Thành viên idoc2012

RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở CÔNG NHÂN NGÀNH MAY CÔNG NGHIỆP

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/14 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (14 trang)
Thành viên idoc2012

RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở CÔNG NHÂN NGÀNH MAY CÔNG NGHIỆP

- 12 tháng trước
997
Báo lỗi

Đặt vấn đề: Rối loạn cơ xương nghề nghiệp (RLCXNN) là một bệnh rất phổ biến và có xu hướng ngày càng gia tăng. Bệnh thường xuất hiện ở những người lao động phải làm việc thủ công nặng nhọc, tư thế lao động không hợp lý (Tư thế quì, bẻ gập lưng...). Công nhân Ngành may công nghiệp Việt Nam hiện nay cũng thường phải làm việc với những điều kiện như vậy. Những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người lao động, và thậm chí có thể gây ra bệnh RLCX nghề nghiệp cho người lao động. Việc nghiên cứu tìm ra những yếu tố có liên quan gây ra RLCXNN và qua đó đưa ra các giải pháp phòng chống RLCX cho người lao động là hết sức cần thiết.

Nội dung
Microsoft Word - 159.doc

RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở CÔNG NHÂN NGÀNH

MAY CÔNG NGHIỆP

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Rối loạn cơ xương nghề nghiệp (RLCXNN) là một bệnh rất phổ

biến và có xu hướng ngày càng gia tăng. Bệnh thường xuất hiện ở những

người lao động phải làm việc thủ công nặng nhọc, tư thế lao động không

hợp lý (Tư thế quì, bẻ gập lưng...). Công nhân Ngành may công nghiệp Việt

Nam hiện nay cũng thường phải làm việc với những điều kiện như vậy.

Những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người lao động, và

thậm chí có thể gây ra bệnh RLCX nghề nghiệp cho người lao động. Việc

nghiên cứu tìm ra những yếu tố có liên quan gây ra RLCXNN và qua đó đưa

ra các giải pháp phòng chống RLCX cho người lao động là hết sức cần thiết.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ công nhân ngành may công nghiệp bị RLCXNN và

các yếu tố liên quan tại một số doanh nghiệp may thuộc các tỉnh thành phía

Nam.

Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được

thực hiện bằng cách điều tra phỏng vấn các công nhân ngành may công

nghiệp.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy: Công nhân may đa

số là công nhân trẻ với 89% là lao động nữ. Tỉ lệ công nhân bị RLCX nghề

nghiệp là 83% trong đó đau thắt lưng chiếm tỉ lệ cao nhất là 54,3% . Có mối

liên quan giữa RLCX với tư thế lao động và tính chất công việc, với p =

0,004 và p <0,001.

Kiến nghị: Công ty nên tổ chức các khoảng nghỉ ngắn (5 – 10 phút) giữa

các ca lao động; công ty nên tổ chức cho công nhân tập thể dục giữa giờ; tạo

điều kiện cho công nhân được thao tác công viêc với các tư thế hợp lý hơn

bằng cách hạn chế các tư thế lao động không tự nhiên.

Từ khóa: rối loạn cơ xương nghề nghiệp, công nhân ngành may công nghiệp

ABSTRACT

OCCUPATIONAL MUSCULOSKELETAL DISORDERS OF WORKERS

AT GARMENT INDUSTRY IN THE SOUTHERN PROVINCES OF

VIETNAM

Trinh Hong Lan and el al * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 14 - Supplement

of No 1 - 2010: 222 - 225

Background: Occupational musculoskeletal disorders is a very popular status

of individuals and increasing more now in the world. The ILO and WHO

have identified musculoskeletal disorders as one of the typical work-related

diseases. This work-related diseases often appear at workers who have to

work hard, to have unseasonable working posture (the bending forward

posture, squatting posture, much static work posture...). Vietnam garment

workers often have to do with conditions like this. This has affected their

health, and even to be under Occupational musculoskeletal disorders.

Therefore, it’s essential to research for factors causing musculoskeletal

disorders and find out solutions for musculoskeletal disorders prevention.

Objectives: Determine the prevalence of worker with stress and related

factors at garment companies in the Southern provinces of Vietnam.

Materials and Method: A descriptive cross-sectional study. Data were

collected through interviews using structured questionnaire.

Results: The results showed that: almost all workers are young and 89% of

them are women. The prevalence of Occupational musculoskeletal disorders

of subjects was 83%, among them the prevalence of low back pain of

subjects was the most (54.3%). The relationship between regular

musculoskeletal disorders and potential factors include: Working posture,

nature of the work (with p = 0.004 and p <0.001).

Conclusion: The prevalence of Occupational musculoskeletal disorders of

garment workers is rather high. To solve this, garment companies should

plan appropriate such as: to rearrange the time of operation and short

break/rest (5 – 10 min); making opportunities physical exercise at the middle

of the work-shifts. To help workers handle objects with proper posture by

limiting unnatural working postures.

Keywords: Occupational musculoskeletal disorders, workers at garment

industry

ĐẶT VẤN ĐỀ

Rối loạn cơ xương là một biểu hiện của tác hại nghề nghiệp gặp khá phổ

biến ở nhiều quốc gia trên thế giới và là một trong những vấn đề sức khỏe

thường gặp nhất ở người lao động ở trong hầu hết các ngành nghề hiện nay.

Rối loạn cơ xương nghề nghiệp trong những năm gần đây đã được Tổ chức

Lao động Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới coi là một trong các bệnh có

liên quan tới công việc và đã được coi như một “Bệnh dịch mới – new

epidemic” cần tập chung nghiên cứu giải quyết.(Error! Reference source not found.)

Rối loạn cơ xương nghề nghiệp được ghi nhận như là một nguyên nhân hàng

đầu của các vấn đề đau đớn đáng kể của con người, gây suy giảm năng suất

lao động và là một gánh nặng kinh tế lớn của xã hội. Khá nhiều các số liệu

thống kê đã cho thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề rối loạn cơ xương có

liên quan tới

nghề nghiệp.

Theo một số công trình nghiên cứu thì RLCX thường gặp ở những ngành

nghề đòi hỏi người lao động phải ngồi hay đứng liên tục trong nhiều giờ,

hay những ngành làm việc theo dây chuyền nói chung. Ảnh hưởng của

RLCX hiếm khi gây ra các trường hợp tai nạn lao động nặng hay tử vong,

nhưng nó làm cho người lao động phải chịu đựng sự đau mỏi nhiều, đặc biệt

là ở vùng lưng, cổ, vai, cột sống, cổ tay, bàn tay. Bên cạnh đó chi phí dành

cho điều trị bệnh RLCX là rất lớn và cần thời gian điều trị lâu dài. Chỉ ở một

bang Ontario của Canada trong năm 1987 có tới 20.000 công nhân mới mắc

bệnh đã được nhận tiền bồi thường do RLCX và có tới 600.000 ngày công

đã bị mất do RLCX. Hay ở British Columbia, có tới hơn 50% các vấn đề về

sức khoẻ của người lao động là do RLCX.(Error! Reference source not found.)

Việc nghiên cứu tìm ra những yếu tố có liên quan gây RLCXNN và qua đó

đưa ra các giải pháp phòng chống cho người lao động ngành may công

nghiệp là hết sức cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu chung

Xác định tỉ lệ công nhân ngành may công nghiệp bị RLCX nghề nghiệp và

các yếu tố liên quan tại một số doanh nghiệp may thuộc các tỉnh thành phía

Nam.

Mục tiêu cụ thể

- Xác định tỉ lệ công nhân may bị RLCX

nghề nghiệp.

- Xác định các yếu tố liên quan gây ra

RLCX NN.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang mô tả

Địa điểm nghiên cứu: Tại 3 Công ty thuộc 3 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương

và Tp. HCM

Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2007 - 2008

Đối tượng nghiên cứu: Tất cả công nhân trực tiếp và gián tiếp tại các phân

xưởng may công nghiệp, có tuổi nghề ≥ 1 năm.

Kỹ thuật chọn mẫu: Lấy mẫu toàn bộ 3 phân xưởng may công nghiệp tại 3

công ty may (mỗi công ty chọn toàn bộ 1 phân xưởng) với n = 1.009 công

nhân.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành bằng cách phỏng vấn người lao động các phân

xưởng may công nghiệp theo bộ câu hỏi soạn sẵn.

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Đặc tính mẫu nghiên cứu

Kết quả điều tra khảo sát cho thấy công nhân may công nghiệp có độ tuổi

khá trẻ. Số công nhân có độ tuổi dưới 35 chiếm tới 65%, trong đó riêng độ

tuổi ≤25 tuổi chiếm 30%. Về thâm niên công tác, có tới 83% công nhân có

thâm niên công tác trong ngành may công nghiệp ≤15 năm, trong đó có tới

39% công nhân có tuổi nghề từ

1 – 5 năm.

Về giới tính thì có tới 89% là lao động nữ. Những kết quả này hoàn toàn phù

hợp với thực tế đặc điểm của ngành may công nghiệp đó là đòi hỏi công

nhân có độ tuổi còn trẻ, công việc phù hợp với lao động nữ. Các kết quả

nghiên cứu này cũng tương tự với các kết quả điều tra nghiên cứu của

Nguyễn Đình Dũng và CS.(Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.)

Tình trạng RLCX nghề nghiệp

Bảng 1: Tỉ lệ công nhân bị RLCXNN (n = 1.009)

Tần số Tỉ lệ (%)

Có bị RLCX 841 83

Không bị RLCX 168 17

Tổng cộng 1009 100

Kết quả bảng 1 cho thấy tỉ lệ công nhân có đau mỏi cơ xương khớp (RLCX)

ở các vị trí khác nhau là rất cao (83%). Trong đó, công nhân trực tiếp làm

việc trong dây tryền may có tỉ lệ RLCX cao hơn bộ phận cán bộ quản lý,

phục vụ (gián tiếp) bên ngoài dây truyền may (86% và 73%). Điều này cũng

là hợp lý vì trên thực tế người công nhân may công nghiệp phải duy trì tư

thế lao động gò bó và tĩnh tại liên tục suốt ca lao động. Kết quả khảo sát này

cũng tương đương với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đình Dũng và

Nguyễn Thu Hà khi điều tra khảo sát về rối loạn cơ xương ở nông nhân may

công nghiệp ở một số tỉnh thành phía Bắc.(Error! Reference source not found.,Error!

Reference source not found.)

Bảng 2: Tỷ lệ từng vị trí bị RLCX (n = 1.009)

Đầu ca Cuối ca Vị trí

N % n % p-value

Cổ 123 12 425 42,2 <0,001

Vai trái 85 8,4 355 35,2 <0,001

Vai phải 84 8,3 327 32,4 <0,001

Cánh tay trái 35 3,5 84 8,3 <0,001

Cánh tay

phải 28 2,8 85 8,4 <0,001

Cổ tay trái 21 2,1 107 10,6 <0,001

Cổ tay phải 19 1,9 75 7,4 <0,001

Lưng 33 3,3 98 9,7 <0,001

Thắt lưng 91 9,0 548 54,3 <0,001

Mông 34 3,4 113 11,2 <0,001

Cẳng chân

trái 48 4,8 203 20,1 <0,001

Cẳng

chânphải 49 4,9 203 20,1 <0,001

Bàn chân trái 37 3,7 153 15,2 <0,001

Bàn chân

phải 42 4,2 179 17,7 <0,001

Kết quả bảng 2 cho thấy tỉ lệ công nhân may công nghiệp có biểu hiện đau

mỏi cơ xương khớp ở rất nhiều vị trí khác nhau, trong đó vùng thắt lưng có

tỉ lệ đau mỏi cao nhất (54,3%); tiếp đến là các vùng cổ và hai bả vai (với tỉ lệ

lần lượt là 42,2; 35,2 và 32,4%). Tỉ lệ đau mỏi này trong nghiên cứu của

chúng tôi thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Bạch Ngọc và

Nguyễn Thu Hà,1998 (tư thế lao động bất hợp lý đã dẫn tới hiện tượng đau

mỏi cơ xương sau ca lao động là đau mỏi vùng gáy 74,2%; vùng đai vai

68%; thắt lưng 79%.(Error! Reference source not found.) Tuy vậy tỉ lệ đau thắt lưng ở

công nhân may trong nghiên cứu này lại tương đương kết quả nghiên cứu

của Nguyễn Đình Dũng (2000).(Error! Reference source not found.)

Một số yếu tố liên quan trong công việc thường gây stress

Bảng 3: Mối liên quan giữa rối loạn cơ xương nghề nghiệp với tư thế lao

động (n = 1009)

RLCX nghề

nghiệp

Tần số (Tỷ lệ) Tư thế

lao động

RLCX Không

RLCX

p-

value

OR

(KTC

95)

Đứng 138

(83) 28 (17) 1

Ngồi 602

(86) 95 (14) 0,285

1,29

(0,81 –

2,04)

RLCX nghề

nghiệp

Tần số (Tỷ lệ) Tư thế

lao động

RLCX Không

RLCX

p-

value

OR

(KTC

95)

Luôn

thay đổi

101

(69) 45 (31) 0,004

0,46

(0,27 –

0,78)

Kết quả bảng 3 cho thấy có sự liên quan khá rõ giữa tỉ lệ RLCX và tư thế lao

động. Tỉ lệ RLCX ở công nhân may làm việc ở tư thế luôn thay đổi thấp hơn

nhiều so với những người phải duy trì liên tục tư thế lao động đứng và ngồi.

Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê

(p = 0,004).

Bảng 4: Mối liên quan giữa RLCXNN với tính chất công việc (n = 1009)

Tính

chất

công

RLCX nghề

nghiệp

(Tần số/Tỷ lệ)

p-

value

OR

(KTC

95)

việc RLCX Không

RLCX

Đơn

điệu -

liên tục

524

(89) 68 (11) 1

Đa dạng

- liên tục

167

(68) 77 (32)

<0,001 0,28

(0,19 –

0,41)

Kết quả bảng 5 cho thấy có mối liên quan giữa tính chất công việc và

RLCX. Những công nhân làm các công việc đa dạng có nguy cơ bị RLCX ít

hơn những công nhân làm các công việc đơn điệu, lặp lại 0,28 lần (KTC

95%: 0,19 – 0,41) với p <0,001.

KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy: Công nhân may đa số là công

nhân trẻ với 89% là lao động nữ. Tỉ lệ công nhân bị RLCX nghề nghiệp là

83%. Có mối liên quan giữa RLCX với tư thế lao động và tính chất công

việc, với p = 0,004 và p <0,001.

KIẾN NGHỊ

Để giảm RLCX cho người lao động, Công ty nên thực hiện những cải thiện

sau:

- Công ty nên tổ chức các khoảng nghỉ ngắn (5 – 10 phút) sau mỗi khoảng

thời gian lao động khoảng 120 phút giữa các ca lao động.

- Công ty nên tổ chức cho công nhân tập thể dục giữa giờ.

- Tạo điều kiện cho công nhân được thao tác công việc với các tư thế hợp lý

hơn bằng cách hạn chế loại bỏ các tư thế lao động không tự nhiên.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang