Tài liệu

Sâu bệnh hại chính trên cây mía và biện pháp quản lý

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1441     Tải về: 10     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Sâu bệnh hại chính trên cây mía và biện pháp quản lý - tài liệu, sách iDoc.VnSâu bệnh hại chính trên cây mía và biện pháp quản lý,Theo kết quả điều tra, theo dõi của Chi cục Bảo vệ thực vật trên cây mía, ở Nghệ An đã ghi nhận được sự hiện diện của 32 đối…
background image

Sâu bệnh hại chính trên cây mía và biện pháp quản lý 

Theo kết quả điều tra, theo dõi của Chi cục Bảo vệ thực vật trên cây mía, ở Nghệ 

An đã ghi nhận được sự hiện diện của 32 đối tượng sâu bệnh hại gồm 16 đối tượng 

sâu và 16 đối tượng bệnh. Trong đó, có 8 loại bắt gặp thường xuyên và có mức 

gây hại nặng gồm 4 loại sâu (rệp xơ trắng, sâu đục thân, bọ hung đen, rệp sáp hại 

lóng), 4 loại bệnh (bệnh chồi cỏ, bệnh than đen, bệnh vết sọc đỏ, bệnh rỉ sắt); có 8 

đối tượng gây hại thường xuyên và 16 đối tượng xuất hiện ít gây hại nhẹ.  

 1. Thành phần sâu bệnh hại mía ở Nghệ An 

Theo  kết  quả  điều  tra,  theo  dõi  của  Chi  cục  Bảo  vệ  thực  vật  trên  cây  mía,  ở 

Nghệ  An đã  ghi nhận được sự hiện diện của  32 đối tượng sâu  bệnh hại  gồm  16 

đối tượng sâu và 16 đối tượng bệnh. Trong đó, có 8 loại bắt gặp thường xuyên và 

có mức gây hại nặng gồm 4 loại sâu (rệp xơ trắng, sâu đục thân, bọ hung đen, rệp 

sáp hại lóng), 4 loại bệnh (bệnh chồi cỏ, bệnh than đen, bệnh vết sọc đỏ, bệnh rỉ 

sắt); có  8 đối tượng  gây  hại  thường  xuyên  và 16  đối  tượng xuất  hiện  ít  gây hại 

nhẹ. Cụ thể ở bảng sau:  

 

 

  

TT  Tên Việt Nam 

Tên khoa học 

Bộ 

phận 

gây hại 

Mức 

phổ 

biến 

I 

Sâu hại 

  

  

  

Sâu đục thân 4 vạch 

Proceras venosatus Wal. 

Thân 

+++ 

Sâu đục thân mình vàng  Argyroploces chistaceana  Thân 

+++ 

background image

Sâu  đục  thân  mình 

trắng 

Scirpophaga nivella 

Thân 

+++ 

Sâu đục thân 5 vạch 

Chilotraea 

infucatella 

Snel. 

Thân 

Rệp xơ trắng 

Ceratovacuna 

lanigera 

Zeh. 

Lá 

+++ 

Rệp sáp hại lóng 

Trionymus sacchara Coc. 

Bẹ lá 

+++ 

Bọ trĩ  

Thirips seratus Kob. 

Lá 

Bọ hung đen 

Alissonotum  impressicolle 

Ar. 

Gốc, 

rễ, 

thân 

+++ 

Bọ hung xanh 

Anomata cupripes Hop. 

Gốc, rễ 

10 

Bọ hung nâu 

 Anomata expensa Bates. 

Gốc, rễ 

++ 

11 

Mối hại mía 

Odontotermes holmgrer 

Gốc, thân 

12 

Châu chấu 

Hieroglyphus tonkinensis 

Lá 

++ 

13 

Nhện đỏ 

Tetranychus 

exiccator 

Zeh. 

Lá 

14 

Câu cấu xanh lớn 

Hypomeces 

squamosus 

Fab. 

Lá 

15 

Rầy xanh lớn 

Tetigoniella viridis Sta. 

Lá 

16 

Bọ vòi voi 

Curcuniolidae *** 

Đọt, thân 

background image

II 

Bệnh hại 

  

  

  

Bệnh chồi cỏ  

Grassy shoot disease 

Cây 

+++ 

Bệnh than đen 

Ustilago scitaminea Syd. 

Đọt cây  

+++ 

Bệnh thối đỏ thân 

Physalospora 

tucumanensis Spe 

Thân 

++ 

Bệnh  đen  hom  (bệnh 

rượu) 

Ceratocystis 

paradoxa 

Dad. 

Hom 

Bệnh trắng lá 

Sugarcane White leaf  

Lá 

++ 

Bệnh sọc lá 

Sclerospora sacchair Miy.  Lá 

++ 

Bệnh vết sọc đỏ 

Xanthomonas rubrilineas 

Lá, thân 

+++ 

Bệnh chảy gôm 

Xanthomonas 

vascularrum. 

Thân, lá 

Bệnh đâm chồi ngọn 

Xanthomonas albilineans.  Đọt 

++ 

10 

Bệnh xoắn cổ lá 

Fusarium moniliformis 

Lá non 

11 

Bệnh rỉ sắt 

Puccinia kuchnii 

Lá 

+++ 

12 

Bệnh đốm vòng 

Leptospheria saahari 

Lá 

++ 

13 

Bệnh hoa lá 

Marmor sacchari 

Lá 

14 

Bệnh cháy lá 

Stagonospara Sacchari: 

Lá 

15   Bệnh khô vằn 

Corrticum sasakii Mass 

Lá, bẹ lá 

++ 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sâu bệnh hại chính trên cây mía và biện pháp quản lý

Theo kết quả điều tra, theo dõi của Chi cục Bảo vệ thực vật trên cây mía, ở Nghệ An đã ghi nhận được sự hiện diện của 32 đối tượng sâu bệnh hại gồm 16 đối tượng sâu và 16 đối tượng bệnh. Trong đó, có 8 loại bắt gặp thường xuyên và có mức gây hại nặng gồm 4 loại sâu (rệp xơ trắng, sâu đục thân, bọ hung đen, rệp sáp hại lóng), 4 loại bệnh (bệnh chồi cỏ, bệnh than đen, bệnh vết sọc đỏ, bệnh rỉ sắt); có 8 đối tượng gây hại thường xuyên và 16 đối tượng xuất hiện ít gây hại nhẹ.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình khuyến nông Lượt tải: 136 Lượt xem: 17054
Giáo trình phương pháp thí nghiệm Lượt tải: 63 Lượt xem: 15005
Cẩm nang chăn nuôi chó Lượt tải: 44 Lượt xem: 6757