Thành viên idoc2012

Sáng kiến kinh nghiệm: “Tổ chức hoạt động chuyên đề trong trường trung học cơ sở”

- 12/02/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Sáng kiến kinh nghiệm: “Tổ chức hoạt động chuyên đề trong trường trung học cơ sở”

- 12/02/2012
1,153
Báo lỗi

Lý luận: Mục tiêu giáo dục Tiểu học được xác định trong điều 27 của luật giáo dục “ Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, phẩm chất thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở”.

Nội dung

1

Sáng kiến kinh nghiệm: “Tổ chức hoạt động chuyên đề trong

trường trung học cơ sở”

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

1.1 Lý luận:

Mục tiêu giáo dục Tiểu học được xác định trong điều 27 của

luật giáo dục “ Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành

những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo

đức, trí tuệ, phẩm chất thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh

tiếp tục học Trung học cơ sở”. Chính vì thế, giáo dục Tiểu học là

cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Do vậy, người

Giáo viên Tiểu học có vị trí, vai trò quan trọng, góp phần quyết

định trong trong việc thực hiện hoạt động dạy và học có chất lượng.

Vì lý do đó, người quản lý giáo dục phải đặt nhiệm vụ dạy tốt lên

hàng đầu. Có thế thì thế hệ học sinh được đào tạo mới có được

những kiến thức, kỹ năng, phát triển toàn diện và có đạo đức tốt.

Muốn đạt được mục tiêu này, trước hết người quản lý cần phải

nâng cao tay nghề chuyên môn cho đội ngũ người Thầy. Có rất

nhiều con đường để bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên như : cử

2

giáo viên đi học lớp đại học, cao đẳng, lớp thay sách, lớp dự án

phát triển giáo viên, thao giảng khối, chuyên đề…Trong đó có lẽ

hoạt động chuyên đề là hoạt động mũi nhọn vì nó giải quyết được

những vướng mắc về mặt lý luận và thực tiễn của vấn đề nảy sinh

trong quá trình thực hiện mục tiêu của nhà trường. Với mục đích

nâng cao chất lượng Trò, thì hoạt động chuyên đề không thể thiếu

được trong việc nâng cao chất lượng người Thầy.

1.2 Thực tiễn :

Từ năm 2002-2003 đến nay, Bộ Giáo dục đào tạo đã tiến hành

thay sách giáo khoa ở các lớp ở cấp Tiểu học phù hợp với yêu cầu

phát triển mới của xã hội. Nhìn chung, chương trình giáo dục đã coi

trọng thực hành, vận dụng chương trình tinh giảm, tập trung vào

các kỹ năng, kiến thức cơ bản và thiết thực, tích hợp được nhiều

mặt giáo dục. Giáo viên chủ động lựa chọn nội dung và phương

pháp thích hợp với từng đối tượng học sinh. Tuy nhiên, trong quá

trình thực hiện giảng dạy thay sách giáo khoa mới thực tế đã cho

thấy nảy sinh những vấn đề cần phải giải quyết, không chỉ dừng lại

ở người Thầy mà lan toả ra ngoài xã hội, cần phải có biện pháp

khắc phục kịp thời. Vì vậy, hoạt động bồi dưỡng chuyên môn

nghiệp vụ giáo viên là rất cần thiết. Thực hiện hoạt động bồi dưỡng

3

này có thể tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng vấn

đề đặt ra ở đây, biện pháp nào vừa hiệu quả vừa tiện lợi cho người

giáo viên nhất? Đó chính là hoạt động chuyên đề. Do vậy, phải tổ

chức chặt chẽ hoạt động này để giáo viên thật sự vận dụng được

phương pháp, hình thức của chuyên đề, giúp người giáo viên vận

dụng chủ động sáng tạo và đổi mới trong công tác giảng dạy.

1.3 Về bản thân người viết

Theo tôi, công tác nâng cao tay nghề cho giáo viên là điều mà

bất cứ nhà quản lý giáo dục nào cũng quan tâm. Bởi lẽ,yêu cầu xã

hội ngày càng không ngừng đòi hỏi chất lượng học sinh cao nên

người giáo viên cũng không ngừng nâng cao tay nghề để đáp ứng

nhu cầu đó. Với tư cách Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác

chuyên môn (năm học 2006-2007) vừa mới được bổ nhiệm, bản

thân tôi cần phải giải quyết một số lúng túng trong việc tổ chức, chỉ

đạo các hoạt động chuyên môn của trường. Trong suốt năm học

qua, tôi đã cùng với Hiệu trưởng tổ chức một số chuyên đề nhưng

khi tổng kết thì vẫn còn đôi chỗ chưa được như mong muốn. Thế

nhưng, trong tổ chức chỉ đạo hoạt động chuyên môn thực tế tôi

nhận thấy những khó khăn :

4

Đa số giáo viên trường tôi chưa qua thay sách lớp và giáo sinh

mới mà công tác tập huấn đã qua 5 năm nên chủ yếu là bồi dưỡng

tại trường.

Điều kiện thoát ly nhà trường để học tập còn quá khó khăn do

ngoài công tác chuyên môn, người giáo viên còn phải nhiều phần lo

toan cho cuộc sống bản thân và gia đình.

Một số giáo viên đã lớn tuổi nên việc tập trung đi học thực

chất chưa phù hợp.

Từ lý do đó, tôi thấy hoạt động chuyên đềkhông những là mũi

nhọn mà còn là một hoạt động phù hợp và hiệu quả nhất hiện nay

trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ. Do đó người

quản lý cần quan tâm đến hoạt động này thì mới thưc hiện thành

công mục tiêu của nhà trường. Ở đây, tôi xin chia sẻ một số kinh

nghiệm mở chuyên đề ở trường Tiểu học.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ:

Bước 1: Chọn đề tài ( Phù hợp với thực tế trường, khối)

Không phải mở chuyên đề là nói tràn lan những gì mà thay

sách đã đưa ra, không phải đề cập đến các nội dung của một môn

mà phải biết lựa chọn mảng đề tài. Muốn làm được điều đó thì Ban

5

giám hiệu, khối chuyên môn phải theo dõi sát sao việc dạy học của

giáo viên, học sinh thông qua các tiết dự giờ, thao giảng, các buổi

sinh hoạt chuyên môn để nắm bắt được những khó khăn, vướng

mắc ở khâu nào, sử dụng phương pháp dạy học ra sao? Tổ chức các

hình thức cho học sinh học thế nào? Từ đó phân tích, tổng hợp và

rút ra những tồn tại phổ biến để làm cơ sở cho chọn đề tài thích

hợp. Cũng có khi lựa chọn đề tài cho chuyên đề nên mạnh dạn để

cho tổ khối đề nghị, vì có như thế mới có được những đề tài thiết

thực, sát sườn với giáo viên.

Chẳng hạn ở trường tôi, trong quá trình theo dõi, tôi nhận thấy

giáo viên còn lúng túng trong việc dạy luyện nói cho học sinh ở lớp

1, xây dựng nề nếp lớp trong học tập, nên đã tổ chức chuyên đề đưa

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang