Tài liệu

Sinh học 11 - Bài 18 : HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6029     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Sinh học 11 - Bài 18 : HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT - tài liệu, sách iDoc.VnSinh học 11 - Bài 18 : HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT,Phân biệt được tuần hoàn hở và kín. - Nêu được đặc điểm tuần hoàn máu của hệ tuần hoàn hở và kín. - Phân biệt được tuần hoàn…
background image

Bài 18 : HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT 

 

I. MỤC TIÊU 

Học sinh  

- Phân biệt được tuần hoàn hở và kín. 

- Nêu được đặc điểm tuần hoàn máu của hệ tuần hoàn hở và kín. 

- Phân biệt được tuần hoàn đơn và kép 

- Nêu được ưu điểm tuần hoàn đơn và tuần hoàn kép. 

- Phân biệt được sự khác nhau trong toần hoàn máu ở lưỡng cư, bò 

sát, chim và thú, đồng thời nêu được sự tiến hoá của hệ tuần hoàn trong 

giới động vật. 

II. ĐỒ D

ÙNG DẠY HỌC 

- Tranh phóng to hình 18.1 đến 15.4 sách giáo khoa 

- Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong 

- Phiếu học tập  

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 

1. Kiểm tra bài cũ  

background image

Hãy nêu các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí. Vì sao khi lau khô 

da ếch thì bị chết ? 

2. Bài mới  

Hoạt động của thầy và trò 

Nội dung kiến thức 

* Hoạt động 1 

 

Giáo  viên  :  cho  học  sinh  quan  sát  tranh 

hình 18.1 đến 18.4 

? Hệ tuần hoàn ở động vật có cấu tạo như 

thế nào ? 

Học  sinh  :  nêu  được  các  bộ  phận  chính 

của  hệ  tuần  hoàn  như  :  Tim,  hệ  mạch, 

dịch tuần hoàn.  

I.  CẤU  TẠO  VÀ  CHỨC  NĂNG 

CỦA HỆ TUẦN HOÀN 

1. Cấu tạo chung 

-Động  vật  đơn  bào,  đa  bào  có  kích 

thước nhỏ chưa có hệ tuần hoàn. 

-Động  vật  đa  bào  hệ  tuần  hoàn  gồm 

có những bộ phận chính sau : 

-Động  vật  đa  bào  hệ  tuần  hoàn  gồm 

có những bộ phận chính sau : 

? hệ tuần hoàn có chức năng gì ? 

Học  sinh  :  nêu  được  chức  năng  của  hệ 

tuần hoàn là vận chuyển các chất trong cơ 

thể. 

+ Dịch tuần hoàn : máu và nước mô 

+Tim và hệ thống mạch máu. 

Sau  đó,  giáo  viên  cho  học  sinh  chỉ  ra  2.Chức  năng  chủ  yếu  của  hệ  tuần 

background image

động  mạch,  tĩnh  mạch,  mao  mạch  ở  hệ 

tuần hoàn kín. 

Giáo  viên  :  Lưu  ý  căn  cứ  hệ  mạch, 

ngwoif ta chia hệ tuần hoàn làm 2 loại : 

hoàn 

Vận chuyển các chất 

+ Hệ tuần hoàn hở 

+ Hệ tuần hoàn kín 

II.  CÁC  HỆ  TUẦN  HOÀN  Ở 

ĐỘNG VẬT

 

1.Hệ tuần hoàn hở 

* Hoạt động 2 

Giáo  viên  :  cho  học  sinh  đọc  thông  tin  ở 

mục I  và quan sát sơ đò 18.1 và 18.2 kết 

hợp nghiên cứu mục II.1 và II.2 điền vào 

phiếu học tập số 1 

Đặc điểm 

Hệ 

tuần 

hoàn hở 

Hệ 

tuần 

hoàn kín  

Hệ mạch 

 

 

Sắc  tố  hô 

hấp 

 

 

Tốc  độ,  áp 

lực 

 

 

Phân phối 

 

 

Là  hệ tuần  hoàn có  một đoạn  máu  đi 

ra  khỏi  mạch  và  trộn  lẫn  với  nước, 

mô, lưu thông với tốc chậm. 

 

-Hệ tuần hoàn hở có các đặc điểm sau 

+Máu  xuất  phát  từ  tim  qua  thống 

động  mạch  tràn  vào  xoang,  sau  đó 

vào tĩnh mạch trở về tim. 

+Sắc  tố  hô  hấp  là  hêmôxitan  (chứa 

Cu) nên có màu xanh. 

+Tốc độ máu chảy chậm 

+Khả  năng  điều  hoà  và  phân  phối 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sinh học 11 - Bài 18 : HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

Phân biệt được tuần hoàn hở và kín. - Nêu được đặc điểm tuần hoàn máu của hệ tuần hoàn hở và kín. - Phân biệt được tuần hoàn đơn và kép - Nêu được ưu điểm tuần hoàn đơn và tuần hoàn kép. - Phân biệt được sự khác nhau trong toần hoàn máu ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú, đồng thời nêu được sự tiến hoá của hệ tuần hoàn trong giới động vật.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 32717
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 32623
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 254 Lượt xem: 28870
Có thể bạn quan tâm
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 254 Lượt xem: 28870
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 28407
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 14 Lượt xem: 23110
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 21932
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 495 Lượt xem: 21619