Thành viên nguyenvantunglam

Sáng kiến kinh nghiệm: “ Hiệu Trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức thi đua và phong trào quần chúng”

- 11/04/2011
Chia sẻ
/19 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (19 trang)
Thành viên nguyenvantunglam

Sáng kiến kinh nghiệm: “ Hiệu Trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức thi đua và phong trào quần chúng”

- 11/04/2011
12,363
Báo lỗi

Tổ chức Công đoàn có vai trò quan trọng trong nhà trường , tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Hiệu trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhà trường. Công đoàn trường học là tổ chức chính trị quần chúng là trung tâm của khối đoàn kết nhất trí , tập hợp lực lượng của toàn cơ quan tham gia quản lý mọi hoạt động trong nhà trường phát huy tinh thần tập thể tự chủ sáng tạo trong công tác chuyên môn để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Hội nghị CBCCđã ký kết giữa nhà trường và Công đoàn .

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang