Tài liệu

Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 23473     Tải về: 13     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN - tài liệu, sách iDoc.Vn
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng : -Làm được thí nghiệp phát hiện thoát hơi nước ở 2 mặt lá -Làm được các thí nghiệm để nhận biết sự có mặt của các nguyên tố khoáng. Đồng thời vẽ được hình dạng đặc trưng của các nguyên tố khoáng.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1197 Lượt xem: 58168
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 322 Lượt xem: 37245
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34233
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34233
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34213
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29758
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24726
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 13 Lượt xem: 23473