Tài liệu

sách học excel 2003

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 24374     Tải về: 323     Lượt mua: 4     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 105
Tài liệu sách học excel 2003 - tài liệu, sách iDoc.Vnsách học excel 2003,Chương trình bảng tính – spreadsheet program Spreadsheet là một bảng thông tin, thường là các thông tin vê tài chính. “Spread” bắt nguồn từ…
Khai thác phần mềm bảng tính
Microsoft
Office Excel
2003
viet.pv@hotmail.com
Mục lục
Bài 1
Microsoft Excel ......................................................5
Chương trình bảng tính ....................................................... 6
Chương trình bảng nh – spreadsheet program..................................... 6
Bảng nh................................................................................................ 6
Excel ................................................................................ 7
c phiên bản Excel............................................................................... 7
Giao din chương trình .......................................................................... 7
Bài 2
Thao tác với Excel ..................................................9
Di chuyển và các thao tác bổ trợ ........................................ 10
Để chuyn vị trí sang ô kế tiếp............................................................. 10
Để chuyn vị trí ti mt ô bt kỳ ......................................................... 10
Di chuyn lên xung mt trang n nh nhìn thy được...................10
Di chuyn ngang mt trang n nh nhìn thy được......................... 11
Di chuyn gia c sheet ..................................................................... 12
Di chuyn không tương c (chỉ thao c vi chut)............................ 12
Phóng to/thu nhỏ .................................................................................. 13
Nhập dữ liệu trong Excel ................................................... 13
Chỉnh sửa dữ liệu ............................................................. 14
Chọn vùng trong Excel...................................................... 15
Chọn mt ng liên tục........................................................................ 15
Chọn ng không liên tục .................................................................... 16
Làm việc trong vùng giới hạn............................................. 16
Di chuyn Active Cell khi m vic trong ng................................... 17
Sa dliu khi m vic trong ng .................................................... 17
Di chuyn n nh khi m vic trong ng...................................... 18
Di chuyển, sao chép, xoá dữ liệu........................................ 18
Di chuyn sao chép dliu .............................................................18
Xni dung của ô .............................................................................. 21
Điền dữ liệu có tính tuần t ............................................... 21
Dliu tun ttăng dn....................................................................... 22
Dliu tăng theo quy lut.................................................................... 22
Bài 3
Định dạng dữ liệu.................................................25
Định dạng ký tự ............................................................... 26
Thay đổi Phông Kiu....................................................................... 26
Thay đổi u sc ................................................................................. 27
Định dạng đường bao/tô u ô............................................................29
Liên hệ quảng cáo

3
Microsoft
Office Excel
2003
viet.pv@hotmail.com
Định dạng dữ liệu trong ô..................................................30
Định dạng tin t ..................................................................................33
Định dạng ngày ....................................................................................33
Định dạng do người ng tự định nghĩa – Custom..............................34
Căn chỉnh dữ liệu trong ô ..................................................36
Căn chỉnh ng ....................................................................................36
Điu chỉnh hướng văn bản ...................................................................39
Sao chép định dạng trong Excel .........................................40
Bài 4
Công thức và hàm ............................................... 43
Toán tử và phép toán logic ................................................44
nh toán dliu trong bảng................................................................44
Mt svn đề thường gp....................................................................44
Làm việc với hàm .............................................................46
m......................................................................................................46
Tham số của m .................................................................................47
m m ...............................................................................................48
ch nh c m đơn giản .................................................................50
Dịch chuyn công thc.........................................................................51
Bài 5
Làm việc với nhóm hàm....................................... 55
Tính toán với nhóm hàm tài chính.......................................56
Nhóm m i chính – Financial function............................................56
Làm việc với nhóm hàm toán học .......................................58
Nhóm hàm thời gian .........................................................59
Nhóm hàm tham chiếu......................................................59
Tham chiếu...........................................................................................60
Tham chiếu tuyt đối............................................................................60
Tham chiếu bng tên ............................................................................62
Nhóm hàm logic ...............................................................64
Nhóm m logic...................................................................................64
Bài 6
Sắp xếp, lọc, tính toán có lựa chọn...................... 65
Sắp xếp thông tin.............................................................66
Sp xếp theo mt tiêu chí.....................................................................66
Để sp xếp thông tin vi nhiu tiêu chí................................................66
Lọc dữ liệu với Auto Filter ..................................................67
Lọc dliu ...........................................................................................67
Bỏ lọc dliu vi Auto Filter ..............................................................69
Phương thức lọc cao cấp – Advanced Filter ..........................69
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

sách học excel 2003

Chương trình bảng tính – spreadsheet program
Spreadsheet là một bảng thông tin, thường là các thông tin vê tài chính. “Spread”
bắt nguồn từ việc mô tả các thông tin từ cột báo hay tạp chí được trải rộng hai trang liền kề
Một chương trình bản tính là một chương trình  sử dụng để phân tích hay mô tả dữ liệu.Trong đó dữ liệu được mô tả theo dòng hay cột dữ liệu trải rộng rất phù hợp với bảng lương bảng thông tin tài chính

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 24374     Tải về: 323     Lượt mua: 4     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 395 Lượt xem: 128207
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1683 Lượt xem: 63838
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 717 Lượt xem: 57916
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 237 Lượt xem: 29031
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 284 Lượt xem: 24797
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 284 Lượt xem: 24797
sách học excel 2003 Lượt tải: 323 Lượt xem: 24374
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 82 Lượt xem: 15935
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 63 Lượt xem: 13212
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 54 Lượt xem: 12809