Tài liệu

Sinh học 11 - Bài 18, 19 Tuần hoàn máu

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7713     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Sinh học 11 - Bài 18, 19 Tuần hoàn máu - tài liệu, sách iDoc.VnSinh học 11 - Bài 18, 19 Tuần hoàn máu,Bài 18. TUẦN HOÀN MÁU I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ TUẦN HOÀN. 1. Cấu tạo chung. - Hệ tuần hoàn gồm : + Dịch tuần hoàn. + Tim. + Hệ…
background image

 

 

 

 

 

 

 

Sinh học 11 - Bài 18, 19 Tuần hoàn 

máu 

 

     Bài 18. TUẦN HOÀN MÁU  

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ TUẦN HOÀN. 
1. Cấu tạo chung.  
- Hệ tuần hoàn gồm : 
+ Dịch tuần hoàn. 
+ Tim. 
+ Hệ thống mạch máu. 
2. Chức năng của hệ tuần hoàn.  
- Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho 
các hoạt động sống của cơ thể. 
II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN HOÀN.  
1. Hệ tuần hoàn hở.  
Động vật : Có ở đa số động vật thân mềm và chân khớp 
- Đặc điểm :  
+ Máu được tim bơm vào động mạch và sau đó tràn vào khoang cơ thể. 
Ở đây máu được trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu - dịch mô. 
Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào, sau đó trở về tim. 
+ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm. 
2. Hệ tuần hoàn kín.  
- Động vật : Có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu và động vật có 
xương sống.  
- Đặc điểm :  
+ Máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch 
qua mao mạch, tĩnh mạch và sau đó về tim. Máu trao đổi chất với tế bào 
qua thành mao mạch. 
+ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ 
máu chảy nhanh. 
- Hệ tuần hoàn kín gồm: hệ tuần hoàn đơn (cá) hoặc hệ tuần hoàn kép 
(động vật có phổi). 

background image

 

 

 

 

 

 

 

Gợi ý trả lời câu hỏi sách giáo khoa 
Câu 1: Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở? 
Gợi ý trả lời: Hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở vì: 
- Máu xuất phát từ tim, đi qua hệ thống động mạch, tràn vào khoang 
máu và trộn lẫn với nước mô. Tạo thành hỗn hợp máu - nước mô. Sau 
khi tiếp xúc và trao đổi chất với tế bào, hỗn hợp máu, nước mô chui vào 
tĩnh mạch để về tim. 
- Như vật máu tuần hoàn một đoạn đi ra khỏi mạch máu ( tràn vào 
khoang máu) nên gọi là hệ tuần hoàn hở.  

Câu 2 : Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được 
gọi là hệ tuần hoàn kín? 
Gợi ý trả lời: Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, chim, bò sát, thú được gọi 
là hệ tuần hoàn kín vì : máu từ tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch 
kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch về tim. Do máu chảy lưu 
thông trong mạch như vậy nên gọi là hệ tuần hoàn kín.  

Câu 3: Đánh dấu + vào chữ cái trả lời đúng về nhóm thực vật không có 
sự pha trộn máu giàu oxi và máu giàu cabonic: 

 

A. Cá xương, chim, thú 

 

B. Lưỡng cư. động vật có vú 

 

C. Bò sát (trừ cá sấu), chim, thú 

 

D. Lưỡng cư, bò sát, chim 

Gợi ý trả lời: Đáp án A 

 

Bài 19. TUẦN HOÀN MÁU (tiếp theo) 

III. HOẠT ĐỘNG CỦA TIM 
1. Tính tự động của tim.  
- Khả năng co dãn tự động theo chu kì của tim gọi là tính tự động của 
tim. 
- Khả năng co dãn tự động theo chu kì của tim là do hệ dẫn truyền tim. 
Hệ dẫn truyền tim bao gồm : nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng 
Puoockin. 
- Hoạt động của hệ dẫn truyền: (SGK) 

background image

 

 

 

 

 

 

 

2. Chu kì hoạt động của tim.  
- Chu kì tim là một lần co và dãn nghỉ của tim. 
- Mỗi chu kì tim bắt đầu từ pha co tâm nhĩ, sau đó là pha co tâm thất và 
cuối cùng là pha giãn chung. 
IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ MẠCH.  
1. Cấu trúc của hệ mạch.  
- Hệ mạch bao gồm: hệ thống động mạch, hệ thống mao mạch và hệ 
thống tĩnh mạch. 
- Hệ thống động mạch: Động mạch chủ → Động mạch nhỏ dần → Tiểu 
động mạch. 
- Hệ thống mao mạch: là mạch máu nhỏ nối giữa động mạch và tĩnh 
mạch. 
- Hệ thống tĩnh mạch: Tiểu động mạch→ Các tĩnh mạch lớn dần → Tỉnh 
mạch chủ. 
2. Huyết áp:  
- Huyết áp là áp lực máu tác dụng lên thành mạch.  
- Huyết áp bao gồm: Huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. 
- Huyết áp giảm dần trong hệ mạch. 
3. Vận tốc máu:  
- Vận tóc máu là tốc độ máu chảy trong một giây. 
- Vận tốc máu trong hệ mạch phụ thuộc vào tổng tiết diện của mạch và 
chênh lệch huyết áp giữa hai đầu đoạn mạch 
 

Sinh học 11 - Bài 18, 19 Tuần hoàn máu

Bài 18. TUẦN HOÀN MÁU I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ TUẦN HOÀN. 1. Cấu tạo chung. - Hệ tuần hoàn gồm : + Dịch tuần hoàn. + Tim. + Hệ thống mạch máu. 2. Chức năng của hệ tuần hoàn. - Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể. II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN HOÀN. 1. Hệ tuần hoàn hở. - Động vật : Có ở đa số động vật thân mềm và chân khớp - Đặc điểm : + Máu được tim bơm vào động mạch và sau đó tràn vào khoang cơ thể. Ở đây máu được trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu - dịch mô. Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm