Thành viên idoc2012

SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SOẠN - GIẢNG Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

- 05/08/2013
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SOẠN - GIẢNG Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

- 05/08/2013
1,465
Báo lỗi

Quá trình dạy học bao gồm hệ thống những tác động từ phía người dạy (giáo viên) đến người học (học sinh), nhằm làm cho học sinh tích cực và chiếm lĩnh tri thức, hình thành những phẩm chất nhân cách và năng lực phù hợp với nhu cầu ngày một cao của xã hội hiện đại. Thiết kế nội dung (Soạn giáo án) và cách thức dạy học là một khâu đột phá quan trọng để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Để việc dạy học có hiệu quả, người giáo viên bao giờ cũng dành một thời gian thích đáng để thiết kế bài. Muốn dạy học có kết quả cần thiết kế chu đáo bài học.

Nội dung

0

SÁNG KIẾN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT

LƯỢNG SOẠN - GIẢNG Ở TRƯỜNG TIỂU

HỌC

Phần thứ nhất

ĐẶT VẤN ĐỀ

Quá trình dạy học bao gồm hệ thống những tác động từ phía

người dạy (giáo viên) đến người học (học sinh), nhằm làm cho học sinh tích

cực và chiếm lĩnh tri thức, hình thành những phẩm chất nhân cách và năng lực

phù hợp với nhu cầu ngày một cao của xã hội hiện đại.

Thiết kế nội dung (Soạn giáo án) và cách thức dạy học là một

khâu đột phá quan trọng để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nhằm

nâng cao chất lượng giảng dạy. Để việc dạy học có hiệu quả, người giáo viên

bao giờ cũng dành một thời gian thích đáng để thiết kế bài. Muốn dạy học có

kết quả cần thiết kế chu đáo bài học. Khi thiết kế bài học cần chú trọng đến

nhiều khía cạnh tác động đến quá trình dạy học như: Đặc điểm lứa tuổi học

sinh, nhu cầu, hứng thú, các phương tiện kỹ thuật đồ dùng trực quan, cơ sở vật

chất trường lớp... Từ đó có định hướng rõ rệt để xác định những tiêu chí cụ

thể cần đạt cũng như cách thức (sự lựa chọn phương pháp phù hợp) để đạt

được mục tiêu bài dạy.

1

Kết quả một giờ dạy không những phụ thuộc khá nhiều vào sự

chuẩn bị bài dạy mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan khác nhau

cũng như yếu tố chủ quan không thể tránh khỏi. Đó chính là phụ thuộc vào

năng lực sư phạm, sự tự tin, tính sáng tạo trong sử lý các tình huống sư

phạm...

Trong một vài năm trở lại đây xu hướng đổi mới công tác soạn

giảng ngày càng trở nên bức xúc và cần thiết. Một trở ngại không nhỏ cản trở

quá trình đổi mới việc soạn giáo án và thực thi giờ dạy trên lớp chính là do

thói quen ngại đổi mới của một bộ phận không nhỏ giáo viên. Thực tế cho

thấy nhiều giáo viên muốn giữ nề nếp soạn giáo án theo cách truyền thống mà

ở đó giáo án chỉ là sự ghi chép lại nội dung đã có ở sách giáo khoa mà không

đưa ra các phương pháp dạy học thích ứng với từng giai đoạn học tập của học

sinh. Sự lựa chọn phương pháp giảng dạy cũng gặp nhiều khó khăn do thói

quen dễ dãi trong soạn giảng, trình độ giáo viên còn nhiều bất cập. Hiện tượng

thầy giảng trò nghe, trò chép vẫn là hiện tượng phổ biến, từ đó chất lượng giờ

giảng cho hiệu quả thấp, không gây được hứng thú cũng như óc sáng tạo, tích

cực hoạt động của trò.

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn như vậy đã đặt ra nhiệm vụ tìm ra

những giải pháp nào để nâng cao chất lượng Thiết kế kế hoạch bài học và giờ

dạy là vấn đề cấp bách phải giải quyết, giúp cho anh chị em giáo viên ở

trường Tiểu học đổi mới tư duy vào việc làm trong công tác soạn giảng của

mình đem lại hiệu quả thiết thực phù hợp với trình độ nhận thức của tập thể

giáo viên trong đơn vị nhằm từng bước nâng cao hiệu quả giáo dục. Chính vì

lý do đó tôi chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng soạn giảng ở

trường tiểu học” để nghiên cứu, áp dụng vào công tác quản lý của đơn vị,

mong góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

2

Phần thứ hai

NỘI DUNG

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:

1. Cơ sở khoa học:

Soạn bài là việc chuẩn bị quan trọng nhất của giáo viên cho giờ lên lớp.

Đồng thời với việc soạn bài là sự chuẩn bị đồ dùng dạy học, thí nghiệm. Đó là

hai loại công việc chủ yếu trước giờ lên lớp của giáo viên.

Hoạt động dạy và học trong trường tiểu học hiện nay được thực hiện

chủ yếu bằng hình thức dạy và học trên lớp. Giờ lên lớp giữ vai trò quyết định

chất lượng dạy học. Vì vậy dễ hiểu rằng vì sao cả hiệu trưởng và giáo viên

đều tập trung sự chú ý, mọi cố gắng của mình vào giờ lên lớp với một mục

đích là nâng cao chất lượng toàn diện giờ lên lớp nhưng mỗi người có vai trò

riêng đối với giờ lên lớp. Trực tiếp quyết định kết quả giờ lên lớp là người

giáo viên. Quản lý thế nào để các giờ lên lớp của giáo viên có kết quả tốt là

việc làm của hiệu trưởng.

Nhiệm vụ của hoạt động dạy và học ở trường tiểu học của người

giáo viên là làm cho học sinh nắm vững tri thức khoa học một cách có hệ

thống, cơ bản, có những kĩ năng, kĩ xảo cần thiết trong học tập, trong lao động

và trong cuộc sống của trẻ. Trong những kĩ năng cần được rèn luyện cho học

sinh thì quan trọng nhất là làm cho học sinh có được kĩ năng học tâp để thực

hiện “Hình thành hoạt động học tập” - Hoạt động chủ đạo của các em trong

thời kỳ này.

Phát triển trí tuệ học sinh trong quá trình nắm tri thức, trước hết

là phát triển tư duy độc lập sáng tạo, hình thành năng lực nhận thức và hoạt

động của học sinh. Ở học sinh tiểu học, trí tưởng tượng rất phong phú nhưng

3

trình độ chuẩn bị sẵn sàng về mặt trí tuệ (hoạt động tư duy) cho học tập chưa

phát triển đến mức cần thiết. Cho nên dạy học chẳng những phải phát triển trí

tưởng tượng của các em mà còn phải rèn luyện các thao tác tư duy để phát

triển năng lực nhận thức, năng lực hoạt động khoa học, sáng tạo.

Những nhiệm vụ dạy và học nói trên được thực hiện đồng thời và

thống nhất với nhau trong quá trình dạy hoc. “Quá trình dạy và học là tập hợp

những hành động liên tiếp của giáo viên và học sinh, được giáo viên hướng

dẫn. Những hành động này nhằm làm cho học sinh tự giác nắm vững hệ thống

kiến thức, kĩ năng, kĩ sảo và trong quá trình đó, phát triển được năng lực

nhận thức, nắm được các yếu tố của văn hoá, lao động trí óc và chân tay,

hình thành những cơ sở của thế giới quan và hành vi cộng sản chủ nghĩa ”

(ÊXiPôp).

Hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò là hai hoạt động

trung tâm của một quá trình dạy học và là hai hoạt động mang tính chất khác

nhau. Song thống nhất với nhau trong mối quan hệ qua lại giữa thầy và trò,

dạy và học cùng lúc diễn ra trong những điều kiện vật chất - kĩ thuật nhất

định.

Toàn bộ những vấn đề nêu trên đều liên quan chặt chẽ với nhau một

cách biện chứng. Trong đó điều kiện tiên quyết để dạy tốt – học tốt là vấn để

thiết kế kế hoạch bài học một cách chuẩn xác về kiến thức, tường minh về

phương pháp, cách thức dạy học của người giáo viên; đồng thời với công việc

đó là thi công bài giảng một cách linh hoạt, đảm bảo nội dung kiến thức và

phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Để tổ chức tốt khâu thiết kế và

thi công của người giáo viên, vai trò hết sức to lớn của người cán bộ quản lý

nhà trường là nắm bắt xu thế, khơi dậy tiềm năng và chỉ đạo có hiệu quả công

việc hàng ngày của giáo viên.

2. Cơ sở thực tiễn:

4

a) Vài nét về đặc điểm chung của nhà trường:

Trường Tiểu học Hoà Sơn A được tách ra từ trường Tiểu học

Hoà Sơn, từ tháng 8 năm 1997, trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, kế

thừa phát huy truyền thống nhiều năm liền là trường tiên tiến, Trường đã được

công nhận là Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia năm 2006.

Trường Tiểu học Hoà Sơn A đóng trên địa bàn xã Hoà Sơn nằm

giáp danh tỉnh Hà Tây, là địa phương có nhiều mặt thuận lợi về giao lưu kinh

tế với đồng bằng Bắc bộ. Tuy vậy kinh tế của địa phương còn chậm phát triển,

trình độ dân trí thấp, chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có của mình. Điều đó

ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục Tiểu học

nói riêng.

Quy mô nhà trường vào loại trung bình so với các đơn vị bạn:

Với tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên trong năm học 2007 - 2008 là 31

người, trong đó: - Cán bộ quản lý: 02 người (01 nữ).

- Nhân viên hành chính: 03 người (02 nữ).

- Giáo viên: 26 người (có 02 giáo viên tiếng Anh, 01 giáo viên

Hát nhạc, 01 giáo viên Mỹ thuật, 01 giáo viên thể dục).

Trong đó:

- Trình độ Đại học: 09 cán bộ giáo viên.

- Trình độ Cao đẳng: 09 giáo viên.

- Còn lại 100% đạt trình độ trung cấp sư phạm.

* Phân loại giáo viên năm học 2006 - 2007 như sau:

- Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 0

26

II. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH KHÁI QUÁT VỀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG

SÁNG KIẾN.

Sau khi rút ra những biện pháp trong việc tổ chức chỉ đạo nâng

cao chất lượng công tác thiết kế và thi công bài giảng, công tác kiểm tra nội

bộ trường học và áp dụng vào thực tiễn của nhà trường tôi nhận thấy mọi cán

bộ quản lý đều có thể áp dụng kinh nghiệm này vào công tác tổ chức chỉ đạo

của mình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của các nhà trường. Việc áp

dụng kinh nghiệm không khó, có điều yêu cầu người cán bộ quản lý cần có

lòng kiên trì, tâm huyết với công việc khi tổ chức thực hiện. Tôi tin tưởng

rằng kinh nghiệm của mình có thể góp một phần nhỏ bé vào việc nâng cao

chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung, việc thiết kế kế hoạch bài học

và thi công trên lớp nói riêngcho giáo viên. Kinh nghiệm này cũng có khả

năng áp dụng cho các đơn vị trường tiểu học ở các vùng miền khác nhau đều

mang lại hiệu quả. Tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan ở

từng địa phương mà hiệu quả đạt được cao hoặc thấp.

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.

Để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục cần có sự quan

tâm hỗ trợ đúng mức của toàn xã hội đối với các nhà trường cùng với sự cố

gắng chung của tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường, trong đó vai trò tổ

chức chỉ đạo của người hiệu trưởng và Ban giám hiệu là một yếu tố quan

trọng. Để người cán bộ quản lý có khả năng áp dụng thành công kinh nghiệm

nêu trên vào công tác quản lý điều hành công việc của mình, chúng tôi có một

số đề xuất như sau:

- Đối với ngành : Đề nghị có cơ chế chính sách đào tạo đội ngũ giáo

viên phù hợp hơn nữa, có thể nghiên cứu để đào tạo giáo viên dạy chuyên một

số bộ môn.

27

- Đối với chính quyền các cấp: Đề nghị tập trung đầu tư cơ sở vật chất

cho các đơn vị trường học, gắn kế hoạch đầu tư CSVC với kế hoạch phát triển

kinh tế xã hội ở địa phương.

- Đối với các đơn vị trường học: Cần coi trọng đúng mức công tác kiểm

tra, thanh tra chuyên môn, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng soạn bài và thi

công trên lớp của giáo viên, coi đây là biên pháp nâng cao chất lượng giáo

dục bởi hai vấn đề này thực chất có tác động tương hỗ lẫn nhau nếu không

muốn nói là một.

- Đối với giáo viên trực tiếp đứng lớp: Cần coi việc “Soạn bài” là một

công việc quan trọng không thể thiếu của người giáo viên. Tránh tư tưởng chỉ

cần làm chiếu lệ, có tính đối phó với các cấp quản lý với những lý do như “

Kết quả dạy trên lớp là trên hết”. Vì muốn dạy tốt trên lớp thì cần có sự chuẩn

bị kỹ lưỡng và chu đáo mọi vấn đề của bài giảng, các tình huống có thể xảy

ra... Đối với công tác dạy học trên lớp người giáo viên cần tập trung vào việc

đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng các hình thức tổ chức học tập hợp lý,

sử dụng có hiệu quả đồ dùng trực quan.

Chung quy lại, Với thời gian và khả năng có hạn nên tôi chỉ nêu lên một

số biện pháp nhỏ trong công tác tổ chức, chỉ đạo giáo viên trong nhà trường

với mục đích góp một phần nhỏ bé vào công tác nâng cao chất lượng dạy học.

Những kiến nghị đề xuất chỉ mang tính chất khái quát những vấn đề chính

trọng tâm. Mong nhận được sự quan tâm của các cấp quản lý, đặc biệt là của

các đồng chí cùng làm công tác quản lý Trường Tiểu học.

Xin chân thành cảm ơn !

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang