Tài liệu

SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SOẠN - GIẢNG Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 910     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu SÁNG KIẾN  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SOẠN - GIẢNG Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC - tài liệu, sách iDoc.VnSÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SOẠN - GIẢNG Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC,Quá trình dạy học bao gồm hệ thống những tác động từ phía người dạy (giáo viên) đến người học (học sinh), nhằm làm cho học sinh…
background image

 

 

 

 

 

 

 

SÁNG KIẾN 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG SOẠN 

- GIẢNG Ở TRƯỜNG TIỂU 

HỌC 

 

Phần thứ nhất 

ĐẶT VẤN ĐỀ

 

 

Quá  trình  dạy  học  bao  gồm  hệ  thống  những  tác  động  từ  phía 

người dạy  (giáo  viên) đến  người  học (học  sinh), nhằm  làm cho  học sinh tích 

cực và chiếm lĩnh tri thức, hình thành những phẩm chất nhân cách và năng lực 

phù hợp với nhu cầu ngày một cao của xã hội hiện đại. 

 

Thiết  kế  nội  dung  (Soạn  giáo  án)    và  cách  thức  dạy  học  là  một 

khâu  đột  phá  quan  trọng  để  đổi  mới  nội  dung,  phương  pháp  dạy  học  nhằm 

nâng cao chất lượng giảng dạy. Để việc dạy học có hiệu quả, người giáo viên 

bao giờ cũng dành một thời gian thích đáng để thiết kế bài. Muốn dạy học có 

kết quả cần  thiết  kế chu  đáo bài  học.  Khi  thiết kế  bài  học cần chú  trọng đến 

nhiều  khía  cạnh  tác  động  đến  quá  trình  dạy  học  như:  Đặc  điểm  lứa  tuổi  học 

sinh, nhu cầu, hứng thú, các phương tiện kỹ thuật đồ dùng trực quan, cơ sở vật 

chất  trường  lớp...  Từ  đó  có  định  hướng  rõ  rệt  để  xác  định  những  tiêu  chí  cụ 

thể  cần  đạt  cũng  như  cách  thức  (sự  lựa  chọn  phương  pháp  phù  hợp)  để  đạt 

được mục tiêu bài dạy. 

background image

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết  quả  một  giờ  dạy  không  những  phụ  thuộc  khá  nhiều  vào  sự 

chuẩn  bị  bài  dạy  mà  còn  phụ  thuộc  vào  nhiều  yếu  tố  khách  quan  khác  nhau 

cũng  như  yếu  tố  chủ  quan  không  thể  tránh  khỏi.  Đó  chính  là  phụ  thuộc  vào 

năng  lực  sư  phạm,  sự  tự  tin,  tính  sáng  tạo  trong  sử  lý  các  tình  huống  sư 

phạm... 

 

Trong  một  vài  năm  trở  lại  đây  xu  hướng  đổi  mới  công  tác  soạn 

giảng ngày càng trở nên bức xúc và cần thiết. Một trở ngại không nhỏ cản trở 

quá  trình  đổi  mới  việc  soạn  giáo  án  và  thực  thi  giờ  dạy  trên  lớp  chính  là  do 

thói  quen  ngại  đổi  mới  của  một  bộ  phận  không  nhỏ  giáo  viên.  Thực  tế  cho 

thấy nhiều giáo viên muốn giữ nề nếp soạn giáo án theo cách truyền thống mà 

ở đó giáo án chỉ là sự ghi chép lại nội dung đã có ở sách giáo khoa mà không 

đưa ra các phương pháp dạy học thích ứng với từng giai đoạn học tập của học 

sinh.  Sự  lựa  chọn  phương  pháp  giảng  dạy  cũng  gặp  nhiều  khó  khăn  do  thói 

quen dễ dãi trong soạn giảng, trình độ giáo viên còn nhiều bất cập. Hiện tượng 

thầy giảng trò nghe, trò chép vẫn là hiện tượng phổ biến, từ đó chất lượng giờ 

giảng  cho hiệu quả thấp, không gây được hứng thú cũng như óc sáng tạo, tích 

cực hoạt động của trò. 

 

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn như vậy đã đặt ra nhiệm vụ tìm ra 

những giải pháp nào để nâng cao chất lượng Thiết kế kế hoạch bài học và giờ 

dạy  là  vấn  đề  cấp  bách  phải  giải  quyết,  giúp  cho  anh  chị  em  giáo  viên  ở 

trường  Tiểu  học  đổi  mới  tư  duy  vào  việc  làm  trong  công  tác  soạn  giảng  của 

mình đem  lại  hiệu quả thiết thực phù  hợp  với  trình độ  nhận thức của tập thể 

giáo viên trong đơn vị nhằm từng bước nâng cao hiệu quả giáo dục. Chính vì 

lý do đó tôi chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng soạn giảng ở 

trường  tiểu  học”  để  nghi

ên  cứu,  áp  dụng  vào  công  tác  quản  lý  của  đơn  vị, 

mong góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp giáo dục ở địa phương. 

 

background image

 

 

 

 

 

 

 

Phần thứ hai 

NỘI DUNG 

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:

 

1. Cơ sở khoa học:

 

Soạn bài là việc chuẩn bị quan trọng nhất của giáo viên cho giờ lên lớp. 

Đồng thời với việc soạn bài là sự chuẩn bị đồ dùng dạy học, thí nghiệm. Đó là 

hai loại công việc chủ yếu trước giờ lên lớp của giáo viên. 

Hoạt  động  dạy  và  học  trong  trường  tiểu  học  hiện  nay  được  thực  hiện 

chủ yếu bằng hình thức dạy và học trên lớp. Giờ lên lớp giữ vai trò quyết định 

chất  lượng  dạy  học.  Vì  vậy  dễ  hiểu  rằng  vì  sao  cả  hiệu  trưởng  và  giáo  viên 

đều  tập  trung  sự  chú  ý,  mọi  cố  gắng  của  mình  vào  giờ  lên  lớp  với  một  mục 

đích là nâng cao chất lượng toàn diện giờ lên lớp nhưng mỗi người có vai trò 

riêng  đối  với  giờ  lên  lớp.  Trực  tiếp  quyết  định  kết  quả  giờ  lên  lớp  là  người 

giáo  viên. Quản  lý thế  nào để các giờ  lên  lớp của  giáo  viên có kết quả  tốt  là 

việc làm của hiệu trưởng. 

 

Nhiệm vụ của hoạt động dạy và học ở trường tiểu học của người 

giáo  viên  là  làm  cho  học  sinh  nắm  vững  tri  thức  khoa  học  một  cách  có  hệ 

thống, cơ bản, có những kĩ năng, kĩ xảo cần thiết trong học tập, trong lao động 

và trong cuộc sống của trẻ. Trong những kĩ năng cần được rèn luyện cho học 

sinh thì quan trọng nhất là làm cho học sinh có được kĩ năng học tâp để thực 

hiện “Hình thành hoạt động học tập” - Hoạt động chủ đạo của các em trong 

thời kỳ này. 

 

Phát triển trí tuệ học sinh trong quá trình nắm tri thức, trước hết 

là phát  triển tư duy độc  lập sáng tạo,  hình thành  năng  lực  nhận  thức  và  hoạt 

động của học sinh. Ở học sinh tiểu học, trí tưởng tượng rất phong phú nhưng 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SOẠN - GIẢNG Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Quá trình dạy học bao gồm hệ thống những tác động từ phía người dạy (giáo viên) đến người học (học sinh), nhằm làm cho học sinh tích cực và chiếm lĩnh tri thức, hình thành những phẩm chất nhân cách và năng lực phù hợp với nhu cầu ngày một cao của xã hội hiện đại. Thiết kế nội dung (Soạn giáo án) và cách thức dạy học là một khâu đột phá quan trọng để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Để việc dạy học có hiệu quả, người giáo viên bao giờ cũng dành một thời gian thích đáng để thiết kế bài. Muốn dạy học có kết quả cần thiết kế chu đáo bài học.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 195 Lượt xem: 62137
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 31 Lượt xem: 55528
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 566 Lượt xem: 54681
Có thể bạn quan tâm