Tài liệu

Sinh học 6 - Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3710     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Sinh học 6 - Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ - tài liệu, sách iDoc.VnSinh học 6 - Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ,Kiến thức - Học sinh nắm được đặc điểm hình thái và chức năng của một số lá biến dạng, từ đó hiểu được ý nghĩa biến dạng…
background image

Bài 25:  

BIẾN DẠNG CỦA LÁ 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

-  Học  sinh  nắm  được  đặc  điểm  hình  thái  và  chức  năng  của  một  số  lá  biến 

dạng, từ đó hiểu được ý nghĩa biến dạng của lá. 

2. Kĩ năng 

- Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết kiến thức từ mẫu. 

3. Thái độ

 

- Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. 

II. ĐỒ D

ÙNG DẠY VÀ HỌC 

- GV: Mẫu cây mây, cây đậu Hà Lan, cây hành còn lá xanh, củ dong ta, cành 

xương rồng. 

 

Tranh cây nắp ấm, cây bèo đất. 

 

Chuẩn bị trò chơi như SGV. 

- HS: Sưu tầm mẫu theo nhóm đã phân công 

 

Kẻ bảng SGK trang 85 vào vở. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

1. Ổn định tổ chức 

background image

- Kiểm tra sĩ số. 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Nêu chức năng của lá? 

3. Bài học 

GV  treo  tranh  cây  nắp  ấm  giới  thiệu  lá  của  cây  cho  HS  so  sánh  với 

một lá bình thường để suy ra lá biến dạng nhằm thực hiện chức năng khác. 

 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số loại lá biến dạng 

 

Hoạt động của GV  

Hoạt động của HS 

-  GV  yêu  cầu  HS  hoạt  động  nhóm: 

Quan sát hình và trả lời câu hỏi SGK 

trang 83. 

- GV quan sát các nhóm, có thể giúp 

đỡ  động  viên  nhóm  yếu,  nhóm  học 

khá thì  yêu cầu có  kết quả  nhanh  và 

đúng. 

- GV cho các nhóm trao đổi kết quả. 

-  GV  chữa  bằng  cách  cho  chơi  trò 

chơi “Thi điền bảng liệt kê” 

-  HS  hoạt  động  nhóm  cùng  quan  sát 

mẫu kết hợp với các hình 25.1....25.7 

SGK trang 84 

- HS tự đọc mục  và trả lời các câu 

hỏi mục  SGk trang 83. 

-  Trong  nhóm  thống  nhất  ý  kiến,  cá 

nhân  hoàn thành bảng SGK  trang 85 

vào vở. 

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm 

khác nhận xét, bổ sung. 

background image

+ GV treo bảng  liệt kê  lên bảng, gọi 

7 nhóm tham gia, bốc thăm xác định 

tên mẫu vật nhóm cần điền. 

+  Yêu  cầu  mỗi  nhóm  thặt  các  mảnh 

bìa  có  ghi  sẵn  đặc  điểm,  hình  thái, 

chức năng.... gài vào ô cho phù hợp. 

+ GV thông báo luật chơi: thành viên 

của  nhóm  chọn  và  gài  vào  phần  của 

nhóm mình. 

-  GV  nhận  xét  kết  quả  và  cho  điểm 

nhóm làm tốt. 

-  GV  thông  báo  đáp  án  đúng  để  HS 

điều chỉnh. 

-  GV  yêu  cầu  HS  đọc  mục  “Em  có 

biết” để biết thêm 1 loại lá biến dạng 

nữa (lá của cây hạt bí). 

- Sau khi HS bốc thăm tên  mẫu cứ 3 

người  lên chọn  mảnh bìa để  gắn  vào 

vị trí. 

Chú  ý:  Trước  khi  lên  bảng  HS  nên 

quan  sát  lại  mẫu  hoặc  tranh  để  gắn 

bìa cho phù hợp. 

-  Các  nhóm  theo  dõi  nhận  xét,  bổ 

sung. 

 

 

 

-  HS  nhắc  lại  các  loại  lá  biến  dạng, 

đặc điểm hình thái và chức năng chủ 

yếu của nó. 

 

Tiểu kết: 

 

STT 

Tên vật 

Đặc điẻm h

ình thái của 

Chức năng của lá 

Tên lá 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sinh học 6 - Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

Kiến thức - Học sinh nắm được đặc điểm hình thái và chức năng của một số lá biến dạng, từ đó hiểu được ý nghĩa biến dạng của lá. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết kiến thức từ mẫu. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32574
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32518
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28512
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28512
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28346
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 13 Lượt xem: 23028
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 21841
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 473 Lượt xem: 20432