Thành viên idoc2012

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Đổi mới phương pháp dạy học môn TNXH

- 10/04/2012
Chia sẻ
/31 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (31 trang)
Thành viên idoc2012

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Đổi mới phương pháp dạy học môn TNXH

- 10/04/2012
8,397
Báo lỗi

Tự nhiên và xã hội là một môn học cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban đầu về các sự vật, sự kiện hiện tượng trong tự nhiên, xã hội với mối quan hệ trong đời sống thực tế của con người. Trong chương trình Tiểu học, cùng với Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản của bậc học, góp phần bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách toàn diện của con người. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền giáo dục nước nhà, chương trình giáo dục bậc Tiểu học đã thực hiện đổi mới Sách giáo khoa và nội dung chương trình dạy học ở các lớp, các môn học nói chung và môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 nói riêng.

Nội dung
Microsoft Word - biahoa.doc

 

 

Sáng kiến kinh nghiệm

Đề Tài

Đổi mới phương pháp dạy học môn TNXH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đổi mới phương pháp dạy học môn TNXH

Phần I: Phần Mở đầu

1. Lý do chọn chuyên đề:

Tự nhiên và xã hội là một môn học cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban

đầu về các sự vật, sự kiện hiện tượng trong tự nhiên, xã hội với mối quan hệ trong đời sống

thực tế của con người. Trong chương trình Tiểu học, cùng với Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và

Xã hội trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản của bậc học, góp phần bồi dưỡng

phẩm chất, nhân cách toàn diện của con người.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền giáo dục nước nhà, chương trình giáo dục

bậc Tiểu học đã thực hiện đổi mới Sách giáo khoa và nội dung chương trình dạy học ở các lớp,

các môn học nói chung và môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 nói riêng. Chương trình đã được xây

dựng theo quan điểm tích hợp. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với quy luật nhận thức của

con người. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng.

Thực hiện tốt mục tiêu đổi mới của môn Tự nhiên và Xã hội, người giáo viên

phải thực hiện đổi mới các phương pháp dạy học sao cho học sinh là người chủ động, nắm bắt

kiến thức của môn học một cách tích cực sáng tạo góp phần hình thành phương pháp và nhu

cầu tự học, tự phát hiện tự giải quyết các tình huống có vấn đề đặt ra trong bài học. Từ đó

chiếm lĩnh nội dung mới của bài học, môn học.

Từ thực tế giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội ở trường Tiểu học Đằng Hải, đáp

ứng yêu cầu đổi mới nội dung Sách giáo khoa và phương pháp dạy học để tìm ra những biện

pháp tối ưu nhất góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Ban giám hiệu trường Tiểu học

Đằng Hải chỉ đạo khối 2 nghiên cứu và thực hiện chuyên đề: “ Đổi mới phương pháp dạy học

Tự nhiên và xã hội lớp 2”.

2. Cở sở lí luận:

Môn Tự nhiên và xã hội là một môn học mang tính tích hợp cao. Tính hợp ấy

được thể hiện ở 3 điểm sau:

+ Chương trình môn Tự nhiên và xã hội xem xét Tự nhiên – con người – xã hội

trong một thể thống nhất, có mối quan hệ qua lại và tác động lẫn nhau.

+ Các kiến thức trong chương trình môn học Tự nhiên và xã hội là kết quả của

việc tích hợp kiến thức của nhiều ngành khoa học như: Sinh học, Vật lí, Hoá học, Dân số.

+ Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội có cấu trúc phù hợp với nhận thức của

học sinh.

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội có cấu trúc đồng tâm phát triển qua các

lớp, cùng là một chủ đề dạy học nhưng ở lớp 1 kiến thức trang bị sơ giản hơn ở lớp 2 . Và cứ

như vậy mức độ kiến thức được nâng dần lên ở các lớp cuối cấp.

Tự nhiên và Xã hội là một môn học có thể nói cung cấp, trang bị cho học sinh

những kiến thức về Tự nhiên và Xã hội trong cuộc sống hàng ngày xảy ra xung quanh các em.

Các em là chủ thể nhận thức, vậy nên khi giảng dạy giáo viên tích cực đổi mới phương pháp

dạy học cho phù hợp với đặc điểm nhận thức của lứa tuổi học sinh, để có những hoạt động tích

cực đến quá trình lĩnh hội tri thức của trẻ. Người giáo viên phải thường xuyên có biện pháp tâm

lí, kích thích học sinh học tập như : khen ngợi tuyên dương, thưởng điểm,… tạo hứng thú cho

học sinh phát triển ghi nhớ các biểu tượng, khái niệm kiến thức đến từ cả 5 giác quan nghe,

nhìn sờ mó, nếm, ngửi. Vì thế giáo viên cần thay đổi hình thức tổ chức hoạt động làm phong

phú các hoạt động học tập, tăng cường phương pháp phát triển khả năng quan sát tri giác của

học sinh để giúp các em chủ động tiếp thu tri thức, hiểu bài nhanh, khắc sâu và nhớ lâu kiến

thức bài học.

Tóm lại: Việc thay đổi các phương pháp dạy học cho phù hợp với nội dung chương

trình và đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp học, nội dung học tập của môn học cần

phải đi song song với quá trình tri giác, chú ý, tư duy của học sinh.

3. Cơ sở thực tiễn.

a. Thuận lợi.

* Giáo viên

- Với chương trình thay sách, giáo viên được hướng dẫn cách xây dựng thiết kế bài học

theo hướng mới có phân chia từng hoạt động cụ thể, rõ ràng, có chỉ dẫn các phương pháp theo

từng chủ đề.

- Giáo viên được học tập các chuyên san, tham gia dự các chuyên đề của trường bạn.

- Cùng với việc đổi mới nội dung chương trình ở lớp 2, môn Tự nhiên và Xã hội là một

môn học được thay đổi nhiều, về nội dung chương trình và cấu trúc sách giáo khoa, vì nó

được xây dựng theo hướng tích hợp cả môn giáo dục sức khoẻ trước đây. Nội dung kiến thức

tích hợp đã tránh được sự trùng lặp về hình thức, giảm thời lượng học tập của học sinh.

* Học sinh:

- Học sinh luôn say mê học hỏi, tìm tòi, tìm hiểu thế giới Tự nhiên, Xã hội và thế giới

con người quanh các em với những câu hỏi: Tại sao lại thế? Đó là ai? Như thế nào? Vì sao?

b. Khó khăn.

* Giáo viên: Trong trường Tiểu học của chúng ta hiện nay, mặc dù thời gian biểu, cũng

như phân lượng thời gian số tiết cho các môn học rất rõ ràng, nhưng ở môn Tự nhiên và Xã hội

nhiều khi giáo viên coi là môn phụ. Bởi vì khối lượng kiến thức Toán, Tiếng Việt rất nhiều nên

Tự nhiên và Xã hội bị lấn lướt và cắt giảm thời lượng.

- Giáo viên còn thiếu kinh nghiệm với cách tổ chức hoạt động tích cực cho trò lĩnh hội

kiến thức. Hoặc có tổ chức thì còn lúng túng, mất thời gian, còn qua loa đại khái. Học sinh còn

bỡ ngỡ, rụt rè chưa quen với các hoạt động mới hoặc quá phấn khích gây mất trật tự trong lớp

học.

- Một số giáo viên chúng ta chưa coi trọng thiết bị dạy học của bộ môn hoặc ngại dùng,

có chuẩn bị song thao tác còn vụng về, lúng túng.Do vậy khiến các em không thích thú với

môn học, hiệu quả giờ học không cao.

- Sự hiểu biết của giáo viên còn hạn chế, ít cập nhật thông tin về sự phát triển của Khoa

học kỹ thuật.

Chính vì vậy, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

là vấn đề nóng bỏng, bức xúc, cần thiết để giáo viên bắt nhịp với việc đổi mới chung của

ngành giáo dục và cũng chính là để học sinh chủ động trong học tập có phương pháp, tự

chiễm lĩnh, tự tìm kiếm kiến thức mới tốt trở thành những người năng động sáng tạo, làm

bước đà để học sinh thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của Xã Hội, của Khoa học

công nghệ.

Những vấn đề trăn trở và tồn tại trên là động cơ thúc đẩy chúng tôi nghiên cứu

thực tế giảng dạy, tìm tòi tham khảo sách báo, tạp chí, chuyên san để bắt tay xây dựng

chuyên đề: “ Đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội Lớp 2.”

Phần II: Giải quyết vấn đề

I/ Nội dung chương trình môn Tự nhiên và Xã hội.

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội được chioa làm 2 giai đoạn.

* Giai đoạn 1: Từ lớp 1 đến lớp 3.

Học sinh được trang bị những kiến thức sơ giản ban đầu về con người và sức khoẻ, về

thế giới tự nhiên và xã hội quanh các em.

Lớp 1: Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội đã được thay đổi theo hướng tích cực cả

nội dung của môn giáo dục sức khoẻ từ năm học 2002 – 2003. chương trình gồm 35 bài (32 bài

học và 3 bài ôn tập) được chia làm 3 chủ đề: Con người và sức khoẻ; Xã hội ; Tự nhiên ; Khi

học sinh học xong lớp 1 học sinh biết:

+ Sơ lược về cơ thể con người, cách giữ gìn vệ sinh cá nhân và vui chơi an toàn.

+ Các thành viên của gia đình và lớp học.

+ Quan sát một số cây cối, con vật và sự thay đổi của thời tiết.

Thời lượng học tập được phân phối của lớp 1 là 1 tiết / tuần.

Lớp 2: Tiếp nối chương trình môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, môn Tự nhiên và Xã hội

lớp 2 cũng được xây dựng theo hướng tích hợp nội dung kiến thức của môn giáo dục sức khoẻ.

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 gồm 35 bài tương ứng với 35 tiết, trong đó có 31

bài học mới và 4 tiết ôn tập, được phân phối theo 3 chủ đề: Con người và sức khoẻ; TN; XH.

* Chủ đề: Con người và sức khoẻ (10 bài)

+ Cơ quan vận động (cơ xương và khớp xương; một số cử động vận động; phòng chống

cong vẹo cột sống; tập thể dục và vận động thường xuyên để cơ và xương phát triển)

+ Cơ quan tiêu hoá (nhận biết trên sơ đồ, vai trò của từng cơ quan trong hệ tiêu hoá; ăn

sạch, uống sạch, phòng nhiễm giun).

* Chủ đề xã hội (13 bài)

+ Gia đình: Công việc của các thành viên trong gia đình; cách bảo quản và sử dụng một

số đồ dùng trong nhà; giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở và khu vệ sinh, chuồng gia súc,

an toàn khi ở nhà, phòng tránh ngộ độc.

+ Trường học: Các thành viên trong nhà trường và công việc của họ; cơ sở vật chất của

nhà trường; giữ vệ sinh trường học, an toàn khi ở trường,

+ Huyện hoặc Quận nơi đang sống: cảnh quan tự nhiên, nghề chính của nhân dân, các

đường giao thông, các phương tiện giao thông; một số biển báo giao thông; an toàn giao thông

(quy tắc đi những phương tiện giao thông công cộng).

* Chủ đề tự nhiên (12 bài)

+ Thực vật và động vật: Một số cây cối và một số con vật sống trên mặt đất, dưới nước,

trên không.

+Bầu trời ban ngày và ban đêm: Mặt trời, cách tìm phương hướng bằng Mặt trời; Mặt

trăng và các vì sao.

Sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 được chia làm 3 chủ đề, với mọi chủ đề

được phân bằng những dải màu khác, sách có kênh hình chiếm ưu thế đã thực sự là nội dung

học tập chính. Những hình ảnh trong sách giáo khoa đúng vai trò kép, vừa làm nhiệm vụ cung

cấp thông tin, vừa làm nhiệm vụ chỉ dẫn học tập. Kênh chữ ngắn gọn chủ yếu là các lệnh đưa ra

một cách ngắn gọn xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ. Với một số bài khó như bài 6 (sự tiêu hoá thức

ăn), bài 31 (Mặt trời), … kênh chữ xuất hiện với vai trò cung cấp thông tin. Cách trình bày một

bài và các “lệnh” chỉ dẫn cho học sinh một chuỗi các trình tự học tập như quan sát thực hành,

liên hệ thực tế và trả lời để học sinh chiếm lĩnh kiến thức mới.

Tóm lại: Nội dung kiến thức trong toàn bộ Tự nhiên và Xã hội lớp 2 được phát triển

theo nguyên tắc từ gần đến xa, dẫn dắt học sinh mở rộng vốn hiểu biết từ bản thân đến gia

đình, trường học, từ cuộc sống xã hội xung quanh đến thiên nhiên rộng lớn, từ những cây

cối, con vật thường gặp đến Mặt trời, Mặt trăng và các vì sao.

Lớp 3: Nội dung chương trình Tự nhiên và Xã hội lớp 3 có 3 chủ đề gồm 70 tiết của 35

tuần. Trong đó có 63 bài học mới và 7 bài ôn tập được phân phối:

- Con người và sức khoẻ: 16 bài mới và 2 bài ôn tập.

- Xã hội: 18 bài mới và 3 bài ôn tập, kiểm tra.

- Tự nhiên: 29 bài mới và 2 bài ôn tập kiểm tra.

Cũng như các sách Tự nhiên và Xã hội lớp 1, 2, nội dung kiến thức trong toàn bộ sách

Tự nhiên và Xã hội lớp 3 được phát triển theo nguyên tắc từ gần đến xa, dẫn dắt học sinh mở

rộng vốn hiểu biết từ bản thân đến gia đình, trường học, từ cuộc sống xã hội xung quanh đến

thiên nhiên rộng lớn, từ những cây cối, con vật thường gặp đến mặt trời, trái đất và mặt trăng.

Nội dung kiến thức trong chủ đề đều được tích hợp nội dung giáo dục sức khoẻ một

cách hợp lý nhuần nhuyễn; đi từ sức khoẻ cá nhân trong chủ đề con người và sức khoẻ đến sức

khoẻ cộng đồng trong chủ đề xã hội và sức khoẻ môi trường trong chủ đề Tự nhiên.

* Giai đoạn 2: ( lớp 4, 5)

Môn Tự nhiên và Xã hội được chia làm 3 phân môn: Môn khoa học; môn Địa lí; môn

Lịch sử. Các phân môn này cũng tương đương với các môn học khác trong chương trình tiểu

học. Mặc dù được chia làm 3 phân môn riêng, song khoa học, lịch sử, địa lí đều cung cấp cho

học sinh kiến thức về Tự nhiên và Xã hội, giúp học sinh biết ứng dụng vào thực tế cuộc sống

hàng ngày. Riêng lớp 5 học sinh được học những kiến thức rộng hơn về châu lục và các đại

dương trên thế giới. Thời lượng học tập dành cho môn Tự nhiên và Xã hội lớp 4,5 tương đối

nhiều: 4 tiết / 1 tuần : Khoa học 2 tiết/1tuần ; Lịch sử:1 tiết/1 tuần; Địa lí 1 tiết/1tuần.

II/ Quy trình dạy tiết Tự nhiên và Xã hội Lớp 2

A. Kiểm tra bài cũ: ( 2- 3’)

Giáo viên nêu câu hỏi để kiểm tra kiến thức cũ có liên quan kiến thức của bài mới.

B. Dạy bài mới (28 - 30’)

1. Giới thiệu bài - khởi động (1 -2’)

- Hình thức tổ chức: Giáo viên nêu mục tiêu tiết học hay tổ chức trò chơi, bài hát, điệu

múa hoặc các động tác khởi động.

- Mục đích: Khơi gợi hứng thú học tập, xây dựng động cơ học tập đúng đắn, có mục

đích.

- Yêu cầu giáo viên phải hướng dẫn khéo léo để làm xuất hiện những tình huống có vấn

đề, kích thích trí tò mò, ham học hỏi của học sinh.

2. Tổ chức các hoạt động dạy học (27 - 28’)

* Hoạt động 1: Quan sát hình thành khái niệm kiến thức.

a) Mục tiêu: Học sinh biết được mục đích quan sát, được quan sát trực tiếp có kế hoạch.

Trên cơ sở quan sát học sinh tự rút ra kết luận hoặc kiến thức cần có.

b) Cách tiến hành: Giáo viên sử dụng phương pháp:

+ Quan sát.

+ Thảo luận nhóm.

+ Hỏi đáp.

+ Động não.

* Hoạt động 2: Khai thác vốn sống thực tế - Liên hệ hình thành kĩ năng thái độ.

a) Mục tiêu: Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét thắc mắc, đặt câu hỏi. Biết cách diễn

đạt những hiểu biết của mình về các sự vật hiện tượng đơn giản trong Tự nhiên và Xã hội.

- Kĩ năng tự chăm sóc sức khoẻ cho bản thân, ứng xử hợp lý trong đời sống để

phòng chống một số bệnh tật và tai nạn.

b) Cách tiến hành: Giáo viên sử dụng phương pháp:

+ Quan sát.

+ Thảo luận nhóm.

+ Hỏi đáp.

+ Luyện tập thực hành.

+ Điều tra.

* Hoạt động 3: Trò chơi học tập hoặc làm phiếu bài tập theo yêu cầu.

a) Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức, kĩ năng vừa học.

- Gây hứng thú, xua tan mệt mỏi sau các hoạt động quan sát hình thành kiến thức.

- Tích cực hoá của học sinh.

b) Cách tiến hành: Giáo viên sử dụng phương pháp:

+ Quan sát.

+ Trò chơi.

+ Đóng vai.

+ Điều tra.

Sau mỗi hoạt động giáo viên cần chốt kiến thức, kỹ năng trọng tâm đã cung cấp cho học

sinh.

c) Củng cố dặn dò (2 - 3’)

- Giáo viên nêu 1 - 2 câu hỏi để kiểm tra kiến thức, kĩ năng, thái độ học sinh đã nắm

được qua giờ học.

- Giáo viên nhận xét tiết học.

III/ Các phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2:

Trong quá trình giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2, chúng tôi thấy có thể chia các

phương pháp dạy học thành các nhóm phương pháp sau:

Nhóm 1: Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp động não và phương pháp

nghiên cứu tình huống đóng vai.

- ở phương pháp thảo luận, giáo viên tổ chức đối thoại giữa mình và học sinh hoặc giữa

học sinh với học sinh, nhằm huy động trí tuệ của tập thể, giải quyết một vấn đề do thực tế cuộc

sống đòi hỏi để tìm hiểu hoặc đưa ra những giải pháp, những kiến nghị, những quan niệm mới.

Học sinh giữ vai trò tích cực và chủ động tham gia thảo luận và tranh luận. Giáo viên giữ vai

trò nêu vấn đề gợi ý khi cần thiết và tổng kết thảo luận. Khi tổ chức hoạt động giáo viên có sử

dụng phương pháp thảo luận, cần dự kiến rõ thời gian, hình thức thảo luận, nội dung thảo luận

để học sinh thảo luận hướng vào mục tiêu bài học, huy động kiến thức thực tế để xây dựng bài

học. Giáo viên cần nêu ra những vấn đề để học sinh tìm cách giải quyết và rút ra kết luận khoa

học. Đây chính là giáo viên kết hợp giữa phương pháp thảo luận và phương pháp động não.

- Với học sinh lớp 2 giáo viên chỉ nên đề xuất những vấn đề đơn giản phù hợp với nhận

thức của các em vì tư duy của các em còn mang tính khái quát.Cũng với cách tổ chức như vậy

nhưng giáo viên đưa ra những tình huống của nội dung học tập gắn liền với thực tế cuộc sống

để học sinh tham gia giải quyết bằng cách diễn đạt không cần kịch bản. Đó chính là cách giáo

viên sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống và đóng vai.

- Để phát huy được ưu thế của phương pháp này người giáo viên cần thực hiện theo các

bước sau:

+ Lựa chọn tình huống.

+ Chọn người tham gia.

+ Chuẩn bị diễn xuất.

+ Đánh giá kết quả.

Đây là nhóm phương pháp đặc trưng, sử dụng chính trong chủ đề “Xã hội”. Nó tập cho

học sinh, kĩ năng nghiên cứu giải quyết vấn đề về kiến thức do bài học đặt ra.

VD: Bài 13 “Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở”

*Hoạt động 1: Giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát các hình trong SGK/28 - 29, sau

đó thảo luận theo nhóm nội dung các câu hỏi trong phiếu học tập như sau:

+ Mọi người trong từng hình đang làm gì để môi trường xung quanh nhà ở sạch sẽ?

+ Những hình nào cho biết mọi người trong nhà điều tham gia làm vệ sinh xung quanh

nhà ở?

+ Giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở có lợi gì?

Sau khi nghe các nhóm trình bày ý kiến, nhóm khác bổ sung, giáo viên nêu rõ tác dụng

của việc giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở và kết luận.

* Hoạt động 2: Giáo viên tổ chức cho học sinh đóng vai theo tình huống: “ Bạn Huy ở

đầu ngõ rủ em chơi đá bóng trong khi em đang quét sân, em sẽ ứng xử như thế nào?”

Giáo viên theo dõi diễn xuất của các em, hướng dẫn các học sinh còn lại nhận xét đánh

giá cách ứng xử của các bạn .

Ví dụ: bài 17 Phòng tránh té ngã khi ở trường.

Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh động não: “ Hãy kể tên những hoạt động dễ gây nguy

hiểm ở trường “ Sau đó giáo viên tiến hành tổ chức cho học sinh quan sát, thảo luận rồi tự rút ra

kết luận: Những hành động: Chạy đuổi nhau trong sân trường, chạy và xô đẩy nhau ở cầu

thang, trèo cây, bẻ cành…là nguy hiểm không chỉ cho bản thân,đôi khi còn gây nguy hiểm cho

người khác.

Chú ý: Khi sử dụng phương pháp này giáo viên cần đưa ra câu hỏi thảo luận; nêu rõ mục

đích thảo luận để hướng học sinh vào hoạt động. Tránh tình trạng chỉ có một học sinh làm việc,

còn lại nói chuyện hoặc xem tranh ảnh khác trong sách, gây mất tập chung cho cả nhóm, gây

ồn ào không khí lớp học, giáo viên không bao quát được. Khi nêu câu hỏi động não giáo viên

cần đưa câu hỏi vừa sức, mang tính thực tế học sinh có thể vận dụng kiến thức vốn sống thực tế

vào bài học được dễ dàng. Khi tổ chức nghiên cứu tình huống và đóng vai giáo viên nên đưa ra

những tình huống đơn giản gần gũi, dễ giải quyết để học sinh nhập vai và thể hiện thành công

vai diễn của mình

Nhóm 2: Phương pháp trò chơi và phương pháp luyện tập thực hành.

ở phương pháp trò chơi giáo viên tổ chức học sinh tham gia trò chơi một cách có

chủ định mà không cần luyện tập trước. Đây là một dạng hoạt động mang tính sáng tao. Khi tổ

chức giáo viên cần đóng vai trò là trọng tài điều khiển cuộc chơi, học sinh là người thực

hiện.Còn phương pháp luyện tập – thực hành thì giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành

luyện tập để củng cố lại những kiến thức mà bài dạy hoặc chủ điểm đã đặt ra. Để thực hành

luyện tập giáo viên có thể tổ chức nhiều hình thức như: làm phiếu bài tập, triển lãm hoặc tham

quan.

Nhóm phương pháp này là nhóm phương pháp đặc trưng kết hợp thành một nhóm sử

dụng chính trong chủ đề:” Con người và sức khoẻ.” Nó giúp học sinh tập luyện theo hiểu biết

kiến thức đã học.

Ví dụ: Bài 5: Cơ quan tiêu hoá.

Giáo viên có thể tổ chức trò chơi: “ Chế biến thức ăn” Để học sinh thấy được quả trình

tiêu hoá thức ăn trong cơ thể con người.

Ví dụ: Bài 10 : Ôn tập: Con người và sức khoẻ

Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành luyện tập, để củng cố và khắc sâu kiến thức về

vệ sinh ăn uống và hoạt động của các cơ quan vận động tiêu hoá.

- Học sinh làm phiếu bài tập với nội dung:

Đánh dấu + vào trước câu trả lời đúng:

 Trước khi ăn phải rửa tay sạch sẽ.

 Không nên ăn nhiều rau trong bữa ăn.

 Tập thể dục buổi sáng là rất tốt đối với sức khoẻ.

 Nên ăn nhiều cá, thịt để cơ thể khoẻ mạnh và chóng lớn.

Sau khi kiểm tra nội dung của phiếu học tập, giáo viên nên đặt câu hỏi để học sinh nêu

rõ lí do vì sao lại trả lời như vậy.

- Học sinh thực hiện một số các động tác vận động, để thấy được hoạt động của các cơ

quan trong cơ thể.

Nhóm 3: Phương pháp điều tra và phương pháp hỏi đáp

Phương pháp điều tra giúp tổ chức và hướng dẫn học sinh tìm hiểu vấn đề, sau đó dựa

trên thông tin thu nhập tiến hành phân tích so sánh, khái quát hoá để rút ra kết luận. Còn

phương pháp hỏi đáp yêu cầu giáo viên tổ chức đối thoại với học sinh, nhằm dẫn dắt học sinh

tự rút ra kết luận khoa học, hoặc vận dụng kiến thức vào thực tế. Phương pháp này được coi là

công cụ tốt nhất đến việc lĩnh hội kiến thức của học sinh, giúp giáo viên đánh giá kết quả thu

nhận kiến thức đó và nhờ vậy giáo viên điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy cho phù hợp.

Nhóm phương pháp này sử dụng chủ yếu trong chủ đề: “ Tự nhiên “, nhằm kích thích

học sinh tích cực nghiên cứu tìm hiểu kiến thức ở chủ đề này, học sinh có rất nhiều vốn sống,

vốn hiểu biết để tham gia vào bài học. Những loài cây, con vật sống trên cạn, dưới nước. Mặt

Trăng, Mặt Trời, các Vì Sao đều là những loài vật, sự vật trong thiên nhiên gần gũi với các em

hàng ngày. Vì vậy giáo viên nên chú ý tổ chức các hình thức học tập như: ở ngoài thiên nhiên,

hoạt động triển lãm, trưng bày các vật thật, tranh ảnh, để giờ học thêm sinh động, học sinh học

tập hăng hái, tích cực, kiến thức của bài học sẽ được học sinh nhớ lâu và khắc sâu hơn.

Ví dụ: Bài 25: Một số loài cây sống trên cạn.

Sau khi tổ chức cho học sinh quan sát, giáo viên hướng dẫn cho học sinh đánh dấu vào

phiếu điều tra, để nhận diện và thấy được ích lợi của một số loài cây sống trên cạn.

Ví dụ: Bài 27: Loài vật sống ở đâu?

Giáo viên tổ chức triển lãm theo nhóm . Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên trong

nhóm đưa ra các tranh ảnh các loài vật đã sưu tầm cho cả nhóm xem. Thành viên trong các

nhóm cùng phân loại chúng thành 3 nhóm: nhóm dưới nước, nhóm sống trên cạn, nhóm bay

lượn trên không. Sau đó giáo viên tổ chức cho các nhóm trưng bày sản phẩm của nhóm mình

và đánh giá lẫn nhau. Học sinh tự rút ra kết luận: Trong tự nhiên có rất nhiều loài vật. Chúng có

thể sống ở khắp mọi nơi. Chúng ta cần yêu quý và bảo vệ chúng.

Tuy nhiên khi sử dụng nhóm phương pháp này chúng tôi nhận thấy cần lưu ý những

điểm sau:

+Phiếu điều tra phát ra cho học sinh cần rõ ràng, cụ thể để học sinh tiện trả lời hoặc điền

vào phiếu. Giáo viên cần khéo léo nêu câu hỏi để gây cho học sinh cảm giác chính học sinh là

người tìm ra kiến thức mới.

+ Câu hỏi phải thể hiện tính vừa sức, gần gũi giúp học sinh huy động tối đa vốn sống và

kiến thức thực tế của mình để xây dựng bài học.

Ngoài 3 nhóm phương pháp trên, phương pháp quan sát là phương pháp đặc trưng nhất

của môn Tự nhiên và Xã hội. Phương pháp này có thể kết hợp với tất cả các phương pháp dạy

học khác trong quá trình giảng dạy. Quan sát là nguồn gốc và phương tiện nhận thức và trí lực

của con người. Cho nên, khi sử dụng phương pháp này giáo viên hướng dẫn học sinh biết cách

quan sát để tìm tòi và phát hiện ra kiến thức mới. Khi tổ chức cho học sinh quan sát, giáo viên

cần xây dựng cho học sinh trình tự quan sát như sau:

- Mục đích quan sát

- Lựa chọn đối tượng quan sát

- Hình thức quan sát

- Trình tự quan sát.

- Ví dụ: Bài 26 : Một số loài cây sống dưới nước.

Giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát cây hoa súng, cây rau rút…(vật thật) và SGK để

thấy được nhóm cây sống trôi nổi trên mặt nước và nhóm cây có rễ bám sâu vào bùn ở đáy

nước. Đồng thời học sinh nêu được ích lợi của nhóm cây ấy.

Trên đây là các nhóm phương pháp sử dụng trong từng chủ đề học tập của môn Tự

nhiên và Xã hội Lớp 2.Mặc dù mỗi chủ đề có những phương pháp đặc trưng riêng nhưng

giáo viên cần phối hợp sử dụng linh hoạt các phương pháp khác nhau để nâng cao hiệu quả

giờ dạy. Qua kinh nghiệm giảng dạy cho thấy trong một giờ học không bao giờ chỉ dùng một

phương pháp dạy học mà thành công. Một bài giảng tốt là kết quả của việc phối hợp sử

dụng nhiều phương pháp dạy học một cách linh hoạt, hợp lý thì giờ học mới đạt kết quả cao.

VI. Một số biện pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã

hội lớp 2.

1. Tổ chức tốt các hoạt động dạy – học.

Mục tiêu đổi mới của môn học là nhằm tăng cường hoạt động học tập của cá nhân học

sinh nên tổ chức dạy học theo hướng sáng tạo chính là trọng tâm của việc đổi mới. Vì vậy, để

đưa học sinh trở thành chủ thể nhận thức, chủ động tích cực tiếp thu kiến thức mới. Giáo viên

cần khéo léo tổ chức các hoạt động dẫn dắt học sinh chiếm lĩnh kiến thức mới theo hướng hoạt

động tích cực hoá. Muốn vậy người giáo viên cần xác định đúng tầm quan trọng của môn học,

ý nghĩa của môn học để đảm bảo các yêu cầu:

- Dạy đủ số tiết, số bài quy định.

- Dạy đủ thời gian đi đúng quy trình đã thống nhất của một tiết dạy khi thiết kế bài học.

- Dạy đúng theo hướng đổi mới các phương pháp tổ chức, các hoạt động học tập để học

sinh tích cực tham gia xây dựng bài học.

Đồng thời: Khi tổ chức dạy học, giáo viên cũng cần chú ý đến nghệ thuật thu hút học

sinh, cần tạo ra những động cơ gần thúc đẩy các em học tập, như tuyên dương, khen ngợi,

thưởng điểm….Kĩ thuật giao việc của giáo viên cũng cần phải khéo léo, mỗi câu hỏi nêu ra cần

đảm bảo tính vừa sức, tính phù hợp, làm sao để mỗi đối tượng học sinh đều lĩnh hội được kiến

thức của bài học một cách đầy đủ, sáng tạo. Học sinh phải thấy được chính các em là người

tìm ra kiến thức và có hứng thú xây dựng bài học.

2. Lựa chọn các phương pháp phù hợp với bài học.

Mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng do vậy người giáo viên phải có sự lựa

chọn kết hợp giữa các phương pháp cho phù hợp với đặc trưng của từng môn học đặc biệt là

môn Tự nhiên và Xã hội. Bên cạnh đó người giáo viên cần căn cứ vào hoàn cảnh, tình hình cụ

thể của lớp học và đặc điểm tâm sinh lý của học sinh để thay đổi hình thức học tập, tạo hứng

thú cho học sinh. Nhằm giúp học sinh tìm ra kiến thức bằng con đường ngắn nhất, nhanh nhất.

Do vậy giáo viên cần nắm vững và sử dụng thành thạo các phương pháp dạy học theo hướng

đổi mới kế thừa được những ưu điểm của những phương pháp truyền thống, sử dụng đa dạng

các hình thức học tập như thảo luận nhóm, đàm thoại, trực quan, luyện tập thực hành, trò

chơi…để tiết dạy diễn ra một cách nhẹ nhàng tự nhiên và có hiệu quả.

Ví dụ: Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn.

* Hoạt động 1: Thảo luận nhóm nêu tên các con vật.

Bước 1: Thảo luận nhóm

- Giáo viên giao việc: Chia nhóm, giao việc cho các nhóm, quan sát tranh và nêu tên các

con vật có trong hình, con nào là vật nuôi? Con nào sống hoang dã?

- Học sinh quan sát, động não, thảo luận theo cặp.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- Cho đại diện các nhóm trình bày, hoặc từng cặp hỏi đáp về các con vật mà nhóm mình

vừa thảo luận.

- Giáo viên nhận xét và kết luận.

* Hoạt động 3: Trò chơi: Đố bạn con gì?

Bước 1: Giáo viên nêu cách chơi với mục tiêu giúp học sinh nhớ lại đặc điểm chính, ích

lợi của con vật sống trên cạn đã học.

Bước 2: Học sinh chơi nêu tên các con vật

- Các nhóm khác nhận xét

- Giáo viên nhận xét khen động viên học sinh và kết luận.

3. Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học

Khi thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, việc sử dụng đồ dùng dạy học là cực kỳ

quan trọng với tất cả các môn học. Đồ dùng dạy học quyết định sự thành công của một tiết dạy.

Vì vậy, trước mỗi tiết dạy người giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng phục vụ cho tiết

dạy của mình. Giáo viên phải có phương pháp sử dụng thích hợp đối với mỗi loại thiết bị dạy

học . Giáo viên cần sử dụng thiết bị dạy học như một nguồn cung cấp kiến thức chứ không phải

để minh hoạ cho bài học, làm đẹp cho giờ học. Ngày nay khi bùng nổ công nghệ thông tin thì

việc đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy là một thuận lợi lớn đối với mỗi tiết dạy. Vì vậy để

làm được những tiết giáo án điện tử thành công người giáo viên cần tìm tòi, sáng tạo, sưu tầm

tranh ảnh trong thực tế để đưa vào bài giảng những hình ảnh đẹp nhất.

Khi sử dụng đồ dùng dạy học, giáo viên cần phải lưu ý một số điểm sau:

- Lựa chọn đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung bài học.

- Cần nghiên cứu, sử dụng thành thạo các loại đồ dùng.

- Lựa chọn đúng thời điểm phù hợp để đưa ra đồ dùng.

- Cần huy động tối đa những đồ dùng học tập học sinh có thể chuẩn bị được để phục vụ

cho các hoạt động tập thể, tranh ảnh, vật thật.

Đối với học sinh cần phải chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập đã được giáo viên giao

,tham gia xây dựng bài học một cách hiệu quả.

Ví dụ: Bài 24 :Cây sống ở đâu?

- Học sinh phải chuẩn bị sưu tầm tranh ảnh, cây lá thật quanh các em để phục vụ cho bài

học.

Bài 25: Một số loài cây sống trên cạn

- Giáo viên cần chuẩn bị các loài cây có xung quanh như: Cây ngô, cành thông, cây đu

đủ, cây sả, cây lạc…

Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn.( Có sử dụng công nghệ thông tin )

Việc đưa tranh ảnh với các con vật có trong bài. Giáo viên đã sưu tầm thêm tranh ảnh

con vật khác gần gũi với các em, để giới thiệu thêm cho các em rõ hơn về loài vật sống trên

cạn, nhưng ở xứ nóng, xứ lạnh. Loài vật sống hoang dã , hoặc vật nuôi. Để các em tìm hiểu

thêm về ích lợi của các con vật đó.

4. Phối hợp Tự nhiên và Xã hội với các môn học khác.

Trong trường Tiểu học các môn học có tác dụng bổ trợ lẫn nhau, môn nọ là nền tảng để

học tốt môn kia. Vì vậy môn Tự nhiên và Xã hội là tư liệu phục vụ cho bài học, chúng là thực

tế Tự nhiên và Xã hội, con người quanh các em. Vì vậy trong quá trình giảng dạy, giáo viên

cần phải tích hợp kiến thức của các môn học có liên quan như : Tiếng Việt, Đạo đức… để giúp

học sinh có thêm kiến thức thu nhập thực tế vận dụng vào bài học.

Ví Dụ: Chủ điểm: “Sông biển”, “cây cối”, “muông thú” ở các bài học trong SGK Tiếng

Việt 2 có mối liên hệ mật thiết với chủ đề Tự nhiên trong môn Tự nhiên và Xã hội.

- ở chủ điểm “Sông biển” bài tập đọc “Tôm càng và Cá con”, học sinh được biết cuộc

sống thú vị ở dưới nước của các loài Tôm cá: Tôm càng - Cá con và đặc biệt biết có loài cá ăn

thịt: Con cá dữ.

- Hoặc bài Luyện từ và câu Tuần 26.

Học sinh biết xếp tên các loài cá trong tranh vào hai nhóm:

+ Cá nước mặn (cá biển)

+ Cá nước ngọt (cá ở sông, hồ, ao)

Và kể tên các con vật sống dưới nước như: Sứa, ba ba,tôm…

Khi học Tự nhiên và Xã hội chủ đề tự nhiên bài 29: Một số con vật sống dưới nước -

Học sinh có thể liên hệ ngay đến các con vật sống dưới nước, hoặc biết rõ các loài cá nước

mặn, nước ngọt, các loài cá dữ (ăn thịt).

Hay ở chủ điểm Cây cối trong sách tiếng Việt 2, học sinh được cung cấp những kiến

thức về cây sống lâu năm, cây to nhất, cây cao nhất, cây ăn quả, cây bóng mát… các em được

liên hệ thực tế ở địa phương. Khi học bài 24: Cây sống ở đâu? Bài 25: Một số loài cây sống

trên cạn, học sinh sẽ có hứng thú học tập.

Tóm lại, nhờ phối hợp tốt Tự nhiên và Xã hội với các môn học khác mà trong quá

trình học tập học sinh đã tích cực học tập, có nhiều hứng thú say mê khám phá kiến thức

của bài học.

5. Tăng cường bồi dưỡng vốn kiến thức cho giáo viên và học sinh:

Tự nhiên và Xã hội là môn học mang trong mình nhiều kiến thức thực tế hết sức phong

phú và gần gũi về thế giới Tự nhiên và Xã hội, thế giới con người. Vì vậy, tăng cường bồi

dưỡng vốn kiến thức thực tế cho giáo viên, học sinh là việc làm quan trọng đóng góp vào thành

công trong công việc đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội không chỉ ở lớp 2

mà đối với tất cả các lớp tiểu học.

* Đối với giáo viên: Thực tế cuộc sống rất phong phú đòi hỏi mỗi người cần phải không

ngừng học và bồi dưỡng vốn hiểu biết. Hành trang kiến thức của người giáo viên cần được cập

nhật và hoàn thiện cùng với sự phát triển của xã hội. Chúng ta không chỉ học ở sách báo, tạp

chí, mà còn học ở đồng nghiệp, học ở mọi người xung quanh. Ban giám hiệu nhà trường đã tổ

chức cho tổ khối chuyên môn sinh hoạt theo định kỳ, bàn bài khó, tiết khó.

* Đối với học sinh: Cần tạo cho học sinh thói quen quan sát thế giới xung quanh. Các

em đã được quan sát, tham quan nghề truyền thống của địa phương: nghề trồng hoa.

* Song song với hoạt động này, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên đi tham quan chùa

Hương, vịnh Hạ Long, Cát Bà là những danh lam thắng cảnh đẹp của đất nước. Hay về với di

tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, về thăm đình Bảng một ngôi đình cổ nhất Việt Nam để tích lũy và

sưu tầm thêm tư liệu giảng dạy.

Tóm lại, để tăng cường hoạt động của học sinh, thực hiên tốt phương pháp dạy học

và năng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên và Xã hội cần phải có sự kết hợp các biện

pháp nêu trên. Người giáo viên cần có sự gắn kết, sâu chuỗi nhịp nhàng giữa các hoạt động

của thầy và hoạt động của trò, định hướng cho học sinh con đường tự lĩnh hội, tự phát hiện

ra kiến thức.

Tất cả các biện pháp nêu trên, nhằm đạt tới mục đích cuối cùng là sau khi học xong

mỗi tiết Tự nhiên và Xã hội nói riêng và hoàn thành chương trình Tự nhiên và Xã hội bậc

Tiểu học nói chung, học sinh tích lũy được vốn hiểu biết về tự nhiên và xã hội, về cấu tạo

của các cơ quan trong cơ thể của con người, ý thức được trách nhiệm của mình với bản

thân, gia đình và mọi người xung quanh, yêu thiên nhiên đất nước và bảo vệ môi trường

sống.

Phần III: Kết Thúc

I/ Kết quả:

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học Tự

nhiên và Xã hội lớp 2, với những biện pháp trên, sau một học kì chúng tôi đã thu được kết quả

như sau:

- Chất lượng giảng dạy và chất lượng học tập môn Tự nhiên và Xã hội đạt kết quả rõ rệt.

- Giáo viên đã tích cực học tập bồi dưỡng vững vàng hơn về chuyên môn, nắm chắc

quy trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy.

- Học sinh học tập tích cực, hứng thú chủ động trong việc lĩnh hội tri thức, không khí

lớp học sôi nổi, hào hứng, học sinh hứng thú với môn Tự nhiên và Xã hội.

- Môn Tự nhiên và Xã hội không còn là môn phụ, mà thực sự đã trở thành một môn

học có tác dụng giáo dục quan trọng, góp phần rất hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng

dạy và học trong nhà trường.

Kết quả cụ thể:

Thời

gian khảo

sát

Lớp(Sĩ

số)

(Xếp

2A

22

2B

24

2C

26

2D

32

Toàn

khối

104

loại)

Hoàn

thành tốt

( A+)

3

13,6%

4

16,7%

8

30,8%

4

12,5%

19

18,3%

Hoàn

thành

( A )

19

86,4%

20

83,3%

18

69,2%

28

87,5%

85

81,7%

Đầu

năm

(Tháng 10)

Chưa

hoàn thành

( B )

0 0 0 0 0

Hoàn

thành tốt

( A+ )

7

31,8%

7

29,2%

14

53,8%

9

28%

37

35,6%

Giữa

học kỳ II

( Tháng 2)

Hoàn

thành

( A )

15

68,2%

17

70,8%

12

46,2%

23

72%

67

64,4%

Chưa

hoàn thành

( B )

0 0 0 0 0

Qua bảng thống kê cho thấy kết quả dạy học Tự nhiên và Xã hội giữa kỳ II so với đầu

năm tăng lên rõ rệt. Giữa kì II số lượng học sinh hoàn thành tốt tăng lên 17,3% so với toàn

khối.

Với các kết quả trên đây khẳng định việc đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên

và Xã hội ở lớp 2 là việc làm cần thiết để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong

trường Tiểu học.

II/ Bài học kinh nghiệm:

Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức các hoạt động theo hướng đổi

mới, chúng tôi đã rút ra những bài học sau:

1. Yêu cầu về kiến thức:

- Giáo viên cần nắm vững được kiến thức xuyên suốt trong toàn cấp học, đối với môn

Tự nhiên và Xã hội nói riêng và các môn học khác nói chung. Từ hệ thống kiến thức đó, giáo

viên sâu chuỗi lại để có định hướng giảng dạy cung cấp kiến thức cho học sinh đúng trong tâm

hơn.

- Giáo viên cũng cần phải có kiến thức tích hợp trong từng bài, từng chủ điểm trong

từng khối lớp, để thuận lợi trong việc thiết kế bài học, định hướng các phương pháp dạy học

trong từng chủ điểm của môn học cho phù hợp.

2. Lập kế hoạch bài học:

- Giáo viên cần nắm vững nội dung cơ bản của bài học trong SGK và những hướng dẫn

cụ thể về mục tiêu cần đạt.

- Tùy theo đặc điểm của từng bài hoc mà xây dựng kế hoach bài giảng cho phù hợp.

3. Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học:

- Các phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội rất đa dạng. Nó bao gồm cả phương

pháp truyền thống và phương pháp mới. Mỗi phương pháp có mặt hay và hạn chế riêng vì vậy

khi sử dụng các phương pháp dạy học giáo viên cần:

- Nắm vững các phương pháp hình thức tổ chức dạy học, lựa chọn kết hợp các phương

pháp dạy học phù hợp với nội dung bài dạy và chủ điểm của bài học đó. Căn cứ vào đối tượng

học sinh mà sử dụng các phương pháp dạy học một cách hợp lí, linh hoạt và đúng mức.

4. Tổ chức tốt các hoạt động trên lớp:

- Giáo viên cần khéo léo sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, các hình thức tổ

chức, dẫn dắt học sinh đạt được đích cần đến sau những hoạt động.

- Không tách rời các hoạt động mà phải có sự đan xen, liên kết, hỗ trợ giữa các hoạt

động với nhau.

- Để tiết dạy nhẹ nhàng có hiệu quả giáo viên cần giao việc rõ ràng, chốt nội dung kiến

thức ở từng hoạt động. Luôn tôn trong mọi suy nghĩ đóng góp, ý kiến hoặc câu trả lời của học

sinh.

- Đặc biệt cần động viên khuyến khích, học sinh thường xuyên. Giúp học sinh tự tin

hơn, chủ động hơn trong việc chiếm lĩnh tri thức.

5. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức và phương tiện dạy học:

Giáo viên có thể vận dụng linh hoạt các hình thức dạy học theo cá nhân, theo nhóm nhỏ,

theo lớp ở trong hoặc ngoài phòng học. Tổ chức các trò chơi học tập để khuyến khích học sinh

tích cực hoạt động, lĩnh hội kiến thức.

Ngoài ra, đồ dùng dạy học là phương tiện dạy học không thể thiếu trong những tiết dạy.

Vì vậy, khi sử dụng giáo viên phải nắm vững ý đồ của đồ dùng, linh hoạt đưa đồ dùng đúng

lúc để phát huy hết tác dụng. Cần phải sử dụng đồ dùng như một nguồn cung cấp kiến thức chứ

không để minh họa cho bài học, làm đẹp cho giờ học.

Trên đây là 5 bài học chúng tôi rút ra trong quá trình thực hiện chuyên đề : “Đổi mới

phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 2”.

Chúng tôi luôn xác định rằng: Thực hiện đổi mới các phương pháp dạy học là một việc

làm thường xuyên mang tính cấp thiết trong nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường.

Trong quá trình thực hiện chuyên đề, chúng tôi đã cố gắng tìm đọc và tham khảo tài liệu

dạy học của bộ môn cũng như học hỏi từ đồng nghiệp. Chuyên đề đã được dạy thử nghiệm ở tất

cả các lớp 2. Tuy nhiên chuyên đề cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong

được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo cũng như các bạn đồng nghiệp để chuyên

đề của chúng tôi có tính khả thi hơn.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người thực hiện

Hoàng Thị Nữ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang