Thành viên idoc2012

Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN

- 09/20/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN

- 09/20/2012
35,149
Báo lỗi

Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng : -Làm được thí nghiệp phát hiện thoát hơi nước ở 2 mặt lá -Làm được các thí nghiệm để nhận biết sự có mặt của các nguyên tố khoáng. Đồng thời vẽ được hình dạng đặc trưng của các nguyên tố khoáng.

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 11 - 7

Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ

THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN

I. MỤC TIÊU

Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng :

-Làm được thí nghiệp phát hiện thoát hơi nước ở 2 mặt lá

-Làm được các thí nghiệm để nhận biết sự có mặt của các nguyên

tố khoáng. Đồng thời vẽ được hình dạng đặc trưng của các nguyên tố

khoáng.

II. CHUẨN BỊ

1. Thí nghiệm 1

- Cây có lá nguyên vẹn

- Cặp nhựa hoặc gỗ

- Bản kính hoặc lam kính

- Giấy lọc

- Đồng hồ bấm giấy

- Dung dịch côban clorua 5%

- Bình hút ẩm

2. Thí nghiệm 2

- Hạt thóc đã nảy mầm 2-3 ngày

- Chậu hay cốc nhựa (đủ để xếp từ 50-100 hạt lúa, lỗ cách lỗ 5-

10mm)

- Thước nhựa có chia mm

- Tấm xốp đặt vừa trong lòng chậu có khoan lỗ

-Ống đong dung dịch 100ml

-Đũa thủy tinh

-Hoá chất : Dung dịch dinh dưỡng (phân NPK) 1g/lit

III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

- Chia cột thành 4 nhóm

1.Thí nghiệm 1 : So sánh tốc độ thoát hơi nước ở hai mặt lá

Dùng 2 miệng giấy tẩm côban clorua đã sấy khô (có màu xanh da

trời) đặt lên mặt trên và mặt dưới của lá.

Đặt tiếp 2 lam kính lên cả mặt trên và dưới là, dùng kẹp, kẹp lại.

Bấm đồng hồ để tính thời gian giấy chuyển từ màu xanh sang màu

hồng.

2.Thí nghiệm 2 : Nghiên cứu vai trò của phân bón NPK

Mỗi nhóm làm 2 chậu

+Một chậu thí nghiệm (1) cho vào dung dịch NPK

+Một chậu đối chứng (2) cho nước sạch

Cả 2 chậu đều bỏ tấm xốp có đục lỗ, xếp các hạt đã nảy mầm vào

các lỗ, rễ mầm tiếp xúc với nước.

IV. THU HOẠCH

Mỗi học sinh làm một bản tường trình, theo nội dung sau :

1. Thí nghiệm 1 :

Bảng ghi tốc độ thoát hơi nước của lá tính theo thời gian

Thời gian chuyển màu của

giấy côban clorua Nhóm Ngày, giờ Tên cây, vị trí

của lá Mặt trên Mặt dưới

Giải thích vì sao có sự khác nhau giữa 2 mặt lá

2. Thí nghiệm 2

Tên cây Công thức thí Chiều cao Nhận xét

nghiệm (cm/cây)

Đối chứng (nước) Mạ lúa

Thí nghiệm (dung

dịch NPK)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang