Tài liệu

rèn luyện nề nếp cho trẻ mẫu giáo

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1548     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 35
Tài liệu rèn luyện nề nếp cho trẻ mẫu giáo - tài liệu, sách iDoc.Vnrèn luyện nề nếp cho trẻ mẫu giáo,Để thực hiện tốt mục tiêu của xã hội và mục đích của Đảng ta là:  “Dân giàunước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”…
background image

 

Phần i 

Phần mở đầu 

I. 

Lý do chọn đề tài: 

Để thực hiện tốt mục tiêu của xã hội và mục đích của Đảng ta là: “Dân giàu 

nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” thì trước hết nhiệm vụ của giáo 

dục phải đào tạo ra được những con người mới xã hội chủ nghĩa và con người đó 

phải được phát triển toàn diện. 

Chính vì nhiệm vụ nặng nề được đặt ra cho ngành giáo dục mà sự nghiệp giáo 

dục của những năm gần đây đã được quan tâm và chú trọng hơn. Đặc biệt là giáo 

dục mầm non là hệ thống đầu tiên của giáo dục quốc dân, nó là nền tảng đầu tiên 

trong suốt quá trình giáo dục đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Để thực hiện  tốt  những  mục tiêu cơ bản của  mình  thì  ngành  học  mầm  non 

phải  không ngừng đổi mới và phát triển  về mọi  mặt: số lượng  và chất  lượng, cơ 

sở vật chất cũng như nội dung chăm sóc - giáo dục trẻ. 

Như chúng ta đã biết, giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng và 

cần thiết.  Muốn thực hiện được nhiệm  vụ  to  lớn này thì gia đình  là sợi  dây tình 

yêu, chăm sóc và kích thích đầu tiên của trẻ, cha mẹ là những người thầy đầu tiên 

và quan trọng nhất. Mỗi nhà giáo dục, mỗi một cô giáo, người mẹ thứ hai của trẻ, 

thì phải làm sao hình thành cho các cháu bước đầu có một đức tính tốt để sau này 

trẻ trở thành người công dân tốt. 

background image

 

     Là  một  giáo  viên  mầm  non  được  phân  công  phụ  trách  trẻ  ở  độ  tuổi  18  -  24 

tháng, ở tuổi này trẻ còn rất bé nhưng đặc điểm sinh lý trẻ phát triển rất mạnh. Vì 

vậy trẻ dễ bị tổn thương về tâm lý, tôi thấy việc giáo dục đưa các cháu vào nề nếp 

để tham gia  mọi hoạt động trong ngày của trẻ là một nhiệm  vụ quan trọng hàng 

đầu trong suốt quá trình của các cháu. Vì trẻ chưa tách rời bố mẹ, gia đình... nên 

khi mới nhập  lớp, nhập trường trẻ thường  có thái độ sợ hãi, mọi thứ đều lạ lẫm, 

tránh né bạn, không chấp nhận sự giúp đỡ của các cô giáo, thậm chí còn la 

 khóc, không ăn không ngủ, hoặc không tham gia vào mọi hoạt động… có thể trẻ  

 dường như không hoà nhập vào tập thể 

Vậy  làm  thế  nào  để  nhanh  chóng  đưa  trẻ  vào  nề  nếp  thói  quen  ngay  từ  những 

ngày đầu, những ngày mà trẻ không muốn rời xa mẹ... đến với cô giáo và các bạn. 

Theo tôi nghĩ đây không phải là vấn đề trăn trở của riêng tôi mà là của tất cả 

các  đồng  nghiệp  nói  chung.  Nhận  thức  được  tầm  quan  trọng  đó  tôi  đã  suy  nghĩ 

tìm hiểu “Một số hình thức  rèn luyện nề nếp, thói quen ban đầu cho trẻ 18- 24 

tháng” 

II. Nhận thức lý luận. 

Giai  đoạn  trẻ  18-  24  tháng  là  giai  đoạn  khởi  điểm  của  việc  hình  thành  và 

phát  triển  nhân  cách  trẻ,  các  mặt  phát  triển  của  trẻ  hoà  quyện  vào  nhau,  ảnh 

hưởng lẫn nhau, không tách bạch rõ nét. Trẻ hoàn toàn còn non nớt, nhạy cảm với 

tác động bên ngoài, đồng thời cũng là lúc trẻ phát triển rất nhanh về mọi mặt. trẻ 

rất dễ bị tổn thương về tâm lý. Bởi thế muốn rèn luyện nề nếp thói quen ngay từ 

background image

 

đầu cho trẻ, ngay từ những ngày đầu trẻ mới vào lớp cô giáo phải làm sao để trẻ 

cảm nhận được nguồn hạnh phúc, thấy mình được chấp nhận, được an toàn, được 

yêu mến và là thành viên trong cộng đồng mà trẻ đang hoà nhập. Quan hệ của cô 

với trẻ giàu cảm xúc thân thiết, yêu thương như quan hệ mẹ con. Vậy hoạt động 

lao động sư phạm của cô giáo mầm non đòi hỏi phải rất linh hoạt, nhạy bén, kịp 

thời, phải có sự sáng  tạo  để  phát hiện  và  đáp ứng những  nhu cầu phát triển  của 

trẻ. 

Hoạt động  lao động sư phạm của cô  giáo  mầm non có định hướng, có mục 

đích để giáo dục, phát triển trẻ. Tác động sư phạm của cô giáo phải luôn thay đổi, 

phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ có cảm tình, có hứng thú. Vì thế nghệ thuật 

chủ yếu của  cô  thể hiện ở  chỗ  biết  hoà nhập  vào  thế  giới trẻ,  biết  quên  mình  là 

người lớn để thực sự là người bạn của trẻ. Biết tôn trọng và đồng cảm với trẻ tạo 

nên  không  khí cởi  mở,  lôi  cuốn,  thu hút  trẻ,  như thế  trẻ dễ nghe  theo  sự  hướng 

dẫn của cô, biết vâng lời cô một cách thoải mái, vui vẻ. Từ đó giúp trẻ những hiểu 

biết nhất định, tạo cho trẻ có đầy đủ điều kiện về thể lực, kiến thức đồng thời hình 

thành và phát triển nhân cách tốt cho trẻ, tạo tiền đề cho trẻ vững vàng và tự tin 

hơn.Muốn  thực  hiện những  mục  tiêu  trên  thì  vấn  đề  rèn  luyện nề  nếp thói  quen 

ban  đầu  cho  trẻ  mầm  non  phải  được  chú  trọng  thường  xuyên  liên  tục  và  không 

ngừng được đổi mới. Đặc biệt là đội ngũ giáo viên phải thường xuyên bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên được tiếp thu đầy đủ các 

chuyên  đề, tiếp  cận  với cái  mới  một cách  kịp thời để thực  hiện  việc  chăm  sóc  - 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

rèn luyện nề nếp cho trẻ mẫu giáo

Để thực hiện tốt mục tiêu của xã hội và mục đích của Đảng ta là:  “Dân giàu

nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” thì trước hết nhiệm vụ của giáo  

dục phải đào tạo ra được những con người mới xã hội chủ nghĩa và con người đó  

phải được phát triển toàn diện.

     Chính vì nhiệm vụ nặng nề được đặt ra cho ngành giáo dục mà sự nghiệp giáo  

dục của những năm gần đây đã được quan tâm và chú trọng hơn.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1548     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 188 Lượt xem: 61063
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54012
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 53780
Có thể bạn quan tâm