Tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3611     Tải về: 1     Lượt mua: 1     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 18
Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp - tài liệu, sách iDoc.VnSáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp,Sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp Xếp loại A cấp TP.
SÁNG KI N KINH NGHI M
Tên đ tài :
“VAI TRÒ C A GIÁO VIÊN CH NHI M V I CÔNG TÁC T
CH C L P H C SINH VÀ XÂY D NG PHONG TRÀO C A L P
1
Sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp

Sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp
Xếp loại A cấp TP.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3611     Tải về: 1     Lượt mua: 1     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
tai lieu Lượt tải: 0 Lượt xem: 10904
GIÁO TRÌNH MARKETING NGÂN HÀNG Lượt tải: 73 Lượt xem: 8306
Giáo trình Quản trị marketing Lượt tải: 15 Lượt xem: 4775
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Quản trị marketing Lượt tải: 15 Lượt xem: 4775
hành vi của người tiêu dùng Lượt tải: 30 Lượt xem: 4759
Quản trị marketing của Philip Kotler Lượt tải: 92 Lượt xem: 4502
Marketing online Lượt tải: 45 Lượt xem: 3885