Tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6406     Tải về: 22     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1 - tài liệu, sách iDoc.VnSáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1,Trong cộng cuộc đổi mới giáo dục và thực hiện nghiêm túc chủ chương chính sách của đảng và nhà nước nói chung của ngành giáo dục…
background image

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1. 

 

Sáng kiến kinh nghiệm  

Tên đề t

ài: 

Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1. 

I- Lý do chọn đề tài:  

Trong cộng cuộc đổi mới giáo dục và thực hiện nghiêm túc chủ chương chính sách 

của đảng và nhà nước nói chung của ngành giáo dục nói riêng về việc nói không 

với tiêu cực và bệnh thành tích từ năm học 2006-2007 đã thể hiện rất rõ.Theo 

thống kê trên toàn quốc nói chung và của các trường tiểu học nói riêng đã có biết 

bao học sinh ở lại lớp và học sinh yếu kém ngồi nhầm chỗ. Học sinh bỏ học do 

quá yếu không theo học được . Điều đó khiến tôi rất trăn trở làm thế nào để nâng 

cao chất lượng học sinh yếu kém giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản ngay từ 

đầu lớp 1 bởi lớp 1 là nền móng  cho sự phát triển của học sinh sau này v ới lớp 1 

đi ều quan trọng nhất là đọc, viết được có đọc được tốt học sinh mới hiểu được nội 

background image

dung văn bản và lên lớp trên học sinh mới học tốt được các môn học khác .Mà từ 

xưa các nhà trường nói chung trường TH-KQ nói riêng chỏ chú trọng tổ chức bồi 

dưỡng thêm cho học sinh giỏi mà chưa tổ chức phụ đạo riêng cho đối tượng học 

sinh yếu kém chính vì lẽ đó bản thân mỗi giáo viên chủ nhiệm phải có biện pháp 

để phụ đạo học sinh yếu của lớp mình . Vì vậy tôi đã chọn đề tài này 

II -Cơ sở nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu 

1. 

1. Phạm vi và thời gian của đề tài  

2. 

đề tài này được áp dụng trong tất cả các giờ tiếng việt ở lớp 1 . Trong thời 

gian 1 năm tại trường tiểu học Kim Quan -Thạch Thất- Hà Tây 

3. 

Cơ sở nghiên cứu. Nghiên cứu các vấn đề có lien quan đến rèn đọc cho học 

sinh lớp 1 

4. 

Đề xuất 1 số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1 

5. 

Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu về rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1 

1. 

Các phương pháp nghiên cứu 

 

Phương pháp điều tra 

 

Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 

 

Phương pháp thực nghiệm khoa học giáo dục 

 

Phương pháp nghiên cứu sản phẩm 

Phần  II :Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 

background image

Néi dung cña ®Ò tµi

 

I)Thực trạng ,tình hình qua khảo sát điều tra 

Vào đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát nhỏ trong lớp 1b Trường tiểu học Kim 

Quan Với nội dung sau : 

 

Tìm hiểu số học sinh đi học mẫu giáo và số học sinh không đi học mẫu giáo 

hoặc đi học không đều .tìm hiểu lý do học sinh không đi học mẫu giáo . 

 

Kiểm tra sự sự nắm bắt , nhận diện chữ cái đã học trong trường mầm non . 

kết quả thu được như sau 

Như vậy tỉ lệ h/s nhận diện 1 cách chắc chắn chính xác bảng chữ cái quá thấp dẫn 

đến kết qủa học còn chưa cao . 

1 trog những lí do dễ thấy là vì các em chưa được sự quan tâm của gia đình . Các 

em chưa chăm chỉ học . Vì vậy là giáo viên chúng ta phải biết được đặc điêm tình 

hình của từng đối tượng phát huy những mặt tích cực  của học sinh . Tổ chức tiết 

dạy sao cho các em luôn luôn cảm thấy nhẹ nhàng và thích thú . Giáo viên phải 

gần gũi yêu thương đọng viên kịp thời để học sinh thích học . 

Nhận thức rõ điều này thấy rõ được những khó khăn cơ bản tôi  đã thực hiện 1 số 

biện pháp .Rèn cho học sinh lớp 1 để cho học sinh học tốt. 

II Biện pháp 

A/ Biện pháp tác động giáo dục 

-Từ những thực trạng trên tôi đã tiến hành họp phụ huynh học sinh đề nghị và yêu 

cầu thống nhất trang bị đủ sách vở đồ dung cần thiết phục vụ cho môn học 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1

Trong cộng cuộc đổi mới giáo dục và thực hiện nghiêm túc chủ chương chính sách của đảng và nhà nước nói chung của ngành giáo dục nói riêng về việc nói không với tiêu cực và bệnh thành tích từ năm học 2006-2007 đã thể hiện rất rõ.Theo thống kê trên toàn quốc nói chung và của các trường tiểu học nói riêng đã có biết bao học sinh ở lại lớp và học sinh yếu kém ngồi nhầm chỗ. Học sinh bỏ học do quá yếu không theo học được .

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 189 Lượt xem: 61543
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54434
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54282
Có thể bạn quan tâm