Tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Đổi mới phương pháp dạy học môn TNXH

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7440     Tải về: 72     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 31
Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Đổi mới phương pháp dạy học môn TNXH - tài liệu, sách iDoc.VnTự nhiên và xã hội là một môn học cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban đầu về các sự vật, sự kiện
Sáng kiến kinh nghim
Đề Tài
Đổi mi phương pháp dy
hc môn TNXH
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đổi mới phương pháp dạy học môn TNXH
Phần I: Phần Mở đầu
1. Lý do chọn chuyên đề:
Tnhiên hội là một môn học cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban
đầu về các sự vật, sự kiện hiện tượng trong tự nhiên, hội với mi quan htrong đời sống
thực tế của con người. Trong chương trình Tiểu học, cùng với Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên
hội trang bị cho các em học sinh những kiến thức bản của bậc học, góp phần bồi dưỡng
phẩm chất, nhân cách toàn diện của con người.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền giáo dục nước nhà, chương trình giáo dục
bậc Tiểu học đã thực hiện đổi mới Sách giáo khoa và nội dung chương trình dạy học ở các lớp,
các môn học nói chung và môn Tnhiên hội lớp 2 nói riêng. Chương trình đã được xây
dựng theo quan đim tích hợp. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với quy luật nhận thức của
con người. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng.
Thực hiện tốt mục tiêu đổi mới của môn Tự nhiên hội, người giáo viên
phải thực hiện đổi mới các phương pháp dạy học sao cho học sinh người chủ động, nắm bắt
kiến thức của môn học một cách tích cực sáng tạo góp phần hình thành phương pháp nhu
cầu tự học, tự phát hiện tgiải quyết c tình huống vấn đề đặt ra trong bài học. Từ đó
chiếm lĩnh nội dung mới của bài học, môn học.
Liên hệ quảng cáo

Tthực tế giảng dạy môn Tự nhiên hội trường Tiểu học Đằng Hải, đáp
ứng yêu cu đổi mới nội dung Sách giáo khoa phương pháp dạy học để tìm ra những biện
pháp tối ưu nhất góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Ban giám hiệu trường Tiểu học
Đằng Hải chỉ đạo khối 2 nghiên cứu và thực hiện chuyên đề: “ Đổi mới phương pháp dạy học
Tự nhiên và xã hội lớp 2”.
2. C sở lí luận:
Môn Tnhiên và hội là một môn học mang tính tích hợp cao. Tính hợp ấy
được thể hiện ở 3 điểm sau:
+ Chương trình môn Tnhiên hội xem xét Tự nhiên con người hội
trong một thể thống nhất, có mối quan hệ qua lại và tác động lẫn nhau.
+ Các kiến thức trong chương trình môn hc Tự nhiên và hi là kết quả của
việc tích hợp kiến thức của nhiều ngành khoa học như: Sinh học, Vật lí, Hoá học, Dân số.
+ Chương trình môn Tnhiên hội cấu trúc phù hợp với nhận thức của
học sinh.
Chương trình môn Tnhiên và hội cấu trúc đồng m phát triển qua các
lớp, cùng một chủ đề dạy học nhưng lớp 1 kiến thức trang bị giản n lớp 2 . Và c
như vậy mức độ kiến thức được nâng dần lên các lớp cuối cấp.
Tnhiên và hội là một môn học thể nói cung cấp, trang bị cho học sinh
những kiến thức vTự nhiên và hội trong cuộc sống hàng ngày xảy ra xung quanh các em.
Các em chthể nhận thức, vậy nên khi giảng dạy giáo viên tích cực đổi mới phương pháp
dạy học cho phù hợp với đặc điểm nhận thức của lứa tuổi học sinh, để có những hoạt động tích
cực đến quá trình lĩnh hội tri thức của trẻ. Người giáo viên phải thường xuyên có biện pháp tâm
lí, kích thích học sinh học tập như : khen ngợi tuyên ơng, thưởng điểm,… tạo hứng thú cho
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Đổi mới phương pháp dạy học môn TNXH
Tự nhiên và xã hội là một môn học cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban đầu về các sự vật, sự kiện hiện tượng trong tự nhiên, xã hội với mối quan hệ trong đời sống thực tế của con người. Trong chương trình Tiểu học, cùng với Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản của bậc học, góp phần bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách toàn diện của con người. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền giáo dục nước nhà, chương trình giáo dục bậc Tiểu học đã thực hiện đổi mới Sách giáo khoa và nội dung chương trình dạy học ở các lớp, các môn học nói chung và môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 nói riêng.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 216 Lượt xem: 67993
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 722 Lượt xem: 65783
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64982
Có thể bạn quan tâm