Tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm môn tập làm văn lớp 3 – phương pháp dạy và hình thức luyện tập

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 59649     Tải về: 317     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 19
Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm môn tập làm văn lớp 3 – phương pháp dạy và hình thức luyện tập - tài liệu, sách iDoc.VnA. PHẦN MỞ ĐẦU. I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Tiểu học là cấp học đầu tiên, là nơi các em bước vào ngưỡng cửa tri thứ
Sáng kiến kinh nghiệm môn tập làmn lớp 3 phương pháp dạy và hình
thức luyện tập
A. PHẦN MỞ ĐẦU.
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Tiểu học là cấp học đầu tiên, là nơi các em bước vào ngưỡng cửa tri thức. giai
đoạn này các em được cung cấp hai luồng tri thức thông qua hai môn học chính đó
là: Tiếng Việt và Toán. Mỗi môn học có nhiệm vụ riêng có hướng giáo dục tri
thức riêng, nhưng vẫn tác động qua lại lẫn nhau và cùng với các môn học khác tạo
nên một nền tảng vững vàng cho các cấp bậc sau. Trong đó môn Tiếng Việt cùng
với các môn học khác có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh bốn kĩ năng cơ bản đó
là: “Nghe, nói, đọc, viết”, mà trong môn học này lại có các thành viên cấu thành là
các phân môn: Tập đọc, Luyện từ và câu, Chính tả, Tập làm văn, Kể chuyện…
Trong đó phân môn Tập làm văn là phân môn tính chất tích hợp của các phân
môn khác. Qua tiết Tập làm văn học sinh có khả năng xây dựng một văn bản, đó là
bài nói, bài viết. Nói và viết là những hình thức giao tiếp rất quang trọng, thông
qua đó con người thực hiện quá trình tư duy – chiếm lĩnh tri thức, trao đổi
tưởng, tình cảm, quan điểm, giúp mọi người hiểu nhau, cùng hợp tác trong cuộc
sống lao động. Ngôn ngữ (dưới dạng nói – ngôn bản và dưới dạng viết văn bản )
gi vai trò quang trọng trong sự phát triển xã hội. Chính vì vậy hướng dẫn học
sinh nói đúng và viết đúng là hết sức cần thiết. Nhiệm vụ nặng nề đó phụ thuộc rất
lớn vào việc giảng dạy môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm văn nói
riêng, cụ thể tìm hiểu ở đây là chương trình Tp làm văn lớp 3. Vấn đề đặt ra:
Người giáo viên làm sao để đạy hiệu quả như mong muốn.
Qua thực tế học tập tôi thấy phân môn Tập làm văn là phân môn khó so với các
phân môn khác của môn Tiếng Việt. Do đặt trưng phân môn Tập m văn với mục
tiêu cthể là: Hình thành và rèn luyện cho học sinh khả năng trình bày văn bản
(nói và viết) ở nhiều thể loại khác nhau như: Miêu tả, kchuyện, viết thư, tường
thuật, klại bản tin, tập tổ chức cuộc họp, giới thiệu về mình và những người xung
quanh”. Trong quá trình tham gia các hoạt động học tập này học sinh với vốn kiến
thức còn hạn chế nên thường ngại nói. Nếu bắt buộc phải nói, các em thường đọc
lại bài viết đã chuẩn bị trước. Do đó giờ dạy thường không đạt hiệu quả cao.
Xuất phát từ thực tiễn nhưng vậy tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Dạy Tập làm
văn lớp 3 như thế nào để đáp ứng yêu cầu đổi mới”.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
- Tìm ra những khó khăn trong dạy Tập làm văn ở lớp 3 theo chương trình đổi
mới.
- Nghiên cứu nội dung chương trình sách giáo khoa và hình thức luyện tập (dạy và
học) trong giờ Tập làm văn ở lớp 3 như thế nào ?
- Đưa ra một số biện pháp dạy Tập làm văn lớp 3 theo hướng đổi mới.
- Rút ra bài học cho bản thân.
III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.
- Học sinh lớp 3.
- Hoạt động dạy và học trong giờ Tập làm văn lớp 3.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
- phương pháp phân tích.
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
B. PHẦN NỘI DUNG.
Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN.
Tập làm văn là một trong những phân môn có vị trí quan trọng của môn Tiếng
Liên hệ quảng cáo

Việt. Phân môn này đòi hỏi học sinh phải vận dụng những kiến thức, kĩ năng tổng
hợp từ nhiều phân môn khác như: Học Vần, Tâp viết, Chính tả, Tập đọc, Luyện từ
và câu… Để làm được một bài văn học sinh phải sử dụng cả bốn kĩ năng: “ Nghe,
nói, đọc, viết “. Phải vận dụng những kiến thức về tiếng Việt, về cuộc sống thực
tiễn. Phân môn Tập làm văn rèn luyện cho học sinh các kĩ năng tạo lập văn bản,
trong quá trình lĩnh hội các kiến thức khoa học, góp phần dạy học sinh sử dụng
tiếng Việt trong đời sống sinh hoạt. Vì vậy, Tập làm văn được coi là phân môn có
tính tổng hợp, toàn diện, sáng tạo có liên quan mật thiết đến các môn học khác.
Trên cơ sở nội dung, chương trình phân môn Tập làm văn có rất nhiều đổi mới,
nên đòi hỏi tiết dạy Tập làm văn phải đạt được mục đích cụ thể hơn, rõ nét hơn.
Ngoài phương pháp của thầy, học sinh cần có vốn kiến thức ngôn ngữ về đời sống
thực tế. Chính vì vậy, việc dạy tốt các phân môn khác không chlà nguồn cung
cấp kiến thức mà còn là phương tiện rèn kỹ năng nói, viết, cách hành văn cho học
sinh. Điều này đòi hỏi phân môn Tập làm văn này phải có nhiệm vụ cơ bản sau:
Thứ nhất là giúp cho học sinh sau quá trình luyện tập lâu dài có ý thức nắm được
cách viết và cách nói sáng tạo các văn bản theo nhiều phong cách khác nhau. Thứ
hai là phân môn này góp phần bổ sung kiến thức, rèn luyện tư duy hình thành nhân
cách cho học sinh. Còn nhiều nhiêm vkhác nữa nhưng tôi chỉ nêu hai nhiệm vụ
tôi coi là quan trọnh nhất.
Tóm lại: Dạy phân môn Tập làm văn theo hướng đổi mới phải khích lệ học sinh
tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, biết diễn đạt suy nghĩ của mình thành ngôn
bản, văn bản. Nói cách khác, các phân môn trong môn Tiếng Việt là phương tiện
hỗ trợ cho việc dạy Tập làm văn được tốt hơn.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA, PHƯƠNG PHÁP, QUY
TRÌNH DẠY, VÀ CÁC NH THỨC LUYỆN TẬP PHÂN MÔN TẬP LÀM
VĂN LỚP 3 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI.
1. Nội dung chương trinh sách giáo khoa.
Chương trinh dạy học Tập làm văn lớp 3 bao gồm 35 tiết / năm: trong đó có 31 tiết
thực học, và 4 tiết ôn tập.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Sáng kiến kinh nghiệm môn tập làm văn lớp 3 – phương pháp dạy và hình thức luyện tập
A. PHẦN MỞ ĐẦU. I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Tiểu học là cấp học đầu tiên, là nơi các em bước vào ngưỡng cửa tri thức. giai đoạn này các em được cung cấp hai luồng tri thức thông qua hai môn học chính đó là: Tiếng Việt và Toán. Mỗi môn học có nhiệm vụ riêng có hướng giáo dục tri thức riêng, nhưng vẫn tác động qua lại lẫn nhau và cùng với các môn học khác tạo nên một nền tảng vững vàng cho các cấp bậc sau. Trong đó môn Tiếng Việt cùng với các môn học khác có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh bốn kĩ năng cơ bản đó là: “Nghe, nói, đọc, viết”, mà trong môn học này lại có các thành viên cấu thành là các phân môn: Tập đọc, Luyện từ và câu, Chính tả, Tập làm văn, Kể chuyện… Trong
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 217 Lượt xem: 68239
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 726 Lượt xem: 66454
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65213
Có thể bạn quan tâm