Thành viên idoc2012

Sinh học 6 - Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

- 04/16/2013
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học 6 - Bài 25: BIẾN DẠNG CỦA LÁ

- 04/16/2013
6,379
Báo lỗi

Kiến thức - Học sinh nắm được đặc điểm hình thái và chức năng của một số lá biến dạng, từ đó hiểu được ý nghĩa biến dạng của lá. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết kiến thức từ mẫu. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 6 - 28

Bài 25:

BIẾN DẠNG CỦA LÁ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh nắm được đặc điểm hình thái và chức năng của một số lá biến

dạng, từ đó hiểu được ý nghĩa biến dạng của lá.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết kiến thức từ mẫu.

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- GV: Mẫu cây mây, cây đậu Hà Lan, cây hành còn lá xanh, củ dong ta, cành

xương rồng.

Tranh cây nắp ấm, cây bèo đất.

Chuẩn bị trò chơi như SGV.

- HS: Sưu tầm mẫu theo nhóm đã phân công

Kẻ bảng SGK trang 85 vào vở.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Nêu chức năng của lá?

3. Bài học

GV treo tranh cây nắp ấm giới thiệu lá của cây cho HS so sánh với

một lá bình thường để suy ra lá biến dạng nhằm thực hiện chức năng khác.

Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số loại lá biến dạng

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm:

Quan sát hình và trả lời câu hỏi SGK

trang 83.

- GV quan sát các nhóm, có thể giúp

đỡ động viên nhóm yếu, nhóm học

khá thì yêu cầu có kết quả nhanh và

đúng.

- GV cho các nhóm trao đổi kết quả.

- GV chữa bằng cách cho chơi trò

chơi “Thi điền bảng liệt kê”

- HS hoạt động nhóm cùng quan sát

mẫu kết hợp với các hình 25.1....25.7

SGK trang 84

- HS tự đọc mục  và trả lời các câu

hỏi mục  SGk trang 83.

- Trong nhóm thống nhất ý kiến, cá

nhân hoàn thành bảng SGK trang 85

vào vở.

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm

khác nhận xét, bổ sung.

+ GV treo bảng liệt kê lên bảng, gọi

7 nhóm tham gia, bốc thăm xác định

tên mẫu vật nhóm cần điền.

+ Yêu cầu mỗi nhóm thặt các mảnh

bìa có ghi sẵn đặc điểm, hình thái,

chức năng.... gài vào ô cho phù hợp.

+ GV thông báo luật chơi: thành viên

của nhóm chọn và gài vào phần của

nhóm mình.

- GV nhận xét kết quả và cho điểm

nhóm làm tốt.

- GV thông báo đáp án đúng để HS

điều chỉnh.

- GV yêu cầu HS đọc mục “Em có

biết” để biết thêm 1 loại lá biến dạng

nữa (lá của cây hạt bí).

- Sau khi HS bốc thăm tên mẫu cứ 3

người lên chọn mảnh bìa để gắn vào

vị trí.

Chú ý: Trước khi lên bảng HS nên

quan sát lại mẫu hoặc tranh để gắn

bìa cho phù hợp.

- Các nhóm theo dõi nhận xét, bổ

sung.

- HS nhắc lại các loại lá biến dạng,

đặc điểm hình thái và chức năng chủ

yếu của nó.

Tiểu kết:

STT Tên vật Đặc điẻm hình thái của Chức năng của lá Tên lá

mẫu lá biến dạng biến dạng biến dạng

1 Xương rồng - Dạng gai nhọn - Làm giảm sự thoát

hơi nước

- Lá biến

thành gai

2 Đậu Hà Lan - Lá nhọn có dạng tua

cuốn

- Giúp cây leo cao - Tua

cuốn

3 Lá cây mây - Lá ngọn có dạng tay

móc

- Giúp cây leo cao - Tay móc

4 Củ giềng - Lá phủ trên thân rễ, vảy

mỏng, nâu nhạt

- Che chở và bảo vệ

cho chồi của thân rễ - Lá vảy

5 Củ hành - Bẹ lá phình to thành

vảy, màu trắng

- Chứa chất dự trữ - Lá dự

trữ

6 Cây bèo đất

- Trên lá có rất nhiều

lông, tuyến tiết chất dính,

thu hút và hiêu hóa mồi.

- Bắt và tiêu hoá

mồi - Lá bắt

mồi

7 Cây nắp ấm

- Gân lá phát triển thành

cái bình có nắp đậy. Có

tuyến tiết chất dịch thu

hút và tiêu hóa mồi.

- Bắt và tiêu hoá sâu

bọ khi chúng chui

vào bình.

- Lá bắt

mồi.

Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa biến dạng của lá

Mục tiêu: So sánh đặc điểm hình thái chức năng chủ yếu của lá biến dạng so

với lá bình thường để khái quát về ý nghĩa biến dạng của lá.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS xem lại bảng ở hoạt

động 1, nêu ý nghĩa biến dạng của

lá?

- GV gợi ý:

? Nhận xét gì về đặc điểm hình thái

của các lá biến dạng so với lá

thường?

? Những đặc điểm biến dạng đó có

tác dụng gì đối với cây?

- HS xem lại đặc điểm hình thái và

chức năng chủ yếu của lá biến dạng

ở hoạt động 1 kết hợp với gợi ý của

GV để thấy được ý nghĩa biến dạng

của lá.

- Đại diện 1 HS trình bày, các HS

khác nhận xét, bổ sung.

Tiểu kết:

- Lá của một số loại cây biến đổi hình thái thích hợp với chức năng ở những

điều kiện sống khác nhau.

4. Củng cố

- HS trả lời câu hỏi 1, 2 SGK.

- Tìm hiểu ở địa phương hay qua các tài liệu về lá biến dạng.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Chuẩn bị theo nhóm các mẫu: đoạn rau má, củ khoai lang có mầm,

củ gừng, nghệ có mầm, lá cây thuốc bỏng.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang