Thành viên thoagiao

rèn luyện nề nếp cho trẻ mẫu giáo

- 05/08/2012
Chia sẻ
/35 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (35 trang)
Thành viên thoagiao

rèn luyện nề nếp cho trẻ mẫu giáo

- 05/08/2012
2,584
Báo lỗi

Để thực hiện tốt mục tiêu của xã hội và mục đích của Đảng ta là:  “Dân giàu

nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” thì trước hết nhiệm vụ của giáo  

dục phải đào tạo ra được những con người mới xã hội chủ nghĩa và con người đó  

phải được phát triển toàn diện.

     Chính vì nhiệm vụ nặng nề được đặt ra cho ngành giáo dục mà sự nghiệp giáo  

dục của những năm gần đây đã được quan tâm và chú trọng hơn.

Nội dung
Microsoft Word - Ren luyen ne nep

1

Phần i

Phần mở đầu

I. Lý do chọn đề tài:

Để thực hiện tốt mục tiêu của xã hội và mục đích của Đảng ta là: “Dân giàu

nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” thì trước hết nhiệm vụ của giáo

dục phải đào tạo ra được những con người mới xã hội chủ nghĩa và con người đó

phải được phát triển toàn diện.

Chính vì nhiệm vụ nặng nề được đặt ra cho ngành giáo dục mà sự nghiệp giáo

dục của những năm gần đây đã được quan tâm và chú trọng hơn. Đặc biệt là giáo

dục mầm non là hệ thống đầu tiên của giáo dục quốc dân, nó là nền tảng đầu tiên

trong suốt quá trình giáo dục đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện tốt những mục tiêu cơ bản của mình thì ngành học mầm non

phải không ngừng đổi mới và phát triển về mọi mặt: số lượng và chất lượng, cơ

sở vật chất cũng như nội dung chăm sóc - giáo dục trẻ.

Như chúng ta đã biết, giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng và

cần thiết. Muốn thực hiện được nhiệm vụ to lớn này thì gia đình là sợi dây tình

yêu, chăm sóc và kích thích đầu tiên của trẻ, cha mẹ là những người thầy đầu tiên

và quan trọng nhất. Mỗi nhà giáo dục, mỗi một cô giáo, người mẹ thứ hai của trẻ,

thì phải làm sao hình thành cho các cháu bước đầu có một đức tính tốt để sau này

trẻ trở thành người công dân tốt.

2

Là một giáo viên mầm non được phân công phụ trách trẻ ở độ tuổi 18 - 24

tháng, ở tuổi này trẻ còn rất bé nhưng đặc điểm sinh lý trẻ phát triển rất mạnh. Vì

vậy trẻ dễ bị tổn thương về tâm lý, tôi thấy việc giáo dục đưa các cháu vào nề nếp

để tham gia mọi hoạt động trong ngày của trẻ là một nhiệm vụ quan trọng hàng

đầu trong suốt quá trình của các cháu. Vì trẻ chưa tách rời bố mẹ, gia đình... nên

khi mới nhập lớp, nhập trường trẻ thường có thái độ sợ hãi, mọi thứ đều lạ lẫm,

tránh né bạn, không chấp nhận sự giúp đỡ của các cô giáo, thậm chí còn la

khóc, không ăn không ngủ, hoặc không tham gia vào mọi hoạt động… có thể trẻ

dường như không hoà nhập vào tập thể

Vậy làm thế nào để nhanh chóng đưa trẻ vào nề nếp thói quen ngay từ những

ngày đầu, những ngày mà trẻ không muốn rời xa mẹ... đến với cô giáo và các bạn.

Theo tôi nghĩ đây không phải là vấn đề trăn trở của riêng tôi mà là của tất cả

các đồng nghiệp nói chung. Nhận thức được tầm quan trọng đó tôi đã suy nghĩ

tìm hiểu “Một số hình thức rèn luyện nề nếp, thói quen ban đầu cho trẻ 18- 24

tháng”

II. Nhận thức lý luận.

Giai đoạn trẻ 18- 24 tháng là giai đoạn khởi điểm của việc hình thành và

phát triển nhân cách trẻ, các mặt phát triển của trẻ hoà quyện vào nhau, ảnh

hưởng lẫn nhau, không tách bạch rõ nét. Trẻ hoàn toàn còn non nớt, nhạy cảm với

tác động bên ngoài, đồng thời cũng là lúc trẻ phát triển rất nhanh về mọi mặt. trẻ

rất dễ bị tổn thương về tâm lý. Bởi thế muốn rèn luyện nề nếp thói quen ngay từ

3

đầu cho trẻ, ngay từ những ngày đầu trẻ mới vào lớp cô giáo phải làm sao để trẻ

cảm nhận được nguồn hạnh phúc, thấy mình được chấp nhận, được an toàn, được

yêu mến và là thành viên trong cộng đồng mà trẻ đang hoà nhập. Quan hệ của cô

với trẻ giàu cảm xúc thân thiết, yêu thương như quan hệ mẹ con. Vậy hoạt động

lao động sư phạm của cô giáo mầm non đòi hỏi phải rất linh hoạt, nhạy bén, kịp

thời, phải có sự sáng tạo để phát hiện và đáp ứng những nhu cầu phát triển của

trẻ.

Hoạt động lao động sư phạm của cô giáo mầm non có định hướng, có mục

đích để giáo dục, phát triển trẻ. Tác động sư phạm của cô giáo phải luôn thay đổi,

phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ có cảm tình, có hứng thú. Vì thế nghệ thuật

chủ yếu của cô thể hiện ở chỗ biết hoà nhập vào thế giới trẻ, biết quên mình là

người lớn để thực sự là người bạn của trẻ. Biết tôn trọng và đồng cảm với trẻ tạo

nên không khí cởi mở, lôi cuốn, thu hút trẻ, như thế trẻ dễ nghe theo sự hướng

dẫn của cô, biết vâng lời cô một cách thoải mái, vui vẻ. Từ đó giúp trẻ những hiểu

biết nhất định, tạo cho trẻ có đầy đủ điều kiện về thể lực, kiến thức đồng thời hình

thành và phát triển nhân cách tốt cho trẻ, tạo tiền đề cho trẻ vững vàng và tự tin

hơn.Muốn thực hiện những mục tiêu trên thì vấn đề rèn luyện nề nếp thói quen

ban đầu cho trẻ mầm non phải được chú trọng thường xuyên liên tục và không

ngừng được đổi mới. Đặc biệt là đội ngũ giáo viên phải thường xuyên bồi dưỡng,

nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên được tiếp thu đầy đủ các

chuyên đề, tiếp cận với cái mới một cách kịp thời để thực hiện việc chăm sóc -

4

giáo dục trẻ, đặc biệt là rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ đạt kết quả

cao.

Về góc độ giáo dục nề nếp thói quen ban đầu đối với trẻ ở độ tuổi 18 - 24

tháng, nếu cứ thực hiện theo phương pháp cũ mà trước kia đã thực hiện thì sẽ

không đưa lại hiệu quả cao hơn, tính chủ động tích cực sẽ không phát huy được

khả năng sáng tạo, đồng thời kết quả về mặt trí tuệ của trẻ sẽ thấp, trẻ sẽ phát triển

một cách thụ động.

Vì vậy chỉ có đổi mới hình thức tổ chức cho trẻ thì mới tạo ra được môi

trường hoạt động tốt và tạo ra những cơ hội tốt cho trẻ phát huy khả năng chủ

động, sáng tạo một cách triệt để. Trẻ mầm non nói chung và trẻ nhà trẻ nói riêng

đặc biệt là trẻ 18 - 24 tháng tuổi. Nếu cô tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động

dưới nhiều hình thức, thông qua mọi hoạt động hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi...

thì việc rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ sẽ được thuần thục hơn, kết quả sẽ đạt

cao hơn.

III. Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu.

1- Mục đích.

Nhằm tìm ra một số biện pháp, hình thức để rèn luyện nề nếp thói quen

ban đầu cho trẻ một cách nhẹ nhàng, trẻ được thoải mái, tự nhiên hoạt động

không gò bó để việc rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ đạt được kết quả tốt nhất

2- Đối tượng phạm vi nghiên cứu.

- Đối tượng: Trẻ nhà trẻ 18 - 24 tháng ( Do lớp tôi phụ trách )

5

- Trường: Mầm Non Phương Thông

- Chương trình: Giáo dục mầm non trẻ 18- 24 tháng

IV- Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu.

1- Nhiệm vụ.

Với vai trò là một giáo viên Mầm Non tôi luôn thực hiện nghiêm túc chế độ

sinh hoạt "Một ngày của bé", quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ theo đúng kế hoạch,

không bớt xén chương trình. Do vậy nhiệm vụ chính của tôi là làm sao tìm ra hình

thức rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ phù hợp nhất và sử dụng hình

thức một cách tốt nhất để đem đến cho trẻ niềm vui và sự hứng thú thông qua các

hoạt động, tạo cho trẻ niềm tin, sự ấm áp khi ở bên cô giáo, bên bạn .

2- Phương pháp nghiên cứu.

- Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, tạp chí giáo dục mầm non

- Tham gia các buổi thao giảng, thực hiện dạy và dự giờ để trao đổi kinh

nghiệm và học hỏi đồng nghiệp.

- Tuyên truyền để phụ huynh thấy được sự quan trọng của việc rèn luyện nề

nếp, thói quen ban đầu cho trẻ lứa tuổi 18-24 tháng

- Trong quá trình thực hiện tôi luôn luôn lựa chọn phương pháp hình thức tổ

chức phù hợp với điều kiện của lớp, và nhận thức của trẻ và đặc biệt phải phù hợp

với tâm lý của từng trẻ

Phần II

6

Thực trạng

I- Đặc điểm tình hình của lớp.

- Tổng số trẻ 8: Trong đó: 5 trẻ nam, 3 trẻ nữ.

- Dân tộc: Kinh 3, tày 4, dao 1

Để biết được nề nếp, thói quen ban đầu của trẻ,vào đầu năm học tôi đã tiến

hành khoả sát kết quả cụ thể cụ thể như sau

Bảng khảo sát đầu năm về nề nếp, thói quen ban đầu cho trẻ

Tổng

số trẻ

Thói

quen nề

nếp đi học

đều

Thói

quen nề

nếp chào

hỏi

Thói

quen cất

đồ dùng

đồ chơi

Thói

quen nề

nếp - giờ

ăn

Thói

quen nề

nếp - giờ

ngủ

Thói

quen nề

nếp - giờ

vui chơi

Thói

quen nề

nếp học

tập

Thói

quen nề

nếp vệ

sinh

8 4/8 3/8 1/8 2/8 1/8 2/8 1/8

1/8

Với kết quả như trên tôi đã mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu và thực hiện một số

hình thức rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ 18-24 tháng.Trong quá trình

thực hiện tôi nhận thấy những thuận lợi và khó khăn như sau

1- Thuận lợi:

7

- Bản thân tôi luôn được sự quan tâm của cán bộ Chuyên môn phòng giáo dục

và Ban giám hiệu nhà trường, sự lãnh đạo của địa phương và bạn bè đồng nghiệp

- Do trường ở trung tâm nên việc cập nhật thông tin nhanh, với những thông tin

đổi mới qua các lớp tập huấn các chuyên đề trong năm học

- Đa số phụ huynh nhiệt tình với lớp, quan tâm đến trẻ, đưa đón trẻ đúng giờ,

đóng góp các khoản đúng quy định.

- Bản thân tham gia đầy đủ các chuyên đề về đổi mới của ngành học mầm non,

trong đó có chuyên đề lễ giáo, chuyên đề vệ sinh dinh dưỡng...

2- Khó khăn:

Ngoài những thuận lợi tôi đã nêu trên trong quá trình thực hiện, bản thân tôi

gặp không ít khó khăn nhất định.

- Với đặc điểm sinh lý của lứa tuổi ở giai đoạn phát triển lời nói đang phát triển

do đó khả năng giao tiếp về ngôn ngữ của trẻ gặp rất nhiều khó khăn. Trẻ đang

sống trong môi trường gia đình, được ông bà, bố mẹ yêu thương chăm sóc. Khi

đến trường là nơi hoàn toàn mới mẻ xa lạ với trẻ, do đó trẻ chưa quen với nề nếp,

thói quen của lớp, tính dụt dè, nhút nhát, cá tính... còn nhiều ở trẻ.

- Phòng học nhỏ hẹp khó khăn cho việc hoạt động

- Một số phụ huynh nhận thức chưa đồng đều cho là lứa tuổi bé việc rèn nề nếp

cho trẻ chưa quan trọng.

Để đi vào thực hiện việc rèn luyện thói quen nề nếp cho trẻ từ những thuận lợi

và khó khăn đã nêu, dựa trên cơ sở thực tế bản thân tôi đã đề ra một số biện pháp:

8

Phần III:

Một số biện pháp thực hiện

1. Nghiên cứu tham khảo, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và

khả năng nắm bắt về việc rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ

18 - 24 tháng tuổi

Muốn đưa chất lượng về việc rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ đạt hiệu

quả cao. Xuất phát từ tình hình thực tế, dựa vào đặc điểm sinh lý của trẻ tôi đã đi

sâu nghiên cứu, tìm tòi, tham khảo... những tài liệu có nội dung về đề tài, học hỏi

kinh nghiệm của đồng nghiệp, của bản thân, nhận thức đúng đắn, hiểu được tầm

quan trọng của vấn đề, nắm vững tình hình cụ thể của lớp. Xác định rõ những khó

khăn và điều kiện thuận lợi của nhà trường, của lớp, của bản thân. Từ đó tìm ra

biện pháp thực hiện hữu hiệu nhất.

2. Phân nhóm đặc điểm tâm sinh lý của trẻ để có biện pháp thích hợp

Bên cạnh việc thực hiện chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ là vấn đề trọng

tâm. Ngoài ra việc tiến hành tổ chức để đưa các cháu đi vào nề nếp thói quen ở

mọi lúc, mọi nơi. Vì thế mọi hoạt động trong ngày của trẻ tôi đều phải nghiên

cứu, lập ra chương trình kế hoạch bồi dưỡng đối tượng theo sự phân nhóm và sắp

xếp chỗ ngồi cho từng cháu một cách hợp lý:

+ Trẻ nhút nhát ngồi cạnh trẻ nhanh nhẹn, mạnh dạn.

+ Trẻ khá ngồi cạnh trẻ trung bình.

9

+ Trẻ hiếu động, cá biệt hay nói chuyện ngồi cạnh trẻ ngoan, ngồi cạnh cô

giáo, để dễ quan sát và tiện cho việc điều hành trẻ tốt hơn.

Cô động viên khích lệ sự tiến bộ đối với những trẻ hiếu động, cá biệt khi

thấy trẻ ngoan hơn. Đặc biệt tôi thường xuyên uốn nắn và tập cho trẻ cách đi,

đứng, xưng hô, cách trả lời cô khi cần thiết... bằng những hình thức trên tôi đã

dần ổn định đưa trẻ vào nề nếp thói quen trong mọi hoạt động, ở mọi lúc mọi nơi

3. Tăng cường làm và sưu tầm nhiều đồ chơi đẹp và sáng tạo trẻ mầm non

nói chung và trẻ 18 - 24 tháng tuổi nói riêng, ở độ tuổi này trẻ được hoạt động

dưới nhiều hình thức “Học mà chơi, chơi mà học”, học ở mọi lúc mọi nơi

Vì vậy muốn đưa chất lượng của việc rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ tốt

hơn. Bản thân tôi đã không ngừng cho việc sưu tầm những nguyên vật liệu sẵn có

để làm đồ dùng đồ chơi sao cho đẹp, sáng tạo, hấp dẫn, nhưng phải đảm bảo an

toàn, sử dụng hợp lý và phù hợp với nội dung với độ tuổi. Đồ dùng đồ chơi sắp

xếp gọn gàng vừa tầm với trẻ để thu hút trẻ vào mọi hoạt động một cách thoải mái

và tự tin hơn.

Ví dụ: Cháu mới nhập lớp đang còn khóc vì nhớ bố mẹ, ông bà... tôi có thể

bế cháu lại các góc chơi xem bức tranh ảnh, xem đồ chơi : Búp bê, những đồ

dùng nấu ăn…. Để trẻ tập trung vào các đồ chơi mà quên đi nỗi nhớ nhà bằng

cách tôi có thể đàm thoại với trẻ, chỉ vào hình ảnh và hỏi: Tranh vẽ ai đây? còn ai

đây nữa? cô giáo và các bạn đang làm gì?...Nào cô cháu mình cùng nấu bột cho

em búp bê ăn…

10

Từ việc chú trọng đến đồ dùng, đồ chơi trang bị cho trẻ hoạt động trong ngày

giúp trẻ hứng thú hơn, tăng phần tích cực, tạo cho trẻ có giờ hoạt động tự tin và

sinh động hơn, đó là yếu tố góp phần quyết định chất lượng và khả năng hoạt

động của trẻ đạt kết quả cao hơn.

4. Nêu gương tốt thông qua các hoạt động trong ngày

Trẻ 18 - 24 tháng tuổi với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ phát triển mạnh, trẻ

còn bé hay tò mò thích bắt chước, tôi luôn tôn trọng trẻ và hết sức công bằng, sử

dụng khen, chê đúng mực. Khen và chê có tác dụng mạnh đến hành vi vâng lời

của trẻ, nhưng không nên khen quá đáng mà chê trách chung chung, nên tôi

thường khen những gương tốt để trẻ bắt chước.

Ví dụ: Cô khen những trẻ đi học ngoan, đúng giờ, mặc quần áo, đầu tóc gọn

gàng, sạch đẹp. Biết chào cô khi đến lớp, không khóc nhè… thông qua các bài

hát, bài thơ, câu chuyện và mọi lúc mọi nơi, cũng có thể giúp trẻ có thói quen nề

nếp tốt hơn hoặc cô không nên chê trẻ trước tập thể lớp mà nên gần gũi để góp ý

nhỏ với trẻ về một số nề nếp chưa tốt hay trong lớp còn một vài cháu hay nhõng

nhẽo không nghe lời cô do sự nuông chiều của ông bà, bố mẹ... tôi dựa vào lúc có

điều kiện, trong giờ hoạt động nào đó mà trẻ có thể học tập, bắt chước. Tôi đã

tranh thủ cơ hội đó để thay đổi trẻ bằng mọi hình thức. Từ sự giúp đỡ của cô giáo

mà tính nhõng nhẽo của trẻ mất dần. Được cô tạo điều kiện giúp đơ, do được rèn

luyện mà trẻ đã thực sự hoà nhập vào nề nếp, khuôn khổ của tập thể lớp một cách

thoải mái, dễ dàng và tự tin.

11

5. Rèn luyện nề nếp thói quen thường xuyên trong mọi hoạt động, mọi lúc

mọi nơi

Hàng ngày các cháu đến lớp với các nội dung hoạt động: giờ ăn, giờ ngủ, vệ

sinh, học tập, vui chơi, giờ đón, giờ trả... mọi sinh hoạt đều là những hình thức để

trẻ được rèn luyện. Đối với độ tuổi này để đưa các cháu vào nề nếp thói quen đâu

phải là chuyện dễ và đơn giản. Thực tế các cháu còn rất bé, chưa có ý thức được

như các anh chị lớn, điều này cũng là một thử thách cho cô giáo. Muốn tạo cho trẻ

có được thói quen thường xuyên phải luôn nhẹ nhàng gần gũi và tình cảm với trẻ

để uốn nắn trẻ hoặc thông qua bài hát, bài thơ, câu chuyện... trò chơi có nội dung

nói về nề nếp thói quen. tôi cũng có thể sử dụng để trẻ phần nào liên hệ tới bản

thân mà ngoan hơn và biết vâng lời cô giáo. Nhờ sự tạo điều kiện giúp đỡ của cô,

trẻ được uốn nắn kịp thời thường xuyên, liên tục do đó việc rèn luyện nề nếp thói

quen của trẻ trong mọi hoạt động mọi lúc, mọi nơi mang lại hiệu quả cao hơn, các

cháu ngoan và nề nếp hơn. Ví dụ: Rèn luyện cho trẻ thói quen biết chào hỏi thông

qua các bài hát như: Bé ngoan, Lời chào buổi sáng, Mẹ yêu không nào…Các bài

thơ: Chào, Miệng xinh, Cháu chào ông ạ…

- Qua bài thơ, bài hát rèn cho trẻ thói quen khi chơi xong biết cất dọn đồ

chơi như:

Bạn ơi hết giờ rồi

Nhanh tay cất đồ chơi

Nhẹ tay thôi bạn nhé

12

Cất dồ chơi đi nào”

Hay

Giờ chơi hết rồi

Nào các bạn ơi

Ta cùng cất dọn

Đồ dùng đồ chơi

Vào nơi quy định

- Qua bài thơ, bài hát, câu chuyện rèn cho trẻ thói quen khi ăn, khi ngủ như: Bài

hát: Giờ đi ngủ…

Bài thơ: “ Giờ ăn”

Đến giờ ăn cơm

Vào bàn bạn nhé

Nào thìa, bát, đĩa

Xúc cho gọn gàng

Chớ có vội vàng

Cơm rơi, cơn vãi

Bài thơ : “ Giờ ngủ”

Vào giường đi ngủ

Không nghịch đồ chơi

Không gọi bạn ơi

Không cười khúc khích

13

Không ai tinh nghịch

Giơ chân, giơ tay

Phải nằm cho ngay

Mắt thì nhắm lại

- Rèn thói quen vệ sinh cho trẻ qua các bài

Bài thơ: “Chùi mũi”

Mỗi khi có mũi

Bé nhớ chùi ngay

Chớ có dùng tay

Quyệt ngay lên má

Trông thật xấu quá

Cô chẳng yêu đâu

Bài thơ: “Rửa tay sạch”

Cô dặn bé

Trước giờ ăn

Khi tay bẩn

Phải sửa ngay

Với xà phòng

Bé ghi lòng

Lời cô dăn

14

6. Tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phối kết hợp với gia

đình

Để thực hiện tốt việc rèn luyện nề nếp, thói quen ban đầu cho trẻ thì các bậc

phụ huynh giữ một vai trò quan trọng. Do vậy tôi đã tuyên truyền với các bậc phụ

huynh về sự cần thiết của việc rèn luyện cho trẻ ở lứa tuổi này. Từ đó phụ huynh

cùng phối hợp với giáo viên để nắm bắt đặc điểm tình hình của trẻ, tìm nguyên

nhân để có biện pháp thích hợp kịp thời uốn nắn trẻ. Đồng thời trao đổi với cha

mẹ trẻ để rèn luyện thêm cho trẻ khi ở gia đình. Giúp việc rèn luyện thói quen nề

nếp của trẻ theo khoa học và đi đến thống nhất trong việc chăm sóc - giáo dục trẻ

- Vận động phụ huynh cùng sưu tầm tranh ảnh, nhữnh bài thơ, câu chuyện có

nội dung phù hợp. đóng góp nguyên vật liệu và cùng làm đồ dùng đồ chơi phục

vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ đạt kết quả tốt

Tôi trao đổi với phụ huynh thông qua các hình thức

+ Qua giờ đón trả trẻ.

+ Trong các hội nghị cha mẹ học sinh.

+ Các thông tin trên bảng tuyên truyền

7. Rèn luyện bằng tình cảm của cô đối với trẻ

Trẻ ở độ tuổi 18 - 24 tháng chưa rời khỏi bàn tay ấp ủ yêu thương của người

mẹ... vì thế các cháu mang đến trường, đến lớp một tâm trạng vừa bỡ ngỡ lạ lẫm

vừa lưu luyến nhớ gia đình. Thậm chí có cháu còn sợ hãi khóc lóc... Vì tuổi này

trẻ còn rất bé, sống nhiều về tình cảm nên rất cần sự âu yếm, nhẹ nhàng của cô

15

nhất là những ngày đầu trẻ mới nhập lớp, cô phải làm sao để trẻ có thể cảm nhận

được nguồn hạnh phúc, được an toàn, được quan tâm và được yêu mến có thể coi

là một thành viên trong cộng đồng mà trẻ đang hoà nhập. Tình cảm của cô đối với

trẻ giầu cảm xúc thân thiết, yêu thương như quan hệ mẹ con. Biết tôn trọng và

đồng cảm với trẻ tạo nên không khí cởi mở, quên mình là người lớn để thực sự là

người bạn của trẻ. Khi trẻ có cảm tình, có hứng thú cô có thể sử dụng nghệ thuật

của mình để thu hút lôi cuốn trẻ vào các hoạt động một cách dễ dàng.

Ví dụ:

Khi đón trẻ vào lớp những ngày đầu trẻ còn bỡ ngỡ thậm chí khóc hờn, cô bế

trẻ âu yếm vỗ về rồi cho trẻ xem tranh và trò chuyện hoặc hát cho trẻ nghe rồi kể

chuyện, cùng trẻ chơi với các đồ chơi để trẻ quên đi nỗi nhớ nhà. Rồi những buổi

đầu trẻ ăn cơm, ngủ tại trường với trẻ điều gì cũng mới mẻ cô ân cần dỗ dành, động

viên khuyến khích bón từng thìa cơm, ru trẻ vào giấc ngủ. Dần dần trẻ đã quen khi

đến giờ ăn cô hướng dẫn trẻ tự ngồi vào bàn ăn, tập cho trẻ tự cầm thìa xúc cơm ăn,

ăn không nói chuyện, không làm rơi vãi.

Phần IV

Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm

1. Kết quả đạt được

16

Qua một năm học tôi kiên kiên trì thực hiện một số hình thức rèn luyện nề nếp

thói quen ban đầu cho trẻ, đến nay trẻ đã thực sự yêu mến cô giáo, các bạn và

thích đi học, có nề nếp tham gia trong mọi hoạt động, trẻ có tác phong mạnh dạn

và tự tin hơn, cụ thể:

- Trẻ có hành vi đạo đức tốt, không nói tục chửi bậy, biết vâng lời ông bà, cha

mẹ, yêu quý con vật, biết yêu thiên nhiên, biết quan tâm đoàn kết với bạn, biết

cảm ơn xin lỗi.

- Đặc biệt các cháu về nhà đã biết tự mình làm một số việc tự phục vụ: Tự xúc

ăn, tự uống nước, biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh, khi chơi xong tự

cất đồ chơi… biết đọc thơ, hát bi bô cho ông bà, bố mẹ nghe. Vì vậy các bậc phụ

huynh rất vui, càng yên tâm hơn khi gửi con đến lớp . Từ đó phụ huynh quan tâm

đến việc học tập của các cháu nhiều hơn.

- Các cháu có nề nếp thói quen tự phục vụ nên tôi thực hiện nhiện vụ chăm

sóc giáo dục một cách dễ dàng

Để minh chứng cho kết quả đạt được của các cháu rõ ràng hơn, dưới đây là

kết quả so sánh về việc thực hiện một số hình thức rèn luyện nề nếp thói quen ban

đầu cho trẻ

Bảng so sánh kết quả việc áp dụng một số hình thức rèn luyện nề nếp, thói

quen ban đầu cho trẻ:

Tổng

Thói

quen nề

Thói

quen nề

Thói

quen cất

Thói

quen nề

Thói quen

nề nếp -

Thói

quen nề

Thói

quen nề

Thói

quen nề

17

số trẻ nếp đi

học đều

nếp chào

hỏi

đồ dùng

đồ chơi

nếp - giờ

ăn

giờ ngủ nếp - giờ

vui chơi

nếp học

tập

nếp vệ

sinh

Đầu

năm

Cuối

năm

Đầu

năm

Cuối

năm

Đầu

năm

Cuối

năm

Đầu

năm

Cuối

năm

Đầu

năm

Cuối

năm

Đầu

năm

Cuối

năm

Đầu

năm

Cuối

năm

Đầu

năm

Cuối

năm

8

4/8

8/8

3/8

7/8

1/8

7/8

2/8

7/8

1/8

8/8

2/8

7/8

1/8

8/8

1/8

8/8

Tuy kết quả đạt được chưa cao. Nhưng đó là điều rất phấn khởi là niềm động

viên, khích lệ tôi cố gắng hơn nữa trong năm học tiếp theo

2. Bài học kinh nghiệm:

Với các hình thức tôi thực hiện trong năm học vừa qua đã thu được kết quả

đáng mừng. Từ đó bản thân tôi rút ra một số kinh nghiệm về việc rèn luyện nề

nếp thói quen ban đầu cho trẻ đạt kết quả tốt

- Nghiên cứu tham khảo tài liệu, không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ

chuyên môn

- Bản thân giáo viên luôn là tấm gương tốt, mẫu mực trong mọi hoạt động: Lời

ăn, tiếng nói, việc làm

- Cô yêu nghề mến trẻ tận tâm với công việc của mình. Luôn tìm tòi nghiên cứu

các phương pháp, hình thức để dạy trẻ phù hợp và đạt kết quả cao

- Rèn cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt quan tâm đến trẻ chậm, trẻ cá biệt,

không phân biệt giữa các trẻ

18

- Giáo viên trao đổi thường xuyên với phụ huynh những gì trẻ làm được và

chưa làm được để cùng tìm ra nguyên nhân và cách dạy trẻ tốt nhất

- Giáo viên luôn tạo cơ hội cho trẻ tự làm các việc phù hợp với khả năng của

trẻ và có hành vi văn hoá

Phần V

kết luận

Bác Hồ kính yêu đã nói:

Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn, biết ngủ biết học hành là ngoan

Đúng như vậy trẻ em như một cây non. Cây non được chăm sóc tận tình của

người lớn thì cây sẽ lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này trẻ thành người tốt. Chính vì

vậy ngành học mầm non luôn coi trọng sự nghiệp chăm sóc - giáo dục trẻ là một

nhiệm vụ vô cùng quan trọng đặt nền tảng cho sự nghiệp giáo dục chung. Việc

rèn luyện nề nếp, thói quen ban đầu cho trẻ nhằm hình thành cho trẻ những cơ sở

đầu tiên về giáo dục nhân cách và phát triển toàn diện là nhiệm vụ hết sức khó

khăn luôn được đặt hàng đầu. Vì thế chúng ta phải biết kết hợp tốt và chặt chẽ

giữa nhà trường và gia đình để chăm sóc nuôi dạy các cháu theo kiến thức khoa

học. Có thể nói rằng những điều mà trẻ bắt đầu được tiếp nhận ở độ tuổi này đều

có ảnh hưởng lâu dài đến việc hình thành toàn bộ nhân cách của trẻ sau này.

19

Là một giáo viên mầm non phải cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và vai

trò trách nhiệm với cái tên “Người mẹ thứ hai” của trẻ. Thật sự yêu mến trẻ, nhiệt

tình và say mê với công việc, có tấm lòng yêu thương trẻ

Xuất phát từ thực tiễn, nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành học mầm non theo

định hướng đổi mới hình thức tổ chức. Với những biện pháp tôi đã thực hiện trên

trẻ ở độ tuổi 18 - 24 tháng trong năm học 2009 - 2010.

Do đề tài được áp dụng trong phạm vi hẹp ở một nhóm trẻ, vì thế một số kinh

nghiệm tôi đưa ra không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Qua đây tôi rất mong được cán

bộ chuyên môn phòng giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường và bạn đồng nghiệp

đọc, góp ý, xây dựng bổ sung thêm để giúp tôi có được bài học kinh nghiệm tốt

hơn để áp dụng trong quá trình công tác của bản thân, đặc biệt nâng cao chất lượng

của việc rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ mầm non nói chung, trẻ 18 - 24 tháng

tuổi nói riêng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Phương Thông, ngày 30 tháng 04 năm 2010 Xác nhận của Ban giám hiệu

Người viết Hiệu trưởng

Hoàng Thị Huệ

Đặng Thị Thu

20

21

rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu

cho trẻ 18 - 24 tháng tuổi

Phần i

Phần mở đầu

I. Lý do chọn đề tài:

Để thực hiện tốt mục tiêu của xã hội và mục đích của Đảng ta là: “Dân giàu

nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” thì trước hết nhiệm vụ của

giáo dục phải đào tạo ra được những con người mới xã hội chủ nghĩa và con

người đó phải được phát triển toàn diện.

Chính vì nhiệm vụ nặng nề được đặt ra cho ngành giáo dục mà sự nghiệp giáo

dục của những năm gần đây đã được quan tâm và chú trọng hơn. Đặc biệt là giáo

dục mầm non là hệ thống đầu tiên của giáo dục quốc dân, nó là nền tảng đầu tiên

trong suốt quá trình giáo dục đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện tốt những mục tiêu cơ bản của mình thì ngành học mầm non

phải không ngừng đổi mới và phát triển về mọi mặt: số lượng và chất lượng, cơ

sở vật chất cũng như nội dung chăm sóc - giáo dục trẻ.

Như chúng ta đã biết, giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng và

cần thiết. Muốn thực hiện được nhiệm vụ to lớn này thì gia đình là sợi dây tình

22

yêu, chăm sóc và kích thích đầu tiên của trẻ, cha mẹ là những người thầy đầu tiên

và quan trọng nhất. Mỗi nhà giáo dục, mỗi một cô giáo, người mẹ thứ hai của trẻ,

thì phải làm sao hình thành cho các cháu bước đầu có một đức tính tốt để sau này

trẻ trở thành người công dân tốt. Là một giáo viên mầm non được phân công phụ

trách trẻ ở độ tuổi 18 - 24 tháng, trẻ đang còn rất bé, dễ bị tổn thương về tâm lý vì

lứa tuổi này do đặc điểm sinh lý trẻ phát triển mạnh, tôi thấy việc giáo dục đưa

các cháu vào nề nếp để tham gia mọi hoạt động trong ngày của trẻ là một nhiệm

vụ quan trọng hàng đầu trong suốt quá trình của các cháu. Vì trẻ chưa tách rời bố

mẹ, gia đình... nên khi mới nhập lớp, nhập trường trẻ thường có thái độ sợ hãi,

mọi thứ đều lạ lẫm, tránh né bạn, không chấp nhận sự giúp đỡ của các cô giáo,

thậm chí còn la khóc, không ăn, không ngủ, hoặc không tham gia mọi hoạt động

... có thể trẻ dường như không hoà nhập vào tập thể.

Vậy làm thế nào để nhanh chóng đưa trẻ vào nề nếp thói quen ngay từ những

ngày đầu, những ngày mà trẻ không muốn rời xa mẹ... đến với cô giáo và các bạn.

Theo tôi nghĩ đây không phải là vấn đề trăn trở của riêng tôi mà là của tất cả

các đồng nghiệp nói chung.

Vì giai đoạn này của trẻ chính là giai đoạn khởi điểm của việc hình thành và

phát triển nhân cách trẻ, các mặt phát triển của trẻ hoà quyện vào nhau, ảnh

hưởng lẫn nhau, không tách bạch rõ nét. Trẻ hoàn toàn còn non nớt, nhạy cảm với

tác động bên ngoài, đồng thời cũng là lúc trẻ phát triển rất nhanh về mọi mặt. trẻ

rất dễ bị tổn thương về tâm lý. Bởi thế muốn rèn luyện nề nếp thói quen ngay từ

23

đầu cho trẻ, ngay từ những ngày đầu trẻ mới vào lớp cô giáo phải làm sao để trẻ

cảm nhận được nguồn hạnh phúc, thấy mình được chấp nhận, được an toàn, được

yêu mến và là thành viên trong cộng đồng mà trẻ đang hoà nhập. Quan hệ của cô

với trẻ giàu cảm xúc thân thiết, yêu thương như quan hệ mẹ con. Vậy hoạt động

lao động sư phạm của cô giáo mầm non đòi hỏi phải rất linh hoạt, nhạy bén, kịp

thời, phải có sự sáng tạo để phát hiện và đáp ứng những nhu cầu phát triển của

trẻ.

Hoạt động lao động sư phạm của cô giáo mầm non có định hướng, có mục

đích để giáo dục, phát triển trẻ. Tác động sư phạm của cô giáo phải luôn thay đổi,

phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ có cảm tình, có hứng thú. Vì thế nghệ thuật

chủ yếu của cô thể hiện ở chỗ biết hoà nhập vào thế giới trẻ, biết quên mình là

người lớn để thực sự là người bạn của trẻ. Biết tôn trọng và đồng cảm với trẻ tạo

nên không khí cởi mở, lôi cuốn, thu hút trẻ, như thế trẻ dễ nghe theo sự hướng

dẫn của cô, biết vâng lời cô một cách thoải mái, vui vẻ. Từ đó giúp trẻ những hiểu

biết nhất định, tạo cho trẻ có đầy đủ điều kiện về thể lực, kiến thức đồng thời hình

thành và phát triển nhân cách tốt cho trẻ, tạo tiền đề cho trẻ vững vàng và tự tin

hơn.

Muốn thực hiện những mục tiêu trên thì vấn đề rèn luyện nề nếp thói quen

ban đầu cho trẻ mầm non phải được chú trọng thường xuyên liên tục và không

ngừng được đổi mới. Đặc biệt là đội ngũ giáo viên phải thường xuyên bồi dưỡng,

nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên được tiếp thu đầy đủ các

24

chuyên đề, tiếp cận với cái mới một cách kịp thời để thực hiện việc chăm sóc -

giáo dục trẻ, đặc biệt là rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ đạt kết quả

cao.

Về góc độ giáo dục nề nếp thói quen ban đầu đối với trẻ ở độ tuổi 18 - 24

tháng, nếu cứ thực hiện theo phương pháp cũ mà trước kia đã thực hiện thì sẽ

không đưa lại hiệu quả cao hơn, tính chủ động tích cực sẽ không phát huy được

khả năng sáng tạo, đồng thời kết quả về mặt trí tuệ của trẻ sẽ thấp, trẻ sẽ phát triển

một cách thụ động.

Vì vậy chỉ có đổi mới hình thức tổ chức cho trẻ thì mới tạo ra được môi

trường hoạt động tốt và tạo ra những cơ hội tốt cho trẻ phát huy khả năng chủ

động, sáng tạo một cách triệt để. Trẻ mầm non nói chung và trẻ nhà trẻ nói riêng

đặc biệt là trẻ 18 - 24 tháng tuổi. Nếu cô tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động

dưới nhiều hình thức, thông qua mọi hoạt động hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi...

thì việc rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ sẽ được thuần thục hơn, kết quả sẽ đạt

cao hơn.

II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu

1. Thực trạng

Là trường tiên tiến ngành học mầm non thành phố, luôn được các cấp lãnh

đạo quan tâm chỉ đạo sâu sát với đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong

việc chăm sóc - giáo dục các cháu.

25

- Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm tạo

điều kiện giúp đỡ về mọi mặt.

- Lớp được phân công 2 cô giáo phụ trách 25 cháu, các cô đều có trình độ

chuyên môn, có năng lực và nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc - giáo dục

các cháu ở độ tuổi 18 - 24 tháng.

- Cơ sở vật chất của lớp để phục vụ cho mọi mặt hoạt động cần thiết của trẻ

tương đối đầy đủ.

- Lớp có 50% số phụ huynh đã có con gửi ở trường nền đã phần nào nắm bắt

được tình hình của nhà trường.

- Bản thân tham gia đầy đủ các chuyên đề về đổi mới của ngành học mầm

non, trong đó có chuyên đề lễ giáo, chuyên đề vệ sinh dinh dưỡng...

2. Hiệu quả thực trạng

Ngoài những thuận lợi tôi đã nêu trên trong quá trình thực hiện, bản thân tôi

gặp không ít khó khăn nhất định.

Với đặc điểm sinh lý của lứa tuổi ở giai đoạn phát triển lời nói, do đó khả

năng giao tiếp về ngôn ngữ của trẻ gặp rất nhiều khó khăn. Trẻ đang sống trong

môi trường gia đình, được ông bà, bố mẹ... nuông chiều, muốn gì được nấy. Là

lớp bé nhất trường, 100% số trẻ mới nhập học, do đó trẻ hoàn toàn chưa quen nề

nếp, thói quen trong mọi hoạt động, tính dụt dè, nhút nhát, cá tính... còn nhiều ở

trẻ.

26

Lớp có 50% số phụ huynh chưa có con gửi ở trường nên cha mẹ học sinh

chưa quen nội quy, nề nếp của lớp, của trường.

Để đi vào việc rèn luyện thói quen nề nếp cho trẻ từ những thuận lợi và khó

khăn đã nêu, dựa trên cơ sở thực tế bản thân tôi đã đề ra một số biện pháp:

b. giải quyết vấn đề

I. Các giải pháp thực hiện

1. Nghiên cứu tham khảo, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và

khả năng nắm bắt về việc rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ

18 - 24 tháng tuổi

Muốn đưa chất lượng về việc rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ đạt hiệu

quả cao. Xuất phát từ tình hình thực tế, dựa vào đặc điểm sinh lý của trẻ tôi đã đi

sâu nghiên cứu, tìm tòi, tham khảo... những tài liệu có nội dung về đề tài, học hỏi

kinh nghiệm của đồng nghiệp, của bản thân, nhận thức đúng đắn, hiểu được tầm

quan trọng của vấn đề, nắm vững tình hình cụ thể của lớp. Xác định rõ những khó

khăn và điều kiện thuận lợi của nhà trường, của lớp, của bản thân. Từ đó tìm ra

biện pháp thực hiện hữu hiệu nhất.

2. Phân nhóm đặc điểm tâm sinh lý của trẻ để có biện pháp thích hợp

- Bên cạnh việc thực hiện chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ là vấn đề

trọng tâm. Ngoài ra việc tiến hành tổ chức để đưa các cháu đi vào nề nếp thói

quen ở mọi lúc, mọi nơi. Vì thế mọi hoạt động trong ngày của trẻ tôi đều phải

27

nghiên cứu, lập ra chương trình kế hoạch bồi dưỡng đối tượng theo sự phân nhóm

và sắp xếp chỗ ngồi cho từng cháu một cách hợp lý:

+ Tốp trẻ nhút nhát ngồi cạnh tốp trẻ nhanh nhẹn, mạnh dạn.

+ Tốp trẻ khá ngồi cạnh tốp trẻ trung bình.

+ Tốp trẻ hiếu động, cá biệt hay nói chuyện ngồi cạnh tốp trẻ ngoan, ngồi

cạnh cô giáo để dễ quan sát và tiện cho việc điều hành trẻ tốt hơn.

Cô động viên khích lệ sự tiến bộ đối với những trẻ hiếu động, cá biệt khi

thấy trẻ ngoan hơn. Đặc biệt tôi thường xuyên uốn nắn và tập cho trẻ cách đi,

đứng, xưng hô, cách trả lời cô khi cần thiết... bằng những hình thức trên tôi đã

dần ổn định đưa trẻ vào nề nếp thói quen trong mọi hoạt động, ở mọi lúc mọi nơi.

Đồng thời làm nảy sinh sự say mê hứng thú trong việc rèn luyện về nề nếp thói

quen cho trẻ đạt kết quả cao hơn.

3. Tăng cường làm và sưu tầm nhiều đồ chơi đẹp và sáng tạo trẻ mầm non

nói chung và trẻ 18 - 24 tháng tuổi nói riêng, ở độ tuổi này trẻ được hoạt động

dưới nhiều hình thức học mà chơi, chơi mà học, học ở mọi lúc mọi nơi

Vì vậy muốn đưa chất lượng của việc rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ tốt

hơn. Bản thân tôi đã không ngừng cho việc sưu tầm, làm và sử dụng đồ dùng đồ

chơi sao cho đẹp, sáng tạo, hấp dẫn, nhưng phải đảm bảo an toàn, sử dụng hợp lý

và phù hợp với nội dung với độ tuổi của trẻ để thu hút trẻ vào mọi hoạt động một

cách thoải mái và tự tin hơn.

28

Ví dụ: Cháu mới nhập lớp đang còn khóc vì nhớ bố mẹ, ông bà... tôi có thể

bế cháu lại gần bức tranh vẽ cảnh cô cùng các bạn xếp hình. Để trẻ tập trung vào

bức tranh mà quên đi nỗi nhớ nhà bằng cách tôi có thể đàm thoại với trẻ, chỉ vào

hình ảnh và hỏi: Tranh vẽ ai đây? còn ai đây nữa? cô giáo và các bạn đang làm

gì?... mai cô cháu mình cùng xem hoa hoặc xếp hình cái nhà giống bạn nhé!

Từ việc chú trọng đến đồ dùng, đồ chơi trang bị cho trẻ hoạt động trong ngày

giúp trẻ hứng thú hơn, tăng phần tích hợp, tạo cho trẻ có giờ hoạt động tự tin và

sinh động hơn, đó là yếu tố góp phần quyết định chất lượng và khả năng hoạt

động của trẻ đạt kết quả cao hơn.

4. Nêu gương tốt thông qua các hoạt động trong ngày

Trẻ 18 - 24 tháng tuổi với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ phát triển mạnh, trẻ

còn bé hay tò mò thích bắt chước, tôi luôn tôn trọng trẻ và hết sức công bằng, sử

dụng khen, chê đúng mực. Khen và chê có tác dụng mạnh đến hành vi vâng lời

của trẻ, nhưng không nên khen quá đáng mà chê trách chung chung, nên tôi

thường khen những gương tốt để trẻ bắt chước.

Ví dụ: Cô khen những trẻ đi học ngoan, đúng giờ, mặc quần áo, đầu tóc gọn

gàng, sạch đẹp. Biết chào cô khi đến lớp, thông qua các bài hát, bài thơ, câu

chuyện và mọi lúc mọi nơi, cũng có thể giúp trẻ có thói quen nề nếp tốt hơn hoặc

cô không nên chê trẻ trước tập thể lớp mà nên gần gũi để góp ý nhỏ với trẻ về một

số nề nếp chưa tốt hay trong lớp còn một vài cháu hay nhõng nhẽo không nghe lời

cô do sự nuông chiều của ông bà, bố mẹ... tôi dựa vào lúc có điều kiện, trong giờ

29

hoạt động nào đó mà trẻ có thể học tập, bắt chước. Tôi đã tranh thủ cơ hội đó để

thay đổi trẻ bằng mọi hình thức. Từ sự giúp đỡ của cô giáo mà tính nhõng nhẽo

của trẻ mất dần. Do được cô tạo điều kiện giúp đơ, do được rèn luyện mà trẻ đã

thực sự hoà nhập vào nề nếp, khuôn khổ của tập thể lớp một cách thoải mái, dễ

dàng và tự tin.

5. Rèn luyện nề nếp thói quen thường xuyên trong mọi hoạt động, mọi lúc

mọi nơi

Hàng ngày các cháu đến lớp với các nội dung hoạt động: giờ ăn, giờ ngủ, vệ

sinh, học tập, vui chơi, giờ đón, giờ trả... mọi sinh hoạt đều là những hình thức để

trẻ được rèn luyện. Đối với độ tuổi này để đưa các cháu vào nề nếp thói quen đâu

phải là chuyện dễ và đơn giản. Thực tế các cháu còn rất bé, chưa có ý thức được

như các anh chị lớn, điều này cũng là một thử thách cho cô giáo. Muốn tạo cho trẻ

có được thói quen thường xuyên phải luôn nhẹ nhàng gần gũi và tình cảm với trẻ

để uốn nắn trẻ hoặc thông qua bài hát, bài thơ, câu chuyện... trò chơi có nội dung

nói về nề nếp thói quen tôi cũng có thể sử dụng để trẻ phần nào liên hệ tới bản

thân mà ngoan hơn và biết vâng lời cô giáo. Nhờ sự tạo điều kiện giúp đỡ của cô

trẻ được uốn nắn kịp thời thường xuyên, liên tục do đó việc rèn luyện nề nếp thói

quen của trẻ trong mọi hoạt động mọi lúc, mọi nơi mang lại hiệu quả cao hơn, các

cháu ngoan và nề nếp hơn.

6. Tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phối kết hợp với

gia đình về kiến thức khoa học

30

Ngoài góc trao đổi với phụ huynh hàng tháng, góc lễ giáo... cô giáo còn có

trách nhiệm trực tiếp trao đổi với phụ huynh bằng nhiều hình thức:

+ Qua giờ đón trả trẻ.

+ Trong các hội nghị cha mẹ học sinh.

Với trách nhiệm của một cô giáo mầm non, người mẹ thứ hai của trẻ, tôi

thường xuyên theo dõi và nắm tình hình mọi tính cách của trẻ ở mọi hoạt động

trong ngày tìm nguyên nhân để có biện pháp thích hợp kịp thời uốn nắn trẻ. Đồng

thời trao đổi với cha mẹ trẻ để bồi dưỡng thêm cho trẻ khi ở gia đình. Giúp việc

rèn luyện thói quen nề nếp của trẻ theo khoa học và đi đến thống nhất trong việc

chăm sóc - giáo dục trẻ.

7. Rèn luyện bằng tình cảm của cô đối với trẻ

Trẻ ở độ tuổi 18 - 24 tháng chưa rời khỏi bàn tay ấp ủ yêu thương của người

mẹ... vì thế các cháu mang đến trường, đến lớp một tâm trạng vừa bỡ ngỡ lạ lẫm

vừa lưu luyến nhớ gia đình. Thậm chí có cháu còn sợ hãi khóc lóc... Vì tuổi này

trẻ còn rất bé, sống nhiều về tình cảm nên rất cần sự âu yếm, nhẹ nhàng của cô

nhất là những ngày đầu trẻ mới nhập lớp, cô phải làm sao để trẻ có thể cảm nhận

được nguồn hạnh phúc, được an toàn, được quan tâm và được yêu mến có thể coi

là một thành viên trong cộng đồng mà trẻ đang hoà nhập. Tình cảm của cô đối với

trẻ giầu cảm xúc thân thiết, yêu thương như quan hệ mẹ con. Biết tôn trọng và

đồng cảm với trẻ tạo nên không khí cởi mở, quên mình là người lớn để thực sự là

31

người bạn của trẻ. Khi trẻ có cảm tình, có hứng thú cô có thể sử dụng nghệ thuật

của mình để thu hút lôi cuốn trẻ vào các hoạt động một cách dễ dàng.

Ví dụ: Khi đón trẻ vào lớp những ngày đầu trẻ còn bỡ ngỡ thậm chí khóc nhè,

cô có thể bế trẻ âu yếm rồi đến gần bức tranh để trẻ quên đi nỗi nhớ nhà hoặc cô cho

trẻ đến xem bức tranh về các bạn đang ngồi ăn cơm, ngồi xếp hình...

Thông qua nội dung các bức tranh, với lời dẫn nhẹ nhàng tình cảm cô đã gây

cho lòng ham muốn đến lớp được múa hát, vui chơi... của trẻ ngày một chuyên

cần hơn, ngoan hơn.

Qua quá trình cô giúp trẻ, đến nay trẻ đã thực sự yêu mến cô giáo, các bạn và

yêu mến lớp, tình cảm thân mật giữa cô và các bạn ngày càng gắn bó và gần gũi

hơn. Từ đó đã mất dần tình trạng đến lớp ngồi một mình khóc dễ gây nhớ gia

đình.

8. Kết quả đạt được

Quá trình vận dụng thực hiện các biện pháp cho kết quả cuối năm đạt được

- Các cháu đã thực sự hứng thú thích đi học, yêu mến cô giáo và các bạn, có

nề nếp tham gia nhiệt tình trong mọi hoạt động, trẻ có tác phong mạnh dạn và tự

tin hơn, cụ thể:

Nội dung các hoạt động Tỷ lệ %

- Trẻ thích và đi học chuyên cần 90

- Trẻ tự giác và có thói quen chào hỏi 97

- Trẻ mang quà đến lớp còn 5

32

- Có nề nếp biết ăn sạch sẽ, cất bát đúng chỗ quy định 98

- Trẻ ngủ nề nếp, biết lấy và cất gối giúp cô 96

- Tham gia chơi nhiệt tình nề nếp trong vui chơi 98

- Trẻ hứng thú, nề nếp trong học tập 96

- Trẻ có thói quen vệ sinh sạch sẽ 97

Từ những thực tế áp dụng các biện pháp đã thực hiện thường xuyên trên trẻ

với kết quả đã đạt được. Tôi thấy các cháu ở lớp hàng ngày đã có những thói quen

và nề nếp rất nổi bật. Các cháu đã có được những yêu cầu rèn luyện theo quy định

của chương trình, các cháu đã thực sự mạnh dạn, tự tin, có tinh thần đoàn kết,

thân ái cùng các bạn, thích đi học và có nề nếp, thói quen trong mọi hoạt động.

II. Các biện pháp giải quyết

Muốn đạt được kết quả trong việc rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ. Bằng

những việc làm hàng ngày trong mọi hoạt động, ở mọi lúc mọi nơi, nhất định cô

giáo phải luôn học hỏi để nâng cao trình độ hiểu biết. Thông qua các hoạt động,

dưới nhiều hình thức để cung cấp, giúp trẻ tiếp thu những thói quen, nề nếp cần

thiết và phù hợp:

1. Nghiên cứu tham khảo, học hỏi, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên

môn.

2. Phân nhóm đặc điểm tâm sinh lý để có biện pháp thích hợp.

3. Tăng cường làm và sưu tầm nhiều đồ chơi đẹp và sáng tạo.

4. Nêu gương tốt thông qua các hoạt động.

33

5. Rèn luyện thói quen nề nếp thường xuyên ở mọi lúc mọi nơi.

6. Tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phối kết hợp với

gia đình về kiến thức khoa học.

7. Rèn luyện bằng tình cảm của cô đối với trẻ.

c. kết luận

Để đạt được mục tiêu đào tạo của con người Việt Nam có kiến thức văn học

và khoa học, ngành học mầm non luôn coi trọng sự nghiệp chăm sóc - giáo dục

trẻ là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đặt nền tảng cho sự nghiệp giáo dục

chung. Việc hình thành cho trẻ những cơ sở đầu tiên về giáo dục nhân cách và

phát triển toàn diện là nhiệm vụ hết sức khó khăn luôn được đặt hàng đầu. Vì thế

chúng ta phải biết kết hợp tốt và chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để chăm

sóc nuôi dạy các cháu theo kiến thức khoa học. Có thể nói rằng những điều mà trẻ

bắt đầu được tiếp nhận ở độ tuổi này đều có ảnh hưởng lâu dài đến việc hình

thành toàn bộ nhân cách của trẻ sau này.

Là một giáo viên mầm non phải cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và vai

trò trách nhiệm với cái tên người mẹ thứ hai của trẻ. Thật sự yêu mến trẻ, nhiệt

tình và say mê với công việc, có tấm lòng yêu thương trẻ thực sự.

Xuất phát từ thực tiễn, nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành học mầm non theo

định hướng đổi mới hình thức tổ chức. Với những biện pháp tôi đã thực hiện trên

trẻ ở độ tuổi 18 - 24 tháng trong năm học 2008 - 2009.

34

Do đề tài được áp dụng trong phạm vi hẹp ở một nhóm trẻ, vì thế một số kinh

nghiệm tôi đưa ra không tránh khỏi còn nhiều thiếu sót. Qua đây tôi rất mong được

các cấp lãnh đạo và bạn đồng nghiệp đọc, góp ý, xây dựng bổ sung thêm để giúp

tôi có được bài học kinh nghiệm tốt hơn để áp dụng trong quá trình công tác của

bản thân, đặc biệt nâng cao chất lượng của việc rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ

mầm non nói chung, trẻ 18 - 24 tháng tuổi nói riêng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tp, Thanh Hoá, ngày ..... tháng ..... năm 2009

Người viết kinh nghiệm

Bùi Thị Tuyết

Phụ lục

35

Nội dung

Phần I: Phần mở đầu

I- Lý do chọn đề tài

II- Nhận thức lý luận

III-Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu

IV- Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu

Phần II: Thực trạng

I- Đặc điểm tình hình

Phần III: Một số biện pháp thực hiện

Phần IV- Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm

Phần V- Kết luận

Trang

1

2

3

4

4

6

12

13

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang