Tài liệu

Sinh học 11 - Bài 37 : SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2898     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Sinh học 11 - Bài 37 : SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT - tài liệu, sách iDoc.VnSinh học 11 - Bài 37 : SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT,Phân biệt được sinh trưởng và phát triển qua biến thái, không qua biến thái. + Phân biệt được sinh trưởng và phát triển qua biến thái…
background image

Bài 37 : 

SINH TRƯỞNG V

À PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 

 

I. MỤC TIÊU 

+  Phân  biệt  được  sinh  trưởng  và  phát  triển  qua  biến  thái,  không  qua 

biến thái. 

+ Phân biệt được sinh trưởng  và phát triển qua biến thái  hoàn toàn  và 

không hoàn toàn. 

+ Lấy được các ví dụ về sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, 

qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn. 

II. THIẾT BỊ  DẠY HỌC 

Tranh phóng to theo sách giáo khoa 

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC  

1. Bài cũ : 

+ Hoocmôn thực vật là gì? Đặc điểm chung của chúng? 

2. Bài mới GV nhận xét, bổ sung để chuyển tiếp vào bài mới: 

 

background image

Hoạt động của thầy trò 

Nội dung kiến thức 

* Hoạt động 1 

+ Học sinh trả lời câu hỏi sau: 

Cho ví dụ về sinh trưởng ở động vật? 

Cho ví dụ về phát triển ở động vật? 

Thế nào là phát triển? 

Dựa  vào  cơ  sở  nào  để  nói  động  vật  đang  sinh 

trưởng hay đang phát triển? 

+ Yêu cầu học sinh nêu được: 

-  Sinh  trưởng  và  phát  triển  của  động  vật  :  Từ  khi 

hợp tử phân bào đến khi trưởng thành 

- Động  vật đẻ trứng  : Sinh trưởng  và phát triển từ 

trong trứng – đẻ ra – trưởng thành 

-  Động  vật  đẻ  con  :  Từ  khi  mang  thai  –  đẻ  ra  – 

trưởng thành. 

+ Giáo viên bổ sung các ý kiến của học sinh và kết 

luận. 

I.  KHÁI  NIỆM  VỀ 

SINH  TRƯỞNG  V

À 

PHÁT 

TRIỂN 

Ở 

ĐỘNG VẬT

 

 

-  Sinh  trưởng:  tăng 

không  thuận  nghịch 

kích  thước  khối  lượng 

cơ thể 

-  Phát  triển  :  Biến  đổi 

cấu  trúc  phát  sinh  hình 

thái,  chức  năng  sinh  lí 

(phát  triển  bao  gồm  sự 

sinh  trưởng  phân  hoá 

và  phát  sinh  hình  thái 

chức năng sinh lí). 

 

 

 

background image

-  Sinh  trưởng  và  phát 

triển từ khi có hợp tử – 

trưởng thành 

* Hoạt động 2 

+  Treo  tranh  h37.1,  3  cho  học  sinh  quan  sát  và 

cùng  trong  nhóm  thảo  luận  vấn  đề  sau  đây  :  sinh 

trưởng  và  phát triển của thực  vật  gồm  những  hình 

thái nào? Đặc điểm của mỗi hình thức?   

II. 

PHÂN 

LOẠI 

SINH  TRƯỞNG  V

À 

PHÁT TRIỂN : 

+  Sinh  trưởng  và  phát 

triển của động  vật  gồm 

các hình thức : 

-  Sinh  trưởng  và  phát 

triển  không  qua  biến 

thái 

 

+  Học  sinh  trình  bày  ý  kiến.  Giáo  viên  bổ  sung, 

nhận xét và kết luận 

-Sinh  trưởng  và  phát 

triển  qua  biến  thái, 

gồm có : 

* Hoạt động 3 :  

+ HS sử dụng phiếu học tập số 1 (theo nhóm) đồng 

thời nghiên cứu SGK và tranh cùng nhau thảo luận 

để hoàn thành phiếu 

 

+ Biến thái hoàn toàn 

+ Biến thái không hoàn 

toàn  

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sinh học 11 - Bài 37 : SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Phân biệt được sinh trưởng và phát triển qua biến thái, không qua biến thái. + Phân biệt được sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn. + Lấy được các ví dụ về sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32485
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32449
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28281
Có thể bạn quan tâm
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28281
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 251 Lượt xem: 28154
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 13 Lượt xem: 22956
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 21778
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 463 Lượt xem: 19877