Tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm: “Tổ chức hoạt động chuyên đề trong trường trung học cơ sở”

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1074     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm: “Tổ chức hoạt động chuyên đề trong trường trung học cơ sở” - tài liệu, sách iDoc.VnLý luận: Mục tiêu giáo dục Tiểu học được xác định trong điều 27 của luật giáo dục “ Giáo dục Tiểu học nhằm g
1
Sáng kiến kinh nghiệm: “T chức hoạt động chuyên đ trong
trường trung học cơ sở”
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1.1 Lý lun:
Mục tiêu giáo dục Tiểu học được xác định trong điều 27 ca
luật giáo dục Giáo dục Tiểu hc nhằm giúp học sinh hình thành
những sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài vđạo
đức, t tuệ, phẩm chất thẩm mỹ và các k năng cơ bản để hc sinh
tiếp tục học Trung học sở”. Chính vì thế, giáo dục Tiểu học là
cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Do vậy, người
Giáo viên Tiểu học vị trí, vai trò quan trng, góp phần quyết
định trong trong việc thực hiện hoạt động dạy và hc có chất lượng.
do đó, người quản giáo dục phải đặt nhiệm vụ dạy tốt lên
hàng đầu. Có thế thì thế hệ học sinh được đào to mới được
những kiến thức, kỹ năng, phát triển toàn diện đạo đức tốt.
Muốn đạt được mc tiêu này, trước hết người quản cần phải
nâng cao tay ngh chuyên môn cho đội ngũ người Thầy. rất
nhiều con đường để bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên như : cử
2
giáo viên đi học lớp đại hc, cao đẳng, lớp thay sách, lớp d án
phát triển giáo viên, thao giảng khối, chuyên đề…Trong đó l
hoạt động chuyên đề là hoạt động mũi nhọn vì giải quyết được
những vướng mắc về mặt lý luận và thực tiễn của vấn đnảy sinh
trong quá trình thực hiện mục tiêu của nhà trường. Với mục đích
nâng cao chất ợng Trò, thot động chuyên đề không ththiếu
được trong việc nâng cao chất lượng người Thầy.
1.2 Thực tiễn :
Từ năm 2002-2003 đến nay, Bộ Giáo dục đào tạo đã tiến hành
thay sách giáo khoa các lớp cấp Tiểu học phù hợp với yêu cầu
phát triển mi của xã hi. Nhìn chung, chương trình giáo dục đã coi
trọng thực hành, vận dụng chương trình tinh giảm, tập trung vào
các k năng, kiến thức cơ bản và thiết thực, tích hợp được nhiều
mặt giáo dục. Giáo viên ch động lựa chọn ni dung phương
pháp thích hợp với từng đi tượng học sinh. Tuy nhiên, trong q
trình thực hiện giảng dạy thay sách giáo khoa mới thực tế đã cho
thấy nảy sinh những vấn đề cần phải giải quyết, không chỉ dừng lại
người Thầy mà lan tora ngoài xã hội, cần phải biện pháp
khắc phục kịp thời. Vì vậy, hoạt động bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ giáo viên rất cần thiết. Thực hiện hoạt động bồi dưỡng
Liên hệ quảng cáo

3
này thtiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng vấn
đề đặt ra đây, biện pháp nào vừa hiệu quả vừa tiện lợi cho người
giáo viên nhất? Đó chính là hoạt động chuyên đề. Do vậy, phải t
chức chặt chhoạt động này để giáo viên thật sự vận dụng được
phương pháp, hình thức ca chuyên đề, giúp ngưi giáo viên vận
dụng chủ động sáng tạo và đổi mới trong công tác giảng dạy.
1.3 Về bản thân người viết
Theo tôi, công tác nâng cao tay nghcho giáo viên là điều mà
bất cứ nhà quản giáo dục nào cũng quan tâm. Bởi lẽ,yêu cầu xã
hi ngày càng không ngừng đòi hi chất lượng học sinh cao n
người giáo viên cũng kng ngừng nâng cao tay nghề để đáp ứng
nhu cầu đó. Với cách Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác
chuyên môn (năm học 2006-2007) vừa mới được bổ nhiệm, bản
thân tôi cần phải giải quyết một số lúng túng trong việc tổ chức, ch
đạo các hoạt động chuyên môn của trường. Trong suốt năm học
qua, tôi đã cùng vi Hiệu trưởng tổ chức một số chuyên đề nhưng
khi tổng kết thì vn còn đôi chỗ chưa được như mong muốn. Thế
nhưng, trong tổ chức chỉ đạo hoạt động chuyên môn thực tế tôi
nhận thấy những khó khăn :
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sáng kiến kinh nghiệm: “Tổ chức hoạt động chuyên đề trong trường trung học cơ sở”
Lý luận: Mục tiêu giáo dục Tiểu học được xác định trong điều 27 của luật giáo dục “ Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, phẩm chất thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở”.
Nội dung trích xuất từ tài liệu

1

Sáng kiến kinh nghiệm: “Tổ chức hoạt động chuyên đề trong

trường trung học cơ sở”

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

1.1 Lý luận:

Mục tiêu giáo dục Tiểu học được xác định trong điều 27 của

luật giáo dục “ Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành

những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo

đức, trí tuệ, phẩm chất thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh

tiếp tục học Trung học cơ sở”. Chính vì thế, giáo dục Tiểu học là

cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Do vậy, người

Giáo viên Tiểu học có vị trí, vai trò quan trọng, góp phần quyết

định trong trong việc thực hiện hoạt động dạy và học có chất lượng.

Vì lý do đó, người quản lý giáo dục phải đặt nhiệm vụ dạy tốt lên

hàng đầu. Có thế thì thế hệ học sinh được đào tạo mới có được

những kiến thức, kỹ năng, phát triển toàn diện và có đạo đức tốt.

Muốn đạt được mục tiêu này, trước hết người quản lý cần phải

nâng cao tay nghề chuyên môn cho đội ngũ người Thầy. Có rất

nhiều con đường để bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên như : cử

2

giáo viên đi học lớp đại học, cao đẳng, lớp thay sách, lớp dự án

phát triển giáo viên, thao giảng khối, chuyên đề…Trong đó có lẽ

hoạt động chuyên đề là hoạt động mũi nhọn vì nó giải quyết được

những vướng mắc về mặt lý luận và thực tiễn của vấn đề nảy sinh

trong quá trình thực hiện mục tiêu của nhà trường. Với mục đích

nâng cao chất lượng Trò, thì hoạt động chuyên đề không thể thiếu

được trong việc nâng cao chất lượng người Thầy.

1.2 Thực tiễn :

Từ năm 2002-2003 đến nay, Bộ Giáo dục đào tạo đã tiến hành

thay sách giáo khoa ở các lớp ở cấp Tiểu học phù hợp với yêu cầu

phát triển mới của xã hội. Nhìn chung, chương trình giáo dục đã coi

trọng thực hành, vận dụng chương trình tinh giảm, tập trung vào

các kỹ năng, kiến thức cơ bản và thiết thực, tích hợp được nhiều

mặt giáo dục. Giáo viên chủ động lựa chọn nội dung và phương

pháp thích hợp với từng đối tượng học sinh. Tuy nhiên, trong quá

trình thực hiện giảng dạy thay sách giáo khoa mới thực tế đã cho

thấy nảy sinh những vấn đề cần phải giải quyết, không chỉ dừng lại

ở người Thầy mà lan toả ra ngoài xã hội, cần phải có biện pháp

khắc phục kịp thời. Vì vậy, hoạt động bồi dưỡng chuyên môn

nghiệp vụ giáo viên là rất cần thiết. Thực hiện hoạt động bồi dưỡng

3

này có thể tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng vấn

đề đặt ra ở đây, biện pháp nào vừa hiệu quả vừa tiện lợi cho người

giáo viên nhất? Đó chính là hoạt động chuyên đề. Do vậy, phải tổ

chức chặt chẽ hoạt động này để giáo viên thật sự vận dụng được

phương pháp, hình thức của chuyên đề, giúp người giáo viên vận

dụng chủ động sáng tạo và đổi mới trong công tác giảng dạy.

1.3 Về bản thân người viết

Theo tôi, công tác nâng cao tay nghề cho giáo viên là điều mà

bất cứ nhà quản lý giáo dục nào cũng quan tâm. Bởi lẽ,yêu cầu xã

hội ngày càng không ngừng đòi hỏi chất lượng học sinh cao nên

người giáo viên cũng không ngừng nâng cao tay nghề để đáp ứng

nhu cầu đó. Với tư cách Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác

chuyên môn (năm học 2006-2007) vừa mới được bổ nhiệm, bản

thân tôi cần phải giải quyết một số lúng túng trong việc tổ chức, chỉ

đạo các hoạt động chuyên môn của trường. Trong suốt năm học

qua, tôi đã cùng với Hiệu trưởng tổ chức một số chuyên đề nhưng

khi tổng kết thì vẫn còn đôi chỗ chưa được như mong muốn. Thế

nhưng, trong tổ chức chỉ đạo hoạt động chuyên môn thực tế tôi

nhận thấy những khó khăn :

4

Đa số giáo viên trường tôi chưa qua thay sách lớp và giáo sinh

mới mà công tác tập huấn đã qua 5 năm nên chủ yếu là bồi dưỡng

tại trường.

Điều kiện thoát ly nhà trường để học tập còn quá khó khăn do

ngoài công tác chuyên môn, người giáo viên còn phải nhiều phần lo

toan cho cuộc sống bản thân và gia đình.

Một số giáo viên đã lớn tuổi nên việc tập trung đi học thực

chất chưa phù hợp.

Từ lý do đó, tôi thấy hoạt động chuyên đềkhông những là mũi

nhọn mà còn là một hoạt động phù hợp và hiệu quả nhất hiện nay

trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ. Do đó người

quản lý cần quan tâm đến hoạt động này thì mới thưc hiện thành

công mục tiêu của nhà trường. Ở đây, tôi xin chia sẻ một số kinh

nghiệm mở chuyên đề ở trường Tiểu học.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ:

Bước 1: Chọn đề tài ( Phù hợp với thực tế trường, khối)

Không phải mở chuyên đề là nói tràn lan những gì mà thay

sách đã đưa ra, không phải đề cập đến các nội dung của một môn

mà phải biết lựa chọn mảng đề tài. Muốn làm được điều đó thì Ban

5

giám hiệu, khối chuyên môn phải theo dõi sát sao việc dạy học của

giáo viên, học sinh thông qua các tiết dự giờ, thao giảng, các buổi

sinh hoạt chuyên môn để nắm bắt được những khó khăn, vướng

mắc ở khâu nào, sử dụng phương pháp dạy học ra sao? Tổ chức các

hình thức cho học sinh học thế nào? Từ đó phân tích, tổng hợp và

rút ra những tồn tại phổ biến để làm cơ sở cho chọn đề tài thích

hợp. Cũng có khi lựa chọn đề tài cho chuyên đề nên mạnh dạn để

cho tổ khối đề nghị, vì có như thế mới có được những đề tài thiết

thực, sát sườn với giáo viên.

Chẳng hạn ở trường tôi, trong quá trình theo dõi, tôi nhận thấy

giáo viên còn lúng túng trong việc dạy luyện nói cho học sinh ở lớp

1, xây dựng nề nếp lớp trong học tập, nên đã tổ chức chuyên đề đưa

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 218 Lượt xem: 68379
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 730 Lượt xem: 66889
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65334
Có thể bạn quan tâm