Thành viên idoc2012

Sinh học 11 - Bài 18 : HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

- 04/18/2013
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học 11 - Bài 18 : HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

- 04/18/2013
9,252
Báo lỗi

Phân biệt được tuần hoàn hở và kín. - Nêu được đặc điểm tuần hoàn máu của hệ tuần hoàn hở và kín. - Phân biệt được tuần hoàn đơn và kép - Nêu được ưu điểm tuần hoàn đơn và tuần hoàn kép. - Phân biệt được sự khác nhau trong toần hoàn máu ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú, đồng thời nêu được sự tiến hoá của hệ tuần hoàn trong giới động vật.

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 11 - 17

Bài 18 : HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

I. MỤC TIÊU

Học sinh

- Phân biệt được tuần hoàn hở và kín.

- Nêu được đặc điểm tuần hoàn máu của hệ tuần hoàn hở và kín.

- Phân biệt được tuần hoàn đơn và kép

- Nêu được ưu điểm tuần hoàn đơn và tuần hoàn kép.

- Phân biệt được sự khác nhau trong toần hoàn máu ở lưỡng cư, bò

sát, chim và thú, đồng thời nêu được sự tiến hoá của hệ tuần hoàn trong

giới động vật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh phóng to hình 18.1 đến 15.4 sách giáo khoa

- Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong

- Phiếu học tập

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

Hãy nêu các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí. Vì sao khi lau khô

da ếch thì bị chết ?

2. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

* Hoạt động 1

Giáo viên : cho học sinh quan sát tranh

hình 18.1 đến 18.4

? Hệ tuần hoàn ở động vật có cấu tạo như

thế nào ?

Học sinh : nêu được các bộ phận chính

của hệ tuần hoàn như : Tim, hệ mạch,

dịch tuần hoàn.

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG

CỦA HỆ TUẦN HOÀN

1. Cấu tạo chung

-Động vật đơn bào, đa bào có kích

thước nhỏ chưa có hệ tuần hoàn.

-Động vật đa bào hệ tuần hoàn gồm

có những bộ phận chính sau :

-Động vật đa bào hệ tuần hoàn gồm

có những bộ phận chính sau :

? hệ tuần hoàn có chức năng gì ?

Học sinh : nêu được chức năng của hệ

tuần hoàn là vận chuyển các chất trong cơ

thể.

+ Dịch tuần hoàn : máu và nước mô

+Tim và hệ thống mạch máu.

Sau đó, giáo viên cho học sinh chỉ ra 2.Chức năng chủ yếu của hệ tuần

động mạch, tĩnh mạch, mao mạch ở hệ

tuần hoàn kín.

Giáo viên : Lưu ý căn cứ hệ mạch,

ngwoif ta chia hệ tuần hoàn làm 2 loại :

hoàn

Vận chuyển các chất

+ Hệ tuần hoàn hở

+ Hệ tuần hoàn kín

II. CÁC HỆ TUẦN HOÀN Ở

ĐỘNG VẬT

1.Hệ tuần hoàn hở

* Hoạt động 2

Giáo viên : cho học sinh đọc thông tin ở

mục I và quan sát sơ đò 18.1 và 18.2 kết

hợp nghiên cứu mục II.1 và II.2 điền vào

phiếu học tập số 1

Đặc điểm Hệ tuần

hoàn hở

Hệ tuần

hoàn kín

Hệ mạch

Sắc tố hô

hấp

Tốc độ, áp

lực

Phân phối

Là hệ tuần hoàn có một đoạn máu đi

ra khỏi mạch và trộn lẫn với nước,

mô, lưu thông với tốc chậm.

-Hệ tuần hoàn hở có các đặc điểm sau

:

+Máu xuất phát từ tim qua thống

động mạch tràn vào xoang, sau đó

vào tĩnh mạch trở về tim.

+Sắc tố hô hấp là hêmôxitan (chứa

Cu) nên có màu xanh.

+Tốc độ máu chảy chậm

+Khả năng điều hoà và phân phối

? hệ tuần hoàn hở có những đặc điểm gì ?

Học sinh : Nêu được 4 đặc điểm của hệ

tuần hoàn.

?Vì sao hệ tuần hoàn hở chỉ thích hợp

cho động vật có kích thước nhỏ, ít hoạt

động ?

Học sinh : Vì tốc độ máu chảy chậm, khả

năng điều hoà phân phối máu đến các cơ

quan chậm.

? côn trùng vẫn hoạt động mạnh vì sao ?

Học sinh : Vì sao đổi khí không liên quan

đến hô hấp.

máu đến các cơ quan chậm.

* Hoạt động 3

Giáo viên : cho học sinh đọc thông tin ở

mục II, quan sát sơ đồ 18.3 và 18.4

? hãy mô tả hệ tuần hoàn kín ? giải thích

được vì sao gọi là hệ tuần hoàn kín ?

Học sinh : Mô tả được hệ tuần hoàn kín :

Có h mạch liên tục, khép kín.

2. Hệ tuần hoàn kín

-Gồm : hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần

hoàn kép

-Hệ tuàn hoàn có máu lưu thông

trong mạch kín với tốc độ cao, khả

năng điều hoà phân phối nhanh .

- Đặc điểm của hệ tuần hoàn kín :

? hệ tuần hoàn kín có đặc điểm gì ?

Học sinh : Cũng nêu được 4 đặc điểm của

hệ tuần hoàn kín

+Máu lưu thông liên tục trong mạch

kín

+sắc tố hô hấp (Fe) nên có màu đỏ

+máu chảy trong mạch dưới áp lực

? phân biệt hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần

hoàn kép ?

Học sinh : nêu được hệ tuần hoàn đơn chỉ

có 1 vòng tuần hoàn, hệ tuần hoàn kép có

2 vòng tuần hoàn, trong đó vòng lớn đi

khắp cơ thể, vòng nhỏ qua phổi..

? tim có chức năng gì trong hệ tuần hoàn

?

cao, tốc độ máu chảy nhanh.

IV. CỦNG CỐ

- Phân biệt hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần hoàn kép ?

Học sinh : Nêu được hệ tuần hoàn đơn chỉ có 1 vòng tuần hoàn, hệ

tuần hoàn kép có 2 vòng tuần hoàn, trong đó vòng lớn đi khắp cơ thể,

vòng nhỏ qua phổi.

- Tim có chức năng gì trong hệ tuần hoàn ?

Học sinh nêu được tim như 1 cái bơm hút và đẩy máu đi trong hệ mạch

So sánh sự vận chuyển các chất trong cơ thể thực vật và động vật

? (phiếu học tập số 2)

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Nêu chiều hướng tiến hoá của hệ tuần hoàn ở động vật ?

-Sự vận chuyển các chất trong cơ thể động vật và thực vật có điểm

gì giống và khác nhau.

- Đọc trước bài : Các cơ chế cân bằng nội môi.

-Hoàn thành phiếu học tập số 2

Phần bổ sung kiến thức : Đọc mục em có biết ở cuối sách giáo

khoa.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang