây, có tứ chi

thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo.

- Nêu được vai trò của lớp thú.

- Nêu được đặc điểm chung của lớp thú.

II/ CHUẨN BỊ :

Tranh phóng to chân của lợn, bò, tê giác.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG 1 ( 10 PHÚT )

BỘ MÓNG GUỐC

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu học sinh đọc thông tin

và quan sát hình 51.1SGK

- Hỏi

+ Tìm đặc điểm chung của bộ móng

guốc ?

+ Hoàn thành bảng 51 SGK

- Yêu cầu đại diện học sinh báo

cáo kết quả

- Hỏi

+ Tìm đặc điểm phân biệt bộ guốc

chẵn bộ guốc lẻ ?

- Gv nhận xét và chốt lại kiến thức

- Đọc tt và quan sát hình vẽ ghi nhớ

kiến thức

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Hoạt động cá nhân hoàn thành

bảng

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

TIỂU LUẬN 1

- Đặc điểm bộ móng guốc

- Số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối mỗi ngón có sừng gọi là

guốc

- Bộ guốc chẵn: Số ngón chân chẵn, có sừng, đa số nhai lại.

- Bộ guốc lẻ: Số ngón chân lẻ, không có sừng ( trừ tê giác ),

không nhai lại

HOẠT ĐỘNG 2 ( 10 PHÚT )

BỘ LINH TRƯỞNG

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu học sinh đọc tt sgk và

quan sát hình 51.4

- Hỏi

+ Tìm đặc điểm cư bản của bộ linh

trưởng ?

+ Tại sao bộ linh trưởng leo trèo rất

giỏi ?

+ Phân biệt 3 đại diện của bộ linh

- Đọc tt quan sát hình 51.4 và ghi

nhớ kiến thức

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

trưởng bằng đặc điểm nào ?

- Gv nhận xét và chốt lại kiến thức

TIỂU LUẬN 2

- - Bộ linh trưởng:

+ Đi bằng bàn chân

+ Bàn tay và bàn chân có 5 ngón

+ Ngón cái đối diện với các ngón còn lại

+ Thích nghi với cầm lắm và leo trèo

HOẠT ĐỘNG 3 ( 10 PHÚT )

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP THÚ

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Gv yêu cầu :

+ Nhớ lại kiến thức đã học về lớp thú

+ Thông qua các đại diện tìm đặc

điểm chung

- Chú ý đặc điểm : Bộ lông, đẻ con,

răng, hệ thần kinh

- Hoạt động nhóm tìm đặc điểm chng

của lớp thú

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả

- Nhóm khác nhận xét bổ sung

- Yêu cầu nhóm báo cáo kết quả

TIỂU LUẬN 3

- Là động vật có xương sống, có tổ chức cao nhất

- Thai sinh và nuôi con bằng sữa

- Có lông mao, bộ răng phân hoá

- Tim 4 ngăn, bộ não phát triển, là động vật hằng nhiệt

HOẠT ĐỘNG 4 ( 5 PHÚT )

VAI TRÒ CỦA THÚ

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu đọc tt sgk và trả lời câu

hỏi

+ Thú có những giá trị gì trong đới

sống con người ?

+ Chúng ta phải làm gì để bảo vệ và

giúp thú phát triển ?

- Gv nhận xét và rút ra kết luận

- Đọc tt và ghi nhớ kiến thức

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

Tiểu luận 4

- Vai trò : Cung cấp trực phẩm, sức kéo, dược liệu làm đồ

mĩ nghệ và tiêu diệt gặm nhấm có hại.

- Biện pháp:

+ Bảo vệ động vật hoang dã

+ Xây dựng khu bảo tồn động vật

+ Tổ chức chăn nuôi những loài có giá trị kinh tế

IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ( 5 phút )

- Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú móng guốc ?

- Hãy minh hoạ bằng những ví dụ cụ thể về vai trò của thú

V/ HƯỚNG DẪN ( 5 phút )

- Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài

- Tìm hiểu một số tập tính và đời sống của thú

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1207 Lượt xem: 58763
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37519
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34357
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34357
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34298
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29882
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25480
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 15 Lượt xem: 23813