Chia sẻ Download
Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm môn tìm hiểu môi trường mẫu giáo 4-5 tuổi – con cá
/2 trang
Thành viên idoc2012

Sáng kiến kinh nghiệm môn tìm hiểu môi trường mẫu giáo 4-5 tuổi – con cá

- 12 tháng trước
1,437
Báo lỗi

CON CÁ I. Yêu cầu: - Cho trẻ quan sát 2 – 3 loại cá và rút ra những điểm giống nhau (đều có đầu, mắt, mang, vây, đuôi… sống ở dưới nước, biết bơi và đớp mồ …) và khác nhau (màu sắc, hình dạng, kích thước…) của những con cá đó. - Cho trẻ biết các bộ phận: mang, vây, đuôi… phù hợp với điều kiện sống dưới nước của cá. - Cho trẻ biết cá có nhiều loại khác nhau và ích lợi của cá. II. Chuẩn bị: - 2 – 3 con cá đang bơi trong nước thuộc loại khác nhau. - Tranh một số loại cá. III. Cách tiến hành: 1) Cho trẻ đọc bài thơ “Con cá vàng” hoặc hát bài “Cá vàng bơi”

Nội dung
Microsoft Word - skkn mam non _32_.doc

Sáng kiến kinh nghiệm môn tìm hiểu môi trường mẫu giáo 4-5 tuổi – con cá

CON CÁ

I. Yêu cầu:

- Cho trẻ quan sát 2 – 3 loại cá và rút ra những điểm giống nhau (đều có đầu, mắt,

mang, vây, đuôi… sống ở dưới nước, biết bơi và đớp mồ …) và khác nhau (màu

sắc, hình

dạng, kích thước…) của những con cá đó.

- Cho trẻ biết các bộ phận: mang, vây, đuôi… phù hợp với điều kiện sống dưới

nước của cá.

- Cho trẻ biết cá có nhiều loại khác nhau và ích lợi của cá.

II. Chuẩn bị:

- 2 – 3 con cá đang bơi trong nước thuộc loại khác nhau.

- Tranh một số loại cá.

III. Cách tiến hành:

1) Cho trẻ đọc bài thơ “Con cá vàng” hoặc hát bài “Cá vàng bơi”

2) Cho trẻ quan sát 2 – 3 con cá thật đă chuẩn bị và Cô giáo gợi hỏi để trẻ gọi tên

từng con cá.

- Cô giáo cho cá ăn và gợi hỏi để trẻ nói lên được các từ: cá bơi, cá đớp mồi, sống

ở dưới nước. Chẳng hạn, Cô hỏi: Những con cá này đang làm gì? (bơi), còn con cá

này đang làm gì? (đớp mồi)? những con cá này sống ở đâu?…

- Cô yêu cầu trẻ nhận xét:

+ Những con cá này giống nhau ở những điểm nào?

- Cô có thể gợi hỏi thêm trong những trường hợp cần thiết, như: chúng đều có gì?

đều sống Ở đâu? đều biết làm gì trong nước?

+ Những con cá này khác nhau ở những điểm gì? Tùy thuộc vào sự khác nhau cụ

thể về màu sắc, hình dạng, kích thước mà. Cô gợi ý thêm cho trẻ khi cần thiết.

3) Cô dùng vợt vớt cá lên, cho trẻ nhận xét:

- Cá có bơi được nữa không? Vì sao?

- Nếu cứ để cá trên vợt – không có nước thì cá sẽ như thể nào?

- Sau đó thả cá trở lại nước và hướng cho trẻ nhận xét nhờ những cái gì mà cá bơi

tài thể? (vây, đuôi)

4) Cho trẻ kể tên những con cá khác mà trẻ biết. Khi trẻ kể đến tên loại cá nào, nếu

có tranh, Cô cho cả lớp cùng xem

- Cho trẻ xem những tranh còn lại và cho trẻ gọi tên những con cá đó. Cô hỏi trẻ:

cá để làm gì? (ăn thịt, làm cảnh).

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT