Thành viên idoc2012

Sinh học 7 - Bài 42 THỰC HÀNH : QUAN SÁT BỘ XƯƠNG VÀ MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Sinh học 7 - Bài 42 THỰC HÀNH : QUAN SÁT BỘ XƯƠNG VÀ MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU

- 12 tháng trước
5,706
Báo lỗi

Học xong bài này học sinh phải : - Nhận biết một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghi với đời sống bay - Xác định các cơ quan của hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, bài tiết và sinh sản trên mẫu mổ chim bồ câu.

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 7 - 33

Tiết

Bài 42 THỰC HÀNH : QUAN SÁT BỘ XƯƠNG VÀ MẪU MỔ CHIM

BỒ CÂU

I/ MỤC TIÊU:

Học xong bài này học sinh phải :

- Nhận biết một số đặc điểm của bộ xương chim thích nghi với đời sống

bay

- Xác định các cơ quan của hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, bài tiết và sinh

sản trên mẫu mổ chim bồ câu

II/ CHUẨN BỊ :

- Mẫu mổ chim bồ câu

- Bộ xương chim

- Tranh bộ xương và cấu tạo trong của chim

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

HOẠT ĐỘNG I ( 15 PHÚT )

QUAN SÁT BỘ XƯƠNG CHIM BỒ CÂU

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu học sinh quan sát bộ - Quan sát bộ xương đọc chú thích

xương đối chiếu với hình 42.1

+ Nhận biết các phần của bộ xương

?

- Yêu cầu học sinh trình bày các

phần chính của bộ xương

+ Nêu đặc điểm của bộ xương thích

nghi với sự bay ?

- Gv nhận xét và chốt lại kiến thức

hình 42.1 xác định các thành phần của

bộ xương

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Đại diện học sinh trình bày các phần

chính của bộ xương

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

TIỂU LUẬN I

- Bộ xương gồm

+ Xương đầu

+ Xương thân

+ Xương chi

HOẠT ĐỘNG II ( 25 PHÚT )

QUAN SÁT CÁC NỘI QUAN TRÊN MẪU MỔ

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

- Yêu cầu học sinh quan sát hình

42.2 kết hợp với quan sát tranh

- Quan sát hình 42.1 và quan sát

tranh cấu tạo trong ghi nhớ kiến

cấu tạo trong xác định vị trí các

hệ cơ quan

- Gv hướng dẫn học sinh cách mổ

chim bồ câu

- Gv cho học sinh quan sát mẫu

mổ và nhận biết các hệ cơ quan

và thành phần cấu tạo của từng

hệ

- Yêu cầu hoàn thành bảng

- Yêu cầu học sinh lên hoàn thành

bảng

- Gv thống nhất đáp án

- Hỏi

+ Hệ tiêu hoá của chim bồ câu có gì

khác so với những động vật có

xương sống đã học ?

- Gv nhận xét và chốt lại kiến thức

thức

- Quan sát và thao tác theo hướng

dẫn

- Quan sát và phân biệt được từng

hệ cơ quan

- Hoàn thành bảng

- Đại diện học sinh hoàn thành

bảng

- Lắng nghe và ghi nhớ

- Học sinh suy nghĩ trả lời

- Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức

IV/ NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ: ( 5 PHÚT )

- Gv nhận xét tinh thần thái độ học tập của các nhóm

- Kết quả bảng là kết quả tường trình, trên cơ sở đó GV cho điểm

- Yêu cầu các nhóm vệ sinh

V/ HƯỚNG DẪN : ( 5 PHÚT )

- Xen lại hình 42.2

- Đọc trước bài 43

- Xem lại bài cấu tạo trong của bò sát

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang