Thành viên idoc2012

Sinh học 10 - Tiết 20 - THỰC HÀNH QUAN SÁT TẾ BÀO DƯỚI KÍNH HIỂN VI THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH

- 10/26/2012
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Sinh học 10 - Tiết 20 - THỰC HÀNH QUAN SÁT TẾ BÀO DƯỚI KÍNH HIỂN VI THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH

- 10/26/2012
3,370
Báo lỗi

Cơ bản -Học sinh biết cách làm tiêu bản tạm thời để quan sát hình dạng tế bào dưới kính hiển vi. Vẽ sơ đồ hình dạng tế bào đã quan sát được dưới kính hiển vi. -Học sinh có làm được thí nghiệm đơn giản quan sát hiện tượng co và phản co nguyên sinh ở tế bào thực vật. -Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, tỉ mỉ trong thao tác thí nghiệm. 2/ Trọng tâm Quan sát được tế bào, hiện tượng co và phản co nguyên sinh.

Nội dung
Microsoft Word - Sinh hoc 10 NC - 19

Tiết 20

THỰC HÀNH

QUAN SÁT TẾ BÀO DƯỚI KÍNH HIỂN VI

THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH

I/ MỤC TIÊU

1/ Cơ bản

-Học sinh biết cách làm tiêu bản tạm thời để quan sát hình dạng tế bào

dưới kính hiển vi. Vẽ sơ đồ hình dạng tế bào đã quan sát được dưới kính

hiển vi.

-Học sinh có làm được thí nghiệm đơn giản quan sát hiện tượng co và

phản co nguyên sinh ở tế bào thực vật.

-Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, tỉ mỉ trong thao tác thí nghiệm.

2/ Trọng tâm

Quan sát được tế bào, hiện tượng co và phản co nguyên sinh.

II/ CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên

-Củ hành tím hoặc lá lẽ bạn.

-Dung dịch muối ăn 8%.

-Lưỡi lam, kim mũi mác, lame, lamel, ống nhỏ giọt, giấy thấm.

2/ Học sinh

HS chuẩn bị kiến thức về các loại môi trường, vận chuyển thụ động.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

1/ Kiểm tra

GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh

2/ Tiến trình bài dạy

-GV chia học sinh thành các nhóm, hoặc mỗi nhóm 04 học sinh.

-GV bàn giao dụng cụ, thiết bị cho các nhóm.

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

GV giới thiệu với học sinh mẫu vật

để tiến hành thí nghiệm: lá lẻ bạn.

GV yêu cầu học sinh mô tả các

bước tiến hành thí nghiệm.

GV nhận xét, bổ sung:

HS nghiên cứu SGK mô tả các

bước tiến hành TN:

-Dùng lưỡi lam cắt 1 lát mõng lá lẻ

bạn.

-Đặt lát mỏng lên phiến kính, dùng

kim mũi mác ép lát cắt cho vỡ ra.

-Đậy lá kính và đưa tiêu bản lên

kính hiển vi và tiến hành xem, lúc

-Chúng ta dùng lưỡi lam cắt 1 lát

mõng kích thước khoảng 2 x 2cm ở

sống lưng lá lẻ bạn, sau đó dùng kim

mũi mác để lấy mấu tế bào.

-Nhỏ một giọt nước ở giữa phiến

kính rồi đặt mẫu tế bào vừa lấy lên

giọt nước.

-Đậy lá kính sao cho không bị bọt

nước trong mẫu vật (kéo phiến kính

đụng giọt nước, dùng kim mũi mác

hạ từ từ phiến kính để tránh bị bọt

khí).

-Đặt tiên bản lên kính hiển vi, điều

chỉnh ánh sáng, lúc đầu xem ở vật

kính 10X.

-Sau khi đã quan sát rõ mẫu ở vật

kính 10X thì chuyển sang vật kính

lớn hơn.

-Sau khi đã quan sát được tế bào,

thí các em tiến hành vẽ tế bào.

đầu ở độ bội giác nhỏ, sau đó chuyển

sang độ bội giác lớn.

HS nghiên cứu SGK, và mô tả cách

tiến hành.

GV yêu cầu học sinh nghiên cứu và

mô tả cách tiến hành TN 2.

GV nhận xét, bổ sung và hoàn

chỉnh cách tiến hành (vừa mô tả, vừa

tiến hành):

-Chúng ta cỏ thể sử dụng lại mẫu

tiêu bản vừa quan sát để tiếp tục làm

thí nhiệm về co và phản co nguyên

sinh.

-Chúng ta nhỏ dung dịch muối 8%

vào một phía của lamel, đầu còn lại

chúng ta đặt giấy thấm để thấm nước

(lưu ý học sinh tránh để nước tràn ra

phía ngoài kính).

-Chúng ta nhỏ dung dịch muối từ

từ, đồng thời quan sát, khi nào thấy

hiện tượng co nguyên sinh xảy ra

(màng co lại) thì ngưng nhỏ dung

dịch muối ghi nhận dạng co sau đó

tiếp tục nhỏ nước cất như nhỏ dung

dịch muối để quan sát hiện tượng

phản co nguyên sinh.

-Cách tiến hành như khi quan sát co

nguyên sinh, nhỏ nước đến khi nào tế

bào phục hồi hình dạng ban đầu.

-Ghi nhận hình ảnh.

GV yêu cầu học sinh tiến hành làm

tiêu bản theo nhóm.

GV quan sát, theo dõi các nhóm

làm tiêu bản và giải đáp thắc mắc của

học sinh.

Học sinh tiến hành tiêu bản.

3/ Thu hoạch

-Vẽ hình tế bào trong các thí nghiệm mà em đã quan sát được.

-Giải thích kết quả thí nghiệm.

4/ Dặn dò

-Nộp bài thu hoạch.

-Chuẩn bị cho bài thực hành tiếp theo (làm trước thí nghiệm sự thẩm

thấu ở nhà theo hướng dẫn).

5/ Nhận xét, đánh giá tiết học

6/ Rút kinh nghiệm sau giờ dạy

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang