Tài liệu

Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 24255     Tải về: 16     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN - tài liệu, sách iDoc.Vn
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng : -Làm được thí nghiệp phát hiện thoát hơi nước ở 2 mặt lá -Làm được các thí nghiệm để nhận biết sự có mặt của các nguyên tố khoáng. Đồng thời vẽ được hình dạng đặc trưng của các nguyên tố khoáng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Sinh hoc 11 - 7

Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ

THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN

I. MỤC TIÊU

Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng :

-Làm được thí nghiệp phát hiện thoát hơi nước ở 2 mặt lá

-Làm được các thí nghiệm để nhận biết sự có mặt của các nguyên

tố khoáng. Đồng thời vẽ được hình dạng đặc trưng của các nguyên tố

khoáng.

II. CHUẨN BỊ

1. Thí nghiệm 1

- Cây có lá nguyên vẹn

- Cặp nhựa hoặc gỗ

- Bản kính hoặc lam kính

- Giấy lọc

- Đồng hồ bấm giấy

- Dung dịch côban clorua 5%

- Bình hút ẩm

2. Thí nghiệm 2

- Hạt thóc đã nảy mầm 2-3 ngày

- Chậu hay cốc nhựa (đủ để xếp từ 50-100 hạt lúa, lỗ cách lỗ 5-

10mm)

- Thước nhựa có chia mm

- Tấm xốp đặt vừa trong lòng chậu có khoan lỗ

-Ống đong dung dịch 100ml

-Đũa thủy tinh

-Hoá chất : Dung dịch dinh dưỡng (phân NPK) 1g/lit

III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

- Chia cột thành 4 nhóm

1.Thí nghiệm 1 : So sánh tốc độ thoát hơi nước ở hai mặt lá

Dùng 2 miệng giấy tẩm côban clorua đã sấy khô (có màu xanh da

trời) đặt lên mặt trên và mặt dưới của lá.

Đặt tiếp 2 lam kính lên cả mặt trên và dưới là, dùng kẹp, kẹp lại.

Bấm đồng hồ để tính thời gian giấy chuyển từ màu xanh sang màu

hồng.

2.Thí nghiệm 2 : Nghiên cứu vai trò của phân bón NPK

Mỗi nhóm làm 2 chậu

+Một chậu thí nghiệm (1) cho vào dung dịch NPK

+Một chậu đối chứng (2) cho nước sạch

Cả 2 chậu đều bỏ tấm xốp có đục lỗ, xếp các hạt đã nảy mầm vào

các lỗ, rễ mầm tiếp xúc với nước.

IV. THU HOẠCH

Mỗi học sinh làm một bản tường trình, theo nội dung sau :

1. Thí nghiệm 1 :

Bảng ghi tốc độ thoát hơi nước của lá tính theo thời gian

Thời gian chuyển màu của

giấy côban clorua Nhóm Ngày, giờ Tên cây, vị trí

của lá Mặt trên Mặt dưới

Giải thích vì sao có sự khác nhau giữa 2 mặt lá

2. Thí nghiệm 2

Tên cây Công thức thí Chiều cao Nhận xét

nghiệm (cm/cây)

Đối chứng (nước) Mạ lúa

Thí nghiệm (dung

dịch NPK)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1214 Lượt xem: 59222
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37609
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34426
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34426
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34336
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29949
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25741
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 16 Lượt xem: 24142