Tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm đạo đức lớp 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7102     Tải về: 1     Lượt mua: 1    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm đạo đức  lớp 1 - tài liệu, sách iDoc.VnPHÒNG GIÁO DỤC  NINH PHƯỚC                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM [b]TRƯỜN[u]G TIỂU HỌC HỮU [/
Sáng ki n kinh ngi m ế
PHÒNG GIÁO D C NINH PH C ƯỚ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
TR NƯỜ G TI U H C H U Đ C Đ c l p – T do – H nh phúc
Đ TÀI :
M T S KINH NGHI M
GIÁO D C K NĂNG, HÀNH VI Đ O Đ C CHO H C SINH L P 1
PH N TH NH T
Đ T V N Đ
Trong dân gian cóu “Ăn c, h c hay”, ý nói con ng i ta l nn v c th phát ườ ơ
tri n v s c kh e nh đ c nuôi d ng, nh đ c ăn u ng t th khí tr i; còn s hi u ượ ưỡ ượ
bi t, s phát tri n trí tu phong phú tâm h n c a con ng i do vi c h c, do cu c s ngế ườ
đem l i. Tr em l n lên v c th , tăng c ng th l c, đó s bi n đ i ta th nhìn ơ ườ ế
th y, th c m nh n th y, có th cân đo đ c. Còn s phát tri n tâm c a các em là m t ượ
quá trình bi n đ i nh ng gì đó mà ta khó có th l ng hóa đ c.Tr em l n lên v c th nhế ượ ượ ơ
đ c nuôi d ng.Cũng nh v y, tr em mu n phát tri n v tâm lí, trí tu thì ph i t nh ho tượ ưỡ ư
đ ng. Thông qua ho t đ ng c a b n thân, tr em lĩnh h i v n kinh nghi m c a các th h đi ế
tr c đ l i, nh v y tâm lí ny càng phát tri n, tâm h n ngày càng phong phú, cách cướ ể ạ ư
x trong cu c s ng ngày càng “ng i l n” h n. ườ ơ
Tr đ n tr ng m t b c ngo t trong cu c s ng trong s phát tri n tâm lí c aế ườ ư
các em. L n đ u tiên đ n tr ng tr còn b ng , r t rè ch a dám t nh quy t đ nh cách ng ế ườ ư ế
x . Ch s nh ng vi c mình làm s sai, s không đ c th y yêu b n m n. Đ giúp các em ượ ế
tính m nh d n trong cách nghĩ, ch làm thì n đ o đ c n h c đáp ng các yêu c u
đó.
l a tu i ti u h c, ph n l nc em đ tu i 6- 11 tu i, các em b t đ u có ý th c t
hình thành các nh vi đ o đ c cũng nh nh thành nhân cách cho nh. Đ c bi t là giai ư
đo n này, các em đang có xu h ng b c l m t cách r t “cái tôi c a mình. Vì v y, vi c ướ
giáo d c hành vi đ o đ c cho h c sinh ti u h c là m t vi c làm r t quan tr ng, nh t là các em
m i b c vào l p 1.Qua nhi u năm làm công tác ch nhi m tôi nh n th y các em ngày càng ư
xu ng c p v đ o đ c, tác phong khi đ n tr ng. Làm cách nào đ c em ngoan h n, ngày ế ườ ơ
càng chăm h c h n đó đi u tôi luôn suy nghĩ. Chính v y, tôi quy t đ nh th nghi m ơ ế
rèn k năng, hành vi đ o đ c cho h c sinh trong năm h c 2009- 2010 và b c đ u k t qu ướ ế
đáng m ng. Năm h c 2010- 2011 tôi đem áp d ng ngay t đ u năm h c, h c sinh l p tôi đ c ượ
ban giám hi u nhà tr ng khen m i khi d gi , thăm l p. Tôi r t ph n kh i và m nh d n trình ườ
y đ tài M T S KINH NGHI M GIÁO D C K NĂNG, NH VI Đ O Đ C CHO
H C SINH L P 1 đ ng chia s v i đ ng nghi p nh m nâng cao ch t l ng giáo d c đ o ượ
đ c cho h c sinh.
PH N TH HAI
GI I QUY T V N Đ
1. C S LÍ LU NƠ
1.1 M c tiêu môn đ o đ c l p 1 :
Ng i vi t sáng ki n : Phan Th Duyênườ ế ế 1
Sáng kiến kinh nghiệm đạo đức lớp 1
PHÒNG GIÁO DỤC  NINH PHƯỚC                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM [b]TRƯỜN[u]G TIỂU HỌC HỮU [/u]ĐỨC                                     [u]Độc lập – Tự do – Hạnh phúc[/u][/b]     [b]ĐỀ TÀI :[/b] [b]MỘT SỐ KINH NGHIỆM[/b] [b]GIÁO DỤC KỸ NĂNG, HÀNH VI ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP 1[/b]   [b]PHẦN THỨ NHẤT[/b] [b]ĐẶT VẤN ĐỀ[/b]   Trong dân gian có câu “Ăn vóc, học hay”, ý nói con người ta lớn lên  về cơ thể và phát triển về sức khỏe nhờ được nuôi dưỡng, nhờ được ăn uống và hít thở khí trời; còn sự hiểu  biết, sự phát triển  trí tuệ và phong phú tâm hồn  của con người là do việc học, do cuộc sống đem lại. Trẻ em lớn lên về cơ thể, tăng cường thể lực, đó là sự biến đổi mà ta có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận thấy, có thể cân đo được. Còn sự phát triển tâm lí của các em là một quá trình biến đổi những gì đó mà ta khó có thể lượng hóa được.Trẻ em lớn lên về cơ thể nhờ được nuôi dưỡng.Cũng như vậy, trẻ em muốn phát triển về tâm lí, trí tuệ thì phải tự mình hoạt động. Thông qua hoạt động của bản thân, trẻ em lĩnh hội  vốn kinh nghiệm của các thế hệ đi trước để lại, nhờ vậy mà tâm lí ngày càng phát triển, tâm hồn ngày càng phong phú, cách cư xử trong cuộc sống ngày càng “người lớn” hơn. Trẻ đến trường là một bước ngoặt trong cuộc sống và trong sự phát triển tâm lí của các em. Lần đầu tiên đến trường trẻ còn bỡ ngỡ, rụt rè chưa dám tự mình quyết định cách ứng xử. Chỉ sợ những việc mình làm sẽ là sai, sẽ không được thầy yêu bạn mến. Để giúp các em có tính mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm thì môn đạo đức là môn học đáp ứng các yêu cầu đó. Ở lứa tuổi tiểu học, phần lớn các em ở độ tuổi 6- 11 tuổi, các em bắt đầu có ý thức tự hình thành các hành vi đạo đức cũng như là hình thành nhân cách cho mình. Đặc biệt là ở giai đoạn này, các em đang có xu hướng bộc lộ một cách rõ rệt “cái tôi “ của mình. Vì vậy, việc giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học là một việc làm rất quan trọng, nhất là các em mới bước vào lớp 1.Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm tôi nhận thấy các em ngày càng xuống cấp về đạo đức, tác phong khi đến trường. Làm cách nào để các em ngoan hơn, ngày càng chăm học hơn đó là điều mà tôi luôn suy nghĩ. Chính vì vậy, tôi quyết định thử nghiệm rèn kỹ năng, hành vi đạo đức cho học sinh trong năm học 2009- 2010 và bước đầu có kết quả đáng mừng. Năm học 2010- 2011 tôi đem áp dụng ngay từ đầu năm học, học sinh lớp tôi được ban giám hiệu nhà trường khen mỗi khi dự giờ, thăm lớp. Tôi rất phấn khởi và mạnh dạn trình
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7102     Tải về: 1     Lượt mua: 1    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 214 Lượt xem: 67629
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 720 Lượt xem: 65141
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64729
Có thể bạn quan tâm