Tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc lớp 2 – ôn tập 3 bài hát “thật là hay, xòe hoa, múa vui”

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1137     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc lớp 2 – ôn tập 3 bài hát “thật là hay, xòe hoa, múa vui” - tài liệu, sách iDoc.VnTuần: 8 Ngày soạn: Tiết: 8 Ngày giảng: Ôn Tập 3 Bài Hát: THẬT LÀ HAY, XÒE HOA, MÚA VUI Phân Biệt Âm Thanh Cao – Thấp,
Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc lớp 2 ôn tập 3 bài hát “thật là hay, xòe
hoa, múa vui”
Tuần: 8 Ngày soạn:
Tiết: 8
Ngày giảng:
Ôn Tập 3 Bài Hát: THT LÀ HAY, XÒE HOA, MÚA VUI
Phân Biệt Âm Thanh Cao Thấp, Dài – Ngắn
I. Yêu Cầu: -Thuộc lời ca của 3 bài hát. Biết hát kết hợp gừ đệm theo phách bài
hát.
-Biểu diễn bài hát
II. Chun bị :
- Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách…)
III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1. n định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong trình ôn các bài hát đã học
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Ôn tp 3 bài hát
1. Ôn bài hát: Thật là hay
- GV đệm đàn cho HS nghe lại giai điệu bài hát,
sau đó hỏi HS nhận biết tên bài hát? Tác giải bài
hát?
- Hướng dẫn HS ôn hát lại bài bằng nhiều hình
thức: Hát tập thể, dãy, nhóm, cá nhân (kết hợp
kiểm tra đánh giá HS trong quá trình ôn hát).
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc
cụ gõ đệm theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca.
- HS nghe và nhận biết tên bài
hát:
+ Thật là hay
+ Tác giả: Hoàng Lân
- HS hát theo hướng dẫn của
GV
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy, t
+ Hát cá nhân
- H. dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa
- GV nhận xét
2. Ôn bài hát: Xoè hoa
- GV treo tranh minh họa cho bài hát, HS nhìn
tranh và đoán tên bài hát
- GV hướng dẫn HS ôn lại bài hát, kết hợp võ tay,
đệm theo tiết tấu lời ca.
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động phụ họa
- Mi vài nhóm lên biểu diễn trước lớp- GV nhận
xét
3. Ôn tập bài hát: Múa vui
- GV bắt giọng cho HS hát ôn lại bài hát (GV đệm
đàn)
- GV gõ tiết tấu lời ca một câu hát trong bài, đ
ố HS
nhận ra đó là câu hát nào trong bài?
- Hướng dẫn cả lớp hát kết hợp vỗ hoặc gõ theo
tiết tấu lời ca.
*Hoạt động 2: Phân biệt âm thanh cao – thấp,
dài – ngắn
1. Phân biệt âm thanh cao thấp
- Hát kết hợp gõ đệm theo
nhịp, phách, tiết tấu lời ca (Sử
dụng các nhạc cụ gõ)
- Hát kết hợp vận động phụ
họa
-
HS xem tranh và đoán tên bài
hát: Xoè hoa (Dân ca Thái)
- HS ôn bài hát theo hướng dẫn
HS hát kết hợp vận động phụ
họa
- HS lên biểu diễn trước lớp
- HS hát tập thể bài Múa vui
theo nhạc
- HS nghe và nh
ận biết tiếu tấu
đó thể hiện cho câu hát nào.
- HS hát và vỗ, gõ theo tiết tấu
lời ca
(Tập thể, từng nhóm)
- HS nghe và nhận biết:
+ Âm 1 cao hơn âm 2
Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc lớp 2 – ôn tập 3 bài hát “thật là hay, xòe hoa, múa vui”
Tuần: 8 Ngày soạn: Tiết: 8 Ngày giảng: Ôn Tập 3 Bài Hát: THẬT LÀ HAY, XÒE HOA, MÚA VUI Phân Biệt Âm Thanh Cao – Thấp, Dài – Ngắn I. Yêu Cầu: -Thuộc lời ca của 3 bài hát. Biết hát kết hợp gừ đệm theo phách bài hát. -Biểu diễn bài hát II. Chuẩn bị : - Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách…) III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu: 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong trình ôn các bài hát đã học 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1: Ôn tập 3 bài hát 1. Ôn bài hát: Thật là hay - HS nghe và nhận biết tên bài hát: + Thật là hay - GV đệm đàn cho HS nghe lại
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - skkn lop 2 _29_.doc

Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc lớp 2 – ôn tập 3 bài hát “thật là hay, xòe

hoa, múa vui”

Tuần: 8 Ngày soạn:

Tiết: 8

Ngày giảng:

Ôn Tập 3 Bài Hát: THẬT LÀ HAY, XÒE HOA, MÚA VUI

Phân Biệt Âm Thanh Cao – Thấp, Dài – Ngắn

I. Yêu Cầu: -Thuộc lời ca của 3 bài hát. Biết hát kết hợp gừ đệm theo phách bài

hát.

-Biểu diễn bài hát

II. Chuẩn bị :

- Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc

- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách…)

III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:

1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn

2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong trình ôn các bài hát đã học

3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

*Hoạt động 1: Ôn tập 3 bài hát

1. Ôn bài hát: Thật là hay

- GV đệm đàn cho HS nghe lại giai điệu bài hát,

sau đó hỏi HS nhận biết tên bài hát? Tác giải bài

hát?

- Hướng dẫn HS ôn hát lại bài bằng nhiều hình

thức: Hát tập thể, dãy, nhóm, cá nhân (kết hợp

kiểm tra đánh giá HS trong quá trình ôn hát).

- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc

cụ gõ đệm theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca.

- HS nghe và nhận biết tên bài

hát:

+ Thật là hay

+ Tác giả: Hoàng Lân

- HS hát theo hướng dẫn của

GV

+ Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy, tổ

+ Hát cá nhân

- H. dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa

- GV nhận xét

2. Ôn bài hát: Xoè hoa

- GV treo tranh minh họa cho bài hát, HS nhìn

tranh và đoán tên bài hát

- GV hướng dẫn HS ôn lại bài hát, kết hợp võ tay,

gõ đệm theo tiết tấu lời ca.

- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động phụ họa

- Mời vài nhóm lên biểu diễn trước lớp- GV nhận

xét

3. Ôn tập bài hát: Múa vui

- GV bắt giọng cho HS hát ôn lại bài hát (GV đệm

đàn)

- GV gõ tiết tấu lời ca một câu hát trong bài, đố HS

nhận ra đó là câu hát nào trong bài?

- Hướng dẫn cả lớp hát kết hợp vỗ hoặc gõ theo

tiết tấu lời ca.

*Hoạt động 2: Phân biệt âm thanh cao – thấp,

dài – ngắn

1. Phân biệt âm thanh cao – thấp

- Hát kết hợp gõ đệm theo

nhịp, phách, tiết tấu lời ca (Sử

dụng các nhạc cụ gõ)

- Hát kết hợp vận động phụ

họa

- HS xem tranh và đoán tên bài

hát: Xoè hoa (Dân ca Thái)

- HS ôn bài hát theo hướng dẫn

HS hát kết hợp vận động phụ

họa

- HS lên biểu diễn trước lớp

- HS hát tập thể bài Múa vui

theo nhạc

- HS nghe và nhận biết tiếu tấu

đó thể hiện cho câu hát nào.

- HS hát và vỗ, gõ theo tiết tấu

lời ca

(Tập thể, từng nhóm)

- HS nghe và nhận biết:

+ Âm 1 cao hơn âm 2

- GV đàn hai âm có độ dài bằng nhau nhưng cao

độ khác nhau. Hỏi HS nhận xét âm nào cao hơn,

âm nào thấp?

2. Phân biệt âm thanh dài – ngắn

- GV đàn hai âm có cao độ bằng nhau nhưng độ

dài khác nhau ?. Hỏi âm nào dài, âm nào ngắn?

Âm nào cao hơn?- GVnhận xét

*Củng cố – Dặn dò

- Cho HS ôn lại một bài hát đã ôn.

- Cuối cùng, GV nhận xét, dặn dò

+ Hai âm dài bằng nhau

- HS nghe và nhận biết

+ Âm 1 dài hơn âm 2

+ Hai âm có cao độ bằng nhau

- HS ôn hát theo hướng dẫn

của GV.

- HS lắng nghe, ghi nhớ

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 218 Lượt xem: 68428
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 731 Lượt xem: 67051
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65378
Có thể bạn quan tâm