Tài liệu

Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 21774     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN - tài liệu, sách iDoc.VnSinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN,Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng : -Làm được thí nghiệp phát hiện thoát hơi nước ở 2 mặt lá -Làm được các thí nghiệm…
background image

Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ  

THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN 

 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng : 

-Làm được thí nghiệp phát hiện thoát hơi nước ở 2 mặt lá 

-Làm được các thí nghiệm để nhận biết sự có mặt của các nguyên 

tố khoáng. Đồng thời  vẽ được  hình dạng đặc trưng của các nguyên tố 

khoáng. 

II. CHUẨN BỊ 

1. Thí nghiệm 1 

- Cây có lá nguyên vẹn 

- Cặp nhựa hoặc gỗ 

- Bản kính hoặc lam kính 

- Giấy lọc 

- Đồng hồ bấm giấy 

- Dung dịch côban clorua 5% 

- Bình hút ẩm 

background image

2. Thí nghiệm 2 

- Hạt thóc đã nảy mầm 2-3 ngày 

-  Chậu  hay  cốc  nhựa  (đủ  để  xếp  từ  50-100  hạt  lúa,  lỗ  cách  lỗ  5-

10mm) 

- Thước nhựa có chia mm 

- Tấm xốp đặt vừa trong lòng chậu có khoan lỗ 

-Ống đong dung dịch 100ml 

-Đũa thủy tinh 

-Hoá chất : Dung dịch dinh dưỡng (phân NPK) 1g/lit 

III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 

- Chia cột thành 4 nhóm 

1.Thí nghiệm 1 : So sánh tốc độ thoát hơi nước ở hai mặt lá 

Dùng 2 miệng giấy tẩm  côban clorua đã sấy khô (có màu xanh da 

trời) đặt lên mặt trên và mặt dưới của lá. 

Đặt tiếp 2 lam kính lên cả mặt trên và dưới là, dùng kẹp, kẹp lại. 

Bấm đồng hồ để tính thời gian giấy chuyển từ màu xanh sang màu 

hồng. 

2.Thí nghiệm 2 : Nghiên cứu vai trò của phân bón NPK 

background image

Mỗi nhóm làm 2 chậu  

+Một chậu thí nghiệm (1) cho vào dung dịch NPK 

+Một chậu đối chứng (2) cho nước sạch 

Cả 2 chậu đều bỏ tấm xốp có đục lỗ, xếp các hạt đã nảy mầm vào 

các lỗ, rễ mầm tiếp xúc với nước. 

IV. THU HOẠCH 

Mỗi học sinh làm một bản tường trình, theo nội dung sau : 

1. Thí nghiệm 1 : 

Bảng ghi tốc độ thoát hơi nước của lá tính theo thời gian  

Thời gian chuyển màu của 

giấy côban clorua 

Nhóm 

Ngày, giờ 

Tên cây, vị trí 

của lá 

Mặt trên 

Mặt dưới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải thích vì sao có sự khác nhau giữa 2 mặt lá 

2. Thí nghiệm 2 

Tên cây 

Công thức thí 

Chiều cao 

Nhận xét 

Liên hệ quảng cáo

Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN

Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng : -Làm được thí nghiệp phát hiện thoát hơi nước ở 2 mặt lá -Làm được các thí nghiệm để nhận biết sự có mặt của các nguyên tố khoáng. Đồng thời vẽ được hình dạng đặc trưng của các nguyên tố khoáng.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32472
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32432
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28274
Có thể bạn quan tâm
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28274
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 250 Lượt xem: 28119
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 13 Lượt xem: 22954
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 21774
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 463 Lượt xem: 19854