Tài liệu

Sinh học 7 - Bài 51: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5655     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Sinh học 7 - Bài 51: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG - tài liệu, sách iDoc.VnSinh học 7 - Bài 51: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG,Học xong bài này học sinh phải: - So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của thú móng guốc và giải thích sự thích nghi với di chuyển…
Tiết 53
Bài 51: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ
BỘ MÓNG GUỐC VÀ BLINH TRƯỞNG
I / MỤC TIÊU:
Học xong bài này học sinh phải:
- So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của thú móng guốc và gii
thích sự thích nghi với di chuyển nhanh.
- So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của các loài thú thuộc bộ
Linh trưởng và giải thích sự thích nghi với đời sống ở cây, có tứ chi
thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo.
- Nêu được vai trò của lớp thú.
- Nêu được đặc điểm chung của lớp thú.
II/ CHUẨN BỊ :
Tranh phóng to chân của lợn, bò, tê giác.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1 ( 10 PHÚT )
BỘ MÓNG GUỐC
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
- Yêu cu học sinh đọc thông tin
và quan sát hình 51.1SGK
- Hỏi
+ Tìm đặc điểm chung của bộ ng
guốc ?
+ Hoàn thành bng 51 SGK
- Yêu cu đại din học sinh báo
cáo kết quả
- Hỏi
+ Tìm đặc điểm phân biệt bộ guốc
chẵn bộ guốc lẻ ?
- Gv nhn xét và chốt lại kiến thức
- Đọc tt và quan sát hình vghi nhớ
kiến thức
- Học sinh suy nghĩ trả lời
- Hoạt động cá nhân hoàn thành
bảng
- Học sinh suy nghĩ trả li
- Lng nghe và ghi nhớ kiến thức
Liên hệ quảng cáo

TIU LUẬN 1
- Đặc đim bộ móng guốc
- Số ngón chân tiêu gim, đốt cuối mỗi ngón có sừng gọi là
guốc
- Bộ guốc chẵn: Số ngón chân chẵn, có sừng, đa snhai lại.
- Bộ guốc lẻ: Số ngón chân lẻ, không có sừng ( trừ tê giác ),
không nhai lại
HOẠT ĐỘNG 2 ( 10 PHÚT )
BỘ LINH TRƯỞNG
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
- Yêu cu học sinh đọc tt sgk và
quan sát hình 51.4
- Hỏi
+ Tìm đặc điểm cư bản của bộ linh
trưởng ?
+ Tại sao bộ linh trưởng leo trèo rất
giỏi ?
+ Phân biệt 3 đại diện của bộ linh
- Đọc tt quan sát hình 51.4 và ghi
nhớ kiến thức
- Học sinh suy nghĩ trả lời
- Học sinh suy nghĩ trả li
- Học sinh suy nghĩ trả lời
- Lng nghe và ghi nhớ kiến thức
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sinh học 7 - Bài 51: SỰ ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG

Học xong bài này học sinh phải: - So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của thú móng guốc và giải thích sự thích nghi với di chuyển nhanh. - So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài và tập tính của các loài thú thuộc bộ Linh trưởng và giải thích sự thích nghi với đời sống ở cây, có tứ chi thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo. - Nêu được vai trò của lớp thú. - Nêu được đặc điểm chung của lớp thú.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1150 Lượt xem: 56749
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 315 Lượt xem: 36822
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34111
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34111
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34018
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29630
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24484
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 23248