Tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Đổi mới phương pháp dạy học môn TNXH

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5624     Tải về: 47     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 31
Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Đổi mới phương pháp dạy học môn TNXH - tài liệu, sách iDoc.VnSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Đổi mới phương pháp dạy học môn TNXH,Tự nhiên và xã hội là một môn học cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban đầu về các sự vật, sự kiện hiện tượng trong…
background image

 

 

 

 

 

Sáng kiến kinh nghiệm  

 

Đề Tài 

Đổi mới phương pháp dạy 

học môn TNXH 

background image

  

 

 

SÁNG KIẾN  KINH NGHIỆM 

Đổi mới phương pháp dạy học môn TNXH

 

 

Phần I: Phần Mở đầu 

1. Lý do chọn chuyên đề: 

Tự nhiên và xã hội là một môn học cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban 

đầu  về  các  sự  vật,  sự  kiện  hiện  tượng  trong  tự  nhiên,  xã  hội  với  mối  quan  hệ  trong  đời  sống 

thực tế của con người. Trong chương trình Tiểu học, cùng với Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và 

Xã hội trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản của bậc học, góp phần bồi dưỡng 

phẩm chất, nhân cách toàn diện của con người. 

 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền giáo dục nước nhà, chương trình giáo dục 

bậc Tiểu học đã thực hiện đổi mới Sách giáo khoa và nội dung chương trình dạy học ở các lớp, 

các môn học nói chung và môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 nói riêng. Chương trình đã được xây 

dựng theo quan điểm tích hợp. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với quy luật nhận thức của 

con người. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. 

 

Thực  hiện  tốt  mục  tiêu  đổi  mới  của  môn  Tự  nhiên  và  Xã  hội,  người  giáo  viên 

phải thực hiện đổi mới các phương pháp dạy học sao cho học sinh là người chủ động, nắm bắt 

kiến thức của  môn  học  một cách tích cực sáng tạo  góp phần hình thành phương pháp  và nhu 

cầu  tự  học,  tự  phát  hiện  tự  giải  quyết  các  tình  huống  có  vấn  đề  đặt  ra  trong  bài  học.  Từ  đó 

chiếm lĩnh nội dung mới của bài học, môn học. 

background image

  

 

 

  

Từ thực tế giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội ở trường Tiểu học Đằng Hải, đáp 

ứng yêu cầu đổi mới nội dung Sách giáo khoa và phương pháp dạy học để tìm ra những biện 

pháp  tối  ưu  nhất  góp  phần  nâng  cao  chất  lượng  giảng  dạy.  Ban  giám  hiệu  trường  Tiểu  học 

Đằng Hải chỉ đạo khối 2 nghiên cứu và thực hiện chuyên đề: “ Đổi mới phương pháp dạy học 

Tự nhiên và xã hội lớp 2”. 

2. Cở sở lí luận: 

 

Môn  Tự  nhiên  và  xã  hội  là  một  môn  học  mang  tính  tích  hợp  cao.  Tính  hợp  ấy 

được thể hiện ở 3 điểm sau: 

 

+ Chương trình môn Tự nhiên và xã hội xem xét Tự nhiên – con người – xã hội 

trong một thể thống nhất, có mối quan hệ qua lại và tác động lẫn nhau. 

 

+ Các  kiến thức trong chương trình  môn học  Tự nhiên  và xã hội là  kết quả của 

việc tích hợp kiến thức của nhiều ngành khoa học như: Sinh học, Vật lí, Hoá học, Dân số. 

 

+ Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội  có cấu trúc phù hợp với nhận thức của 

học sinh. 

 

Chương trình  môn Tự nhiên  và  Xã hội có cấu trúc đồng tâm phát triển qua các 

lớp, cùng là một chủ đề dạy học nhưng ở lớp 1 kiến thức trang bị sơ giản hơn ở lớp 2 . Và cứ 

như vậy mức độ kiến thức được nâng dần lên ở các lớp cuối cấp. 

 

Tự  nhiên  và  Xã  hội  là  một  môn  học  có  thể  nói  cung  cấp,  trang  bị  cho  học  sinh 

những kiến thức về Tự nhiên và Xã hội trong cuộc sống hàng ngày xảy ra xung quanh các em. 

Các em là chủ thể nhận thức, vậy nên khi  giảng dạy  giáo viên tích cực đổi mới phương pháp 

dạy học cho phù hợp với đặc điểm nhận thức của lứa tuổi học sinh, để có những hoạt động tích 

cực đến quá trình lĩnh hội tri thức của trẻ. Người giáo viên phải thường xuyên có biện pháp tâm 

lí, kích thích học sinh học tập như : khen ngợi tuyên dương, thưởng điểm,… tạo hứng thú cho 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Đổi mới phương pháp dạy học môn TNXH

Tự nhiên và xã hội là một môn học cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban đầu về các sự vật, sự kiện hiện tượng trong tự nhiên, xã hội với mối quan hệ trong đời sống thực tế của con người. Trong chương trình Tiểu học, cùng với Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản của bậc học, góp phần bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách toàn diện của con người. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền giáo dục nước nhà, chương trình giáo dục bậc Tiểu học đã thực hiện đổi mới Sách giáo khoa và nội dung chương trình dạy học ở các lớp, các môn học nói chung và môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 nói riêng.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 188 Lượt xem: 61243
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54116
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54023
Có thể bạn quan tâm